Giúp tôi giải toán và làm văn


Longhunter gaming 11 tháng 2 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

                         0,5m=500cm

                 diên tích là:

                   500*34=17000(cm)

                          Đ/S:...

Đọc tiếp...
Ngu Công Hôm qua lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

+Nếu là hình thang thì bạn thiếu dữ kiện chiều cao.

+Diện tích hình bình hành không cần độ dài 2 đáy.

Đọc tiếp...
pham thi hong diep Hôm qua lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

*dữ kiện

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 11 tháng 2 2017 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 16 lần.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Nhung 11 tháng 2 2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

16 lần nhé

Đọc tiếp...
Miyuki 17 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

gấp lên: 4x4=16 (lần)

Chắc chắn 100% đó !

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Nam 30 tháng 4 2016 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là:420:2=210(cm)

Đáy là: 210:(2+1)x2=140(cm)

Chiều cao là: 140:4=35(cm)

Diện tích là:140x35=4900(cm2)

Đáp số 4900cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Kim Thúy 4 tháng 1 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

- Nửa chu vi của hình bình hành đó là: 420 : 2 = 210 (cm)

- Nếu coi cạnh kia là một phần thì cạnh đáy là 2 phần, nửa chu vi của hình bình hành là 3 phần. Như vậy cạnh đáy của hình bình hành là: 210 : 3 x 2 = 140 (cm)

- CHiều cao của hình bình hành là: 140 : 4 = 35 (cm)

- Diện tích của hình bình hành đó là: 140 x 35 = 4900 (cm2)

                         Đáp số: 4900cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Thảo Chi 7 tháng 11 2019 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

nguyễn thành nam ơi mình ko hiểu 2-1 là j

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Tuấn Anh 28 tháng 2 2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm
20x0,5=10 10/2=5 10x5=50
Đọc tiếp...
Trần Đức Long 23 tháng 5 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là: a

       chiều rộng là: b

Ta có: a = b x 2 (1)

           (b + 20) x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 20 x 3/2 = a + 15

            b x 3/2 + 30 = a + 15 (2)

            Thay (1) vào (2) ta được:

            b x 3/2 + 30 = b x 2 + 15

            b x 2 - b x 3/2 = 30 - 15

            b x ( 2 - 3/2 ) = 15

            b x 1/2 = 15

            b = 15 : 1/2 

            b = 30

            a = 30 x 2

            a = 60

            Vậy chiều dài của thửa ruộng là: 60 m

                   chiều rộng của thửa ruộng đó là: 30 m

                                                                Diện tích của thửa ruộng lúc đầu là:

                                                                             60 x 30 = 1800 (m2)

                                                                                   Đáp số: 1800 m2

            

            

Đọc tiếp...
lê nhật ánh 8 tháng 2 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là 1800 nhưng mà không biết cách làm như nào

Đọc tiếp...
Phạm Hải Anh 7 tháng 5 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :

46x2=92 m

chiều cao:

140:7=20

diện tích :

20x92:2=920m2

số % đất chỉ khu nhà ở :

100-85=15%

khu nhà ở số m2 là :

920:100x15=138m2

Đọc tiếp...
Shingeki_Ogaeshi_Senki 28 tháng 1 2018 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

tổng độ dài 2 đáy :
46x2=92 m
chiều cao:
140:7=20
diện tích :
20x92:2=920m2
số % đất chỉ khu nhà ở :
100-85=15%
khu nhà ở số m2 là :
920:100x15=138m2

Đ/s: ...................

p/s : kham khảo

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 10 tháng 3 2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

138m2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 26 tháng 12 2014 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Chieu dai hinh chu nhat:

(60/4)+5=20 (cm)

Chieu rong hinh chu nhat:

15-5=10 (cm)

Dien tich hinh chu nhat:

20*10=200 (cm2)

Dap so: 200cm2

Đọc tiếp...
lemaikimngan 15 tháng 10 2016 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

                                                                 NUA CHU VI LA 

                                                                      60/2=30

                                                                [CD+CR]=30[1]

                                 THEO DE               CD-5=CR+5 [VI HCN TRO THANH HINH VUONG]         

                                                                CD=CR+5+5

                                                                CD=CR+10[2]

                                                                THE [2] VAO [1]

                                                                CR+10+CR=30

                                                               2CR+10=30

                                                               2CR=30-10

                                                               2CR=20

                                                                CR=20/2

                                                                CR=10

                                                              CD=CR+10

                                                             CD=10+10

                                                             CD=20

                                           DIEN H HCN LA

                                                     20*10= 200[M2]

                                                              200M2

Đọc tiếp...
Emily 16 tháng 2 2015 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

giúp bạn í đi,please!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
AE_RPG 22 tháng 12 2018 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% – 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai 16 tháng 2 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

gọi bán kính hình tròn là r (cm)

diện tích hình tròn ban đầu là: 3.14 x r x r (cm2)

bán kính hình tròn lúc sau là: r-r/5 (cm2)

diện tích hình tròn lúc sau là: 3.14  x ( r-r/5) x ( r-r/5)

theo đề bài ta có:
[ 3.14 x r x r]-[3.14
  x ( r-r/5) x ( r-r/5)]=452.16
---> r= 20

 

Đọc tiếp...
Trần Thanh Tùng 7 tháng 1 2015 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Diện tích HTG bằng:

13 x 9 : 2=58,5(cm2)

Diện tích HT bằng:

(13 + 22) : 2 x 12=210(cm2)

Diện tích hình "H":

58,5 + 210=268,5(cm2)

ĐS:268,5 cm2.

Đọc tiếp...
Nguyen Nhat Nam 7 tháng 1 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Dien tich hinh tam giac:

13*9/2=58,5 (cm2)

Dien tich hinh thang:

(22+13)*12/2=210 (cm2)

Dien tich hinh H:

58,5+210=268,5 (cm2)

Dap so: 268,5 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn B 17 tháng 3 2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích HTG bằng:

13 x 9 : 2=58,5(cm2)

Diện tích HT bằng:

(13 + 22) : 2 x 12=210(cm2)

Diện tích hình "H":

58,5 + 210=268,5(cm2)

ĐS:268,5 cm2.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Trâm 23 tháng 4 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Đáy lớn của hình thang đó là :

      18:50x100=36(cm)

Chiều cao của hình thang đó là :

      36:3=12(cm)

Diện tích hình thang đó là :

     (36+18)x12:2=432(cm2)

            Đáp số : 432 cm2

k cho mình nha!

     

Đọc tiếp...
ko có tên 13 tháng 2 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

50%=2 

day lon hinh thang do la 18 x 2 = 36cm

chieu cao hinh thang do la 36:3x1=12cm

dien h hinh thng do la {36+18}x12:2 =324

Đọc tiếp...
vu ngoc huy 13 tháng 2 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Quỳnh Anh 7 tháng 2 2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bán kính nhân bán kính là 

12.56 : 3.14 = 4 ( cm2)

Vì 4 = 2x 2 nêm bán kính hình tròn là 2 cm

Cạnh hình vuông cũng chính là đường kính hình tròn

2 x2 = 4 ( cm)

Diện tích hình vuông 

4 x 4 = 16 ( cm2)

Đáp số 16cm2

nhớ cho mình nhé !!!

 

Đọc tiếp...
god enel 6 tháng 1 2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

bán kính nhân bán kính là

12.56 :3,14 =4 (cm)

\(\sqrt{4}=2\) nên bán kính là 2

cạnh hình vuông là

2x2=4 (cm)                   (vì đường kính hình tròn =\(\frac{1}{2}\)cạnh hình vuông)

diện tích hình vuông là

4x4 = 16 (cm2)

Đ/S :16 cm2

k mình nha

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 6 tháng 1 2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

16 cm2nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha nha

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 28 tháng 1 2015 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng đó là: 

      5,6 * 5 =28 (m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông đó là:

     4 * 4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là:

    28-16=12(m2)

            Đáp số: 12m2

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Bảo Trân 16 tháng 1 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là

     5,6 x 5 =28(m2)

Diện tích tấm thảm hình vuông là 

      4x4=16(m2)

Diện tích phần nền căn phòng không được trải thảm là

       28-16=12(m2)

            Đáp số :12 m2

nhớ k cho mình nhe cảm ơn!

Đọc tiếp...
animeboy 22 tháng 3 2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

dien h can phong do la 

       5.6*5 =28

       dap spo: 28

Đọc tiếp...
tran trac bach diep 31 tháng 1 2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

đáy lớn 19x2=38cm đáy bé 19cm s=[38+19]xh:2=28.5xh

thay đổi:đáy lớn 38+4.5=42.5cm s=[42.5+19]xh:2=30.75xh

mà 30.75xh-28.5xh=27

[30.75-28.5]xh=27 suy ra h=27/2.25=12

s=[38+19]x12:2=342cm2

Đọc tiếp...
England and Viet Nam 2 tháng 1 2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

342

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
tran long 7 tháng 2 2015 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 21 tháng 7 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa đất tăng lên là:

4 . 10 : 2 = 20 (m2)

ĐS: 20 m2

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 3 tháng 6 2018 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

diện tích thủa đất tăng thêm là:

4 . 10 : 2 = 20 ( m2 )

đáp số: 20 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 22 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 20 m2.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 16 tháng 1 2017 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

 Chiều cao của thửa đất hình tam giác lúc đầu là : 50 x 2 : 5 = 20 ﴾m﴿

Diện tích mảnh đất ban đầu là : 25 x 20 : 2 = 250 ﴾ m2  

Đọc tiếp...
Bùi Phạm 2007 17 tháng 4 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

chiều cao của thửa ruộng tam giác là : 50: 5 = 10 (m)

s mảnh đất khi chưa mở rộng là : 10 x 25 : 2 = 125 (m2)

đáp số : 125 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: