Giúp tôi giải toán và làm văn


Vua bà hay nổi dận 8 giờ trước (17:08)
Báo cáo sai phạm

F=7/4(1/90-1/94+1/94-1/98+...+1/158-1/162)

  =7/4(1/90-1/162)

  =7/4.2/405

  =7/810

Vậy F=7/810

đặt A=1/1.2.3+1/2.3.4+...+1/37.38.39

     2A=1/1.2-1/2.3+1/2.3-1/3.4+...+1/37.38-1/38.39

     2A=1/1.2-1/38.39

     2A=1/2-1/1482

     2A=370/741

      A=370/741.1/2

      A=185/741

 HOÀN THÀNH

Đọc tiếp...
pham thuy trang 10/03/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

quy luật là. 4, 7, 10, 13 môi số cánh nhau bằng số trước - số sau + 3 là ra

Đọc tiếp...
Phạm Thư Trang 24/02/2018 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Số đầu = Số cuối - Đơn vị khoảng cách  x  (số số hạng - 1)

Số thứ 100 = Đơn vị khoảng cách x 100

Tổng = (Số đầu + số cuối) x Số số hạng : 2

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 24/02/2018 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm
DÃY SỐ CÁCH ĐỀU


                 *. TỔNG                          = (Số đầu + số cuối) Số số hạng : 2
                   *. SỐ CUỐI                     = Số đầu + Đơn vị khoảng cách   x  (số số hạng - 1)
                  *. SỐ ĐẦU                       = Số cuối - Đơn vị khoảng cách  x  (số số hạng - 1)
                   *.
 SỐ SỐ HẠNG             = (Số cuối – Số đầu)  : Đơn vị khoảng cách + 1

                   *. TRUNG BÌNH CỘNG  =   Trung bình cộng của số đầu và số cuối.

 (Dãy số tăng dần)
Đọc tiếp...
Hà Đức Anh Good 24/02/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Mình bảo các cậu tìm số đầu tiên tiên của dãy cơ .

Đọc tiếp...
monkey d luffy 24/02/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

đó là 38 đấy

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 24/02/2018 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

Ta thấy khoảng cách của các số hạng trong dãy là: 99 - 97 = 97 - 95 = ... = 2

Vậy ta có thể điền tiếp vào các chỗ chấm trên như thế này:

83     85     87     89     91     

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 24/02/2018 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

a) Khoảng cách giữa các số hạng trong dãy: 5 - 1 = 9 - 5 = 13 - 9 = ... 4

Số hạng thứ 100 của dãy trên là:

(100 - 1) x 4 + 1 = 397 (Số hạng thứ n là: (n - 1) x khoảng cách + số đầu)

Câu b) Ăn Bí

Đọc tiếp...
monkey d luffy 24/02/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

395

ăn bí

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 23/02/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Bài 1 : \(B=1+2+3+...+98+99=\frac{\left(99+1\right).99}{2}=4950\)

Bài 2 : \(C=1+3+5+...+997+999=\frac{\left(999+1\right).499}{2}=249500\)

Bài 3 : \(D=10+12+14+...+996+998=\frac{\left(998+10\right).495}{2}=249480\)

Mấy bài này áp dụng công thức nhé bạn 

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 23/02/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Bài 1:B = 1 + (2 + 3 + 4 + ... + 98 + 99).
Ta thấy tổng trong ngoặc gồm 98 số hạng, nếu chia thành các cặp ta có 49 cặp nên tổng đó là:
(2 + 99) + (3 + 98) + ... + (51 + 50) = 49.101 = 4949
Khi đó B = 1 + 4949 = 4950

Bài 2 : C có số số hạng là :

     [999-1] : 2 + 1  = 500 số

Tổng C là : 

     [999+1] x 500 : 2 = 250000

ĐS: 250000

Bài 3: D= 10 + 12 + 14 + ... + 994 + 996 + 998

          =10+[12+998]+[16+996]+...+[500+500]

          = 10 + 1010 + 1010 + ... + 1010

          = 10 + 1010 x 247 [Ta tính số số hạng 2]

          = 10 + 249470 = 249480

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 23/02/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

mình

ví dụ : B= 99*100/2=9900/2=4950

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 18/02/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Bằng N ( với N là số tự nhiên)

Đọc tiếp...
lê Đức Tài 18/02/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

phép tính như vậy và hỏi 

nó chỉ đành cho mấy đứa ngu như mi thôi THV

Đọc tiếp...
Nu Hoang Bang Gia 18/02/2018 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

CHỊU . COM

Đọc tiếp...
Trần Phương Thảo 18/02/2018 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

kết quả bằng ...... vì số bị trừ không thể nào mà lớn hơn số trừ nha thôi em đi nghỉ đây rối não quá đi thôi

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 16/02/2018 lúc 00:27
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(A=102+100+98+96+...+2-99-98-...-1\)

\(A=\left(102+100+98+96+...+2\right)-\left(99+98+...+1\right)\)

Xét dãy \(2;...;96;98;100;102\) : 

Có số số hạng là : 

\(\left(102-2\right):2+1=51\) ( số hạng )

Tổng là : 

\(\frac{\left(102+2\right).51}{2}=2652\)

Xét dãy \(1;...;98;99\) : 

Có số số hạng là : \(\left(99-1\right):1+1=99\) ( số hạng )

Tổng là : \(\frac{\left(99+1\right).99}{2}=4950\)

Suy ra : 

\(A=\left(102+100+98+96+...+2\right)-\left(99+98+...+1\right)\)

\(A=2652-4950=-2298\)

Vậy \(A=-2298\)

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 15/02/2018 lúc 23:59
Báo cáo sai phạm

giúp mình với các bạn

Đọc tiếp...
kacura 12/02/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

8.Số nào sẽ điền vào dấu hỏi chấm?

   100, 96, 92, 88, ?

A.78   B.80   C.82   D.84

TL: D.84

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 12/02/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

.Số nào sẽ điền vào dấu hỏi chấm?

   100, 96, 92, 88, ?

A.78   B.80   C.82   D.84

Trả lời : D.84

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 12/02/2018 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Số nào sẽ điền vào dấu hỏi chấm?

   100, 96, 92, 88, ?

Giải :

Ta thấy các số sau kém số trước 4 đơn vị

=> Số tiếp thep của dãy là : 88 - 4 = 82

Vậy chọn đáp án : C

Đọc tiếp...
nguyễn văn sơn 17/06/2015 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Để đánh số từ 2 đến 8 cô cần 4 chữ số 

Để đánh số từ 10 đến 98 cô cần :90 chữ số 

Để đánh số từ 100 đến 998 cô cần 1350 chữ số

Cô đánh thêm : 2000 - 1350 - 90 -4 = 556 ( chữ số ) , viết được 139 số nữa

nên số cuối cùng cô đánh là 1276 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 17/06/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Số chẵn có 1 chữ số: 2,4,6,8 có 4 chữ số.

Số chẵn có 2 chữ số từ 10 đến 98 có: 

(98-10) : 2+1 = 45 (số) có  2 x 45 = 90 (chữ số).

Số chẵn có 3 chữ số từ 100 đến 998 có: 

(998 – 100) : 2 + 1 = 450 (số) có 3 x 450 = 1350 (chữ số)

Số chữ số còn lại: 

2000 – (4 + 90 + 1350) = 637 (chữ số)

Với 637 chữ số viết các số chẵn có 4 chữ số được:

637 : 4 = 159 (số) dư 1 chữ số.

159 số chẵn có 4 chữ số bắt đầu từ 1000 thì đến:

1000 + (159 – 1) x 2 = 1316.

Một chữ số tiếp theo để đủ 2000 chữ số là chữ số 1 hàng nghìn của số 1318

Đọc tiếp...
Admin Quản lý 17/06/2015 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Bài làm của bạn Nguyễn Nam Cao nhầm ở phép tính trừ sau:

2000 - (4 + 90 + 1350) = 139 (của bạn Cao là 637)

Và vì vậy từ phép tính đó đến cuối không đúng.

Tuy nhiên cách làm của bạn Cao là hợp lý.

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Sơn đã phát hiện chỗ sai trên.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Phương 06/01/2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

(-1)^n+1x(2xn+số dư)

Đọc tiếp...
Hoa Mộc Lan 10/01/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Nhận xét :

Số hạng thứ nhất là :-1=(-1)^1*(2*1-1)

Số hạng thứ hai là :3=(-1)^2*(2*2-1)

Số hạng thứ ba là :-5=(-1)^3*(2*3-1)

Số hạng thứ tư là :7=(-1)^4*(2*4-1)

.........................................................

Số hạng thứ n của tổng A có dạng là :(-1)^2*(2n-1)

Vậy ...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Trí Dũng 18/03 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

A17 = -1+2-3+4-5+.....+16-17

       = -1+(2-3)+(4-5)+.....+(16-17)

       = -1 + -1 + -1 +........+ -1

       = -9

A2018 = -1+2-3+4-5+.....+2016-2017+2018

           = -1+(2-3)+(4-5)+.......+(2016-2017)+2018

           = -1 + -1 + -1 + .......... + -1 + 2018

           = -1009 + 2018

           = 1009

A17 + A2018 = -9 + 1009 = 1000 

(A17 + A2018) : 3 = 1000 : 3 = 333 ( dư 1 )

Vậy A17 + A2018 chia cho 3 dư 1

Đọc tiếp...
phung viet hoang 02/03/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Bảo Trần 19/03/2016 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhien từ 1 đến 11 là a1;a2;...;a11

r1;r2;...;r11 lần lượt là số thứ tự  ủa (1-a1)+(2-a2)+....+(11-a11)

Ta có :

(1-a1)+(2+a2)+...+(11-a11)

r1            r2              r11

=>Tồn tại 2 số dư bằng nhau (giả sử r1=r5)

=> 1-a1=5-a5

=>1-a1-5-a5=0=> chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng Yến 04/02/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

dễ thì làm

chứng minh đẳng cấp đi

ngồi chỉ đc cái nói phét

Đọc tiếp...
Trần Khởi My 26/02/2015 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

=100.x + (1+2+3+....+100 )

=100.x +100.101/2

=>100x +101 + 50 =5750

100x =5750 -5050 =700

=>700 :100 = 7

Vậy X = 7

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 05/07/2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

[x+1]+[x+2]+...+[x+100]=5750

[1+2+...+100].x=5750

Số các số hạng:

(100-1):1+1=100 số

=>có 100 thừa số x

Tổng trên là:

(1+100)x100:2=5050

=>x.100=5750-5050

=>x.100=700

=>x=700:100

=>x=7

Vậy x = 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 05/07/2016 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: (x + 1) + (x + 2) +...+ (x + 100) = 5750

=> (x + x + x +...... +x) + (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100) = 5750    

=> 100x + 5050 = 5750

=> 100x = 5750 - 5050

=> 100x = 700

=> x = 700 : 100

=> x = 7

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bé Nhỏ 12/08/2016 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

a)Em ghép 6 với 2

3 với 4 vào với nhau là mỗi số hạng sẽ có thừa số 12.

Phân phối 12 vào.

Bên trong tính ra.

Nhân vô là xong.

b)Tính theo phương thức thường,

(đầu cộng cuối). số số hạng :2.2=(đầu+cuối). số số hạng.

Rồi trừ 26.

Chúc em học tốt^^

Đọc tiếp...
Mệt mỏi chán nản_ có ai giúp tôi ko 12/08/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

12 . 194 + 6 .437 .2 + 3 . 369 . 4=12.194+12.437+12.369=12.(194+437+369)=12.1000=12000

1 + 5 + 9 + 13 +  ... 57 +61+65 . 2 - 26=(61+1).[(61-1):4+1]:2+65.2-26=62.16+65.2-26=992+130-26=1096

mk làm hơi tắt mog bn thông cảm

Đọc tiếp...
SKT_NTT 19/09/2016 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

12 . 194 + 6 .437 .2 + 3 . 369 . 4

= 12.194 + 6 . 2 . 437 + 3 . 4 . 369

= 12 . 194 + 12 . 437 + 12 . 369

= 12 . ( 194 + 437 + 369 )

= 12 . 1000

= 12000

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: