Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đặng Quỳnh Như 29 tháng 4 2015 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 10 của dãy đó là số : 82 

 

Đọc tiếp...
ffffffffg 29 tháng 4 2015 lúc 8:03
Báo cáo sai phạm

Số thứ 1 là: (1 - 1)2 + 1 = 1

Số thứ 2 là: (2 - 1)2 + 1 = 2

Số thứ 3 là: (3 - 1)2 + 1 = 5

Số thứ 4 là; (4 - 1)2 + 1 = 10

.................................

Số thứ 10 là: (10 - 1)2 + 1 = 82

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 18 tháng 3 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

\(1=0^2+1\)

\(2=1^2+1\)

\(5=2^2+1...\)

\(\Rightarrow\)số thứ 10 của dãy là:\(=9^2+1=82\)

Đọc tiếp...
ST CTV 13 tháng 5 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 17 tháng 4 2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là (3/2)^2014-1

đúng đó

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 19 tháng 2 2017 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

1232 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 15 tháng 5 2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

gọi số hạng thứ 50 là \(n\)

\(\Rightarrow n50=\left(7+0+1+2+3.....49\right)=7+\left(50\div\right)2\times49=1232\)

vậy số hạng thứ 50 là 1232

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 15 tháng 5 2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

= 1232 bn nha

Chúc bn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Lê Duy Khương 11 tháng 3 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(6,32,5\)

\(10,72,7\)

\(11,35,3\)

\(9,38,4\)

Đọc tiếp...
pham dinh dung 11 tháng 3 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Chỗ trống đâu bn????????????????????????

Đọc tiếp...
Doraemon 11 tháng 3 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Bấm đọc thêm

Đọc tiếp...
Jungkook BTS 5 tháng 1 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

số nhà đầu tiên là:50

số nhà cuối cùng là:110

k cho mình nhé.đảm bảo đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
akariozora 10 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Tích trên có các cặp và thừa số sau khi nhân với mỗi cặp và mỗi số sẽ có tích tận cùng 2 chữ số 0 là: (25 x 4); (50 x2); (75 x 8); ( 20 x5) và 100. Vậy nhóm này cho ta 5 x 2= 10 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số tròn chục : 10,30,40,60,70,80,90. Mỗi thừa số này cho ta một chữ số 0 tận cùng. Vậy nhóm này cho ta 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số có tận cùng là 5 ; 15,35,45,55,65,85,95. Mỗi thừa số này khi nhân với một số chẵn sẽ cho ta một só tròn chục. (vì tích trên có 45 thừa số là số chẵn nên 7 thừa số trên đều có khả năng cho tích tròn chục). Vậy nhóm này tạo ra 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Vậy tích trên có tận cùng bằng số chữ số 0 là:

              10 + 7 + 7 = 24 ( chữ số)

Đọc tiếp...
akariozora 10 tháng 3 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Tích trên có các cặp và thừa số sau khi nhân với mỗi cặp và mỗi số sẽ có tích tận cùng 2 chữ số 0 là: (25 x 4); (50 x2); (75 x 8); ( 20 x5) và 100. Vậy nhóm này cho ta 5 x 2= 10 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số tròn chục : 10,30,40,60,70,80,90. Mỗi thừa số này cho ta một chữ số 0 tận cùng. Vậy nhóm này cho ta 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Tích trên có 7 thừa số có tận cùng là 5 ; 15,35,45,55,65,85,95. Mỗi thừa số này khi nhân với một số chẵn sẽ cho ta một só tròn chục. (vì tích trên có 45 thừa số là số chẵn nên 7 thừa số trên đều có khả năng cho tích tròn chục). Vậy nhóm này tạo ra 7 x 1 = 7 chữ số 0 tận cùng của A.

Vậy tích trên có tận cùng bằng số chữ số 0 là:

              10 + 7 + 7 = 24 ( chữ số)

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Hoàng Anh 13 tháng 6 2016 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

hay ghê !!! ?_? nhưng khó

Đọc tiếp...
Phong Trần Nam 23 tháng 7 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

a)Dãy TOQUOCVIETNAM có 13 chữ cái.1997 / 13 = 153(dư 8)vậy được 153 nhóm TOQUOCVIETNAM và còn 8 chữ cái nữa.Vậy chữ cái thứ 1997 là chữ V

b)Người đó đếm đúng bởi vì 1 cụm TOQUOCVIETNAM có 2 chữ T mà 2004 chia hết cho 2 nên người đó đếm đúng.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Bạn bấn vào chữ màu xanh này có bài đó Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhà đầu tiên là X

Số thứ 2:   X+2

            3:   X+4

          25:   X+48

Ta có X+(X+2)+(X+4)+...+(X+48)=2125

Xx25+(2+4+6+...+48)=2125

Xx25+600=2125

Xx25=2125-600

Xx25=1525

X=1525:25

X=61

=> 61+48=109

Số nhà đầu tiên là 61

Số nhà cuối cùng là 109

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 5 tháng 3 2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Thám tử trung học Kudo Shinichi
Hiệu giữa số nhà cuối và số nhà đầu là:
(15 - 1) x 2 = 28
Tổng của số nhà cuối và số nhà đầu là:
915 x 2 : 15 = 122
Số nhà đầu tiên trong dãy phố đó là:
(122 - 28) : 2 = 47 

chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
olympic 26 tháng 3 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Bài trên sai số nhà đầu đó để tớ giải lại cho :

(Số nhà đầu + Số nhà cuối) x 15 : 2 = 675

Tổng số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

675 x 2 : 15 = 90

Hiệu số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

(15 - 1) x 2 = 28

Số nhà cuối dãy là : 

(90 + 28) : 2 = 59 

Số nhà đầu dãy là :

59 - (15 + 1) = 33

ĐS : đầu dãy : 33

        cuối dãy : 59

Bài này tớ đã làm rồi nhưng số khác thôi nên tớ áp dụng công thức nên tin tớ đi

Đọc tiếp...
olympic 26 tháng 3 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

(Số nhà đầu + Số nhà cuối) x 15 : 2 = 675

Tổng số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

675 x 2 : 15 = 90

Hiệu số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

(15 - 1) x 2 = 28

Số nhà cuối dãy là : 

(90 + 28) : 2 = 59 

Vậy số nhà đầu dãy sẽ là 1.

ĐS : đầu dãy : 1

        cuối dãy : 59

Bài này tớ đã làm rồi nhưng số khác thôi nên tớ áp dụng công thức nên tin tớ đi

Đọc tiếp...
_♥Hàn_Thiên_Nhi♥Tiểu_La_Thành♥_ 5 tháng 3 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Bn lên mạng hoặc vào câu hỏi tương tự nha!

K mk nha!

thanks!

haha!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Võ Ngọc Ngân 1 tháng 3 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

1, 2, 5, 10, 17, 26,  37, 50, 65

Đọc tiếp...
Pham Quynh Anh 9 tháng 2 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

Đúng ko đó bạn 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Đạt 8 tháng 2 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

1,2,5,10,17,26,37,50,65

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

2225000

giúp tớ nhé 

tớ bị trừ 690 

cảm ơn trước

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 9 tháng 3 2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

I don't know

Đọc tiếp...
Lê Hải Phong 28 tháng 2 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

đoán xem

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 12 tháng 4 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm
phan văn đức 16 tháng 3 2017 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Số cuối : 9997

Số đầu : 1007

SSH là : ( 9997 - 1007 ) : 10 + 1 = 900

Đ/S : 900

Đọc tiếp...
Kiênhoang5a 16 tháng 3 2017 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

nếu chia 2 và 5 thì số cuối phải là 5

[9990 - 1000] : 10 +1 = 900 số nha bạn

Đọc tiếp...
Lucy Huỳnh 14 tháng 3 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

3000 . Mà mink cũng ko ckac lam

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thanh Mai 1 tháng 10 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

trời

anh ơi anh anh dẹp cho em nhờ

Đọc tiếp...
Phạm Thảo Vy 30 tháng 9 2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

bạn viết sai đề rồi . phải là 7 . 9 chứ

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{yz}{bz+cy}=\frac{zx}{cx+az}\left(x;y;z\ne0\right)\)

=> \(\frac{xyz}{azy+bxz=}=\frac{xyz}{xbz+xcy}=\frac{yzx}{ycx+azy}\)

=>\(zay+bxz=xbz+xyc=ycx+azy\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}za=cx\\bx=ay\end{cases}}\)

Đặt \(\frac{x}{a}=\frac{z}{c}=\frac{y}{b}=t\left(t\ne0\right)\)

=> x = at ; z = ct  ; y = bt

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{atbt}{abt+bat}=\frac{a^2t^2+b^2t^2+c^2t^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\frac{t}{2}=t^2\Rightarrow t=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow t=\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{a}{2}\\y=\frac{b}{2}\\z=\frac{c}{2}\end{cases};\left(a,b,c\ne0\right)}\)

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Chỗ kết luận máy bị đơ nên thiếu một kết quả:

\(z=\frac{c}{2}\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 25 tháng 2 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: