Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Hữu Phúc Hôm qua lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

tinh tổng gì bạn .......??

Đọc tiếp...
nguyenquynhanh Hôm qua lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

đây nha bạn

Đọc tiếp...
shitbo Hôm qua lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

co so so hang la:

(80-1)/1+1=80

tong day do la:

(80+1)*80/2=3240

t i c k cho minh nha ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 05/09/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

de the nay phai k

\(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\)

\(=1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{50}-\frac{1}{100}\)

\(=1+1-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{99}{100}\)

\(=\frac{199}{100}\)

Đọc tiếp...
Kimiya Mary 31/08/2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

A, xin lỗi nha, mình nhìn nhầm đề bài:

Gọi 2 số hạng đầu của các dãy là a và b.

a) ...; 39; 42; 45. = ( 45 - a ) : 3 + 1 = 15

                                    ( 45 - a ) : 3 = 15 - 1

                                             45 - a = 14 x 3

                                             45 - a = 42

                                                    a = 45 - 42

                                                    a = 3

=> b = 3 + 3 = 6

Vậy 2 số hạng đầu tiên của dãy là 3 và 6.

b) ...; 4; 2; 0. = ( a - 0 ) : 2 + 1 = 15

                              ( a - 0 ) : 2 = 15 - 1

                                       a - 0 = 14 x 2

                                      a - 0 = 28

                                           a = 28 + 0

                                           a = 28

=> b = 28 - 2 = 26

Vậy 2 số hạng đầu tiên của dãy là 28 và 26.

c) ...; 23; 25; 27; 29. = ( 29 - a ) : 2 + 1 = 15

                                          ( 29 - a ) : 2 = 15 - 1

                                                   29 - a = 14 x 2

                                                   29 - a = 28

                                                          a = 29 - 28

                                                          a = 1

=> b = 1 + 2 = 3

Vậy 2 số hạng đầu tiên của dãy là 1 và 3.

~ Mình nghĩ cách làm như thế này mới đúng nè ~

Đọc tiếp...
Kimiya Mary 31/08/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

a) 33; 36; 39; 42; 45.

b) 8; 6; 4; 2; 0.

c) 19; 21; 23; 25; 27; 29. 

Đọc tiếp...
Bonking 21/08/2018 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là ab

=> 9ab = 13 x ab

=> 900 + 10a + b = 130a + 13b

=> 900 = 130a + 13b - 10a - b

=> 120a + 12b = 900

=> 12 ( 10a + b ) = 900

=> ab = 75

Vậy,...........

Đọc tiếp...
Việt Best Murad CTV 21/08/2018 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Gọi số phải tìm là ab  . Theo bài ra ta có :

9ab = ab x 13

900 + ab = ab x 13

900 = ab x 13 - ab

900 = ab x ( 13 – 1 )

900 = ab x 12 

ab = 900 : 12

ab = 75 .

Vậy..................

hok tốt

Đọc tiếp...
becca 21/08/2018 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là ab . Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta dược số 9ab . Theo bài ra ta có :

9ab = ab x 13

900 + ab = ab x 13

900 = ab x 13 - ab

900 = ab x ( 13 – 1 )

900 = ab x 12 

ab = 900 : 12

ab = 75 .

Vậy số đó là : 75

Đọc tiếp...
Ninh 19/08/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Mk xin lỗi nhưng mk bít có vài cái thôi, bạn xem có đúng k, nếu đúng thì chép vào, mà nếu sai thì thôi nhé. Khi nào mk bít mấy câu kia mk sẽ gửi đáp án tiếp cho bn nhé !

634; ?; 664; 680; 694

Ta thấy cứ hai số ngoài cùng cộng vào, sau đó chia trung bình thì sẽ đc số ở giữa.

( 634 + 694 ) : 2 = 664

=> 664 x 2 - 680 = ? => ? = 648

1; ?; 13; 24; 11; 7; 23 

Ta thấy cứ hai số ngoài cùng cộng lại vs nhau sẽ được kết quả là số ở giữa

1 + 23 = 24

Tương tự : 13 + 11 = 24

=> ? + 7 = 24 => ? = 17

2365; 2758; 3151; ?; 3937; 4330; 4723

Ta thấy cứ cộng hai số ngoài cùng vào sẽ bằng số thứ hai từ trái sang cộng với số thứ hai từ phải sang 

=> 2365 + 4723 =  2758 + 4330 = 3151 +3937 = ?

=> ? = 7088

Cậu hãy áp dụng thử những quy luật tớ đưa cho xem nó có hợp k nhé.

Tớ chỉ có thể hướng dẫn thôi. Chúc cậu sớm ngày tìm ra đáp án nhé ^_^

Đọc tiếp...
Mori Ran 19/08/2018 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

quy luật này khó thật đấy! Mk ko biết giải thế nào nx.

Đọc tiếp...
ngô thế trường 17/08/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

TA CÓ:

\(3=3;24=3+21;63=3+21+39\)

\(120=3+39+21+57\)

\(195=3+39+21+57+75\)

\(\Leftrightarrow N=3+21+39+57+75+.....+n^2\)

\(\Leftrightarrow n^2=\left(100-1\right).18+3=1785\)

\(\Leftrightarrow n=\left(3+1785\right).100:2=89400\)

\(\Leftrightarrow\)SỐ THỨ 100 LÀ:\(89400\)

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 09/08/2018 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Dãy số trên có số số hạng là :

   ( 1968 - 1 ) : 1 + 1 = 1968 ( số )

 Đ/S:.........

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 30/08/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Dãy trên có :

  (1968 - 1) + 1 = 1968 (số)

           Đáp số: 1986

Học tốt!

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 11/08/2018 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

Số số  của dãy trên là :

 ( 1968 - 1 )+ 1 = 1968 ( số )

                     Đ/s :................

Đọc tiếp...
Đội đặc nhiệm CBI 09/08/2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

G=1+3^3+3^6+3^9+...+3^2019

27G= 3^3+3^6+3^9+...+3^2022

26G= 27G-G= 3^2022-1/

G= 3^2022-1/26

Đọc tiếp...
Tran Minh Ngoc 02/08/2018 lúc 23:46
Báo cáo sai phạm

thanks võ minh anh 

Đọc tiếp...
Tran Minh Ngoc 02/08/2018 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

thùy linh à bạn làm vậy là sai rồi

Đọc tiếp...
võ minh anh 02/08/2018 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

cách 1 số chia cho 2 dư 1 là một số chia hết cho 2

4:2=2        7:2=3 (dư 1) ....................

chắc thế thôi nha!

Đọc tiếp...
khai 31/07/2018 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy trên là:

(2015-2):1+1=2014 (số hạng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân 31/07/2018 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

\(8;9;10;11;.....;2013\)

\(2013-8+1=2006\)

k mk nha

Đọc tiếp...
nguyễn tạo nguyên 29/05/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

B= 3x1 + 3x2 + 3x3 + ... 3x59049 + 3x59050

B= 3x( 1 + 2 + 3 + ... + 59050)

B= 3x 1743480775

B = 5230442325

Chúc bạn học tốt ☺☺☺

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Duy 30/05/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

sai r b. mk biet cach lam r

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

P/s : Mik ko chắc đâu 

Ta có : 

\(B=3+9+27+...+177147+531441\)

\(\Rightarrow B=3^1+3^2+3^3+...+3^{11}+3^{12}\)

\(\Rightarrow3B=3^2+3^3+3^4+...+3^{12}+3^{13}\)

\(\Rightarrow3B-B=\left(3^2+3^3+3^4+...+3^{12}+3^{13}\right)-\left(3^1+3^2+3^3+...+3^{11}+3^{12}\right)\)

\(\Rightarrow2B=3^{13}-3^1\)

\(\Rightarrow B=\frac{3^{13}-3}{2}\)

\(\Rightarrow B=797160\)

Vậy \(B=797160\)

~ Ủng hộ nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Duy 29/05/2018 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

đúng k mn

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 16/06/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2004 là năm nhuận =366 ngày

Từ ngày 1 đến 9 phải đếm số chữ số là: 9-1+1=9(chữ số)

Từ ngày 10 đến 99 phải đếm số chữ số là:[(99-10)+1]*2=180(chữ số)

Từ ngày 100 đến 366 phải đếm số chữ số là: [(366-100)+1]*3=801(chữ số)

Vậy phải đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2004 trên tờ lịch treo tường là: 9+180+801=990(chữ số)

mk k chắc nữa

Đọc tiếp...
Phan Thị Huế 04/12/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Sao bạn nghĩ làm như vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 29/05/2018 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Số thứ 61 là 

6 + ( 1 + 2 + 3 + ... + 60 ) 

= 6 + 1830 

= 1836 

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 24/08/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

 6 +1 = 7

7 +2 = 9

9 + 3 = 12

12 + 4 = 16

16 + 5 = 21

21 + 6 = 27

27 + 7 = 34

34 + 8 = 42

42 + 9 = 51

51 + 10 = 61

Vậy 61 là số hạng thứ 11 của dãy số

Đọc tiếp...
hải đông 24/08/2017 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

7=6+1

9=7+2

12=9+3

16=9+4

21=6+5

27=21+6

34=27+7

42=34+8

51=42+9

61=51+10

suy ra 61 là số hạng thứ 11 của dãy  số trên

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: