Giúp tôi giải toán và làm văn


duy 2 tháng 2 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

                           Dân ta phải biết sử ta

                  Cái gì hổng biết lên tra google

      Nếu hay cho nha

Đọc tiếp...
•Ğїɾℓ❄ċá❄էíŋɦ⁀ᶜᵘᵗᵉ 2 tháng 2 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

     Mưa rơi thêm lạnh rừng khuya

Nghe ko gian ngỡ bốn bề mênh mông

      Hành quân nhớ bếp lửa hồng

NHớ xưa Bác sống giữa rừng ấm vui.

Đọc tiếp...
KHÁNH 2 tháng 2 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

1/đêm đêm con thắp đèn trời.

cầu cho cha mẹ sống đời với con.

2/ mẹ cha gánh vác hi sinh.

    mẹ cha quên cả thân mk vì con.

3/ dù đi khắp 4 phương trời

     công cha nghĩa mẹ ko ai sánh bằng.

Đọc tiếp...
Anh Lê Đức 26 tháng 5 2016 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Chào bạn, nếu bạn đã học nguyên lí bất biến thì có thể giải theo cách sau:

Coi mỗi số chắn là 1, mỗi số lẻ là -1. Theo bài ra, ta có:

Số số lẻ là: (2009 - 1) : 2 + 1 = 1005 (số)

Số số chẵn là: (2010 - 2) : 2 + 1 = 1005 (số)

Do vậy, tích của các số mình đã coi là (-1)1005.11005 = -1

Chúng ta có 3 trường hợp: 

(a) Chọn ra 2 số chẵn, suy ra sau mỗi lần thay đổi, số số chẵn giảm đi 1

Vậy tích lúc đó là -1 (không thay đổi giá trị khi chia cho 1)

(b) Chọn ra 2 số lẻ, suy ra số số lẻ giảm đi 2 là số số chẵn tăng lên 1

Vậy tích lúc đó vẫn là -1

(c) Chọn ra một số lẻ một số chẵn, số số lẻ không thay đổi, số số chẵn giảm đi 1

Vậy tích lúc đó vẫn là -1

Do đó, dù có thay đổi thế nào thì tích vẫn là -1, tức là khi còn lại một số trên bảng, tích vẫn là -1.

Vì thế số cuối cùng là số lẻ.

Chúc bạn học vui!

K.K.K

Đọc tiếp...
Tuan Nghia Tran 12 tháng 7 2019 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

ßøss≈≈çç

Đọc tiếp...
Mạch Duy Hùng 20 tháng 7 2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Anh học lớp 9 rồi mà cũng ko hiểu mày làm kiểu chi

Đọc tiếp...
pham phuc bao an 20 tháng 2 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

xin lỗi nhiều, thành thật rất xin lỗi!

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Thảo Liên 17 tháng 1 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Người ta nói đúng rồi còn cãi

Rảnh vãi ! 

Ai thấy đúng k cho mình nha

Đọc tiếp...
pham phuc bao an 16 tháng 1 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

kệ người ta

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 13 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Hai số liên tiếp chia hết cho 9 hơn kém nhau 9 đơn vị.

Số bé nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:1008

Số lớn nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:9999

         Cố số số có 4 chứ số chia hết cho 9 là:

                         ( 9999-1008):9+1=1000(số)

Đọc tiếp...
Trần Nho Phương Nam_Prince cabala 13 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

1000 số

like nha!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 13 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Số đầu 1008 . Số cuối 9999 . Khoảng cách 9

Có ( 9999 - 1008 ) / 9 + 1 = 1000 số

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 11 tháng 1 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

quá khó

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

sao nãy giờ k ai tl vậy ta

:( ~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

mày tìm đc đứa nào TL cho tao thì tau kick cho :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Trường Khoa 17 tháng 3 2016 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Câu 1) 

Viết từ 1 đến 9: 9 chữ số. 
Từ 10 đến 99 có 2x90=180 chữ số 
Vậy các chữ số dung để viết số có 3 chữ số là 2014-189=1825 chữ số 
Số có 3 chữ số đã viết được là 1825 : 3 = 608  ( dư 1 chữ số ) 
Không tính 1 chữ số dư ra thì số có 3 chữ số cuối cùng đã viết là  ( 608-1) +100 = 707

Nên chữ số thứ 2014 phải là chữ số 7 ( của số tiếp theo là 708 )

Kết quả chữ số 7

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Anh 17 tháng 7 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

1) Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.

 Từ 10 đến 99 có :90*2=180 chữ số.

Còn lại số chữ số trước chữ số thứ 2014 là: 2014-180-9=1825(c/s)Mà 1825 chia 3 dư 1 nên chữ số thứ 2014 là 6.

2)Ta thấy : a+b và số ab có cùng số dư khi chia cho 9 .

=>A chia cho 9  có cùng số  dư với 1+2+3+...+100.

=>A chia 9 dư 1.

    

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

2)Bài giải

Cách 1: 
Ta viết từ 00 đến 99 có 100 số mỗi số có 2 chữ số nên có 200 chữ số.
mỗi chữ số xuất hiện bằng nhau và có  200 : 10 = 10 (lần)
Mà 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 chia hết cho 9 nên 45x20 cũng chia hết cho 9
Thêm số 100 tức là thêm 1 ở tổng các chữ số (chữ số 1 hàng trăm) 
nên số 1234….99100 chia cho 9 dư 1
Cách 2:
tính tổng từ 1 đến 100 :
( 1+100) x (100:2) = 5050    
5050 : 5+0+5+0 = 10 ; vậy 10 : 9 = 1 (  dư 1)
ĐS: 1

Đọc tiếp...
kaitovskudo 5 tháng 11 2014 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

S=2^2006-1

5.2^2004=(2.2+1)2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

=>S<5.2^2004

Đọc tiếp...
Pham Hue Chi 16 tháng 10 2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

S=2^2006 - 1

5.2^200=(2.2+10.2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Hải 25 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Hai bạn làm đúng rồi đấy !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 4 tháng 1 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bn mk sẽ giải lại

Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99 

Tất cả các số lẻ từ 1 đến 100 là:

(99-1):2+1=50(số hạng)

Tổng của 50 số hạng lẻ là:

(1+99)x50:2=2500

Tất cả các số lẻ chia hết cho 11 là:11;33;55;77;99

Tổng tất cả các số lẻ chia hết cho 11 là:

11+33+55+77+99=275

Tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 100 mà ko chia hết cho 11 là:

2500-275=2225

          Đáp số:2225

Chúc bn học tốt 

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn\\

bn làm đúng rồi

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

bn hiểu nhầm rồi

tổng tất cả các số lẻ

nghĩa là mấy cái số lẻ cộng với nhau đấy

Đọc tiếp...
Vũ Ánh Thùy Nhung 25 tháng 3 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đã không trả lời hộ người ta mà còn chửi người ta  . Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì .

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 15 tháng 7 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 15 tháng 7 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 3 = 15 x 0 + 3; 18 = 15 x 1 + 3; 48 = 15 x 3 + 8; 93 = 15 x 6 + 3; 153 = 15 x10 + 3, .....

Như vậy, bản chất là tìm số hạng thứ 100 của dãy số: 0, 1, 3, 6, 10,....Bỏ qua số 0 (1, 3, 6, 10,....) thì dãy số này, bắt đầu từ số thứ 2 bằng tổng của số liền trước cộng với số thứ tự của nó. Số hạng thứ 100 cần tìm của dãy 0, 1, 3, 6, 10,....chính là số hạng thứ 99 của dãy 1, 3, 6, 10,.... và bằng: 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 = (99 + 1) x 99 : 2 = 4950.

Vậy số hạng thứ 100 cần tìm là: 15 x 4950 + 3 = 74253.

b) Ta có: (11703 – 3) : 15 = 780; Mà 780 x 2 = 1560 = 39 x 40 = (39 + 1) x 39.

Vậy số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: