Giúp tôi giải toán


Ngọc Trân Hôm qua lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

số số hạng:

(101-1):2+1=51

tổng:

(101+1)x51:2=2601

Đỗ Chính Danh Hôm qua lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Dãy trên có 51 số

Tổng là:

(101+1).51:2=2601

Đáp số : 2601

tth Hôm qua lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

 tth Hiệp sĩ 1 tiếng trước
 Báo cáo sai phạm

Giải

Số số hạng của dãy số trên:

(101 - 1) : 2 + 1 = 51 số hạng

Vậy tổng của dãy số trên là:

(101 + 1) x 51 : 2 = 2601

Đs:

Ps: Không chắc đâu nhé!

 
Phương Thảo Linh 0o0 Hôm qua lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng là:

( 101+1) : 2 +1 = 51( số)

Tổng là:

( 101+1) x51 :2 = 2601

Đáp số: 2601

Tung Nguyen Hôm qua lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

số các số hạng là

(101-1):2+1=51(ssh)

tổng là

(101+1)x51:2=2602

Le Nhat Phuong Hôm qua lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi tương tự bạn nhé

Trần Huy Hoàng VIP Hôm qua lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

x= \(\left(40-1\right)\cdot2+1=79\)

Tổng bằng 1600 đúng rồi

Thành viên 15/09 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo nhé .

                                                                       Giải 

                                              Từ 6  \(\rightarrow\) 96 có số chữ số là :

                                                         ( 96 - 6 ) : 1 + 1 = 91 ( số )

                                                                     Đáp số : 91 số .

Jenna Love Soobin Hoàng Sơn 15/09 lúc 14:09
Báo cáo sai phạm

Công thức chung tính Số Số Hạng là

(Số cuối- số đầu)/ Khoảng cách +1 

---->(96-6) / 1 + 1= 91( số)

Chúc bạn học tốt nha!!!

Võ Bùi Minh Châu 16/09 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Từ 6 đến 96 có số số là :

( 96 - 6 ) + 1 = 91 ( số )

Đáp số : 91 số

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15/09 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Ta có \(A=4^0+4^1+...+4^{99}\)

\(\Rightarrow4A=4^1+4^2+...+4^{100}\)

\(\Rightarrow4A-A=4^{100}-4^0\Rightarrow3A=4^{100}-1\Rightarrow A=\frac{4^{100}-1}{3}\)

Long_0711 14/09 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Từ 1 => 9 có 1 số 1

Từ 10 => 99 có 19 số 1 ( tính cả 11,12,...)

Từ 100 => 999 có 280 số 1 (_________)

Từ 1000 => 1010 có 13 số 1 (________)

          Cộng lại được 1 + 19 + 280 + 13 = 313

                          Vậy _________

____________________JK ~ Liên Quân Group _________________

GreyBoyW 14/09 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

khoảng cách là 108

số thứ 108 của dãy là :

108 x  ( 108 - 1 ) + 108 = 11664 

Siêu sao bóng đá 14/09 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ 108 là: n

Ta có:

(n-108):108 + 1 = 108

(n-108) : 108 = 108 - 1

(n-108) : 108 = 107

n - 108 = 107 x 108

n - 108 = 11556

       n   = 11556 + 108

       n   = 11664

Vậy số đó là: 11664

Siêu sao bóng đá 14/09 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Mình trả lời đúng rồi mà

Sao có 2 bạn k là sai

Tự xem lại đi

Băng Mikage 13/09/2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

A = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048 + 4096 + 8192 = 16383

Dương Thiên Thiếu Kỳ 10/09/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ko sai đâu nhé bn đề trong sách mà mik ko chép sai đâu (^_^)

Lê Trần Minh Anh 10/09/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Sai đề ko bạn

Đinh Nam Mạnh Đức 10/09/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

Dấu hỏi chấm là số 8 

I am your faith 10/09/2017 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

Đây là dãy số chẵn liên tiếp nên dấu ? sẽ là số 8
 

Lưu Minh Trang 13/09/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Đó là bảng nhân 2 

Vậy dấu ? là số 8 .

Nguyễn Quỳnh Như 09/09/2017 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Quy luật: Cách nhau 3 đơn vị < trừ X >

Trừ x ra,dãy số có số số hạng là:

             ( 19 - 1 ) : 3 + 1 = 7 ( số )

Tổng của dãy số < ko tính X > là:

             ( 19 + 1 ) x 7 : 2 = 70

X là:

            8400 - 70 = 8330

                             Đáp số: 8330

Nguyến Lan phương 06/09/2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

các bạn sai hết rùi , ko phải như thế đâu mik đc cô giải bài này rồi , dài lắm nên mik lươi viết cực

Nguyễn Hồng Như 14/09 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

copy thôi bn nếu dài thì copy chứ đâu có j khó khăn đâu Nguyễn Lan Phương

Lê Nhật Phong 06/09/2017 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

a) ta áp dụng công thức tính số số hạng của một dãy số cách đều : (số cuối - số đầu) : giá trị cách đều + 1

vậy ta có số 100 là số cuối,số 1 là số đầu,do các số liên tiếp từ 1 đến 100 nên giá trị cách đều là 1.áp dụng công thức ta có :

(100-1):1+1=100.vậy đáp án là 100

b) mình không biết

đỗ hoàng ngân 05/09/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

số nhỏ nhất là: 1012

số lớn nhất là: 9992

có tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho 4 là:

(9992-1012):20+1=450(số)

                         Đáp số:450 số

Sarah 05/09/2017 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số có thể chia hết cho 4 là: 9996

Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số có thể chia hết cho 4 là: 1000

Khoảng cách giữa 2 số liên tiếp có 4 chữ số chia hết cho 4 là: 4

Có tất cả các số hạng chia hết cho 4 là:

        ( 9996 - 1000 ) : 4 + 1 = 2250 ( số )

                                            Đáp số: 2250 số hạng

* Công thức tìm số số hạng của dãy số: ( Số cuối - Số đầu ) : Khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp + 1

Chu Quyen Nhan 05/09/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

ta cho dãy số có có 4 chữ số và chia hết cho 4  là :

1000 ; 1004 .... ; 9996

ta biết vì chia hết cho 4 nên khoảng cách giữ hai số liên tiếp là 4 vậy

số số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 4 là :

( 9996 - 1000 ) : 4 + 1 =  2250 ( số )

ĐS:.. 

Phạm Tuấn Đạt 04/09/2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Ta có số đầu của S1 là 1,Vậy Số đầu của S1 là :\(\frac{1.2}{2}=1\)

Số đầu của S2 là 3.Vậy số đầu của S2 là :\(\frac{2.3}{2}=3\)

Số đầu của S3 là 6.Vậy số đầu của S3 là :\(\frac{3.4}{2}=6\)

Số đầu của S4 là 10.Vậy số đầu của S4 là :\(\frac{4.5}{2}=10\)

Vậy số đầu của S100 là :\(\frac{100.101}{2}=5050\)

Ta lại có :

S1 có 2 số hạng

S2 có 3 số hạng 

S3 có 4 số hạng

S4 có 5 số hạng

Vậy S100 có 101 số hạng

Vậy số cuối của S100 là 

5050+100=5150(số hạng)

Vậy S100=\(\frac{\left(5050+5150\right).101}{2}=515100\)

truong xom 04/09/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Ai làm nhanh nhất cho 1 k nha cố gắng lên mình cần gấp

Liv and Maddie 04/09/2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Xét về số hạng đầu tiên của mỗi tổng và thứ tự của tổng ta thấy các số hạng đầu tiên hơn nhau ( chính là số thứ tự của tổng S).Như vậy số hạng đầu tiên của S100 chính là tổg các số từ 1 đến 100.

Xét về số lượng số hạng trong một tổng ta có : Sx= x + 1

Như vậy S100 có số số hạng là : 100+1 = 101 số

Số đầu tiên của S100 là: (1+100) .( 100-1+1) :2 = 5050

Số cuối cùng của S100 là : (101 - 1 ).1+5050 = 5150

Tổng S100 là : ( 5150+5050).(5150-5050+1):2=515100

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: