Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 07/06/2015 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Do n không chính phương nên trong phân tích ra thừa số nguyên tố của n có ít nhất một thừa số p với số mũ lẻ, viết n=m^2.k với k không chia hết cho số chính phương nào, dễ thấy p chia hết k. 

Vậy Căn (n) = m.Căn (k) do đó chỉ cần chứng minh Căn (k) vô tỷ. 
Bây giờ giả sử Căn (k) = a/b với (a,b) = 1 => k.b^2 = a^2 
=> p chia hết a^2, vì p nguyên tố nên p chia hết a, dẫn đến p^2 chia hết a^2. 
Như vậy b^2 phải chia hết cho p vì k không chia hết cho p^2, dẫn đến p chia hết b, điều này chứng tỏ (a,b) = p > 1. (Mâu thuẫn) 

Tóm lại Căn (k) là vô tỷ, nói cách khác Căn (n) vô tỷ.

Đọc tiếp...
Nguyen Tuan Dung 03/07/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

ab = bc = cd = d= ed

Ta có: d= ed

=> d và e bằng nhau.

Lại có: cd = ed

=> c và e bằng nhau

=> c,d,e bằng nhau

=> bbd(Vì c =d)

Mà  bc cd = d= ed

Nên bdcd = d= ed

=> b,c,d,e bằng nhau.

Tiếp tục có: ab = bc = cd = d= ed

Vì b,c,d,e bằng nhau nên ab = acvà ac = bc = cd = d= ed

=> a,b,c,d bằng nhau.

Đọc tiếp...
Nguyen Quang Huy 03/07/2015 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

eachu ko phai ed

Đọc tiếp...
Nguyen Tan Dung 13/11/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Giả sử: a khác b thì a>b (trường hợp a<b chứng minh tương tự)

Để a^b=b^c thì b<c, tương tự suy ra: c>d, d<e, e>a, a<b, mâu thuẫn với a>b

Do đó, a=b từ đó suy ra a=b=c=d=e

Đọc tiếp...
kudo shinichi 20/05/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{8};\frac{2}{7};\frac{3}{6};\frac{4}{5};\frac{5}{4};\frac{6}{3};\frac{7}{2};\frac{8}{1};\frac{0}{9}\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 20/05/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{8},\frac{2}{7},\frac{3}{6},\frac{4}{5},\frac{5}{4},\frac{6}{3},\frac{7}{2}\frac{8}{1},\frac{0}{9}\)

~~học tốt~~

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Linh 20/05/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

1/8:2/7:3/6:4/5:5/4:6/3:7/2;8/1;0/9

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 20/04/2015 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

 

Giả sử (p1+p2):2 là số nguyên tố, Khi đó ta có p1+p2=2d với d nguyên tố
Vì p1, p2 là hai số nguyên tố liên tiếp, và p1 > p2 nên từ p1+p2=2d ⇒ p1 > d > p2 như vậy giữa p1, p2 còn số d là số nguyên tố (mâu thuẫn với giả thuyết) ⇒ (p1+p2);2 là hợp số.

Hoặc:

p2+1 là chẵn
=> (p1+p2)/2 là chẵn
=> Nếu nó là SNT thì p2+1 phải là số tự nhiên.
Mà nó lại là số chẵn
=> p2+1 = 2
=> p2=1 (k phải snt)

Vậy (p1+p2)/2 là hợp số

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 26/07/2017 lúc 13:56
Báo cáo sai phạm

ta có :

số chia hết  cho 2 phải là số chẵn

số nào chia cho 2 cũng có thương là số chẵn ( khác 2 ) 

=> (P1 + P2 ) : 2 = SỐ CHĂN CHIA HẾT 2 => SỐ ĐÓ CÓ TRÊN 2 ƯỚC

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Izanami 19/03/2018 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm
Nguyen Bich Chi 19/03/2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

5km 30dam = 530dam

Đọc tiếp...
ly brown 19/03/2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

5km 30dam=530dam 

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

Đọc tiếp...
ARMY MINH NGỌC 13/02/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

ta có 1+y+y>0 => y3+y2+y+1> y3 => y3 < x3

ta lại có 2y+2y2>0 (với x 0 và x khác -1)

=> y3+3y2+3y+1 > y3+y2+y+1

=> y3<x3<(y+1)3

=> y<x<y+1

Vì x,y nguyên nên y và y+1 là 2 số nguyên liên tiếp mà x nằm giữa 2 số nguyên liên tiếp mà x nguyên nên vô lí

=> x=-1 hoặc x=0 

Tự giải tiếp nhé

Đọc tiếp...
Rem 11/03/2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

n,m+1,n+2,n+3 là 4so tự nhiên liên tiếp

=> có 1 số chia hết cho 2

Có 1 số chia hết cho 3 và 1 số chia hết cho 4 khác số chia hết cho 2 

=> tích chia hết cho 2*3*4=24

Đọc tiếp...
mê zai đẹp 11/03/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

gọi 4 số đó là : n;n+1;n+2;n+3 . Ta có 

n;n+1;n+2;n+3 là 4 số tự nhiên liên tiếp 

=> có 1 số chia hết cho 2

 có 1 số chia hết cho 3 

và 1 số chia hết cho 4 khác số chia hết cho 2 kia 

=> tích chia hết cho 2*3*4=24

Đọc tiếp...
quách anh thư 11/03/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

n;n+1;n+2;n+3 là 4 số tự nhiên liên tiếp 

=> có 1 số chia hết cho 2

 có 1 số chia hết cho 3 

và 1 số chia hết cho 4 khác số chia hết cho 2 kia 

=> tích chia hết cho 2*3*4=24

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 08/03/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : abab = ab00 + ab

= 100ab + 1ab

= (100 + 1)ab

=101ab

=> 101ab cha hết cho 101 nhưng không chia hết cho 10201

Vậy abab chia hết cho 101 nhưng không chia hết cho 101^2

Do đó abab không phải là số chính phương.

b) Ta có: abcabc = abc.1001

Để abcabc là số chính phương thì abc chỉ có thể là 1001

Mà abc là số có 3 chữ số

Do đó abcabc không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 09/03/2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

có thể giải thích rõ hơn đc ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khôi 09/03/2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

mày troll tau hả mày tao có hỏi mày đâu têt nha ba hoan

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Anh 05/03/2018 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Đổi: 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ 

        1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Trong 2,25 giờ đầu ô tô đi được là:

50 x 2,25 = 112,5 (km)

Trong 1,5 giờ sau ô tô đi được là:

60 x 1,5 = 90 (km)

Quãng đường AB dài là:

112,5 + 90 = 202,5 (km)

Đáp số: 202,5 km

Đọc tiếp...
familymigo 11/05/2018 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

202,5 km nha 

Đọc tiếp...
Ác Mộng 14/06/2015 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

cách đơn giản nhất là bạn lập hết ra và chứng minh điều đó
 

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 14/06/2015 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

không làm thế thì thà ko đăng còn hơn, nhất định phải còn 1 cách nào hay và nhanh gọn nhất, đâu phải mõi bài toán chỉ có 1 cách

Đọc tiếp...
ducchinhle 04/09/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số thoả mãn là A, B vì A chia hết B nên số cuối A,B cùng chẵn hoặc cùng lẻ

Số lớn nhất có thể lập là 7654321, số nhỏ nhất là 1234567 có thương A/B=m =2,3,4,5,6 <7 khác 1 vì A,B cần tìm khác nhau.

TH m = 2: ta thấy trong số chia B luôn luôn có 4, với 2x4 luôn là 8 hoặc TH được "nhớ 1" (m=2 có 3 lần "nhớ 1" là 5,6,7) thì là 9 => loại vì A,B là các số ghép lại khác nhau 1-7

TH m=3 : (1 lần "nhớ 2" khi nhân 7, và 3 lần "nhớ 1" khi nhân 4,5,6). Khi 3xB đến số 6 ta có 3x6=18, nếu được "nhớ 1" hoặc "2" thì đều viết 8 hoăc 9 hoặc 0 => loại.

.... TH khác tương tự tìm  cái "số nhớ" rồi tìm 1 cặp bất kỳ tìm ra điểm vô lý (VD 4x7 =28, 6x3=18) chú ý với m>=5 có có "nhớ 3" và m=5 thi có 3 số chẵn x5 có số cuối là 0,  chắc chắn cũng tìm được điểm vô lý  => loại

=> KL như đề bài.

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 05/06/2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

giả sử (a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số lẻ

=>a1-b1;a2-b2;...;a15-b15 là số lẻ

=>a1-b1+a2-b2+...+a15-b15 là số lẻ  (1) (vì có 16 cặp số lẻ)

mà a1-b1+a2-b2+...+a15-b15=(a1+a2+...+a15)-(b1+b2+...+b15)=0 là số chẵn (2)

=>(1) và (2) mâu thuẫn nhau 

=>(a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số chẵn

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Xét tổng:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)

\(=\left(a_1+a_2+...+a_7\right)-\left(b_1+b_2+...+b_7\right)\)

Vì  a1;a2;a3;...;a15 và b1;b2;b3;...;b15 cũng là các số nguyên đó nhưng theo thứ tự khác nên 

=> \(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)=0\)

Suy ra ít nhất có 1 trong 7 số là số chẵn, vì nếu cả 7 số đều lẻ thì tổng của 7 số lẻ là 1 số và do đó nó khác 0.

Nếu 1 trong 7 số là số chẵn thì tích 7 số đó:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)là số chẵn

Đọc tiếp...
ST CTV 06/01/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên q có dạng 3k+1 hoặc 3k+2 (k thuộc N)

+) Nếu q = 3k+1 => p = 3k+1+2 = 3k+3 chia hết cho 3 (loại vì p là số nguyên lớn hơn 3)

+) Nếu q = 3k+2 => p = 3k+2+2 = 3k+4 

Vì q là số nguyên tố lớn hơn 3 nên k lẻ => k + 1 chẵn => k+1 chia hết cho 2 

Ta có: p + q = (3k+4) + (3k+2) = 6k + 6 =  6(k + 1) chia hết cho 12 (vì k+1 chia hết cho 2) (đpcm)

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 06/01/2018 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Số nguyên tố lớn hơn 3 sẽ có dạng 3k+1 hay 3k+2  (k thuộc N)

Nếu p=3k+1 thì p+2=3k+1+2=3k+3=3.(k+1) là số nguyên tố. Vì 3.(k+1) chia hết cho 3 nên dạng p=3k+1 không thể có.

Vậy p có dạng 3k+2 (thật vậy, p+2=3k+2+2=3k+4 là 1 số nguyên tố).

=>p+1=3k+2+1=3k+3=3.(k+1) chia hết cho 3.

Mặt khác, p là 1 số nguyên tố lớn hơn 3 cũng như lớn hơn 2 nên p là 1 số nguyên tố lẻ => p+1 là 1 số chẵn => p+1 chia hết cho 2.

Vì p chia hết cho cả 2 và 3 mà ƯCLN(2,3)=1 nên p+1 chia hết cho 6.

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 06/01/2018 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm
 

1.Hai số nguyên tố có tổng là 601- một số lẻ.

=> Trong 2 số đó phải có 1 số nguyên tố chẵn. MÀ số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.

Số còn lại là 601 - 2 = 599 cũng là số nguyên tố

Hai số đó là 2 và 599

  
Đọc tiếp...
nguyen duc thang 06/01/2018 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Hai số nguyên tố có tổng là 601- một số lẻ.

Quy tắc : Số chẵn + số lẻ = số lẻ 

=> Trong 2 số đó phải có 1 số nguyên tố chẵn. MÀ số nguyên tố chẵn duy nhất là 2.

Số còn lại là 601 - 2 = 599 cũng là số nguyên tố

Hai số đó là 2 và 599

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: