Giúp tôi giải toán


_ In my heart there is an invisible sorrow_ 18 giờ trước (22:42)
Báo cáo sai phạm

                \(\text{Giải :}\)

   \(\text{ Chu vi hình chữ nhật là :}\)

 \(\text{ ( 8 + 10 ) x 2 = 36 ( cm )}\)

         \(\text{Đáp số : 36 cm}\)

        \(\text{Chúc bn học giỏi}\)

perfect shadow 7 giờ trước (09:06)
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

( 8 + 10 ) x 2 = 36 ( cm )

đ/s...

dinhhongson 18 giờ trước (22:41)
Báo cáo sai phạm

chu vi hình chữ nhật là:

          ( 8 + 10) nhân 2 = 36 (cm)

              Đáp số : 36 cm

Ngọc Anh Dũng 19 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là :

( 25 + 42 ) x 2 = 134 ( cm )

Đáp số : ...

_ In my heart there is an invisible sorrow_ 19 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Đề sai bạn nhé bạn đánh máy nhầm thì mình sửa lại nha!!!}\)

                          \(\text{ Bài giải :}\)

                \(\text{ Chu vi hình chữ nhật là :}\)

                \(\text{ ( 42 + 25 ) x 2 = 134 ( cm )}\)

                       \(\text{ Đáp số : 134 cm }\)

DORAEMON 19 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

SÀM VẬY BẠN CHIỀU DÀI MÀ NHỎ HƠN CHIỀU RỘNG HẢ

Phạm Công Tráng 15/08 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Và bạn vừa đăng một bài nhảm m/

Edogawa Conan 17/08 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

HAI NGO NHU 16/08 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

đúng là nhảm

Mai Thanh Xuân 15/08 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là :

15 - 5 = 10 ( cm )

Chu vi là :

( 15 + 10 ) x 2 = 50 ( cm )

Đáp số : ...

0o0 khùng mà 0o0 14/08 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng HCN là 

15-5=10(cm)

Diện tích hình chữ nhật là 

(10+25)x2=50(cm2)

  Đáp số.......

o0o Nobita o0o 14/08 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là :

15 - 5 = 10 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 15 + 10 ) . 2 = 50 ( cm )

Đáp số : 50 cm

Mai Thanh Xuân 13/08/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

12345 x 3 = 37035

Đáp số : 37035

Chu vi là :

( 4 + 3 ) x 2 = 14 ( ? )

Đáp số : ...

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 13/08/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

1 , Số cần tìm là :

12345 . 3 = 37035

Đáp số : 37035

2 ,Chu vi hình chữ nhật là :

( 4 + 3 ) . 2 = 14 ( cm )

Đáp số : 14 cm .

Không có 14/08/2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

12345x3=37035

Vu Nguyen Minh Khiem 12/08/2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Điền tk hình tam giác là :

\(\frac{9.8}{2}=36\left(cm^2\right)\)

đáp số : ...

Dương Hàn Thiên 12/08/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Cạn lời với cái đề bài =.=

Ben 10 12/08/2017 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bn

phải là : diện tích

hình tam

giác có chiều

cao 9 cm

chiều đáy 8 cm

bài làm

diện tích hình

tam giác là :

\(\frac{9.8}{2}\)= 36 ( cm2 )

Đáp số :..........

I have a crazy idea 13/08/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

P của hình chữ nhật là:

(4+9) x 2 = 26 (cm)

              Đ/s:...

Helen Đoàn 13/08/2017 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Chu vi HCN là:

( 4 + 9 ) × 2 = 26 ( cm )

Đáp số: 26 cm

Mai Thanh Xuân 12/08/2017 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là :

( 4 + 9 ) x 2 = 26 ( cm )

Đáp số : 26 cm

Nguyễn Phương Linh 12/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Bạn ra đề sai nhé! Hình chữ nhật là hình có hai cạnh đối diện song song nhau. Nếu có 3 số như này là hình tam giác hả?

Nếu là thế thì cho xin trả lời là:

Chu vi hình tam giác là: 

3  + 6 + 9 = 18 (cm)

Đáp số : 18 cm

Huỳnh Anh Phương 15/08 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

Sai đề

Nguyễn Mỹ Bình 12/08/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

hình chữ nhật làm gì có tận 3 số đo đâu bạn , chỉ có 2 số đo thôi , bạn sửa lại đề bạn đi.

Phạm Trà Giang 11/08/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là:

32 : 4 = 8 ( cm )

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 ( cm2 )

Đáp số: 64 cm2

Mai Thanh Xuân 11/08/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là :

32 : 4 = 8 ( cm )

Diện tích hình vuông là :

8 x 8 = 64 ( cm2 )

Đáp số  : 64 cm2

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 11/08/2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Cạnh là :

32 : 4 = 8 ( cm )

Diện tích là :

8 x 8 = 64 ( cm2 )

Đáp số : 64 cm2

Trần Khánh Linh 04/08/2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

36cm

72cm2

bao 04/08/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

72cm2

lê thu giang 04/08/2017 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

a) Chiều rộng HCN ABCD là : 12 : 2 = 6 (cm)

Chu vi HCN ABCD là : ( 12 + 6 ) × 2 = 36 (cm )

b) Diện h HCN ABCD là :  12× 6 = 72 (cm2)

                   Đap số : a)  36 cm 

                                   b) 72 cm2

Songoku Sky Fc11 04/08/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông bằng nhau và được xếp thành 3 hàng. Hỏi chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu nếu chu vi mỗi hình vuông nhỏ là 12cm - Toán học Lớp 5 - Bài tập Toán học Lớp 5 - Giải bài tập Toán học Lớp 5 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Chu vi mỗi hình vuông là 12cm, tức là mỗi cạnh hình vuông có độ dài là 3cm.
Hình chữ nhật chia thành 12 hình vuông nhỏ, xếp thành 3 hàng, tức là hình chữ nhật sẽ có cạnh chiều dài là 4 hình vuông, cạnh chiều rộng là 3 hình vuông.
Vậy cạnh chiều dài hình chữ nhật có độ dài là: 4 x 3 = 12 cm
Cạnh chiều rộng hình chữ nhật có độ dài là: 3 x 3 = 9 cm
Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 9) x 2 = 42 cm
Đáp số: 42 cm
Trần Quốc Đạt 02/08/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là:

48:6=8(m)

Đoạn đường con kiến bò là:

(48+8)x2=112(m)

Đáp số:112 m

0o0 khùng mà 0o0 02/08/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng của chiếc bánh kem HCN là 

48x1/6=8(cm)

Quãng đường kiến bò là 

(48+8)x2=112(km)

   Đáp số ...

Vũ Hà Vy Anh 02/08/2017 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

chiều rộng bánh kem là

48 x 1 : 6 = 8 (cm)

quãng đường kiến bò là

( 48 + 8 ) x 2 = 112 (cm )

đáp số 112 cm 

o0oNguyễno0o 03/08/2017 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

Có tất cả :

1 + 2 = 3 ( con )

ĐS :..

Nguyễn Thu Thủy 02/08/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Có tất cả :

     1 + 2 = 3 ( con )

ĐS :..

Trần Quốc Đạt 02/08/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Có tất cả:

1+2=3(con)

Đáp số:3 con

doan thi khanh linh 17/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

k mình nha

le anh tu 22/10/2016 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đổi 0,48km=480m

chiều rộng là

480:5x3=288 m

chiều dài là

480:5x5=480

diện tích là

480x288=138240 m

đổi 138240m=13,8240 ha

ds

chúc bạn học tốt 

nhớ k mình nha

TRẦN ANH ĐỨC 21/07/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

13.824ha

Trần Nhật Dương 10/03/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

750cm2 nhé

nguyentronganhtu 12/08/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Diện tích tam giác ACD là:

18 x 50 : 2 = 450 (cm2)

Độ dài cạnh BC là:

180 - (50 + 50 + 30) = 50 (cm)

Từ A kẻ đường cao AH.

AH có độ dài là:

450 x 2 : 30 = 30 = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

30 x 50 : 2 = 750 (cm2)

Nguyễn Thị Phương Linh 17/08 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

750 nhé bạn

Itsuka Kotori 13/07/2017 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Vì 8 x 8 = 64  nên => cạnh của hình vuông = 8m

Chu vi hình vuông là:

8 x 4 = 32 (m)

Đ/S:...

Phạm Trà Giang 13/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông thì bằng a x a

=> 64 = 8 x 8

Chu vi hình vuông là:

     8 x 4 = 32 ( m )

          Đáp số: 32 m

animeboy 13/07/2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Cạnh hình vuông là

64=8x8cm

Chu vi hình vuông là:

8x4=32cm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: