Giúp tôi giải toán và làm văn


「-Lady- 」 18 tháng 10 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a) 1,3,4,7,11,18,29,47,76,...

b) 0,3,7,12,18,25,33,...

c) 1,2,6,24,120,720,5040,..

d) 1,4,7,10,13,16,19,22,25,...

e) 0,2,4,6,12,22,40,74,136,...

g) 1,2,3,5,17 ,.. ( bó tay )

xl.. Tại tớ ngu quá mà ...

Đọc tiếp...
「-Lady- 」 18 tháng 10 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

P/s : Mình không tiện ghi cách làm ... Ghi quy luật từng dãy số thôi nhé :33

a) Số liền sau bằng tổng hai số liền trước.

b) Khoảng cách giữa 2 số liền nhau sẽ tăng dần lên 1 đơn vị.

Ví dụ : 3 - 0 = 3

           7 - 3 = 4

           12 - 7 = 5

c) Thương của số liền sau chia số liền trước tăng dần lên 1 đơn vị.

Ví dụ : 2 : 1 = 2

            6 : 2 = 3

            24 : 6 = 4

d) Khoảng cách giữa 2 số liền nhau là 3 đơn vị

e) Số liền sau bằng tổng của 3 số liền trước.

g) Mình chịu :33

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Nhật Ánh 18 tháng 10 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

to giai thich roi day 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 27 tháng 7 2015 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

Quy luật của dãy số: số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị

a) từ số thứ nhất đến số thứ 100 có 99 khoảng cách; mỗi khoảng cách = 3

=> số thứ 100 là 5 + 99. 3 = 300

b) Vì 915 - 5 = 910 không chia hết cho 3 nên số 915 không thuộc dãy

c) 1030 - 5 = 1025

1025 không chia hết cho 3 nên số 1030 không thuộc dãy trên

Đọc tiếp...
Trần dương gia khang 3 tháng 10 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Cho số A = 909192...138139140

a) Hỏi A có bao nhiêu số tự nhiên 

b) Hãy xoá đi 130 chữ số của số A sao cho số còn lại là số nhỏ nhất, số đó là số mấy?

Đọc tiếp...
Trịnh Thế Anh 8 tháng 2 2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Quy luật của dãy số:số liền sau hơn số liền trước 3 đơn vị

a) từ số thứ nhất đến số thứ 100 có 99 khoảng cách; mỗi khoảng cách = 3

=> số thứ 100 là 5 + 99. 3 = 300

b) Vì 915 - 5 = 910 không chia hết cho 3 nên số 915 không thuộc dãy

c) 1030 - 5 = 1025

1025 không chia hết cho 3 nên số 1030 không thuộc dãy trên

Đọc tiếp...
Trần Thị Xuân Mai 14 tháng 11 2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

có giỏi thì làm một câu xem nào

Đọc tiếp...
Nguyen Thi VY 6 tháng 1 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

A=1.2+2.3+...+99.100

A.3=1.2.3+2.3.3+...+99.100

A.3=1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+...+99.100.(101-98)

A.3=1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+...+99.100.101-98.99.100

A.3=99.100.101

A.3=999900

A=999900:3

A=333300

Vay A =333300

May con con lai dua vao con nay lam tuong tu nhe ban

Chuc ban hoc gioi nhe

Đọc tiếp...
njnjja lion 4 tháng 12 2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

óc chó a=1243

Đọc tiếp...
robert lewandoski 10 tháng 5 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Các số chẵn có 2 chữ số:

10;12;14;....;94;96;98

Số các số có 2 chữ số:(98-10):2+1=45(số)

Tổng :(98+10)x45 :2=2430

Câu b bạn tự giải nhé, tương tự như câu trên...........

Nhớ cho mình 1 l i k e ..............

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

a) Số chẵn bé nhất có hai chữ số là 10

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98

Vì là dãy số chẵn liền nhau nên hai số chẵn liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số chẵn có hai chữ số là:

( 98 - 10 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số chẵn có hai chữ số là:

( 98 + 10 ) * 45 : 2 = 2430

                            Đáp số: 2430

 

b) 

Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11

Số lẻ lớn nhất có hai chữ số là 99

Vì là dãy số lẻ liền nhau nên hai số lẻ liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số lẻ có hai chữ số là:

( 99 - 11 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số lẻ có hai chữ số là:

( 99 + 11 ) * 45 : 2 = 2475

                            Đáp số: 2475

Đọc tiếp...
NGUYEN KHIEM 15 tháng 2 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

tttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Đọc tiếp...
doãn huy khánh khôi 26 tháng 9 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

0,3,7,12,18,25,33

cứ liên tiếp là thêm một đơn vị

Đọc tiếp...
Đồng Tố Hiểu Phong 26 tháng 9 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

0, 3, 7, 12, 18, 25, 33

Dãy này cách nhau 3, 4, 5, 6 đơn vị và mỗi lần tăng thêm 1 đơn vị nữa.

Đọc tiếp...
Phamtuananh 26 tháng 9 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

tự đi mà trả lời

Đọc tiếp...
_Lía_ (Muối Kpop) 24 tháng 7 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

a) Số số hạng là:

(204 - 4) : 3 +1 =67 

b) Tổng số hạng là

(202 +4 ) x 67 : 2 =6901

b) Số hạng thứ 42 là

3 x (42 - 1) +4 =127

c.Số hang thứ 148 là

(148 - 4) : 3 +1 =49

Đ/s:.........

~Study well~ :)

Đọc tiếp...
Lê Văn Thành Nam 17 tháng 7 2017 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

a) Số số hạng là:
     (202-4):3+1=67(số)

    Tổng của các số hạng là:

       (202+4)x67:2=6901

 b)Số hạng thứ 42 là:

        3x(42-1)+4=127

c)Số 148 là số hạng trong dãy số này và là số hạng thứ 49 ,Vì ta có:

   (148-4):3+1=49

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Trinh 11 tháng 8 2015 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

a) 10200

b)  298

c) 5050

d) 10001

Đọc tiếp...
vũ thị thùy linh 21 tháng 10 2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

câu a là 10200

câu b là 89400

câu d là 10001

Đọc tiếp...
sakurairomaukuro 6 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

diễn giải ra gips minh với 

thank nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15 tháng 9 2017 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Ta có \(A=4^0+4^1+...+4^{99}\)

\(\Rightarrow4A=4^1+4^2+...+4^{100}\)

\(\Rightarrow4A-A=4^{100}-4^0\Rightarrow3A=4^{100}-1\Rightarrow A=\frac{4^{100}-1}{3}\)

Đọc tiếp...
dohaidang 23 tháng 11 2014 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

ta nhan thay 2 mu 1 +2 mu 2 +2 mu3 +2 mu 4 se chia het cho 7

va cu 4 so cu lien tiep cung nhau deu chia het cho 7

so so hang mu la : 100 - 1 chia 1 + 1 = 100

ma 100 chia het cho 4

suy ra 2 mu 1 + 2 mu 2 +2 mu 3 +....+2mu 98 +2mu 99 +2 mu 100 chia cho 7 co so du bang 0

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 4 tháng 1 2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

0 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

Đọc tiếp...
pektri5 16 tháng 11 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 22 tháng 2 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + ... + 99.102
A = 1.(2 + 2) + 2.(3 + 2) + 3.(4 + 2) + ... + 99.(100 + 2)
A = (1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100) + (1.2 + 2.2 + 3.2 + ... + 99.2)
Đặt B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100
3B = 1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + ... + 99.100.(101-98)
3B = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 99.100.101 - 98.99.100
3B = 99.100.101
B = 33.100.101 = 333300
A = 333300 + 2.(1 + 2 + 3 + ... + 99)
A = 333300 + 2.(1 + 99).99:2
A = 333300 + 100.99
A = 333300 + 9900
A = 343200

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 18 tháng 1 2018 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + ... + 99.102
A = 1.(2 + 2) + 2.(3 + 2) + 3.(4 + 2) + ... + 99.(100 + 2)
A = (1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100) + (1.2 + 2.2 + 3.2 + ... + 99.2)
Đặt B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100
3B = 1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + ... + 99.100.(101-98)
3B = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 99.100.101 - 98.99.100
3B = 99.100.101
B = 33.100.101 = 333300

:D
A = 333300 + 2.(1 + 2 + 3 + ... + 99)
A = 333300 + 2.(1 + 99).99:2
A = 333300 + 100.99
A = 333300 + 9900
A = 343200

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 25 tháng 8 2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

nguyen trung nghia

A = 1.4 + 2.5 + 3.6 + ... + 99.102
A = 1.(2 + 2) + 2.(3 + 2) + 3.(4 + 2) + ... + 99.(100 + 2)
A = (1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100) + (1.2 + 2.2 + 3.2 + ... + 99.2)
Đặt B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 99.100
3B = 1.2.(3-0) + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + ... + 99.100.(101-98)
3B = 1.2.3 - 0.1.2 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 99.100.101 - 98.99.100
3B = 99.100.101
B = 33.100.101 = 333300
A = 333300 + 2.(1 + 2 + 3 + ... + 99)
A = 333300 + 2.(1 + 99).99:2
A = 333300 + 100.99
A = 333300 + 9900
A = 343200

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 16 tháng 7 2015 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

a) Gọi số hạng thứ 51 là a

Ta có (a - 7) : 5 + 1 = 51

=> (a - 7) : 5 = 50

=> a - 7 = 250

=> a = 257

Vậy số hạng thứ 51 là 257

b) Tổng 50 số hạng đầu tiên là (257 + 7) x 51 : 2 = 6732

Đọc tiếp...
Võ Thị Huệ 14 tháng 7 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

a) Gọi số hạng thứ 51 là a

Ta có ( a - 7 ) :  5 + 1 = 51

=>      ( a - 7 ) : 5        = 51 - 1

=>      ( a - 7 ) : 5        = 50

=>        a - 7               = 50 . 5

=>        a - 7               = 250

=>        a                    = 250 + 7

=>       a                     = 257

Vậy số hạng thứ 51 là 257

b) Tổng 50 số hạng đầu tiên là : ( 257 + 7 ) . 51 : 2 = 6732

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Ngô Trung Hiếu 20 tháng 7 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Đề bài là tìm số thứ 50 của tổng mà Nguyễn Lương Bảo Tiên cứ ghi là 51 là thế nào

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 19 tháng 7 2015 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Không thể! Bởi tổng nhỏ nhất của  71 chữ số là tổng từ 1 đến 71 thì ta đã có kết quả là 71.72/2 = 2556

còn tổng lớn nhất có thể của 29 số trong các số từ từ 1 đến 100 chính là tổng các số từ 72 đến 100 là 29.172/2 = 2494

Mà 2556 > 2494 như vậy không thể chọn được tổng thỏa mãn điều kiện đầu bài.

Đọc tiếp...
Nhok Silver Bullet 19 tháng 7 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt theo mình biết là:

Tổng của các số từ 1 đến 100 là: (1+100).100:2 = 5050

Vì tổng của 71 số hạng đó lại bằng tổng của 29 số còn lại

=> Tổng của 71 số đó (hoặc 21 số còn lại là) :         5050 : 2 = 2525

Mà tổng của 71 số tự nhiên từ 1 đến 100 bé nhất là :  Tổng của các số từ 1 đến 71 

=  (71+1).71:2 = 2556 

Và 2556 > 2525 => Không thể!!!!!!

Vì số càng lớn thì Tổng càng lớn (vì ta đã chọn 71 số bé nhất mà vẫn lớn hơn)

 

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 4 tháng 10 2017 lúc 5:45
Báo cáo sai phạm

Không thể được.

Tổng các số  : 1+2+…+100 = (1 + 100) x 100 : 2 = 5500

Tổng 71 số hạng bằng các số hạng còn lại và bằng :  5500 : 2 = 2525

Giả sử trong 29 số đó có số 100 ( lớn nhất )

Mặt khác :  2525:28 = 90 dư 5

Tức là trung bình của 28 số còn lại là 90 . Điều này không thể xảy ra với các số nhỏ hơn 100.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 4 tháng 12 2014 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số ở giữa do đó số này phải chia hết cho 3.
Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không chia hết cho 3
Nên số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 30 tháng 7 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

a, khoảng cách mỗi số là 4

b, 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37 

Tổng dãy trên là:

       ( 37 + 1 ) . [ ( 37 - 1 ) : 4 + 1 ] : 2 = 190

Đọc tiếp...
Dương 30 tháng 7 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

A) là 4 ; 4 ; ; 4 ; ...

B) =1+(4.9)

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm
A) 5-1=4, 9-5=4 =) Số trc hơn số sau 4 đơn vị B) B={1;5;9;13;17;21;25;29;33;37} Tổng dãy số là : (37+1)×10=380 Mình bt sai hay đúng nhà, nên chắc chắn mới chép vào nhé ! Hc tốt !^^
Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

a) Gọi A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 mà theo thứ tự chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3, chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3 số. Số phần tử của các tập hợp đó theo thứ tự bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Ta có : S1 = 1000 : 2 = 500 ;

             S2 = [1000 : 3 ] = 333 ;

             S3 = 1000 : 5 = 200 ;

             S4 = [1000 : 6] = 166 ;

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 20 tháng 6 2015 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

a) Gọi A, B, C, D, E, G, H là tập hợp các số từ 1 đến 1000 mà theo thứ tự chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 5, chia hết cho 2 và 3, chia hết cho 2 và 5, chia hết cho 3 và 5, chia hết cho cả 3 số. Số phần tử của các tập hợp đó theo thứ tự bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Ta có : S1 = 1000 : 2 = 500 ;

             S2 = [1000 : 3 ] = 333 ;

             S3 = 1000 : 5 = 200 ;

             S4 = [1000 : 6] = 166 ;

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 13 tháng 7 2015 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số.
Từ trang 10 đến trang 99 có 99-10+1= 90 (trang), có 2 x 90 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là của các trang có 3 chữ số : 1692 – (9+180) = 1503 (chữ số)
Số trang có 3 chữ số là : 1503 : 3 = 501 (trang)
Số trang quyển sách là : 9 + 90 + 501 = 600 (trang) (hoặc 100 + 501 – 1 = 600)

tích đúng nha

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 9 2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

a) Giả sử cuốn sách được đánh số từ chữ số 1.

Ta có:

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số nên có tất cả 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số nên có tất cả: 90 . 2 = 180  ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có 900 số có 3 chữ số nên có tất cả : 900 . 3 = 2700 ( chữ số )

Mà chỉ dùng tất cả 1992 chữ số nên chưa đánh hết các số có 3 chữ số.

Suy ra còn lại : 1992 - 180 - 9 = 1803 ( chữ số ) rơi vào các số có 3 chữ số.

Số số hạng có 3 chữ số cần đánh là: 1803 : 3 = 601 (số)

Số hạng cuối cùng cần đánh là: 601 - 1 + 100 = 700

Vậy cuốn sách dày 700 trang

b) Tương tự như phần a)

Giả sử cuốn sách được đánh số từ chữ số 1.

Ta có:

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số nên có tất cả 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số nên có tất cả : 90 . 2 = 180  ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có 900 số có 3 chữ số nên có tất cả : 900 . 3 = 2700 ( chữ số )  chữ số.

Mà chỉ dùng tất cả 1000 chữ số nên chưa đánh hết các số có 3 chữ số.

Suy ra còn lại 1000 - 180 - 9 = 811 chữ số rơi vào các số có 3 chữ số.

Ta có: 811 = 3 . 270 + 1

Do đó, ta đánh được 270 số có 3 chữ số và đánh thêm 1 chữ số nữa.

Số hạng có 3 chữ số thứ 270 là: 270 - 1 + 100 = 369

Số liền ngay sau 369 là 370, nên chữ số thứ 1000 là chữ số 3.

Chữ số này ở trang thứ 370 của cuốn sách

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 11 tháng 8 2016 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số.
Từ trang 10 đến trang 99 có 99-10+1= 90 (trang), có:

2 x 90 = 180 (chữ số)
Số chữ số còn lại là của các trang có 3 chữ số :

1692 – (9+180) = 1503 (chữ số)
Số trang có 3 chữ số là :

1503 : 3 = 501 (trang)
Số trang quyển sách là :

9 + 90 + 501 = 600 (trang) (hoặc 100 + 501 – 1 = 600)

Đọc tiếp...
Đặng Thanh Thủy 21 tháng 11 2014 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

3a)

1+2+3+4+5+...+n=231

=> (1+n).n:2=231

(1+n).n=231.2

(1+n).n=462

(1+n).n=2.3.7.11

(1+n).n=(2.11).(3.7)

(1+n).n=22.21

=>n=21

Đọc tiếp...
Đồng Lê khánh Linh 2 tháng 11 2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung của n+3 và 2n+1 . Ta có (2n+6)chia hết cho d và 2n+5 chia hết cho d suy ra (2n+6)-(2n+5)chia hết cho d suy ra 1chia hết cho d vậy d=1   nhớ kết bạn với mình nhé

Đọc tiếp...
Truong Gia Bao 21 tháng 10 2018 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

câu 1: n=1

câu 2: ko

câu 3: a 21

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: