Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Chứng minh phản chứng


Ngochoodvn Ngochoodvn 11 tháng 9 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Đề bài SAI r, sao một cái là ước số, một cái là hợp số thế, chả liên quan đến nhau j cả

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 2 tháng 8 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

Bg: Dãy số chẵn có 3 chữ số mà chia hết cho 5 là : 100,110,120, ... 990 

=> Số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho 5 là 100 .

=> Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số mà chia hết cho 5 là 990 .

Tổng TBC của tất cả các số chẵn mà chia hết cho 5 là : (100+990):2= 545 (số) 

=> Kết luận: Tổng TBC của tất cả các số chẵn mà chia hết cho 5 là : 545 số .

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mai Anh Phạm Thị Mai Anh 1 tháng 6 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

tự làm là hạnh phúc của mỗi công dân.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Hoàng Tùng 25 tháng 11 2019 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

cậu có k cho tớ được không

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Hoàng Tùng 25 tháng 11 2019 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Nếu n nguyên chẵn \(\Rightarrow\)n+4 chia hết cho 2 \(\Rightarrow\)( n+4 ) . (n+7) chia hết cho 2

Nếu n nguyên  lẻ \(\Rightarrow\)n + 7 chia hết cho 2 \(\Rightarrow\)(n+4).(n+7) chia hết cho 2

Nếu n =0 \(\Rightarrow\)n+4 =0 \(\Rightarrow\)n+4 chia hết cho 2 \(\Rightarrow\)(n+4).(n+7) chia hết cho 2

chúc ban học tốt

Đọc tiếp...
Lại Quốc Bảo Lại Quốc Bảo 25 tháng 11 2019 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nếu sai thì mình xin lỗi nha :L

Đọc tiếp...
Đặng Xuân Tuấn Đặng Xuân Tuấn 8 tháng 11 2019 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

M = 3 + 32 + 33 + 34 + ... + 328 + 329 + 330 là B(13)

= ( 3 + 32 + 33 ) + ( 34 + 35 + 36 ) + ... + ( 328 + 329 + 330 )

= 1 . 39 + 33 . ( 3 + 32 + 33 ) + ... + 327 . ( 3 + 32 + 33 )

= 1. 39 + 33 . 39 + ... + 327 . 39

= 39 . ( 1 + 33 + ... + 327 )

= 13 . 3 . ( 1 + 3+ ... + 327 ) Chia hết cho 13

Suy ra M là B(13)

k mình nha

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy Trần Khánh Vy 8 tháng 11 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:M=3+32+33+...+330

             =(3+32+33)+(34+35+36)+...+(328+329+330)

             =3(1+3+32)+34.(1+3+32)+...+328.(1+3+32)

             =3.13+34.13+...+328.13

Vì 13 \(⋮\)13 nên 3.13+34.13+...+328.13 \(⋮\)13

hay M \(⋮\)13

Vậy M \(⋮\)13.

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) T.Anh 2K7(siêu quậy) 22 tháng 10 2019 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Vì A và 2A đồng dư nên 2A-A chia hết cho 9 hay A chia hết cho 9 (điều phải chứng minh)

Đọc tiếp...
vo minh tien dat vo minh tien dat 22 tháng 10 2019 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

tu di ma biet .may thang do ngu

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 8 tháng 10 2019 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{\left(a+b+c\right)-\left(a-b+c\right)}{\left(a+b-c\right)-\left(a-b-c\right)}=\frac{2b}{2b}=1\)

\(\Rightarrow a+b+c=a+b-c\Rightarrow2c=0\Rightarrow c=0\)

Đọc tiếp...
Marakai KIM Marakai KIM 14 tháng 8 2019 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\sqrt{2}\)là số hữu tỉ thì \(\sqrt{2}=\frac{a}{b}\left[\left(a,b\right)=1\right]\)

\(\Rightarrow a^2=2b^2\)(1)\(\Rightarrow a^2⋮2\)

Mà 2 là số nguyên tố nên \(a⋮2\)

Đặt a = 2k.Thay vào (1), ta được: \(4k^2=2b^2\Rightarrow2k^2=b^2\)

\(\Rightarrow b^22⋮\).Mà 2 là số nguyên tố nên \(b⋮2\)

Vậy a và b cùng chia hết cho 2, trái với (a,b) =1

Vậy \(\sqrt{2}\)là số vô tỉ hay \(\sqrt{2}+3\)là số vô tỉ (đpcm)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[English☯club]★ ★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[English☯club]★ 14 tháng 8 2019 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

Vì 3 là số hữu tỉ rồi nên phải cần c/m √2 là số vô tỉ là đc!

Giả sử √2 là số hữu tỉ 
=> √2 = a/b với a, b nguyên và a/b tối giản hay (a ; b) = 1 (1) 
√2 = a/b 
<=> 2 = a²/b² 
<=> b² = a²/2 
=> a² chia hết cho 2 
=> a chia hết cho 2 (vì 2 là số nguyên tố) (2) 
=> a = 2k. Thay vào : 
2 = a²/b² 
<=> 2 = (2k)²/b² 
<=> b² = 2k² 
=> b² chia hết cho 2 
=> b chia hết cho 2 (3) 
Từ (2) và (3) => ƯC (a ; b) = 2 
=> Mâu thuẫn (1) 
=> Điều giả sử là sai 
=> √2 là số vô tỉ (đpcm)

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến Tiêu Chiến CTV 14 tháng 8 2019 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(\sqrt{2}\)là số hữu tỉ , như vậy \(\sqrt{2}\)có thể viết dưới dạng p/s tối giản \(\frac{m}{n}\)tức là \(\sqrt{2}=\frac{m}{n}\)

=> \(2=\frac{m^2}{n^2}\)hay 2n2 = m2          \((1)\)

Đẳng thức 1 chứng tỏ \(m^2⋮2\)mà 2 là số nguyên tố nên \(m⋮2\)

Đặt m = 2k \((k\inℤ)\)ta có : m2 = 4k2           \((2)\)

Từ 1 và 2 suy ra : 2n2 = 4k2 nên n2 = 2k2           \((3)\)

Từ 3 ta lại có : \(n^2⋮2\)và vì 2 là số nguyên tố nên \(n⋮2\)

Như vậy m và n cùng chia hết cho 2 nên p/s \(\frac{m}{n}\)không tối giản,trái với giả thiết.

Vậy \(\sqrt{2}\)là số vô  tỉ hoặc \(\sqrt{2}+3\)là số vô tỉ

Đọc tiếp...
러닝 맨 러닝 맨 14 tháng 7 2019 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

https://moon.vn/hoi-dap/dot-chay-hoan-toan-1-mol-ruou-no-x-can-dung-vua-du-35-mol-o2-cong-thuc-phan-tu-cua-x-633973

bạn tham khảo link

viết ra dài lắm!

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Mạnh Đỗ Đức Mạnh 21 tháng 4 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Thank bn Hoàng đạo thứ 7 nhé. Cho 3 k r nhé hihi

Đọc tiếp...
 ღ  Hoàng đạo thứ 7 -L¡βℜɑ⁀ᶦᵈᵒᶫ ღ Hoàng đạo thứ 7 -L¡βℜɑ⁀ᶦᵈᵒᶫ 21 tháng 4 2019 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

 Ta có:

 \(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4^2}< \frac{1}{3.4}\)

\(\frac{1}{5^2}< \frac{1}{4.5}\)

....

\(\frac{1}{100^2}< \frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{100^2}< \frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\)

                                                                      \(-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}=\frac{1}{2}-\frac{1}{100}< \frac{1}{2}\)

                             => đpcm                                                             

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Giang Nguyễn Trúc Giang 26 tháng 2 2019 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Từ “bồng bềnh” trong câu : "Những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời." là từ chỉ gì ?

Trả lời: Tính từ

Học tốt

Đọc tiếp...
Huỳnh Mai Châu Huỳnh Mai Châu 26 tháng 2 2019 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ừm,chỉ tính từ thì phải ấy!

Đọc tiếp...
Trường Trường 26 tháng 2 2019 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Là từ chỉ sự vật.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: