Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Hà Thảo Liên 17 tháng 1 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Người ta nói đúng rồi còn cãi

Rảnh vãi ! 

Ai thấy đúng k cho mình nha

Đọc tiếp...
pham phuc bao an 16 tháng 1 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

kệ người ta

Đọc tiếp...
lê đức anh 15 tháng 1 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

mk lớp 5

ko được đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 13 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Hai số liên tiếp chia hết cho 9 hơn kém nhau 9 đơn vị.

Số bé nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:1008

Số lớn nhất có 4 chứ số chia hết cho 9 là:9999

         Cố số số có 4 chứ số chia hết cho 9 là:

                         ( 9999-1008):9+1=1000(số)

Đọc tiếp...
Trần Nho Phương Nam_Prince cabala 13 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

1000 số

like nha!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 13 tháng 4 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Số đầu 1008 . Số cuối 9999 . Khoảng cách 9

Có ( 9999 - 1008 ) / 9 + 1 = 1000 số

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 11 tháng 1 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

quá khó

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

sao nãy giờ k ai tl vậy ta

:( ~~

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Nhi 11 tháng 1 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

mày tìm đc đứa nào TL cho tao thì tau kick cho :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Trường Khoa 17 tháng 3 2016 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Câu 1) 

Viết từ 1 đến 9: 9 chữ số. 
Từ 10 đến 99 có 2x90=180 chữ số 
Vậy các chữ số dung để viết số có 3 chữ số là 2014-189=1825 chữ số 
Số có 3 chữ số đã viết được là 1825 : 3 = 608  ( dư 1 chữ số ) 
Không tính 1 chữ số dư ra thì số có 3 chữ số cuối cùng đã viết là  ( 608-1) +100 = 707

Nên chữ số thứ 2014 phải là chữ số 7 ( của số tiếp theo là 708 )

Kết quả chữ số 7

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Anh 17 tháng 7 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

1) Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.

 Từ 10 đến 99 có :90*2=180 chữ số.

Còn lại số chữ số trước chữ số thứ 2014 là: 2014-180-9=1825(c/s)Mà 1825 chia 3 dư 1 nên chữ số thứ 2014 là 6.

2)Ta thấy : a+b và số ab có cùng số dư khi chia cho 9 .

=>A chia cho 9  có cùng số  dư với 1+2+3+...+100.

=>A chia 9 dư 1.

    

 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

2)Bài giải

Cách 1: 
Ta viết từ 00 đến 99 có 100 số mỗi số có 2 chữ số nên có 200 chữ số.
mỗi chữ số xuất hiện bằng nhau và có  200 : 10 = 10 (lần)
Mà 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 chia hết cho 9 nên 45x20 cũng chia hết cho 9
Thêm số 100 tức là thêm 1 ở tổng các chữ số (chữ số 1 hàng trăm) 
nên số 1234….99100 chia cho 9 dư 1
Cách 2:
tính tổng từ 1 đến 100 :
( 1+100) x (100:2) = 5050    
5050 : 5+0+5+0 = 10 ; vậy 10 : 9 = 1 (  dư 1)
ĐS: 1

Đọc tiếp...
kaitovskudo 5 tháng 11 2014 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

S=2^2006-1

5.2^2004=(2.2+1)2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

=>S<5.2^2004

Đọc tiếp...
Pham Hue Chi 16 tháng 10 2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

S=2^2006 - 1

5.2^200=(2.2+10.2^2004=4.2^2004+2^2004=2^2006+2^2004

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Hải 25 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Hai bạn làm đúng rồi đấy !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 4 tháng 1 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bn mk sẽ giải lại

Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99 

Tất cả các số lẻ từ 1 đến 100 là:

(99-1):2+1=50(số hạng)

Tổng của 50 số hạng lẻ là:

(1+99)x50:2=2500

Tất cả các số lẻ chia hết cho 11 là:11;33;55;77;99

Tổng tất cả các số lẻ chia hết cho 11 là:

11+33+55+77+99=275

Tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 100 mà ko chia hết cho 11 là:

2500-275=2225

          Đáp số:2225

Chúc bn học tốt 

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn\\

bn làm đúng rồi

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

bn hiểu nhầm rồi

tổng tất cả các số lẻ

nghĩa là mấy cái số lẻ cộng với nhau đấy

Đọc tiếp...
Vũ Ánh Thùy Nhung 25 tháng 3 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Đã không trả lời hộ người ta mà còn chửi người ta  . Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì .

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 15 tháng 7 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a) Xét thấy dãy số theo quy luật:

Số hạng thứ I: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ II: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ III: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 = 3 + 15 x (1 + 2)

Số hạng thứ IV: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3)

........

Số hạng thứ 100:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 +...+ 15 x 99 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 +...+ 99)

= 3 + 15 x (99 + 1) x 99 : 2 = 74253

b) 11703 = 3 + 15 x (1 + 2 +...+ n)

=> 15 x (1 + 2 +...+ n) = 11700

=> 1 + 2 +...+ n = 780

=> n x (n + 1) = 780 x 2

=> n x (n + 1) = 39 x 40

=> n = 39

Vậy: Số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 15 tháng 7 2018 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 3 = 15 x 0 + 3; 18 = 15 x 1 + 3; 48 = 15 x 3 + 8; 93 = 15 x 6 + 3; 153 = 15 x10 + 3, .....

Như vậy, bản chất là tìm số hạng thứ 100 của dãy số: 0, 1, 3, 6, 10,....Bỏ qua số 0 (1, 3, 6, 10,....) thì dãy số này, bắt đầu từ số thứ 2 bằng tổng của số liền trước cộng với số thứ tự của nó. Số hạng thứ 100 cần tìm của dãy 0, 1, 3, 6, 10,....chính là số hạng thứ 99 của dãy 1, 3, 6, 10,.... và bằng: 1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 = (99 + 1) x 99 : 2 = 4950.

Vậy số hạng thứ 100 cần tìm là: 15 x 4950 + 3 = 74253.

b) Ta có: (11703 – 3) : 15 = 780; Mà 780 x 2 = 1560 = 39 x 40 = (39 + 1) x 39.

Vậy số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Đọc tiếp...
Sáng 10 tháng 9 2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 14 ; 69 ; 965
Vậy số cần tìm là 69.
Quy luật: Số đằng sau x số đằng trước - 1.

2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 14 ; 69 ; 965
Vậy số cần tìm là 69.
Quy luật: Số đằng sau x số đằng trước - 1.

2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 14 ; 69 ; 965
Vậy số cần tìm là 69.
Quy luật: Số đằng sau x số đằng trước - 1.

2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 14 ; 69 ; 965
Vậy số cần tìm là 69.
Quy luật: Số đằng sau x số đằng trước - 1.

2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 14 ; 69 ; 965
Vậy số cần tìm là 69.
Quy luật: Số đằng sau x số đằng trước - 1.

Đọc tiếp...
UCHIHA SASUKE 10 tháng 9 2016 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

quy luật là 2 nhân 2 -1 bằng 3, 3 nhân 2 - 1 = 5, 5 nhân 3 -1 =14, 14 nhân 5 -1=69

vậy số tiếp theo là 69,

thử:69 nhân 14 - 1=965

đúng

Đọc tiếp...
Trịnh Như Long 29 tháng 10 2016 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

ngu ta mới bay

Đọc tiếp...
Đuc Kim Phan 19 tháng 9 2016 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 số nên ta cần 9 chữ số 

Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, số chữ số của 1 trang là 2 nên ta cần 90.2=180 chữ số

Từ trang 100 đến trang 120 cần số   trang là :

(120-100):1+1=21(trang ),chữ số của 1trang là 3 nên :21.3=63 chữ số

Cần dùng số chữ số là :63+180+9=252 số 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Linh Trang 24 tháng 12 2019 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

252

#ko chac

Đọc tiếp...
Phung Quang Minh 3 tháng 4 2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Mình cũng nghĩ là 252 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 15 tháng 7 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có: 9 – 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Để số chữ số gấp 3 lần số số hạng thì cần thêm:  9 x 2 = 18 chữ số.

Từ 10 đến 99  có: 99 – 10 + 1 = 90 số có chữ số có 2 chữ số.

Để số chữ số gấp 3 lần số số hạng thì cần thêm  90 x 1 = 90 chữ số.

 Từ 100 đến 999, số chữ số gấp 3 lần số số hạng.

Để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng cần thêm số chữ số: 18+ 90 =108 chữ số.

Mỗi số có 4 chữ số chỉ dư 1 chữ số cần 108 số có 4 chữ số.

Do đó n là số có 4 chữ số và a = 1000 + (108 – 1) = 1107

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 15 tháng 7 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Từ 1 đến 9 có: 9 – 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Để số chữ số gấp 3 lần số số hạng thì cần thêm:  9 x 2 = 18 chữ số.

Từ 10 đến 99  có: 99 – 10 + 1 = 90 số có chữ số có 2 chữ số.

Để số chữ số gấp 3 lần số số hạng thì cần thêm  90 x 1 = 90 chữ số.

 Từ 100 đến 999, số chữ số gấp 3 lần số số hạng.

Để số chữ số của dãy gấp 3 lần số số hạng cần thêm số chữ số: 18+ 90 =108 chữ số.

Mỗi số có 4 chữ số chỉ dư 1 chữ số cần 108 số có 4 chữ số.

Do đó n là số có 4 chữ số và a = 1000 + (108 – 1) = 1107

                                   Vậy a = 1107

Đọc tiếp...
hung le 17 tháng 12 2019 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

bạn lên app QuandA hỏi nha, gia sư sẽ cho bạn đáp án chính xác

Đọc tiếp...
Myon Tesy 9 tháng 3 2015 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

a) theo công thức tính tổng: S=1+2+3...+n=(n.(n+1))/2

=>S=1+3+5...+2011=1+2+3+...+2010+2011-(2+4+6...+2010)

      =1+2+3+...+2010+2011-2(1+2+3+...+1005)

      =2011.2012/2 -2(1005.1006/2) =1012036

1012036 có tận cùng =6 và 1012036=2^2.503^2 (số mũ chẳn) , 1012036=1006^2

=> 1012036 là số chính phương.

b) 1012036=2^2.503^2 => ước nguyên tố của S= {2;503}

Đọc tiếp...
hoàng anh quyết 7 tháng 1 2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm
mai thị huỳnh phương 30 tháng 9 2016 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

mình chọn câu D nhé

bn mình chắc

chắn  thôi bn ạ

đừng hiểu lầm nhé

Đọc tiếp...
cute phô mai que 20 tháng 1 2018 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

S = 1 + 2 + 22 +....+22005

2S = 2.(1 + 2 + 22 +....+22005)

2S - S = (2 + 2+ 23+ ....+22005 +22006) - (1 + 2 + 22 +....+22005)

S = 22006 -1 

mà 5.22004 = (1+22) 22004 = 22004 + 22006 

chọn B

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 12 tháng 12 2017 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

ta có: S = 1 + 2 + 22 +....+22005

2S = 2 (1 + 2 + 22 +....+22005)

2S - S = (2 + 2+ 23+ ....+22005 +22006) - (1 + 2 + 22 +....+22005)

S = 22006 -1 

mà 5.22004 = (1+22) 22004 = 22004 + 22006 

vậy đáp án B đúng

Đọc tiếp...
0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 25 tháng 5 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

a. Nhóm chữ TO QUOC VIET NAM có 13 chữ cái.
2007 : 13 = 154 dư 5
Như vậy, chữ cái thứ 2007 trong dãy là chữ thứ 5 của nhóm chữ thứ 155. Chữ đó là chữ O.
b. Mỗi nhóm chữ TO QUOC VIET NAM có 2 chữ T và cũng có 2 chữ O và 1 chữ I. Vì vậy, nếu người ta đếm được 50 chữ T thì trong dãy đó cũng có 50 chữ O và 25 chữ I.
c. Bạn ấy đếm sai, vì số chữ O trong dãy phải là số chẵn.
d. Ta gọi mỗi nhóm chữ liền nhau trong dãy được tô màu: xanh, đỏ, tím, vàng là một nhóm màu. Ta có:
2007 : 4 = 501 dư 3.
Vậy chữ cái thứ 2007 trong dãy là chữ thứ 3 của nhóm màu thứ 502. Chữ đó được tô màu tím.

Đọc tiếp...
Võ Thị Thanh Trà 25 tháng 5 2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

a/Cụm từ đó có 13 chữ

Số lần cụm từ đó viết được :

2007 : 13 = 154 (lần) (dư 5 )

Chữ cái thứ 5 là : O

Vậy chữ cái thứ 2007 là O.

Đọc tiếp...
phạm thanh trúc 9 tháng 12 2019 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

=(-400)+(-400)+0=800

Đọc tiếp...
nguyenthienho 9 tháng 12 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

= (-400) + (-400) + 0

=        -800

Học tốt.

Đọc tiếp...
duy 9 tháng 12 2019 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

nhanh nha

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{yz}{bz+cy}=\frac{zx}{cx+az}\left(x;y;z\ne0\right)\)

=> \(\frac{xyz}{azy+bxz=}=\frac{xyz}{xbz+xcy}=\frac{yzx}{ycx+azy}\)

=>\(zay+bxz=xbz+xyc=ycx+azy\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}za=cx\\bx=ay\end{cases}}\)

Đặt \(\frac{x}{a}=\frac{z}{c}=\frac{y}{b}=t\left(t\ne0\right)\)

=> x = at ; z = ct  ; y = bt

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{atbt}{abt+bat}=\frac{a^2t^2+b^2t^2+c^2t^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\frac{t}{2}=t^2\Rightarrow t=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow t=\frac{1}{2}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{a}{2}\\y=\frac{b}{2}\\z=\frac{c}{2}\end{cases};\left(a,b,c\ne0\right)}\)

Đọc tiếp...
Magic Kaitou 27 tháng 2 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Chỗ kết luận máy bị đơ nên thiếu một kết quả:

\(z=\frac{c}{2}\)

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 25 tháng 2 2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm
Phan Minh Anh 2 tháng 12 2019 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

Tìm athuoocj

Đọc tiếp...
Xyz 20 tháng 11 2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Ta có : Ta có : 39 : a = dư 4 => Để chia hết cho a số bị chia thỏa mãn là : 39 - 4 = 35 

 Khi đó a thỏa mãn = 5 ; 7 (1)

Ta có : 48 : a = dư 6 => Để chia hết cho a => số bị chia thỏa mãn <=> 48 - 6 = 42

Khi đó a thõa mãn =  7 ; 21 (2)

Từ (1) và (2) => a = 7.

Thử lại 39 : 7 = 5 dư 4

            48 : 7 = 6 dư 6

Đọc tiếp...
Hán Quốc Hưng 9 tháng 5 2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

a = 7 

Vì : 39 : 7 = 5 ( dư 4 ) 

      48 : 7 = 6 ( dư 6 )

Đọc tiếp...
Nijino Yume
Trả lời
0
Đánh dấu

30 tháng 11 2019 lúc 16:17

Viết văn biểu cảm về mẹ.

VIẾT HAY LÊN NHÉ, MIK SẼ TICK CHO NGƯỜI VIẾT HAY NHẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và hãy nhớ viết theo dàn bài này:

I. Mở bài: giới thiệu mẹ em
Gia đình em có 4 người là ba, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. chính vì thế mà em rất yêu thương ba mẹ em. Người mà em yêu thương nhất trong gia đình là mẹ, người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Mẹ luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.

II. Thân bài: nêu cảm nghĩ của em về mẹ
1. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình và tính tình

a. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình
- Mẹ em năm nay 46 tuôi
- Mẹ em thuộc dáng người mũm mĩm
- Mẹ em có đôi mắt đen láy
- Mũi mẹ rất cao và thẳng
- Miệng mẹ cười duyên
- Mái tóc đen láy
b. Nêu cảm nghĩ về tính tình của mẹ
- Mẹ rất hiền hòa và yêu thương mọi người xung quanh
- Đôi lúc mẹ rất nghiêm khắc
- Mẹ luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh
- Mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi em có chuyện buồn
2. Nêu cảm nghĩ về những kỉ niệm sâu sắc với mẹ
- Mẹ thường thưởng cho em mỗi khi em học tốt
- Mỗi khi bị sốt mẹ đều thức để chăm em
3. Vai trò của mẹ đối với em
- Mẹ luôn là tấm gương sang để em học hỏi và noi theo
- Mẹ là nguồn sống là nguồn động lực cho em nên người
- Mẹ là bờ bên yêu thương mỗi khi em buồn

III. Kết bài
Nêu tình cảm của em đối với mẹ

Hoặc là viết dàn ý tự chọn cũng được!!!!

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Quỳnh Chi 23 tháng 9 2014 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của dãy số là:

(11-0):1+1=12( số )

= 1 + 3 + 3^2 + ... + 3^11

=( 1 + 3 + 3^2 ) + ....+ ( 3^9+ 3^10 + 3 ^11 )

=( 1 + 3 + 3^2 ) + ....+ 3^9( 1 + 3 + 3^2 ) 

= 13+......+ 3^9.13

=13(1+...+3^9)

Vì 13 chia hết cho13=>13(1+..+3^9) chia hết cho 13

Vậy ...

 

Đọc tiếp...
Nhi Ho 23 tháng 9 2014 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

SSH : (177148 + 1)+2 +1 = 177151

Tổng : (177148 - 1 )+177151 : 2 = 2657225

CÔNG THỨC : SSH : Lấy số cuối cộng số đầu trong ngoặc rồi cộng khoảng cách giữa 2 số đầu , ví dụ : giữa 1 và 3 là hơn kém nhau 2 đơn vị tiếp theo cộng 1 .

                       Tổng : Lấy số cuối trừ số đầu trong ngoặc nhân cho kết quả của SSH rồi chia 2 .

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thơ 21 tháng 10 2016 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

1+3+3^2+3^3+..........+3^11

=3^0+3^1+3^2+3^3+.......+3^11

=(3^0+3^1+3^2)+(3^3+3^4+3^5)+....+(3^9+3^10+3^11)

=          13          +          13          +.....+         13

Vì 13 chia hết cho 13 => 13+13+.....+13 chia hết cho 13

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: