Giúp tôi giải toán và làm văn


Đào Minh Tiến 23/09/2016 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Ta có: vì từ 1 đến 99 cầm 189 chữ số =>

còn số chữ số có 3 chữ số là:

     1992-189= 1803 ( chữ số )

Số trang có 3 chữ số là:

         1803:3= 601 ( trang )

Vậy quyển sách có số trang là:

          601+ 99= 700 ( trang )

                    Đ/S: 700 trang.

Đọc tiếp...
do pham minh linh 18/09/2016 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

giai cau b sao ngan the 

Đọc tiếp...
phanthaonon 18/09/2016 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

có 701 trang

chữ số 1000 ở trang 371 và chữ số 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 30/09/2016 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Có số hạng là :

( 100 - 1 ) : 3 + 1 = 34 ( số )

Tổng trên là :

( 100 + 1 ) x 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

( 3 là khoảng cách )

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Sáng 09/12/2016 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

1717

tk mk

mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
L 09/02/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

co so cac so la 

   (100-1):1+1=100(so)

tong cac so la 

    (100+1)x100:2=5050

  k nha

Đọc tiếp...
Kim Khánh 10/12/2014 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

em mới học lớp 4 chưa đc học cấp số cộng,làm sao em làm bằng cách của anh chị đc

 

 

Đọc tiếp...
Lưu Khiết Nhi 10/01/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

{(100+1) x [ (100-1) : 3 + 1 ] : 2 }: x = 17

{(100+1) x 34:2}: x = 17

{101 x 34 :2 }: x =17

{3434 :2}: x = 17

1717 :x =17

          x =1717:17

          x = 101

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

6 số chẵn ấy là: 136;138;140;142;144;146

Đọc tiếp...
anquynh4576hn 06/11/2016 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

136,138,140,142,146,144

Đọc tiếp...
Công Lương Sỹ 19/10/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

5 số đó là 14 , 16 ,18,20,22

Đọc tiếp...
Bùi Minh ManhTrà 13/04/2016 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

a nhầm thêm số 20 nữa nhé

Đọc tiếp...
Bùi Minh ManhTrà 13/04/2016 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

14,16,18,22

Đọc tiếp...
Nguyễn Sĩ Hải Nguyên 09/12/2016 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1x1=1

2x2=4

3x3=9

4x4=16

5x5=25

Vậy 3 số tiếp theo là:

6x6=36

7x7=49

8x8=64

Vậy 3 số tiếp theo là 36;49 và 64.

Đọc tiếp...
nguyen_thi_tam_thu 09/12/2016 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

vì 

1x1=1

2x2=2

3x3=9

4x4=16

5x5=25

3 số tiếp theo là

6x6=36

7x7=49

8x8=64

Thế nên 3 số tiếp theo lần lượt là: 36,49 và 64

Đọc tiếp...
Luu Kim Ngan 09/12/2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

so khoang cach cua moi so hon kem nhau 2 don vi 

vay khoang cach cua cac so lan luot la 1 3 5 7 9 (la cac so le)

2 so cuoi cung hon kem nhau 9 don vi vay khoang cach cua so 25 voi so can tim thu nhat la 11 vay so thu nhat can tim la 36

so thu hai can tim la 48 so thu ba can tim la 63

vay 3 so do la 36 48 63

Đọc tiếp...
Lê Thị Khánh Ngân 02/12/2014 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

                           Giải:
Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là:
( 9 - 1 ) :1 + 1 = 9 ( trang )
Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là:
( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )
Để trung bình mổi trang của quyển sách được dùng 2 chữ số để đánh thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.
Quyển sách có số trang là:
99 + 9 = 108 ( trang )
   Đáp số : 108 trang.
Chúc bạn may mắn

Đọc tiếp...
Hà Minh Đức 17/03/2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Quyển sách có 108 trang 

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 15/12/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là:
( 9 - 1 ) :1 + 1 = 9 ( trang )
Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là:
( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )
Để trung bình mổi trang của quyển sách được dùng 2 chữ số để đánh thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.
Quyển sách có số trang là:
99 + 9 = 108 ( trang )
Đáp số : 108 trang.
Chúc bạn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
NAU TE 27/04/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Dãy số từ 234 đến 786 có số số lẻ là :

   ( 785 - 235 ) : 2 + 1 = 276 ( số )

                 Đáp số : 276 số

 tính số lẻ chứ ko phải tính số chẵn các bạn ạ

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 27/04/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Dãy số từ 234 đến 786 có số số lẻ là :

   ( 786 - 234 ) : 2 + 1 = 277 ( số )

                 Đáp số : 277 số

Đọc tiếp...
PHAN THU AN 15/12/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

dãy số  tự nhiên từ 234 đến 786 có số số lẻ là:

            (785 - 235 ) : 2 + 1 = 276 ( số )

                                       đáp số : 276 số

Đọc tiếp...
Trần Thị Vi 08/12/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

301đấy ko sai đâu

Đọc tiếp...
tth 08/12/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Từ 000 đến 999 ta có : 1000 số 
Mỗi số có 3 ký tự 
Suy ra : tổng số ký tự = 1.000 x 3 = 3.000 
Ta dể dàng nhận biết số loại ký tự từ 000 đến 999 là bằng nhau 
Nên số lượng ký tự "1" = 3000 : 10 = 300 
Theo đề từ 1 đến 1000, nên ta có 
Số lượng số "1" = 300 + 1 = 301

Vì mình có câu trả lời giống với câu này nên copy qua cho tiện. Bạn có thể tham khảo nguồn dưới đây: Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số 1. Cách giải? | Yahoo Hỏi & Đáp

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 08/12/2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Có thể phân tích từ 1 tới 1000 thành 3 bộ phận: từ 1 tới 99, từ 100 tới 999 và 1000.
- Từ 1 tới 99 lại có thể phân chia thành 10 nhóm: từ 1 tới 9; từ 10 tới 19; từ 20 tới 29;... từ 90 tới 99, và hiển nhiên thấy chỉ có bộ phận từ 10 tới 19 là 11 con số "1", còn các nhóm số
khác chỉ có 1 số "1". Do đó từ 1 tới 99 có 20 con số "1".
- Từ 100 tới 999, có thể phân tích thành 9 nhóm: từ 100 tới 199; 200 tới 299;... 900 tới 999. Trong đó 8 nhóm số: 200 tới 299; 300 tới 399;... 900 tới 999, mỗi nhóm số đó có 20 con
số "1", tương tự như nhóm số từ 1 tới 99. Riêng nhóm số từ 100 tới 199 là nhiều hơn 100 con số "1", so với "1" so với nhóm số từ 1 tới 99, tức là có 120 con số "1". Như vậy từ 100
tới 999, có tổng công 280 con số "1".
Vậy từ 1 tới 1000, có tổng số các con số "1" là: 20 + 280 + 1 = 301 con số "1"

k mk nha lê trung kiên đẹp trai

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 13/04/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Hai số liên tiếp chia hết cho 9 hơn kém nhau 9 đơn vị.

Số bé nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:1008

Số lớn nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:9999

         Cố số số có 4 chứ số chia hết cho 9 là:

                         ( 9999-1008):9+1=1000(số)

Đọc tiếp...
Trần Nho Phương Nam_Prince cabala 13/04/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

1000 số

like nha!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 13/04/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Số đầu 1008 . Số cuối 9999 . Khoảng cách 9

Có ( 9999 - 1008 ) / 9 + 1 = 1000 số

Đọc tiếp...
Ngọn Lửa Rồng Thiêng 12/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

các bạn đều làm sai hết thì mình giải luôn:

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số

Từ 10 đến 99 có

       ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có 2 chữ số )

Từ 100 đến 999 có

       ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số có 3 chữ số )

Từ 1000 đến 2005 có

       ( 2005 - 1000 ) : 1+ 1 = 1005 ( số có 4 chữ số )

Vậy dãy số từ 1 đến 2005 có số chữ số là 

      ( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 900 x 3 ) + ( 1005 x 4 ) = 6909

Kết quả là thế đó !!

 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 03/12/2017 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

các bạn đều làm sai hết thì mình giải luôn:
Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số
Từ 10 đến 99 có
( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có 2 chữ số )
Từ 100 đến 999 có
( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số có 3 chữ số )
Từ 1000 đến 2005 có
( 2005 - 1000 ) : 1+ 1 = 1005 ( số có 4 chữ số )
Vậy dãy số từ 1 đến 2005 có số chữ số là
( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 900 x 3 ) + ( 1005 x 4 ) = 6909
Kết quả là thế đó !!

chúc cậu hok tốt @_@

Đọc tiếp...
cute phô mai que 03/12/2017 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số

Từ 10 đến 99 có

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có 2 chữ số )

Từ 100 đến 999 có

( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số có 3 chữ số )

Từ 1000 đến 2005 có

 ( 2005 - 1000 ) : 1+ 1 = 1005 ( số có 4 chữ số )

Vậy dãy số từ 1 đến 2005 có số chữ số là 

( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 900 x 3 ) + ( 1005 x 4 ) = 6909

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 26/05/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Với ta bù cho 9 số có 1 chữ số mỗi số 2 chữ số nữa và bù cho 90 số có 2 chữ số mỗi số thêm 1 chữ số nữa. Các chữ số lấy để bù là những số có 4 chữ số và mỗi số thừa ra 1 chữ số.

Số các số có 4 chữ số là : 9 x 2 + 90 x 1 = 108.

Vậy số n cần tìm là : 999 + 108 = 1107

Đọc tiếp...
Đào Xuân Dương 09/04/2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

x là 1107

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hải Yến 26/05/2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Trong mỗi số có 3 chữ số thì số chữ số gấp 3 lần mỗi số ấy. Mỗi số hang số có 2 chữ số thiếu 1 chữ số nữa mới có số chữ số gấp 3 lần mỗi số đó. Mỗi số số hang có 1 chữ số thiếu 2 chữ số nữa mới có số chữ số gấp 3 lần mỗi số đó.

Ta xem có bao nhiêu số có 2 chữ số: Từ 10 đến 99 có :

99-10+1= 90 (số).

Như vậy còn thiếu 1x90=90 (chữ số)

Số có 1 chữ số: Từ 1 đến 9 có  9 số. Như vậy còn thiếu :

2x9=18 (chữ số)

Mỗi số có 4 chữ số thì dư 1 chữ số khi số chữ số gấp 3 lần mỗi số đó.

Vậy số 4 chữ số cần có là: 90+18=108 (số)

Số n là: 1000+(108-1)=1107

Đọc tiếp...
Manys Things 11/01/2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Xét chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị:

Mỗi nhóm đều có 1 chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị à số chữ số 1 ở hàng đơn vị là 100 x 1 = 100 chữ số

 

Xét chữ số 1 đứng ở hàng chục:

Ta chỉ xét những nhóm có số trăm, số nghìn vì khi đó mới có chữ số 1 đứng ở hàng chục

Nhóm ..: Từ 10 ; 11 ; ….; 19

Nhóm ..: Từ 110 ; 111 ; ….; 119

Nhóm ..: Từ 210      -->     219           => có (919 - 19) : 100 + 1 = 10 nhóm

……                                                   Mỗi nhóm có 10 chữ số 1 => 10 x 10 = 100 chữ số 1

Nhóm ..: Từ 910    -->      919                      ở hàng chục

Xét chữ số 1 ở hàng trăm

Nhóm..: Từ 100 đến 199                            Có (199 – 100) + 1 = 100 chữ số 1 ở hàng trăm

 

Xét chữ số 1 ở hàng nghìn

Nhóm..: Từ 1000 đến 199                            Có 1 chữ số 1 ở hàng nghìn

Vậy có tất cả: 100 + 100 + 100 + 1 = 301 chữ số 1

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 22/07/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 999 
Hàng đơn vị có 100 chữ số 1 
Hàng chục có 100 chữ số 1 
Hàng trăm có 100 chữ số 1. 
Vậy nên từ 1 đến 999 có 300 chữ số 1 
Số 1000 có 1 số 1. Vậy có tất cả số chữ số là :
300 + 1 = 301 ( chữ số ) 
Vậy rong dãy số trên  có tất cả 301 chữ số 1. 

Đọc tiếp...
Chi Katy 16/01/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

có 301 số 1

Đọc tiếp...
Hikari 03/03/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Xét chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị:
Mỗi nhóm đều có 1 chữ số 1 đứng ở hàng đơn vị à số chữ số 1 ở hàng đơn vị là 100 x 1 = 100 chữ số
 
Xét chữ số 1 đứng ở hàng chục:
Ta chỉ xét những nhóm có số trăm, số nghìn vì khi đó mới có chữ số 1 đứng ở hàng chục
Nhóm ..: Từ 10 ; 11 ; ….; 19
Nhóm ..: Từ 110 ; 111 ; ….; 119
Nhóm ..: Từ 210    à          219           => có (919 - 19) : 100 + 1 = 10 nhóm
……                                                   Mỗi nhóm có 10 chữ số 1 => 10 x 10 = 100 chữ số 1
Nhóm ..: Từ 910    à          919                      ở hàng chục
Xét chữ số 1 ở hàng trăm
Nhóm..: Từ 100 đến 199                            Có (199 – 100) + 1 = 100 chữ số 1 ở hàng trăm
Xét chữ số 1 ở hàng nghìn
Nhóm..: Từ 1000 đến 199                            Có 1 chữ số 1 ở hàng nghìn
Vậy có tất cả: 100 + 100 + 100 + 1 = 301 chữ số 1

Đọc tiếp...
Trần Yến Nhi 14/11/2015 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

mình nhầm 301 chữ số nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Cát Tuyền 03/03/2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

nói cách làm luôn nhen ! ^.^

Đọc tiếp...
nguyenthuyduong 24/11/2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

hình như đầu bài thiếu thì phải bạn xem lại nhé

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 12/07/2015 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 dùng 1 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 dùng 2 chữ số

Từ trang 100 đến trang 999 dùng 3 chữ số

Vì trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số nên từ trang 100 phải bù 9 chữ số cho trang 1 đến 9

Vậy số trang của cuốn sách là 108 trang

nếu đúng thì **** bạn

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 09/11/2017 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Có số số tự nhiên thỏa mãn là:

   697-232=465(số)

                Đáp số:465 số thỏa mãn

Đọc tiếp...
Đinh Qúy Hải 09/11/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

464

     Vì trước số 232 là 233, sau số 697 là 696. Lấy 696 - 233 = 463 : 1 + 1 = 464

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Kim 09/11/2017 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta lấy 697 - 232 thì sẽ ra x , x giống như là khoảng cách của 2 số

=> 697 - 232 = 465

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 09/11/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 519 só số số chẵn là : (518-0):2+1 = 260(số)

                                                     Đáp số : 260 số

Đọc tiếp...
Đinh Qúy Hải 09/11/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

260 nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuý Hiền 09/11/2017 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 21/08/2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

Cho day so 1,2,3,4,5 ,... x. Tìm x để số lượng chữ số của dãy gấp 2 lần số lượng số hạng của dãy

Cho day so 1,2,3,4,5 ,... x. Tìm x để số lượng chữ số của dãy gấp 2 lần số lượng số hạng của dãy

Cho day so 1,2,3,4,5 ,... x. Tìm x để số lượng chữ số của dãy gấp 2 lần số lượng số hạng của dãy

Cho day so 1,2,3,4,5 ,... x. Tìm x để số lượng chữ số của dãy gấp 2 lần số lượng số hạng của dãy

 
Đọc tiếp...
tran thien kim 26/03/2016 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

số của dãy gấp 2 lần là:

(1+2+3+4)x2=20

đ/s:20

Đọc tiếp...
Thầy quang 21/08/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Số của dãy gấp 2 lần là :

( 1 + 2 + 3 + 4 ) x 2 = 20

Đáp số :.....

^^ chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Na 22/12/2016 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

từ 000 đến 999 ta có 1000

mỗi số có 3 kí tự 

suy ra tổng số kí tự bằng 1000 *3 =3000 

ta dễ dàng nhận biết số loại kí tự từ 000 đến 999 là bằng nhau 

nên số kí tự "1" = 3000:10=300

theo đề từ 1 đến 1000 ta có 

số lượng số "1" = 300 +1 =301

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 08/12/2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

từ 000 đến 999 ta có 1000
mỗi số có 3 kí tự
suy ra tổng số kí tự bằng 1000 *3 =3000
ta dễ dàng nhận biết số loại kí tự từ 000 đến 999 là bằng nhau
nên số kí tự "1" = 3000:10=300
theo đề từ 1 đến 1000 ta có
số lượng số "1" = 300 +1 =301

k mk nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Mạnh Dũng 06/03/2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

t cho milk

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: