Giúp tôi giải toán và làm văn


Boy anime ( team công nghệ thông tin ) 9 tháng 7 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

cậu xem trong 2 link nhé

https://olm.vn/hoi-dap/detail/53661728884.html

và https://h.vn/hoi-dap/question/18224.html

học tốt

Đọc tiếp...
Aki CTV 1 tháng 7 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất và số bé nhất cách nhau số đơn vị là :

   23 × 2 = 46 ( đơn vị )

Số lớn nhất gấp 5 lần số bé nhất => số lớn nhất là 5 phần, số bé nhất là 1 phần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ theo dạng hiệu - tỉ nha! )

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 1 = 4 ( phần )

Số lớn nhất là :

   ( 46 ÷ 4 ) × 5 = 57.5 

Số bé nhất là :

     57.5 - 46 = 11.5 

Ta có dãy số : ( mình gọi dãy số đó là A nhé! )

A = 11.5 ; 13.5 ; ... ; 57.5

Số số hạng của dãy số đó là :

  ( 57.5 - 11.5 ) ÷ 2 + 1 = 24 ( số )

Tổng dãy số đó là :

  ( 11.5 + 57.5 ) × 24 ÷ 2 = 828 

Trung bình cộng dãy số đó là :

    828 ÷ 23 = 36

      Đáp số : 36

Cbht

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Gọi n là số lớn nhất 

Do đó số bé nhất là \(\frac{1}{5}n\)

Có: Số số hạng là: \(\frac{n-\frac{1}{5}n}{2}+1\)

Có: PT sau: \(\frac{\frac{4}{5}n}{2}+1=23\)

\(\Rightarrow n=55\)

và số bé nhất là 11

.TBC của dãy số là: \(\frac{23\cdot\frac{55+11}{2}}{23}=33\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 1 tháng 7 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi vì đây là 1 dãy số lẻ nên số lớn nhất và số bé nhất không phải là số thập phân. Với lại mình xem đáp án thì mình thấy nó ghi là 33.

Đọc tiếp...
☆TRẦN TUẤN NAM☆ 30 tháng 6 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

{\displaystyle F(n):=\left\{{\begin{matrix}1\,,\qquad \qquad \qquad \quad \,\ \ \,&&{\mbox{khi }}n=1\,;\ \ \\1,\qquad \qquad \qquad \qquad \,&&{\mbox{khi }}n=2;\ \ \,\\F(n-1)+F(n-2)&&{\mbox{khi }}n>2.\end{matrix}}\right.}2.\end{matrix}}\right.}" class="mwe-math-fallback-image-inline">
Đọc tiếp...
Trần Khởi My 26 tháng 2 2015 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

=100.x + (1+2+3+....+100 )

=100.x +100.101/2

=>100x +101 + 50 =5750

100x =5750 -5050 =700

=>700 :100 = 7

Vậy X = 7

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 27 tháng 6 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 100) = 5750

=> (x + x + x +...... +x) + (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100) = 5750    

=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 5 tháng 7 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

[x+1]+[x+2]+...+[x+100]=5750

[1+2+...+100].x=5750

Số các số hạng:

(100-1):1+1=100 số

=>có 100 thừa số x

Tổng trên là:

(1+100)x100:2=5050

=>x.100=5750-5050

=>x.100=700

=>x=700:100

=>x=7

Vậy x = 7

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 28 tháng 6 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

    (x+1)+(x+2)+....+(x+100) = 5750
<=> x+1+x+2+...+x+100 = 5750
<=> (x+x+...+x)+(1+2+3+...+100) = 5750
<=> 100x +5050 = 5750
<=> 100x = 700
<=> x = 7
Vậy x = 7

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 4 tháng 8 2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

[x+1]+[x+2]+...+[x+100]=5750

[1+2+...+100].x=5750

Số các số hạng:

(100-1):1+1=100 số

=>có 100 thừa số x

Tổng trên là:

(1+100)x100:2=5050

=>x.100=5750-5050

=>x.100=700

=>x=700:100

=>x=7

Vậy x = 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 5 tháng 7 2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 100) = 5750

=> (x + x + x +...... +x) + (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100) = 5750    

=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

Đọc tiếp...
Phương Thảo 27 tháng 6 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{9.10}\)=\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)=\(1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}< 1\)

\(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}=\)\(\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{10.10}\)\(< \)\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{9.10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{9^2}+\frac{1}{10^2}\)< 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 27 tháng 6 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Vì :

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1\cdot2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2\cdot3}\)

\(\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3\cdot4}\)

\(................\)

\(\frac{1}{10^2}< \frac{1}{9\cdot10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}< \frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{9\cdot10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}< 1-\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}< \frac{9}{10}\)

mà \(\frac{9}{10}< 1\) \(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{10^2}< 1\).

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 27 tháng 6 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{1}{2^2}=\frac{1}{2.2}< \frac{1}{1.2}\)

          \(\frac{1}{3^3}=\frac{1}{3.3}< \frac{1}{2.3}\)

                ........

      \(\frac{1}{10^2}=\frac{1}{10.10}< \frac{1}{9.10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{10^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{10^2}< 1-\frac{1}{10}< 1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{10^2}< 1\)

Vậy...

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜGυмbαℓℓ ๖ۣۜWαттεɾʂσηღ [ MCU ] ★ Stan Lee ★ 26 tháng 6 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Quy luật : 
17 + 27 = 44

44 + 71 = 115

=> Số đầu tiên + Số thứ 2 = Số thứ 3 

Số thứ 3 + Số thứ 4 = Số thứ 5

 ~ Mik đoán bừa đó :))) ~
#Gumball

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu ( Team HP ) 26 tháng 6 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Quy luật là :

Mỗi số bằng tổng 2 số đứng liền trước nó cộng lại bắt đầu từ số thứ ba.

Đọc tiếp...
Boy Lạnh Lùng 26 tháng 6 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

QUY LUẬT :

17 + 27 = 44

44+71 = 115

SỐ ĐẦU TIÊN  + SỐ THỨ 2 + SỐ THỨ 3

SỐ THỨ 3 + SỐ THỨ 4 = SỐ THỨ

                   CHÚC BN HOK TỐT NHA BN 

                                NHA BN 

                                        HHOK TTỐT 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 2 tháng 11 2014 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)

=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15

=40 + 330 + 15

=381

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 9 tháng 12 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

k cho mk nha bn %%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 18 tháng 5 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 27 tháng 6 2015 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

5 , 15 , 25 , 35 , 45 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 65 , 75 , 85 , 95

Có 20 số 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 4 tháng 6 2017 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

20 số 5

Đọc tiếp...
Kim TEA HYUNG 20 tháng 6 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

20 LẦN

Đọc tiếp...
az skin oOo thần chết oOo 19 tháng 6 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

l.nội quy tham gia " giúp tôi giải toán "

1.không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn , chỉ đưa các câu hỏi mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn :

2 không trả lời linh tinh , không phù hợp với nội dung câu hỏi lên diễn đàn  :

3.không " đúng " vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp

các bạn phạm vi 3 điều trên sẽ bị giáo viên online math trừ hết điểm hỏi đáp , có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
suqer gogeto 19 tháng 6 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
︵❣Á[̲̅c̲̅] [̲̅q̲̅][̲̅u̲̅]ỷ 2[̲̅k̲̅]7❄ 20 tháng 6 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Mik là BLINK nè 

kb nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thanh Mai 1 tháng 10 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

trời

anh ơi anh anh dẹp cho em nhờ

Đọc tiếp...
Phạm Thảo Vy 30 tháng 9 2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

bạn viết sai đề rồi . phải là 7 . 9 chứ

Đọc tiếp...
Vũ Ánh Thùy Nhung 25 tháng 3 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đã không trả lời hộ người ta mà còn chửi người ta  . Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì .

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 15 tháng 7 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 15 tháng 7 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 3 = 15 x 0 + 3; 18 = 15 x 1 + 3; 48 = 15 x 3 + 8; 93 = 15 x 6 + 3; 153 = 15 x10 + 3, .....

Như vậy, bản chất là tìm số hạng thứ 100 của dãy số: 0, 1, 3, 6, 10,....Bỏ qua số 0 (1, 3, 6, 10,....) thì dãy số này, bắt đầu từ số thứ 2 bằng tổng của số liền trước cộng với số thứ tự của nó. Số hạng thứ 100 cần tìm của dãy 0, 1, 3, 6, 10,....chính là số hạng thứ 99 của dãy 1, 3, 6, 10,.... và bằng: 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 = (99 + 1) x 99 : 2 = 4950.

Vậy số hạng thứ 100 cần tìm là: 15 x 4950 + 3 = 74253.

b) Ta có: (11703 – 3) : 15 = 780; Mà 780 x 2 = 1560 = 39 x 40 = (39 + 1) x 39.

Vậy số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{yz}{bz+cy}=\frac{zx}{cx+az}\left(x;y;z\ne0\right)\)

=> \(\frac{xyz}{azy+bxz=}=\frac{xyz}{xbz+xcy}=\frac{yzx}{ycx+azy}\)

=>\(zay+bxz=xbz+xyc=ycx+azy\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}za=cx\\bx=ay\end{cases}}\)

Đặt \(\frac{x}{a}=\frac{z}{c}=\frac{y}{b}=t\left(t\ne0\right)\)

=> x = at ; z = ct  ; y = bt

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{atbt}{abt+bat}=\frac{a^2t^2+b^2t^2+c^2t^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\frac{t}{2}=t^2\Rightarrow t=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow t=\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{a}{2}\\y=\frac{b}{2}\\z=\frac{c}{2}\end{cases};\left(a,b,c\ne0\right)}\)

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Chỗ kết luận máy bị đơ nên thiếu một kết quả:

\(z=\frac{c}{2}\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 25 tháng 2 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 2 tháng 6 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

Trả lời

642 chứ số

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
დ 𝔑𝔤𝔬𝔠 𝔉𝔥𝔲𝔬𝔫𝔤 დ 1 tháng 6 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số

Từ 10 đến 99 có ; ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số

Từ 100 đến 250 có : ( 250 - 100 ) : 1 + 1 = 151 số

Người ta dùng số chữ số để đánh dấu 250 trang là :

( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 151 x 3 ) = 642 ( chữ số )

                                           Đ/S : 642 chữ số

T mk nha , mùng 1 tháng 6 vui vẻ

Đọc tiếp...
Online Math 4 tháng 7 2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm
nguyentuantai 22 tháng 7 2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

A ) . Dãy số tren có số các  số hạng là :

( 2015-1 ) :1 +1 = 2015 ( số hạng )

B ) Chữ số thứ 3000 là 3000

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hiền 22 tháng 7 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

a,                       số số hạng là: (2015-1):1+1=2015

                          tổng của dãy số trên là: [(1+2015)x2015] :2=2031120

b,                       1+(3000-1)x1=3000

hi hi mình thử làm thôi mình cũng không chắc chắn nữa    

Đọc tiếp...
Phạm Việt Đức 3 tháng 4 2017 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

3000 bạn nha

k cho mình nhé

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 10 tháng 7 2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\text{ 1+2+3+...+n =2004}\) thì \(\frac{n.\left(n+1\right)}{2}=2004\)

\(\Rightarrow n.\left(n+1\right)=2004.2=4008\)

Vì 4008 không phải là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp nên ko có số tự nhiên n thỏa mãn đè bài

Đọc tiếp...
nguyễn đức vượng 13 tháng 7 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là4008

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 15 tháng 12 2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

bạn Trần Thùy Dung trả lời đúng ròi đóa!!! SIÊU GHÊ!!! 

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 28 tháng 7 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

ta có thể tính dãy trên như sau : 

\(\frac{n\left(n+1\right)}{2}=190\)

\(\Rightarrow n\left(n+1\right)=190.2=380\)

\(\Rightarrow n=??\)lạ nhỉ trong sách bày vậy mà mình sai đoạn nào rùi ý

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 3 tháng 6 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

trả lời 

n=19

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 3 tháng 6 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

trả lời 

n=19

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 5 tháng 6 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có 9 số

Từ 10 đến 99 có ( 99 – 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

Từ 100 đến 250 có ( 250 – 100 ) : 1 + 1 = 151 ( số )

Vậy cần dùng :

 9 x 1 + 90 x 2 + 151 x 3 = 642 ( chữ số )

                                         Đáp số : 642 chữ số 

Đọc tiếp...
Đinh Trọng Chiến 13 tháng 11 2016 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Các trang từ 1 đến 9: có 9 trang, mỗi trang viết 1 chữ số. 
Các trang từ 10 đến 99: có 90 trang, mỗi trang viết 2 chữ số. 
Các trang từ 100 đến 250 : có 151 trang, mỗi trang viết 3 chữ số. 
Vậy phải viết tất cả là: 
9 x 1 + 90 x 2 + 151 x 3 = 642 ( chữ số ) 

Đọc tiếp...
Luận Dương 2 tháng 6 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

Từ 1 => 9 có 9 chữ số.

Từ 10 => 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số ).

Từ 100 => 250 có : ( 250 - 100 ) : 1 + 1 = 151 ( số )

Người ta dùng tất cả số chữ số là :

( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 151 x 3 ) = 642 ( chữ số )

              Đáp số : 642 chữ số .

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: