Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


zZz Cool Kid zZz CTV 15 tháng 5 2019 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A_k=1+2+3+4+.....+k=\frac{k\left(k+1\right)}{2}\Rightarrow A_k^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2}{4}\)

\(A_{k-1}=1+2+3+4+.....+\left(k-1\right)=\frac{k\left(k-1\right)}{2}\Rightarrow A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k-1\right)^2}{4}\)

\(\Rightarrow A_k^2-A_{k-1}^2=\frac{k^2\left(k+1\right)^2-k^2\left(k-1\right)^2}{4}=\frac{k^2\left(k^2+2k+1-k^2+2k-1\right)}{4}=\frac{4k^3}{4}=k^3\)

Khi đó:

\(1^3=A_1^2\)

\(2^3=A_2^2-A_1^2\)

\(3^3=A_3^2-A_2^2\)

\(.........................................................................................\)

\(n^3=A_n^2-A_{n-1}^2\)

\(\Rightarrow1^3+2^3+3^3+.....+n^3=A_n^2=\left(1+2+3+......+n\right)^2=\left[\frac{n\left(n+1\right)}{2}\right]^2\)

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 15 tháng 5 2019 lúc 5:33
Báo cáo sai phạm

Đề ghi sót . Vế cuối là móc vuông đó bình phương chư

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 13 tháng 5 2019 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

\(M=\frac{2011-\frac{6033}{x-2009}}{2009.7598+3294}.\)   

a/   M  là một phân thức có biểu thức ở mẫu số có giá trị không đổi (Là một số cụ thể, không thay đổi) Do đó M đạt giá trị nhỏ nhất khi biểu thức ở tử số đạt giá trị nhỏ nhất. Biểu thức ở tử là một hiệu, số bị trừ là 2011 không đổi, Hiệu nhỏ nhất khi số Trừ lớn nhất. Số trừ ở đây là một phân số, tử số là 6033 không đổi do đó số trừ lớn nhất khi mẫu thứ dương và bé nhất, ta chỉ xét x là số tự nhiên  x- 2009 =1 là bé nhất ,

vậy x = 2010

b/ Khi x = 2010 thì M đạt giá tị nhỏ nhất, giá tị nhỏ nhất bằng  Mmin =...  Thay x = 2010 vào để tính nhé. Mình buồn ngủ lắm rồi. 

Đọc tiếp...
☘️ Thiên Vương Tinh ( Miyako Masumi ) ❤ 11 tháng 5 2019 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2 bát đầu từ số 5 thành dãy số. Viết đến số hạng thứ 100 thì phát hiện đã viết sai. Hỏi bạn đó đã viết sai số nào ?

                                                                   Bài giải

Các số chia cho 3 dư 2 bắt đầu từ 5 là : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; .......

Thứ tự các số được tính là : ( a - 2 ) : 3

Vậy số thứ 100 là :  ( a - 2 ) : 3 = 100

a - 2 = 300

a      = 302

Đọc tiếp...
王俊凯 26 tháng 4 2019 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

ta có \(c=4+4^2+4^3+...+4^n\)

\(\Rightarrow4c=4^2+4^3+4^4+...+4^{n+1}\)

\(\Rightarrow4c-c=3c=4^{n+1}-4\)

\(\Rightarrow c=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
#Louis - Thương - Nghiêu 26 tháng 4 2019 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

\(4C=4^2+4^3+4^4+...+4^{n+1}\)

\(4C-C=4^2+4^3+...+4^{n+1}-4-4^2-...-4^n\)

\(3C=4^{n+1}-4\)

\(C=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 26 tháng 4 2019 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow4C=4^2+4^3+...+4^{n+1}\)

\(\Rightarrow4C-C=\left(4^2+4^3+...+4^{n+1}\right)-\left(4+4^2+...+4^n\right)\)

\(\Rightarrow3C=4^{n+1}-4\)

\(\Rightarrow C=\frac{4^{n+1}-4}{3}\)

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 26 tháng 4 2019 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(A=2^0+2^1+2^2+...+2^{2010}\)

\(\Rightarrow2A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}+2^{2011}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}+2^{2011}\right)-\left(2^0+2^1+2^2+...+2^{2010}\right)\)

\(\Rightarrow A=2^{2011}-1\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 26 tháng 4 2019 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(A=1+2+2^2+.....+2^{2010}\)

\(2A=2+2^2+2^3+2^4+....+2^{21}\)

\(A=2^{21}-1\)

Đọc tiếp...
cá voi sát thủ 26 tháng 4 2019 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

A=20+21+22+....+22010

2A=2+22+23+.....+22011

2A-A=22011-1

A=22011-1

Đọc tiếp...
Hoang Cong Hung 15 tháng 4 2019 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

Chữ số thứ 100 là chữ cái nào trong dãy sau :  OLYMPICOLYMPIC.....                   

B.L      

 

8 tháng 4 lúc 18:20

              C .Y                           D.M

 

Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0
Ngọc Nguyễn 8 tháng 4 2019 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Giải thích : Vì chữ OLYMPIC có 7 chữ mà tìm chữ thứ 100 nên :

Ta lấy: \(100:7=14\)DƯ \(2\)

\(\Rightarrow\)Ta lấy chữ thứ 2 của chữ OLYMPIC \(\Rightarrow\)LÀ CHỮ : L

Đọc tiếp...
Đúng 1 Sai 0
vegje lla 8 tháng 4 2019 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

giải thích vì sao ?

Đọc tiếp...
Đúng 0 Sai 0
Bự ghê
Trả lời
3
Đánh dấu

4 tháng 4 2019 lúc 19:01

^_^ Quế NGọc Hải ^_^ 4 tháng 4 2019 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

"Giúp tôi giải toán" trên Online Math đã trở thành một diễn đàn hết sức sôi động cho các bạn học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh từ mọi miền đất nước. Ở đây các bạn có thể chia sẻ các bài toán khó, lời giải hay và giúp nhau cùng tiến bộ. Để diễn đàn này ngày càng hữu ích, các bạn lưu ý các thông tin sau đây:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Quang Nhật 123 4 tháng 4 2019 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm
uzumaki naruto 4 tháng 4 2019 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

lớp mấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Phương 2 tháng 4 2019 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

thanks bn nhìu nha

Đọc tiếp...
Phạm Minh Thư 2 tháng 4 2019 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

ko dc nha bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Học kỹ năng trực tuyến
Áo thun chuyên nghiệp aothunchuyennghiep
Doremon chế
Khảo sát trực tuyến KsvPro
Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: