Giúp tôi giải toán


0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 13 giờ trước (14:02)

Số  số hạng trên :  

  ( 990 - 0 ) : 10 + 1 = 100 

Tổng : 

  ( 990 + 0 ) x 100 : 2 = 49 500

  Đáp số:...

^^ Học tốt!   

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 13 giờ trước (14:18)

Số số hạng của dãy số trên là:

             ( 990 - 0 ) : 10 + 1 = 100 ( số số hạng )

Tổng của dãy số trên là:

             ( 990 + 0 ) x 100 : 2 = 49 500

                                           Đáp số : 49 500

Nguyễn Lương Phương Thảo 13 giờ trước (14:24)

49500

Nguyễn Quốc Thịnh 28/09/2016 lúc 15:34

Từ 1 - 9     =    9 chữ số

Từ 10 - 99 = 180 chữ số

                                                                            Giải :

                                                         Số chữ số từ trang 1 đến trang 99 là :

                                                                        180 + 9 = 189 ( chữ số )

                                                        Số trang của cuốn sách đó là ;

                                                             ( ( 282 - 189 ) : 3 - 1 ) + 108 = 138 ( trang )

                                                                         Đs :138 trang

                                                               k mình nha mới bị trừ 390

sakuracute 19/06/2017 lúc 17:16

130 nhe ^^

Nguyễn Như Quỳnh 28/09/2016 lúc 15:22

130 trang nha!!^ ^ .Hi hi

Nguyễn Hữu Hưng 03/01/2015 lúc 17:50

gọi a là chữ số thứ 200 của dãy số

ta có:(a-1):2+1=200

            (a-1):2=200-1(=199)

               (a-1)=199.2(=398)

                    a=398+1

                    a=399

Trần Thùy Dung 31/12/2014 lúc 20:31

Trang thứ 200 là: 1+2.(200-1)=399

Công thức tính số thứ a: Số đầu tiên+Khoảng cách 2 số nhân VS (a-1)

Lovely pig 06/04/2015 lúc 08:06

Là 399

Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 11:47

Trong Violympic chứ gì ?           

Trần Nhật Quỳnh 19/06/2017 lúc 06:53

Các số có 3 chữ số từ 100 đến 999

-Hàng trăm có 100 chữ số 5 (từ 500 đến 599).

-Hàng chục có 10 số 5 ở mỗi trăm  150…159; 250….259; ….

10 x 9 = 90 (số)

-Hàng đơn vị cứ 10 số có 1 số 5 từ: 105; 115; 125; ………; 995

(995 - 105) : 10 + 1 = 90 (số)

Tất cả có: 100 + 90 + 90 = 280 (số 5)

                                            Đáp số: 280 số 5

~ Chúc bạn học tốt ~

Đặng thị Mỹ Linh 05/07/2015 lúc 17:07

Ta thấy: ST1=1.2

             ST2=2.2

             ST3=3.2

=> Số thứ n có dạng n.2

Số thứ 2000 là:

       2000.2=4000

Hoang thi anh tuyet 21/03/2017 lúc 20:03

ta co : st1 = 1 x 2

 st2 = 2 x 2

st3 = 3 x 2 

vay so thu 2000 la 2000 x 2 = 4000

Phạm Ngọc Thạch 05/07/2015 lúc 15:44

Như bài dưới ta chỉ tìm chữ số 5.

 Ta có: 35 = 5 x 7 ; 40= 5x8 ; 45 = 5x9 ; 50=5x5x2 ; 55 = 5x11 ; 60=5x12 ; 65=5x13 ; 70=5x14

Tổng cộng có 9 chữ số 5 nên T tận cùng có 9 chữ số 0

Nguyễn Nam Cao 05/07/2015 lúc 15:48

Ta chia thành các nhóm :

Nhóm 1 : 31 x 32 x ... x 40 có 2 chữ số 0 tận cùng

Nhóm 2 : 41 x 42 x .... x 50 có 3 chữ số 0 tận cùng

Nhóm 3 : 51 x 52 x ... x 60 có 2 chữ số 0 tận cùng

Nhóm 4 : 61 x 62 x ... x 70 có 2 chữ số 0 tận cùng

Vậy tích T có :

2 + 3 + 2 + 2 = 9 ( chữ số 0 )

Đáp số : 9 chữ số 0

Đinh Tuấn Việt 05/07/2015 lúc 15:46

Cho mình sửa lại :

Ta chỉ cần chỉ ra tích trên có thể phân tích nhiều nhất ra bao thừa số 5. Bao nhiêu số 5 thì có bấy nhiêu số 0.

35 = 5 x 7 ; 40 = 5 x 8 ; 45 = 5 x 9 ; 50 = 5 x 5 x 2 ; 55 = 5 x 11 ; 60 = 5 x 12 ; 65 = 5 x 13 ; 70 = 5 x 14.

=> Có 9 số 5 tương ứng với T có tận cùng 9 chữ số 0

Nguyễn Tiến Hải 06/09/2014 lúc 10:02

a/  hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. dãy số có (2x - 2) : 2 +1 = x  (số hạng)

ta có (2x + 2)x : 2 = 110

2(x + 1)x = 220

x(x+ 1) = 110

x và x + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp vậy x = 10 ( vì 10 . 11 = 110)

b/ tương tự có (x - 1) : 2 + 1 số hạng 

(x+1)[ (x - 1) : 2 + 1] = 72

(x+ 1)(x - 1) : 2 + (x + 1)= 72

(x+ 1)(x - 1) + 2(x+ 1)= 144

(x+1)(x+1) = 144

144 = 12 x 12

suy ra x+ 1= 12 suy ra x = 11

Tran Thao nguyen 06/09/2014 lúc 09:17

Thầy cô và các bạn giúp mình với nhé!

 

hazzymoon 15/06/2017 lúc 16:34

x=11 nha bạn

Đinh Việt thành 18/11/2014 lúc 20:12

15;25;35;45;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;65;75;85;95

nguyển văn hải 03/06/2017 lúc 14:45

15:25;35;45;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;65;75;85;95

có tất cả 18 số

k nha

Hikaru Yuuki 03/06/2017 lúc 14:46

Có 18 số nhé

Nguyễn Lương Bảo Tiên 27/07/2015 lúc 08:17

những số tự nhiên chia 4 dư 1

Mạnh Châu 03/06/2017 lúc 10:19

Cho dãy số 1;5;9;13;...

Hãy tìm quy luật của dãy số.

Bài làm :

Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là :

5 – 1 = 4

9 – 5 = 4

13 – 9 = 4

… - … = 4

=> Quy luật dãy số là 4 

Lê Mạnh Tiến Đạt 03/06/2017 lúc 10:19

Cho dãy số 1;5;9;13;...

Hãy tìm quy luật của dãy số.

Bài làm :

Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là :

5 – 1 = 4

9 – 5 = 4

13 – 9 = 4

… - … = 4

=> Quy luật dãy số là 4 

Keọ Ngọt 01/06/2017 lúc 17:42

 dãy số trên có 10 số hạng

Tổng của dãy số là:

10x10=100

Tổng của x và y là:

100-4-6-7-10-11-13-14-15=20

X là:(20-16) :2 =2

Y là :20-2=18

 Đáp số :x =2

             y=18

Nguyen duc thanh 01/06/2017 lúc 18:01

Ta có: \(\frac{x+4+6+7+10+11+13+14+15+y}{10}\)\(=10\)

\(\Leftrightarrow x+y+80=100\Leftrightarrow x+y=20\)

Ta lại có: \(y-x=16\)

Do đó ta có được:

                             \(y=\left(20+16\right)\div2=18\)

                             \(x=\left(20-16\right)\div2=2\)

   Vậy ta được:

                     \(x=2\)

                     \(y=18\)

Nguyen duc thanh 01/06/2017 lúc 18:05

Cách hai đó bạn hiền

TRỊNH ANH TUẤN 31/05/2017 lúc 13:16

số số hạng là : ( 999 - 1) :2 +1 = 500

tổng tất cả các chữ số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 là :

                ( 999 + 1 ) x 500 : 2 = 250000

Đào Trọng Chân 31/05/2017 lúc 14:46

Tổng này có số số hạng là:(999-1):2+1=500 số hạng

Nhóm số hạng đầu với số hạng cuối, lần lượt như vậy ta sẽ có:(999+1)+(997+3)+...(250 cặp)

Tổng tất cả các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 là:

1000.250=250000

Chúc bạn học tốt

Moon Light 16/08/2015 lúc 20:49

Ta có:2=1x2

12=3x4

30=5x6

56=7x8

90=9x10

=>số thứ 20 là:39x40=1560

Vũ Thành Dương 16/08/2015 lúc 21:15

1560 
 ****

khoimy 31/05/2017 lúc 08:36

1560 nha 

ai thấy đúng thì nha THANK YOU

Nguyễn Ngọc Anh Minh 09/04/2015 lúc 10:17

Số hạng thứ 1: 2=1x2

Số hạng thứ 2: 12=3x4

Số hạng thứ 3: 30=5x6

Số hạng thứ 4: 56=7x8

Số hạng thứ 20: 39x40=1560


 

Ngọc Hương Trịnh 30/05/2017 lúc 20:35

Bạn online giải khó hiểu quá

online 30/05/2017 lúc 20:31

a 1,3,7,15,31

quy luât là mỗi số đều * 2 + 1

b 5,13,18,23,38

quy luật là mỗi số *lên phải cách số 2 đơn vị

ví dụ 5*3-2=13

SKT_NTT CTV 29/05/2017 lúc 21:43

Ta thấy A có 2015 số hạng. Nhóm 2 số thành 1 cặp và ta nhận được 1007 cặp, dư 1  số

A = 2 + ( 22 + 23 ) + ... + ( 22014 + 22015 )

A = 2 + 22 . ( 1 + 2 ) + ... + 22014 . ( 1 + 2 )

A = 2 + 22 . 3 + ... + 22014 . 3

A = 2 + 3 . ( 22 + ... + 22014 )

Ta thấy 3 . ( 22 + ... + 22014 ) \(⋮\)3 và dư số hạng 2

Vậy A chia 3 dư 2

Nguyễn Việt Hoàng 29/05/2017 lúc 21:44

A chia 3 dư 2

Ai thấy mình đúng TK nha !

THANKS !

kaitovskudo 19/12/2014 lúc 17:50

đề phải là n(n+1)(n+2) chứ

dương thiếu gia 27/05/2017 lúc 21:33

thứ nhất là đề sai, trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho3

than mau dung 27/05/2017 lúc 21:32

đúng đó đề của bn sai rùi

Trần Vũ Hải Băng 07/01/2015 lúc 20:54

Ta có : 3, 24, 63, 120, 195, ...
3=(3.1-2)3.1
24=(3.2-2)3.2
63=(3.3-2)3.3
.......
n=(3.100-2)3.100=89400

Vu Thi Hoa 26/05/2017 lúc 20:12

89400 nha

minh chuong 26/05/2017 lúc 19:19

kết quả là 89400 nha

DuongThiThao 26/05/2017 lúc 15:56

100xA=a 64 + 215 + 2b1 + 2c =abc + 64 + 215 + 201 + 20 = abc + 500

100xB = abd + 62c -8d = abc + 540

vay B > A

nguyen van sang 26/05/2017 lúc 15:51

B>A bạn ạ 

Lê Mạnh Tiến Đạt 26/05/2017 lúc 12:29

Hiệu của hai số lẻ đó là :

 2015 x 2 = 4030 

                 Đáp số : 4030

Wendy 26/05/2017 lúc 12:27

Hiệu sẽ là :

2014 x 2 + 2 = 4030

Dap so L  : 4030

Nguyen Thi Lan Huong 26/05/2017 lúc 13:54

Hiệu là : 2015 x 2 = 4030

  Đ/s : 4030

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: