Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Ngọc Tiên 24 tháng 1 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi sân trường là:

330 : 2 = 165 (m)

tổng số phần bằng nhau là:

7 + 4 = 11 (phần)

chiều dài sân trường là:

165 : 11 x 7 = 105 (m)

chiều rộng sân trường là:

165 - 105 = 60 (m)

diện tích sân trường là:

105 x 60 = 6300 (m2)

6300 m2 = 0,63 ha.

đáp số: 0,63 ha.

 

Đọc tiếp...
Cao Thị Quỳnh Ngân 20 tháng 1 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :330:2=165(m)

CR là :165:(7+4)*4=60(m)

CD là :165-60=105(m)

DT là :105*60=6300(m2)      

6300 m2 = 0,63 ha

             ĐS : 0,63 ha

Đọc tiếp...
bí mật 26 tháng 3 2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

nua chu vi san truong la 

330:2 =165 (m)

tong so phan bang nhau la 

7+4 =11(phan )

chieu dai san truong la 

165:11x7= 105 (m) 

chieu rong san truong la 

165- 105 =60 (m) 

dien h san truong la 

105 x60 = 6300 (m2)

6300m2 = 0,63 m2 

dap so 

: 0,63 m2 

nho k minh nha 

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 26 tháng 4 2015 lúc 9:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : Tổng chu vi của hai hình chữ nhật = chu vi hình vuông ABCD

Cạnh hình vuông ABCD là: 420 : 4 =105 ( cm )

Diện tích hình vuông ABCD là : 105 x 105 = 11025 ( cm2)

Đáp số 11025 cm2

cho mình đúng nhak

Đọc tiếp...
NAU TE 26 tháng 4 2015 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

Vì hai hình chữ nhật ABMN+NMBC=ABCD

Suy ra tổng chu vi hai hình chữ nhật cũng là chu vi của hình vuông ABCD

Độ dài một cạnh của hình vuông ABCD là:420/4=105(cm)

Diện tích của hình vuông ABCD là:105x105=11025(m2)

    đúng mình nha

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 1 tháng 4 2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Tổng chu vi 2 hình chữ nhật gấp 6 lần cạnh hình vuông.

Cạnh hình vuông là:

180 : 6 = 30 (cm)

Diện tích hình vuoog :

30 x 30 = 900 (cm2)

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 11 tháng 9 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

kí tự k chỉ là một số tự nhiên , số hữu tỉ do thầy cô đặt ra nhằm chỉ một số nào đó

chẳng hạn n,x,...

đó là các số cũng dùng như kí tự k nhưng k dùng phổ biến hơn

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

hai thửa ruộng thu hoạch được 12,5 tấn thóc thửa ruộng thứ nhất thu hoạch bằng 2/3 thửa ruộng thứ 2 hỏi mỗi thửa  ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc giải hộ mik với các bạn ơi mik cần gấp lắm

Đọc tiếp...
Mika Kagehira 16 tháng 12 2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

lừa đảo chi vậy mây bạn?

Đọc tiếp...
phạm hoàng vân 16 tháng 12 2018 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

nhí nhố thế ai mà giải đc

Đọc tiếp...
💜💜~Mon~💜💜 6 tháng 9 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm
hoang anh tuyet 23 tháng 8 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

hoàng thị minh

bn trả lời sai r

1 nhân 0 bằng 0 nhưng mik ko dùng ngoặc nên sai

Đọc tiếp...
hoàng thị minh 22 tháng 8 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

bằng 0.Vì phải làm nhân chia trước, cộng trừ sau.Số nào nhân với 0 cũng bằng không hết.

chúc bạn là bài thật tốt!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 2 tháng 8 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Nửa chu vi hình chữ nhật là :

             92 : 2 = 46 ( m )

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : 

       5 + 5 = 10 ( m )

 Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      46 + 10 : 2 = 28 ( m )

 Chiều rộng  mảnh vườn hình chữ nhật là :

      28 - 10 = 18 ( m )

 Diện tích  mảnh vườn hình chữ nhật là :

     28 x 18 = 504 ( m2 )

              Đáp số : 504 m2

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 25 tháng 8 2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Cho chu vi hình chữ nhật bằng a

                 chiều rộng bằng     b

           tính chu bằng ( 60 + b ) x 2 = a

       60 + b           =   60 x 2 = 120

           3 + b            = 120 : 3 = 40

                  đs.... b=40

        thử lại 

             ( 60 + 40 ) x 2 = 200 

              200 ; 40 = 5 lần 

       vậy là chắc ăn 100%

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Uy 5 tháng 4 2015 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Troi, 120:7=17,142857142857... sao ma lam duoc?

Đọc tiếp...
Tuan 15 tháng 8 2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

158 cây

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 15 tháng 8 2017 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là : 120 x 3/4 = 90m

Số cây trồng được ở 1 cạnh chiều dài: 

120 : 5 +1 = 25 cây (tính cả 2 góc)

Số cây trồng được ở chiều rộng là:

90 : 5 - 1 = 17 cây (trừ cây ở góc)

Tổng số cây trồng được là:

(25 + 17) x 2 = 84 cây

Đọc tiếp...
Bao Pham [English club] 31 tháng 7 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Gọi lần lượt các cạch hình vuông A;B;C;...;H là a;b;c;...;h

Nhìn hình ta thấy:\(b=32:4=8\)

\(g+h=b;b+h=c;c+h=d;b+g=a\)

\(\Rightarrow a+b+c=2b-h+b+b+h=4b=32\)

\(f+a=c+d+e\)(tính chất HCN)

\(\Leftrightarrow2b-h+e+i=b+h+b+2h+e\)

\(\Leftrightarrow i-h=3h\)

\(\Leftrightarrow i=4h\)

Mà \(a+b+c=f+e\)

\(\Leftrightarrow32=2e+i=2e+4h=4b\)

\(\Rightarrow2\left(c+d+e\right)=a+f+c+d+e\)

                         \(=2b-h+i+e+b+h+b+2h+e\)

                         \(=4b+i+2h+2e=4b+2h+4b=8b+2h\)

\(\Rightarrow c+d+e=4b+h\Leftrightarrow b+h+b+2h+b+6h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow3b+9h=4b+h\)

                                                \(\Leftrightarrow8h=b\)

\(\Rightarrow c+d+e=3b+9h=3b+b+\frac{1}{8}b=33\)

Vậy diện tích HCN đó bằng:

\(\left(a+b+c\right)\left(c+d+e\right)=32\cdot33=1056\left(cm^2\right)\)

                           

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 30 tháng 7 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi x là cạnh cái hình vuông H có chút xíu 

Tìm đc cạnh của hình vuông B là 8

-Cạnh hình vuông C: x+8

-Cạnh hình vuông G: 8-x 

-Cạnh hình vuông D: 2x+8

-Cạnh hình vuông A: 16-x

-Cạnh hình vuông I: Cạnh hình vuông D-G+x = 4x

-Cạnh hình vuông E: 6x+8

-Cạnh hình vuông F: 10x+8

Bình phương ba cái cạnh lên rồi sau đó công lại: 

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 30 tháng 7 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Gọi \(v_A\)là vận tốc Tiến Dũng

Gọi \(v_B\)là vận tốc Văn Lâm

và x là chu vi sân =>AB=x/2

Chặn 1: Gặp tại C: \(\frac{83}{v_A}=\frac{\frac{x}{2}-83}{v_B}=\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{v_A+v_B}\)

Chặn 2: Gặp tại D: \(\frac{S_{CD\left(A\right)}}{v_A}=\frac{S_{CD\left(B\right)}}{v_B}\Rightarrow\frac{BC+BD}{v_A}=\frac{AC+AD}{v_B}\Rightarrow\frac{\frac{x}{2}-83+76}{v_A}=\frac{\frac{x}{2}+83-76}{v_B}=\frac{x}{v_A+v_B}\)

Từ đây liên hệ đc đại lương 2 chặn

Giải đc: x=346 m

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 16 tháng 8 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Đặt chu vi sân vận động là \(x.\)

Vì hai người chạy với vận tốc không đổi nên:

Tỉ số quãng đường chạy được sau lần đầu gặp nhau của Tiến Dũng và Văn Lâm: \(\frac{83}{\frac{1}{2}x-83}\)

Tỉ số quãng đường chạy được sau lần thứ hai gặp nhau của Tiến Dũng và Văn Lâm: \(\frac{\left(\frac{1}{2}x-83\right)+76}{83+\left(\frac{1}{2}x-76\right)}=\frac{\frac{1}{2}x-7}{\frac{1}{2}x+7}\)

\(\Rightarrow\frac{83}{\frac{1}{2}x-83}=\frac{\frac{1}{2}x-7}{\frac{1}{2}x+7}\)

\(\Rightarrow83\left(\frac{1}{2}x+7\right)=\left(\frac{1}{2}x-83\right)\left(\frac{1}{2}x-7\right)\)

\(\Rightarrow83\frac{1}{2}x+83\cdot7=\frac{\left(x-83\cdot2\right)}{2}\cdot\frac{\left(x-7\cdot2\right)}{2}\)

\(\Rightarrow41.5x+581=\frac{\left(x-166\right)\left(x-14\right)}{4}\)

\(\Rightarrow4\left(41.5x+581\right)=\left(x-166\right)\left(x-14\right)\)

\(\Rightarrow4\cdot41.5x+4\cdot581=-166x+x^2-14x+14\cdot166\)

\(\Rightarrow166x+2324=\left(-166x-14x\right)+x^2+2324\)

\(\Rightarrow166x=-180x+x^2\)

\(\Rightarrow x^2=166x+180x\)

\(\Rightarrow x^2=346x\)

\(\Rightarrow x=346\)

Mình làm vậy đúng không nhỉ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 10 tháng 8 2015 lúc 6:26
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe là:

65 x 3,14  =204,1 (m)

Đổi 2041 m = 204100 cm

Để đi được 2041 m thì bánh xe phải lăn:

204100 : 204,1 = 1000 (vòng)

Đáp số: 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 10 tháng 8 2015 lúc 5:57
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là:65x3,14=204,1 cm

2041m=204100 cm

Số vòng bành xe phải lăn là:204100 : 204,1=1000 vòng

Đáp số:1000 vòng

Đọc tiếp...
buitrinhtienhoang 21 tháng 3 2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

1000 vòng bạn ơi

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 4 tháng 5 2015 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng hình chữ nhật là: 36:3= 12 (m)

Chu vi mảnh đất là: (36+12)x2 = 96 (m)

Xung quang vườn đó trồng được số cây chuối là: 96: 3 = 32 (cây chuối)

Đ/S: 32 cây chuối

Cho mình 1 đ-ú-n-g nha bạn

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16 tháng 5 2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng mảnh vườn là : 

   36 ÷ 3 = 12 ( m )

Chu vi khu vườn là : 

  ( 36 + 12 ) × 2 = 96 ( m ) 

Người ta trồng được : 

   96 ÷ 3 = 32 ( cây ) 

     Đáp số : 32 cây chuối 

Chúc bạn học giỏi !!!

^^

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 16 tháng 5 2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

chiều rộng mảnh vườn là:36:3x1=12m

chu vi mảnh đất là:[36+12]x2=96m

trên mảnh đất trồng được số cây là:

96:3=32 cây

đáp số: 32 cây

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Trúc 14 tháng 7 2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Chu vi của bánh xe đạp là:

             65x6.14=204.1 (cm)=2.014 m

Để người đi xe đạp đị được quãng đường dài 2041 m thì mỗi bánh xe lăm số vòng là:

             2041:2.041=100 ( vòng)

                    ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14 tháng 7 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Chu vi bánh xe đạp là: 65 x 3,14 = 204,1 cm

2041 m = 204100 cm

Số vòng bánh xe phải lăn là: 204100 : 204,1 = 1000 vòng

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Lộc 29 tháng 11 2016 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1000 vòng đó

Đọc tiếp...
러닝 맨 14 tháng 7 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

https://moon.vn/hoi-dap/dot-chay-hoan-toan-1-mol-ruou-no-x-can-dung-vua-du-35-mol-o2-cong-thuc-phan-tu-cua-x-633973

bạn tham khảo link

viết ra dài lắm!

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤•๖ۣۜAղ๖๖ۣۜKö•™⊰⊹ 12 tháng 7 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Chu vi hình chữ nhật là:

( 10 + 2 ) x 2 = 24 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 2 = 20 ( cm2 )

Đáp số: Chu vi: 24 cm

             Diện tích: 20 cm2

- Công thức tính chu vi hình chữ nhật: P = ( A + B ) x 2

- Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = A x B

Đọc tiếp...
Tuan Nghia Tran 12 tháng 7 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

chu vi : (10+2):2=6cm

diện tích: 10x2=20cm2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 4 tháng 2 2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 3 tháng 2 2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Bán kính hình tròn lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:  50,24 cm2

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=50,24cm2

chúc bn học tốt 

k mình nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: