Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thanh Hà 17 giờ trước (08:50)
Báo cáo sai phạm

nhầm gì bn

Đọc tiếp...
hai bui 17 giờ trước (08:43)
Báo cáo sai phạm

có nhầm 0 bn

Đọc tiếp...
Harry Potter 11/07/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

quy luật của dãy trong VD

kể từ số thứ 3 trở đi,mỗi số đằng sau là tổng của 2 số đứng trước nó

Đọc tiếp...
anhthu bui nguyen 11/07/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

1+1=2           1+2=3        2+3=5      3+5=8.........

Dãy số này có quy luật thành lập rất đơn giản: hai số hạng đầu là 1, mỗi số hạng của dãy kể từ số hạng thứ 3, đề bằng tổng hai số hạng đứng liền trước nó bạn nhé.

TK MK NHA. CHÚC BN HỌC TỐT. ^_^

Đọc tiếp...
sssongokusss 11/07/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

ai tích mình mình tích lại cho

Đọc tiếp...
Trần Vũ Hải Băng 07/01/2015 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Ta có : 3, 24, 63, 120, 195, ...
3=(3.1-2)3.1
24=(3.2-2)3.2
63=(3.3-2)3.3
.......
n=(3.100-2)3.100=89400

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 23/06/2018 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số hạng thứ 100 là n ( n∈N)

Ta có:

3=3

24=3+21

63=3+21+39

120= 3+39+21+57

195= 3+39+21+57+75

n=3+21+39+57+75+.... +n2 ( tổng các dãy số cách đều có tổng là 18đv)

=>n2=(100-1).18+3=1785

=> n=(3+1785).100:2=89400.

Vậy: số hạng thứ 100 dãy số:  3;24;63;120;195;... là: 89400

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 21/08/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

84900 nha bạn,chúc b hok tốt

Đọc tiếp...
lê hiển vinh 23/08/2015 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm


Ta có :
Tích : 1 x 2 x 3 x 4 x 5 ..... x 48 x 49
Có các số tận cùng 0 là : 10 ; 20 ; 30 ; 40
\(\Rightarrow\) 5 . 2 = 10
Có : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10 = Có 2 chữ số 0 
11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 = 2 số 0
20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 = 2 số 0
31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 = 2 số 0
41 . 42 . 43 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 = 1 số 0
Có 2+2+2+2+1 =9 Số 
Đáp số  : 9 chữ số 0 

Đọc tiếp...
Lê Quang Thiện Khiêm 22/06/2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

có 10 chữ số ko

nha bn

cho mik nha 

thanks

Đọc tiếp...
An Thi Tra My 05/03/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

10 chữ số 0

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 15/12/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

 

* Nếu n lẻ thì n+7 luôn chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân với 1 số lẻ thì kết qả là 1 số chẵn )

* Nếu n chẵn thì n+4 là số chẵn => (n+4)(n+7) là số chẵn ( vì 1 số chẵn nhân vs 1 số chẵn ra kết quả là số chẵn )

  
Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 06/12/2014 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Vì n là một số tự nhiên nên có 2 trương hợp:

th1:nếu n là số chẵn thì n+4 là một số chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

th2:nếu n là số lẻ thì n+7 là số một chẵn nên tích (n+4)(n+7) là số chẵn

=>(n+4)(n+7) luôn là số chẵn

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 21/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Bạn chưa cho số thứ mấy thì ko giải được.

Muốn tìm số hạng thứ N của dãy ta lấy N-1 rồi chia khoảng cách được bao nhiêu cộng với số đầu.

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 31/08/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

C = 5 . 7 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 . 52

   = 5 . 77 . 7 - 7 . 60 + 7 . 7 . 25 - 15 . 52

   = 7( 5 . 77 - 60 + 7 . 25 ) - 15 . 52

   = 7 . 500 - 15 . 52

   = 3500 - 780

   = 2720

Đọc tiếp...
Thảo 05/09/2016 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

c) = 2720

Giúp mik với, mik mới bị trừ 170 điểm

ai giúp mk, mk giúp lại

cảm ơn trc~

Đọc tiếp...
Rem 13/03/2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

c=5 . 77 - 7 . 60 + 49 . 25 - 15 . 52

 =5 . 77-7.60 + 7 . 7 . 25 - 15 . 52

=7 . (5.77-60+7.25)-15.52

=7.500-15.52

=3500-780

=2720

Đọc tiếp...
DuongThiThao 26/05/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

100xA=a 64 + 215 + 2b1 + 2c =abc + 64 + 215 + 201 + 20 = abc + 500

100xB = abd + 62c -8d = abc + 540

vay B > A

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 09/11/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Ban kia lam dung roi do 

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
nguyen van sang 26/05/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

B>A bạn ạ 

Đọc tiếp...
nguyễn tạo nguyên 29/05/2018 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

B= 3x1 + 3x2 + 3x3 + ... 3x59049 + 3x59050

B= 3x( 1 + 2 + 3 + ... + 59050)

B= 3x 1743480775

B = 5230442325

Chúc bạn học tốt ☺☺☺

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Duy 30/05/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

sai r b. mk biet cach lam r

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

P/s : Mik ko chắc đâu 

Ta có : 

\(B=3+9+27+...+177147+531441\)

\(\Rightarrow B=3^1+3^2+3^3+...+3^{11}+3^{12}\)

\(\Rightarrow3B=3^2+3^3+3^4+...+3^{12}+3^{13}\)

\(\Rightarrow3B-B=\left(3^2+3^3+3^4+...+3^{12}+3^{13}\right)-\left(3^1+3^2+3^3+...+3^{11}+3^{12}\right)\)

\(\Rightarrow2B=3^{13}-3^1\)

\(\Rightarrow B=\frac{3^{13}-3}{2}\)

\(\Rightarrow B=797160\)

Vậy \(B=797160\)

~ Ủng hộ nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Duy 29/05/2018 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

đúng k mn

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 16/06/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: 2004 là năm nhuận =366 ngày

Từ ngày 1 đến 9 phải đếm số chữ số là: 9-1+1=9(chữ số)

Từ ngày 10 đến 99 phải đếm số chữ số là:[(99-10)+1]*2=180(chữ số)

Từ ngày 100 đến 366 phải đếm số chữ số là: [(366-100)+1]*3=801(chữ số)

Vậy phải đếm các chữ số ghi tất cả các ngày trong năm 2004 trên tờ lịch treo tường là: 9+180+801=990(chữ số)

mk k chắc nữa

Đọc tiếp...
Phan Thị Huế 04/12/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Sao bạn nghĩ làm như vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 29/05/2018 lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Số thứ 61 là 

6 + ( 1 + 2 + 3 + ... + 60 ) 

= 6 + 1830 

= 1836 

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 24/08/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

 6 +1 = 7

7 +2 = 9

9 + 3 = 12

12 + 4 = 16

16 + 5 = 21

21 + 6 = 27

27 + 7 = 34

34 + 8 = 42

42 + 9 = 51

51 + 10 = 61

Vậy 61 là số hạng thứ 11 của dãy số

Đọc tiếp...
hải đông 24/08/2017 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

7=6+1

9=7+2

12=9+3

16=9+4

21=6+5

27=21+6

34=27+7

42=34+8

51=42+9

61=51+10

suy ra 61 là số hạng thứ 11 của dãy  số trên

Đọc tiếp...
Cao Mai Phuong 24/02/2015 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Làm bằng cách nào

 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thảo Ly 17/02/2016 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

công nhận online math đểu thật

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 03/04/2016 lúc 08:42
Báo cáo sai phạm

Giải

Cho T = 2 x 2 x 2 x … x 2 x 2 (tích có 2013 thừa số 2). 
Tích có các thừa số đều là 2 coa tính chất sau: 
Cứ 4 thừa số 2 có tích tận cùng lần lượt là 2 ; 4 ; 8 và 6

Mà   2013 : 4 = 503 (nhóm)  dư 1.

Cuối mỗi nhóm tích tận cùng là 6 và đầu mỗi nhóm là chữ số 2. Vậy T có số nhóm dư 1 thì chữ số tận cùng của T là 2

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Ánh 31/05/2018 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

Ta bù cho 9 số có 1 chữ số mỗi số thêm 2 chữ số nữa và bù cho 90 số có 2 chữ số mỗi số thêm 1 chữ số nữa. Các chữ số lấy để bù là những số có 4 chữ số và mỗi số thừa ra 1 chữ số.

Số các số có 4 chữ số là : 9 x 2 + 90 x 1 = 109

Vậy số X cần tìm là : 999 + 109 =  1107 

k cho mình nha các bạn 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: