Giúp tôi giải toán


Nguyển Hồng Anh 22/02 lúc 20:54

                                                                                                       Giải

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

12 : 2 = 6 [ hình ]

Vì chiều dài luôn hơn chiều rộng nên chiều dài có thể = 5 hoặc 4 và chiều rộng = 1 hoặc 2

Còn lại bạn tự tính nhé

Nguyễn Thị Ánh Ly 22/02 lúc 20:09

xin lỗi nha mình không giải được

Nguyễn Thị Ánh Ly 22/02 lúc 20:08

mô phật

Trần thị Loan 08/03/2015 lúc 15:38

chiều dài ban đầu là 41 + 5 = 46 cm

chiều rộng ban đầu là 41 - 5 = 36 cm

vậy chu vi hcn là (46  + 36 ) x 2 = 164 cm

 

Cao Thị Thu Hằng 13/11/2016 lúc 14:00

Chiều dài HCN là:

   41+5 = 46(cm)

Chiều rông HCN là:

  41-5 =36 ( cm)

Chu vi HCN là :

  ( 46+36) x 2 = 164(cm)

            ĐS:164cm

Bùi Hữu Huy 16/02/2017 lúc 10:06

chiều rộng hình chữ nhật là :

41 - 5 = 36(cm)

chiều dài hình chữ nhật là:

At the speed of light 23/11/2016 lúc 20:06

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

7,5 x 0,6 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật đó là:

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật đó là:

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích: 33,75 m2

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Magic Super Power 23/11/2016 lúc 20:07

Vì chiều rộng = 0,6 chiều dài có nghĩa 

chiều rộng = 3/5 chiều dài.

Vậy chiều rộng là::

7,5 x 3/5 =4,5 (m)

=> CHu vi hình là:

(7,5 + 4,5) x 2 =24 (m)

Diện tích hình là :

7,5 x 4,5 = 33,75 (m2)

Đáp số: Chu vi : 24 m

            Diện tích : 33,75 m2

Nguyễn Thị Lan Hương 23/11/2016 lúc 20:10

Đổi 0,6 = 3/5

Chiều rộng hình chữ nhật là :

7,5 x 3/5 = 4,5 ( m )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 7,5 + 4,5 ) x 2 = 24 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

7,5 x 4,5 = 33,75 ( m2 )

Đáp số : chu vi : 24 m

             diện tích : 33,75 m2

Takishama Kei 13/12/2014 lúc 19:37

De thoi !

Neu vay thi ban dau chieu dai hon chieu rong la :

10 + 2 = 12 ( met )

Chieu rong la : 

12 : 3 * 1 = 4 ( m )

Chieu dai la :

12 : 3 *  3 = 12 ( m )

Chu vi cai san la : 

12 * 4 = 48 ( m2 )

 

 

Vũ Nhật Thanh 15/02/2017 lúc 18:24

Xin lưu ý, đơn vị của chu vi là m chứ không phải m2 nhé bạn  Takishama Kei

hotboy 25/02/2016 lúc 20:26

S cái sân là 48 m2

nguyễn đình quý dương 02/04/2016 lúc 20:26

trúc sai

2500 chứ

Hạc Nguyễn 02/04/2016 lúc 17:02

Cạnh viên gạch hình vuông là: 0,2 m = 2 dm

Chiều dài nền nhà : 20m = 200dm

Chiều rộng nền nhà: 5m = 50dm

Số viên gạch cần dùng là:

(200 : 2) x (50 : 2) = 2500 viên gạch

Đỗ Kim Trúc 08/09/2014 lúc 22:01

8dm=0,8 m

Cạnh viên gach hình vuông là

0,8:4= 0,2 (m)

diện tick viên gạnh

0,2.0,2= 0,04(m)

Tổng chiều dài vs chiều rộng là

50:2=25(m)

tcsd

c.dài |————|

c.rộng |—|

chiều dài nền nhà là 

(25+4):2= 14,5(m)

chiều rộng nền nhà là 

25-14,5= 10,5(m)

diện tích nền nhà 

14,5.10,5= 152,25(m)

số viên gạch Cần dùng để lát nền nhà nhà 

152,25:0,04= 3806,25 viên

Takishama Kei 19/01/2015 lúc 20:38

Vậy ban đầu chiều dài hơn chiều rộng là : 9 - 7 = 2 ( m )

Nửa chu vi thửa ruộng là :

   184 : 2 = 92 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

  ( 92 + 2 ) : 2 = 47 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

   92 - 47 = 45 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

   47 x 45 = 2115 ( m2 )

       Đáp số : 2115 m2

 

 

Lê Quang Thế 19/01/2015 lúc 20:39

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 184m. nếu giảm chiều dài đi 9m và giảm chiều rộng đi 7m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ?

Nữa chu vi HCN là : 184 : 2 = 92m

Hiệu CD và CR là: 9 - 7 = 2 m;   DẠNG TỔNG - HIỆU 

CD là: (92+ 2 ) : 2 = 47m

CR là : 47 - 2 = 45m

Diện tích HCN là :  47 x 45 = 2115m2

nguyen phuong anh 15/03/2016 lúc 21:26

Ket qua dung la 21,15 dam vuong

Lê Quang Thế 15/01/2015 lúc 19:40

Diện tích 4 hình vuông nhỏ trong 4 góc ( màu xám đó thầy )

4 hình  x 3 x 3 = 36 cm2

Diện tích 4 hình cn màu xanh

456 - 36 = 420 cm2

Diện tích 1 hình : 

420 : 4 = 105 cm2

Chiều dài hcn màu xanh = cạnh hv ban đầu : 

105 : 3 = 35 cm

Chu vi hv ban đầu : 

35 x 4 =  140cm

Nguyễn Minh Anh 22/02/2015 lúc 21:37

Cạnh hình vuông mới là :

( 456-6x6) : 2: 6= 359cm0

Cạnh hình vuông ban đầu là:

35 +6 =41(cm)

Chu vi hình vuông là:

41x4= 164 

pham ngoc long 14/12/2016 lúc 19:04

tớ chắc chắn đáp án là 164cm

Thắng Max Level 14/02/2017 lúc 17:18

60 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

phamthutrang 08/02/2017 lúc 16:50

chu vi day hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

      d/s : 60 cm

dúng 100%

nguyen quoc hoang 16/02/2017 lúc 12:51

mình nghĩ là 60 cm

sakura 28/10/2016 lúc 11:50

Chiều rộng hình chữ nhật là :

  \(2-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}\left(m\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là:

   \(\left(2+\frac{7}{5}\right)\times2=\frac{34}{5}\left(m\right)\)

      Đáp số : 34/5 m

Nguyễn Quang Trung CTV 21/09/2016 lúc 19:36

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

                 2 - 3/5 = 7/5 (m)

Chu vi của hình chữ nhật đó là;
                 (2 + 7/5) x 2 = 34/5(m)

                    Đáp số ; 34/5 m 

Gudetama_Đức Phật và Nàng 23/10/2016 lúc 14:53

Chiều rộng :

     \(2-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}\left(m\right)\)

Chu vi:

     \(\left(2+\frac{7}{5}\right)\cdot2=\frac{34}{5}\left(m\right)\)

Vậy........

Nguyễn Quang Trung CTV 19/09/2016 lúc 20:31

Theo bài ra ta có: (CD + CR) x 2 = CD x 3

=> 2 x CD + 2 x CR = 3 x CD

=> 2 x CR = 3 x CD - 2 x CD

=> 2 x CR = CD

Vậy chiều dài gấp hai lần chiều rộng 

Chiều dãi của hình chữ nhật đó là;
                    20 x 2 = 40 (m)

                             Đáp số : 40 m

Đào Minh Tiến 13/02/2017 lúc 16:17

Nữa chu vi là:

160 : 2 = 80

Giá trị 1 phần là:

80 : ( 3  +  5 ) = 10

Rộng là : 30

Dài là: 50

Diện tích là: 1500

CHúc bạn may mắn!

fc cua musa 08/03/2015 lúc 21:15

giải:

đổi:60%=60/100=3/5.

chiều rộng là:160:2 :(3+5)x3=30 (cm)

chiều dài là:160:2-30=50(cm)

diện tích hình chữ nhật là:30x50=1500(cm2)

                                                          Đáp số:1500cm2

Do Ngoc Lam Hoa 10/03/2015 lúc 19:49

Chu vi manh vuon do la: 15*56=840(m)

Canh manh vuon do la: 840/4=210(m)

Dien tich manh vuon la: 210*210=44100(m2)

                                                 Dap so: 44100m2

pham thu hien 13/02/2017 lúc 16:09

dien h bang 44100

Siêu Trộm KID 11/01/2015 lúc 16:30

408,2

đúng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn đấy

Nguyễn Hữu Thuận 11/01/2015 lúc 22:20

Hai bạn kia làm thế này nà bạn.

đầu tiên là tính chu vi bằng công thức tính diện tích hình tròn khi biết đường kính

sau đó nhân 200 lên là đc.

nhớ cho 1 đúng nha các bạn.

 

Nguyen huu phuc 10/02/2017 lúc 18:49

chạy được quãng đường dài 130 m

nguyen minh phuong 19/01/2015 lúc 13:02

Gia su chieu rong la a ta co:

(a+2a+12)x2 = (a+3a-15)x2

Rong a=27

dai = 66

Nguyễn Long 19/01/2015 lúc 19:19

Với hs lớp 3 ta nên vẽ sơ đo. Bạn vẽ 1 đoan thể hiện chiều dài. Vẽ 1 đoan thể hiện chiều rộng sau đó bạn kéo dài đoạn đó gấp 3 lần. Bạn thấy ngay đoạn thể hiện chiều rộng bằng 12+15=27

Nguyễn Long 19/01/2015 lúc 11:59

Chiều dài 66, chiều rộng 27

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: