Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hà Đường Lâm 20/05/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

hình như ko phải 10 số >_<

thôi bn tự tìm nha ^.^

Đọc tiếp...
Trần Hà Đường Lâm 20/05/2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

10 số nha bn

bn tìm các số tròn chục như 10, 20, 30,..

và tìm các cặp số nhân với nhau bằng số có chữ số 0 ở tận cùng như 2 x 5, 12 x 15, ......

hok tốt nha bn ^.^

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 05/09/2014 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a/ ( x+1) x : 2 = 55

(x + 1) x = 110

Tích của hai số  nhiên liên tiếp = 110 vậy x = 10

b/ ước của 12 là: 1, 2, 3, 4, 6, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, 12, - 12. Bạn thay vào rồi tự tìm nhé?

Đọc tiếp...
kagezero 27/09/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

1+2+...+x=55

[1+x]xX:2=55

[1+x]xX=55x2

[1+x]xX=110 =10x11

x thuôc n số liên tiếp vậy x = 10

mình chỉ biết làm câu a thôi cô mình dạy

Đọc tiếp...
Sơn Tùng Tùng Sơn 17/11/2016 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Nếu là 3 thì làm thế này :

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số. Nếu mỗi số được "bù thêm" 3,5 chữ số thì số chữ số của dãy sẽ gấp 4,5 lần số các số hạng của nó.

Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số. Nếu mỗi số được "bù thêm" 2,5 chữ số thì số chữ số của dãy sẽ gấp 4,5 lần số các số hạng của nó.

Từ 100 đến 999 có 900 số có 3 chữ số. Nếu mỗi số được "bù thêm" 1,5 chữ số thì số chữ số của dãy sẽ gấp 4,5 lần số các số hạng của nó.

Từ 1000 đến 9999 có 9000 số có 4 chữ số.

ta có số số hạng là X :

2889++4xX-3996=3xX

4xX-3xX=3996-2889

X=1107

Đ/S: X =1107

Đọc tiếp...
Sơn Tùng Tùng Sơn 17/11/2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

gấp 2 lần hay 3 lần đáy

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 02/11/2014 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)

=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15

=40 + 330 + 15

=381

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 09/12/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

k cho mk nha bn %%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 18/05/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

Đọc tiếp...
ST CTV 13/05/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 17/04/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là (3/2)^2014-1

đúng đó

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16/02/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Có số khoảng cách là:

20 - 1 = 19

Mỗi số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị

=> Nên tổng của mỗi cặp là: 

560 : 10 = 56

Hiệu giữa số bé và số lớn là:

19 . 2 = 38

Số bé nhất là:

(56 - 38) : 2 = 9

Đáp số: 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 14/02/2017 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

có số khoảng cách là: 20-1=19

Mỗi số lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị 

Nên tổng mỗi cặp là:560:10=56

Hiệu giữa số bé và số lớn là:19*2=38

Số bé nhất là:(56-38):2=9

Đọc tiếp...
Dương Thị Hiếu Ngân 05/02/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

9 nha bạn

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 19/02/2017 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

1232 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 15/05/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

gọi số hạng thứ 50 là \(n\)

\(\Rightarrow n50=\left(7+0+1+2+3.....49\right)=7+\left(50\div\right)2\times49=1232\)

vậy số hạng thứ 50 là 1232

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 15/05/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

= 1232 bn nha

Chúc bn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Từ 0-9 phải dùng 10 chữ số

Từ 10-99 phải dùng [(99-10):1+1]x2=180 (chữ số)

Từ 100-999 phải dùng [(999-100):1+1]x3=2700 (chữ số)

Vậy phải dùng 10+180+2700= 2890 (chữ số)

Đọc tiếp...
Bexiu 21/08/2017 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

(14,78-a)/(2,87+a)=4/1

14,78+2,87=17,65

Tổng số phần bằng nhau là 4+1=5

Mỗi phần có giá trị bằng 17,65/5=3,53

=>2,87+a=3,53

=>a=0,66.

Đọc tiếp...
Phan Vĩnh Anh Cường 11/05/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

2013x2013=4052169

Đọc tiếp...
Haibara Ai 11/05/2018 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

trả lời:

số đó là 6458

=.=

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 10/05/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

đáp án là 

6458  quy luật là 3 chữ số đầu mỗi số cộng thêm 1 , chữ số tận cùng là 8

chúc bạn học tốt .

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 11/05/2018 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

câu hỏi

Dựa vào quy luật, điền số vào chỗ chấm.

2018, 3128, 4238, 5348

trả lời

6458

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Diễm 10/11/2014 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ 101: 1 +  2 x ( 101 - 1 ) = 201

Số hạng thứ 1003: 1 + 2 x ( 1003 - 1 ) = 2005

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 06/05/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Nhận xét: Số hạng 1: 2 = 1.1 + 1 

                Số hạng 2: 5 = 2.2 + 1

                Số hạng 3: 10 = 3.3 +1

                Số hạng 4: 17 = 4.4 + 1

                Số hạng 5: 26 = 5.5 + 1

Quy luật: Kể từ số hạng 1, mỗi số bằng tích số thứ tự nhân với chính nó rồi cộng 1

Vậy số hạng thứ 175 là: 175.175 + 1 = 30626

Ta có: 2608 = 51.51 + 7

           645 = 25.25 + 20

Vậy số 2608 và 645 không thuộc dãy trên.

Đọc tiếp...
olympic 26/03/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Bài trên sai số nhà đầu đó để tớ giải lại cho :

(Số nhà đầu + Số nhà cuối) x 15 : 2 = 675

Tổng số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

675 x 2 : 15 = 90

Hiệu số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

(15 - 1) x 2 = 28

Số nhà cuối dãy là : 

(90 + 28) : 2 = 59 

Số nhà đầu dãy là :

59 - (15 + 1) = 33

ĐS : đầu dãy : 33

        cuối dãy : 59

Bài này tớ đã làm rồi nhưng số khác thôi nên tớ áp dụng công thức nên tin tớ đi

Đọc tiếp...
olympic 26/03/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

(Số nhà đầu + Số nhà cuối) x 15 : 2 = 675

Tổng số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

675 x 2 : 15 = 90

Hiệu số nhà đầu dãy và số nhà cuối dãy là :

(15 - 1) x 2 = 28

Số nhà cuối dãy là : 

(90 + 28) : 2 = 59 

Vậy số nhà đầu dãy sẽ là 1.

ĐS : đầu dãy : 1

        cuối dãy : 59

Bài này tớ đã làm rồi nhưng số khác thôi nên tớ áp dụng công thức nên tin tớ đi

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/03/2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Thám tử trung học Kudo Shinichi
Hiệu giữa số nhà cuối và số nhà đầu là:
(15 - 1) x 2 = 28
Tổng của số nhà cuối và số nhà đầu là:
915 x 2 : 15 = 122
Số nhà đầu tiên trong dãy phố đó là:
(122 - 28) : 2 = 47 

chúc bn hok tốt @

Đọc tiếp...
Quang Nhật 123 03/05/2018 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

my name ís nhat

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 03/05/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Lưu Quang Nhật 6a 03/05/2018 lúc 07:11
Báo cáo sai phạm
Online Math 04/07/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm
Trần Đức Vương 01/07/2017 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời câu hỏi của nó như thế nào thế ? Hỏi chữ số 2 cơ mà .

Đọc tiếp...
nguyenbichhang 06/06/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????!

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 25/04/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

gọi trang đầu là a.theo bài ra ta có:

a+a+1+a+2+...+a+19=1810

=>(a+a+a+...+a)+(1+2+3+...+19)=1810

=>20a+190=1810

=>20a=1810-190

=>a=81

vậy trang đầu của phần sách đó là 20

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/03/2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Giải:

TBC tổng các số ghi trang sách là: 1810 : 20 = 90,5

Số cuối cùng của 10 trang phần đầu là: 90,5 - 0,5 = 90

Trang đầu tiên của phần sách đó là: 90 - (10 -1) = 81

ĐS: 81

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 03/09/2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

Ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng => Tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Hiệu số phần bằng nhau là:

      12 - 1 = 11 ( phần )

Tuổi của ông là:

     77 : 11 x 12 = 84 ( tuổi )

Tuổi của cháu là:

    84 - 77 = 7 ( tuổi )

           Đáp số : ...................

Đọc tiếp...
Tôi yêu 1 người ko yêu tôi 19/04/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Từ 7 đến  2017 có : 

( 2017 - 7 ) : 10 + 1 = 202 ( số hạng )

Vì 4 số cuối tạo thành 1 quy luật nên ta được số tận cùng là 9

Đ/s:....................

Ủng hộ nhé !

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Bảo Trâm 19/04/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Sư tử đáng yêu là đúng nha bạn 

Đọc tiếp...
Tran Anh Tuan 19/04/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

a) 4x 4

b) 45623 x 24334  =

c) 436534 x 65334 = 

giải giúp mình thì mình sẽ k cho .

Đọc tiếp...
Phạm Thị Ái Nhân 27/04/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

SSH = ( 1990 - 10 ) ÷ 2 + 1 = 991

A = ( 1990 + 10 ) × 991 ÷ 2 = 991 000

Đọc tiếp...
My little heart 27/04/2018 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Dãy A có số số hạng là:

1990 - 10 +1 = 1981 ( số )

A = 1981 . ( 10 + 1990 ) : 2

= 1981000

Tk mk nhé

Đọc tiếp...
Vũ Hà Vy 27/04/2018 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

A = 10 + 12 + 14 + 16 + ... + 1990

Nhận xét : A là tổng của dãy số cách đều 2 đơn vị 

Số số hạng của A là

( 1990 -2 ) : 2 + 1 = 996 ( số )

Gía trị của A là

( 1990 + 2 ).996 : 2 = 992 016 

Vậy A = 992 016

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: