Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen duc thang 6 tháng 1 2018 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Số nguyên tố lớn hơn 3 sẽ có dạng 3k+1 hay 3k+2  (k thuộc N)

Nếu p=3k+1 thì p+2=3k+1+2=3k+3=3.(k+1) là số nguyên tố. Vì 3.(k+1) chia hết cho 3 nên dạng p=3k+1 không thể có.

Vậy p có dạng 3k+2 (thật vậy, p+2=3k+2+2=3k+4 là 1 số nguyên tố).

=>p+1=3k+2+1=3k+3=3.(k+1) chia hết cho 3.

Mặt khác, p là 1 số nguyên tố lớn hơn 3 cũng như lớn hơn 2 nên p là 1 số nguyên tố lẻ => p+1 là 1 số chẵn => p+1 chia hết cho 2.

Vì p chia hết cho cả 2 và 3 mà ƯCLN(2,3)=1 nên p+1 chia hết cho 6.

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 6 tháng 1 2018 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm
 

1.Hai số nguyên tố có tổng là 601- một số lẻ.

=> Trong 2 số đó phải có 1 số nguyên tố chẵn. MÀ số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.

Số còn lại là 601 - 2 = 599 cũng là số nguyên tố

Hai số đó là 2 và 599

  
Đọc tiếp...
nguyen duc thang 6 tháng 1 2018 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Hai số nguyên tố có tổng là 601- một số lẻ.

Quy tắc : Số chẵn + số lẻ = số lẻ 

=> Trong 2 số đó phải có 1 số nguyên tố chẵn. MÀ số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.

Số còn lại là 601 - 2 = 599 cũng là số nguyên tố

Hai số đó là 2 và 599

Đọc tiếp...
An Hoà 27 tháng 10 2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

3 n + 3  + 3 n + 1  + 2 n + 3  + 2 n + 2

= 3 n ( 3 3 + 3 ) + 2 n ( 2 3 + 2 2 )

= 3 n . 30 + 2 n . 12

= 3 n . 5 . 6 + 2 n . 2 . 6

= 6 ( 3 n . 5 + 2 n . 2 )

Vì 6 chia hết cho 6

=> 6 ( 3 n . 5 + 2 n . 2 ) chia hết cho 6

Vậy 3 n + 3  + 3 n + 1  + 2 n + 3  + 2 n + 2 chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đạt 27 tháng 10 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2

= 3n+1(9 + 1 ) + 2n+3 + 2n+2 chia hết 2

3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2

= 3n+1 + 3n+3 + 2n+2 ( 2+1 )  chia hết 3

Đọc tiếp...
Đỗ Tiến Mạnh 22 tháng 12 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

ok thank

Đọc tiếp...
lê thị thu hà 22 tháng 12 2017 lúc 23:58
Báo cáo sai phạm

tui kb r nk

Đọc tiếp...
kẻ bí mật 22 tháng 12 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

tui ne

k di minh ket ban

Đọc tiếp...
At the speed of light 3 tháng 1 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Dài quá bạn ạ

Với lại giải thì mỏi cả tay mất

Những ai giỏi thì giải lần lượt cho bạn Girl xinh nha

Có thể mỗi bạn giải 1 bài

Các bạn hãy giúp đỡ bạn Girl xinh nha

Đọc tiếp...
Ngô Văn Phương 28 tháng 5 2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

\(B=3^1+3^2+3^3+...+3^{2010}\)

\(=3\left(1+3\right)+3^3\left(1+3\right)+3^5\left(1+3\right)+...+3^{2009}\left(1+3\right)\)

\(=4\left(3+3^3+3^5+...+3^{2009}\right)\) chia het cho 4

\(B=3^1+3^2+...+3^{2010}\)

\(=3\left(1+3+3^2\right)+3^4\left(1+3+3^2\right)+...+3^{2008}\left(1+3+3^2\right)\)

\(=13\left(3+3^4+...+3^{2008}\right)\)chia het cho 13

\(C=5^1+5^2+...+5^{2010}\)

\(=5\left(1+5\right)+5^3\left(1+5\right)+5^5\left(1+5\right)+...+5^{2009}\left(1+5\right)\)

\(=6\left(5+5^3+5^5+...+5^{2009}\right)\) chia het cho 6

\(C=5^1+5^2+5^3+...+5^{2010}\)

\(=5\left(1+5+5^2\right)+5^4\left(1+5+5^2\right)+...+5^{2008}\left(1+5+5^2\right)\)

\(=31\left(5+5^4+...+5^{2008}\right)\) chia het cho 31

\(D=7^1+7^2+...+7^{2010}\)

\(=7\left(1+7\right)+7^3\left(1+7\right)+7^5\left(1+7\right)+...+7^{2009}\left(1+7\right)\)

\(=8\left(7+7^3+7^5+...+7^{2009}\right)\) chia het cho 8

\(D=7^1+7^2+7^3+...+7^{2010}\)

\(=7\left(1+7+7^2\right)+7^4\left(1+7+7^2\right)+...+7^{2008}\left(1+7+7^2\right)\)

\(=57\left(7+7^4+...+7^{2008}\right)\) chia het cho 57

\(A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

\(=2\left(2+1\right)+2^3\left(2+1\right)+2^5\left(2+1\right)+...+2^{2009}\left(2+1\right)\)

\(=3\left(2+2^3+2^5+...+2^{2009}\right)\) chia het cho 3

\(A=2^1+2^2+2^3+...+2^{2010}\)

\(=2\left(1+2+2^2\right)+2^4\left(1+2+2^2\right)+...+2^{2008}\left(1+2+2^2\right)\)

\(=7\left(2+2^4+...+2^{2008}\right)\) chia het cho 7

Đọc tiếp...
than mau dung 28 tháng 5 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

cho mình mk sẽ giải thích

Đọc tiếp...
Juki Mai 1 tháng 7 2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Nếu \(n^4\)và a đều là số chẵn, mỗi số khác 0 và 2 thì tổng \(n^4 +a\)là số chẵn không phải số nguyên tố.

Nếu  \(n^4\)và a đều là số lẻ khác 1 thì tổng \(n^4 +a\)là số chẵn không phải số nguyên tố.

Vậy: Có vô số số tự nhiên a sao cho \(n^4 +a\) không phải số nguyên tố

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 6 tháng 10 2017 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật , tính chất , hoạt động , quan hệ ,... ) mà từ biểu thị .

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau :

- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị .

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích .

Đọc tiếp...
Thân Vũ Quỳnh Uyên 18 tháng 11 2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật , tính chất , hoạt động , quan hệ , ... ) mà tù biểu thị .

Có thể giải thích nghĩa của từ bằng hai cách chính như sau :

- Trình bày khái niệm mà từ biều thị ;

- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích .

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18 tháng 11 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

có 2 cách 

1: trình bầy khái niệm 

2: đưa ra từ đồng nghĩa trái nghĩa

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 3 tháng 11 2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(81^7-27^9-9^{13}=\left(3^4\right)^7-\left(3^3\right)^9-\left(3^2\right)^{13}\)

\(=3^{28}-3^{27}-3^{26}=3^{22}\left(3^6-3^5-3^4\right)\)

\(=3^{22}\times405\)

\(\Rightarrow81^7-27^9-9^{13}⋮405\)(vì có chứa thừa số 405)

b) Ta có: \(8^7-2^{18}=\left(2^3\right)^7-2^{18}=2^{21}-2^{18}\)

\(=2^{17}\left(2^4-2\right)=2^{17}\times14\)

\(\Rightarrow8^7-2^{18}⋮14\)(vì có chứa thừa số 14)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: