Giúp tôi giải toán


Ác Mộng 14/06/2015 lúc 21:45

cách đơn giản nhất là bạn lập hết ra và chứng minh điều đó
 

Trần Thùy Dung 14/06/2015 lúc 22:12

không làm thế thì thà ko đăng còn hơn, nhất định phải còn 1 cách nào hay và nhanh gọn nhất, đâu phải mõi bài toán chỉ có 1 cách

Mai Phương Taurus Aquarius HotGirl Anime 16/04/2017 lúc 12:47

k x 2,5 + k x 3,5 + k = 59,5

k x ( 2,5 + 3,5 + 1 ) = 59,5

k x 7 = 59,5

    k  = 59,5 : 7

    k  = 8,5

PHÚ NGUYỄN 16/04/2017 lúc 12:57

8,5 đúng 100% nha bn

thanh loan 16/04/2017 lúc 12:48

tích cho mk đi mk vừa ra câu hỏi ở saubn đó mk tích cho

nguyen thieu cong thanh 05/06/2015 lúc 12:06

giả sử (a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số lẻ

=>a1-b1;a2-b2;...;a15-b15 là số lẻ

=>a1-b1+a2-b2+...+a15-b15 là số lẻ  (1) (vì có 16 cặp số lẻ)

mà a1-b1+a2-b2+...+a15-b15=(a1+a2+...+a15)-(b1+b2+...+b15)=0 là số chẵn (2)

=>(1) và (2) mâu thuẫn nhau 

=>(a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số chẵn

=>đpcm

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 05/06/2015 lúc 12:08

Xét tổng:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)

\(=\left(a_1+a_2+...+a_7\right)-\left(b_1+b_2+...+b_7\right)\)

Vì  a1;a2;a3;...;a15 và b1;b2;b3;...;b15 cũng là các số nguyên đó nhưng theo thứ tự khác nên 

=> \(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)=0\)

Suy ra ít nhất có 1 trong 7 số là số chẵn, vì nếu cả 7 số đều lẻ thì tổng của 7 số lẻ là 1 số và do đó nó khác 0.

Nếu 1 trong 7 số là số chẵn thì tích 7 số đó:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)là số chẵn

thien ty tfboys 06/06/2015 lúc 19:48

Giả sử ab là số hữu tỉ :ab =c (hữu tỉ ) 

\(\Rightarrow a=\frac{c}{b}\in Q\).Vô lí vì a là số vô tỉ

​Bài toán tương tự :\(a\in I;b\in Q\Rightarrow\frac{a}{b}\in I\)

 

Xiumin Hey Manan 19/03/2017 lúc 20:29

S cũ : Dài x rộng 

S mới : ( dài x 110%) x ( rộng x 90% )

S mỡi : ( dài x rộng ) x ( 110% x 90% )

S mới : dài x rộng x 99% ====>>> S mảnh đất giảm số % là :

   100% - 99% = 1 %

~~tk mk nha m.n và Thaorra~~^^

Ai tk mk, mk tk lại cho~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^

Ngô Văn Phương 21/01/2015 lúc 15:18

Số ước của số chính phương luôn là số lẻ

ffffffffg 13/02/2015 lúc 19:03

Số ước của số chính phương luôn là số lẻ

Trịnh Thu 17/02/2017 lúc 20:14

Số ước của số chính phương luôn luôn là số lẻ

alibaba nguyễn 06/02/2017 lúc 09:14

Sửa đề: Chứng minh rằng không có các số a, b, c nào thỏa mãn cả 3 bất đẳng thức 

 |b - c| > |a|(*);  |c - a| > |b|(**);   |a - b| > |c|(***)

Ta dễ thấy a, b, c phải khác nhau từng đôi 1

Ta thấy rằng vai trò của a, b, c trong bài này là như nhau nên ta chỉ cần giải 4 trường hợp là

\(\left(a>0,b>0,c>0\right);\left(a< 0,b< 0,c< 0\right);\left(a>0,b>0,c< 0\right);\left(a< 0,b< 0,c>0\right)\)     

Không mất tính tổng quát ta giả sử: |a| > |b| > |c|

Với \(a>0,b>0,c>0\)thì |b - c| > |a| là sai (1)

Với \(a< 0,b< 0,c< 0\) thì |b - c| > |a| là sai (2)

Với \(a>0,b>0,c< 0\)thì ta đặt \(c=-z\left(z>0\right)\)

Thì bất đẳng thức (*), (**)  ban đầu viết lại là:

\(\hept{\begin{cases}b+z>a\\a-b>z\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}z>a-b\\z< a-b\end{cases}}\)(sai) (3)

Với \(a< 0;b< 0;c>0\)thì ta đặt \(\hept{\begin{cases}a=-x\left(x>0\right)\\b=-y\left(y>0\right)\end{cases}}\)

Thì bất đẳng thức (*), (**)  ban đầu viết lại là:

\(\hept{\begin{cases}y+c>x\\x-y>c\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}c>x-y\\c< x-y\end{cases}}\)(sai) (4)

Từ (1), (2), (3), (4) ta suy ra điều phải chứng minh

Thiên An 06/02/2017 lúc 20:10

mk góp thêm 1 cách nữa

Giả sử tồn tại 3 số a, b, c thỏa mãn cả 3 BĐT trên. Ta có:

\(\left|b-c\right|>\left|a\right|\)\(\Rightarrow\)\(\left(b-c\right)^2>a^2\)\(\Leftrightarrow\)\(b^2-2bc+c^2-a^2>0\)

\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)>0\)(1)

Tương tự \(\left|c-a\right|>\left|b\right|\)\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a+b-c\right)\left(-a+b+c\right)>0\) (2)

           và \(\left|a-b\right|>\left|c\right|\)\(\Leftrightarrow\)\(-\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)>0\) (3)

Nhân (1), (2) và (3) theo vế ta được \(-\left[\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)\right]^2>0\) (vô lý)

Vậy ko tồn tại 3 số a, b, c thỏa mãn 3 BĐT đã cho.

zZz Phan Cả Phát zZz CTV 06/02/2017 lúc 20:00

sorry nha alibaba nguyễn mik sai đề cảm ơn bn đã sửa đề giùm 

alibaba nguyễn 03/02/2017 lúc 09:47

Ta có: abc > 0 nên xảy ra 2 trường hợp hoặc là a,b,c đều dương (bài toán được chứng minh) hoặc trong 3 số sẽ có 2 số âm 1 số dương.

Không mất tính tổng quát ta giả sử: \(\hept{\begin{cases}a< 0\\b< 0\\c>0\end{cases}}\)

Ta đặt: \(\hept{\begin{cases}a=-x\left(x>0\right)\\b=-y\left(y>0\right)\end{cases}}\) thì theo đề bài ta có

\(\hept{\begin{cases}c-x-y>0\\xy-cx-xy>0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}c>x+y\left(1\right)\\xy>cx+cy\left(2\right)\end{cases}}\)

Từ (1) ta có thể suy ra được: \(\hept{\begin{cases}cx>x^2+xy\\cy>y^2+xy\end{cases}}\)

\(\Rightarrow cx+cy>x^2+2xy+y^2\left(3\right)\)

Từ (2) và (3) ta có: \(xy>cx+cy>x^2+2xy+y^2\)

\(\Leftrightarrow0>x^2+xy+y^2\) (sai)

Từ đây ta thấy rằng chỉ có trường hợp \(\hept{\begin{cases}a>0\\b>0\\c>0\end{cases}}\) là đúng

oOo Lê Việt Anh oOo 03/02/2017 lúc 12:42

Rõ rảng abc > 0 nên a,b,c phải khác 0 
+ Giả sử trong a,b,c có 1 số bé hơn 0,vì vai trò a,b,c như nhau giả sử là a ta có 
a < 0 ,do abc > 0 => bc < 0 do a(b + c) + bc > 0 => a(b + c) > -bc hay a(b + c) > 0 do a < 0 => b + c < 0 
=> a + b + c < 0 mâu thuẫn với 1 giả thiết a + b + c > 0 
+ Giả sử có 2 số nhỏ hơn không,tương tự giả sử là a và b ta có 
a + b + c > 0 => c > 0 => abc < 0 mâu thuẫn 
+ còn a,b,c đều nhỏ hơn 0 thì hiển nhiên a + b + c < 0 mâu thuẫn với a + b + c > 0 
Vậy bất buộc cả 3 a,b,c đều phải đồng thời lớn hơn 0

Lê Hiểu Tuyên 21/01/2017 lúc 21:21

a=(2+2^2+2^3+2^4)+....+(2^2397+2^2398+2^2399+2^2400)

ta thấy 

môi nhóm đều chia hết cho 15 => a chia het cho 15

Nguyễn Thùy Linh 09/01/2017 lúc 19:56

2 số tự nhiên liên tiếp thì sẽ có 1 số chẵn là 1 số lẻ 

Lẻ x Chẵn = Chẵn

Mà số chẵn tối thiểu phải chia hết cho 4. 

Mk nghĩ thế thôi.Duyệt đi , chúc bạn hk giỏi

Phan Thanh Tuấn 09/01/2017 lúc 20:09

Đề của bạn sai rùi . 6 với 7 cũng là hai số tự nhiên liên tiếp , sao chung lai co h =42 ko ch 4

tung nguyen viet 06/01/2017 lúc 20:30

xem lại đề bài đi

2 với 3 là 2 số liên tiếp nhưng tích ko chia hết cho 4 đâu
 

Meow 08/01/2017 lúc 18:00

ko phải bằng 4 đâu các bn dùng phương pháp chứng minh sẽ biết chứ bài dễ thế mk đăng lên làm gì hihi

STY 08/01/2017 lúc 07:21

2 + 2

= 2 x 2

= 4

k nha

pham thanh dung 08/01/2017 lúc 07:52

4 nhé !

Chúc bạn học giỏi!

alibaba nguyễn 06/01/2017 lúc 18:30

Giả sử

\(\hept{\begin{cases}\left(a+b+c\right)^2\le9ab\\\left(a+b+c\right)^2\le9bc\\\left(a+b+c\right)^2\le9ca\end{cases}}\)

Cộng vế theo vế được

\(3\left(a+b+c\right)^2\le9ab+9bc+9ca\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2\le3\left(ab+bc+ca\right)\)

\(\Leftrightarrow\)a2 + b2 + c2 \(\le\)ab + bc + ca (1)

Ta lại có:

a2 + b2 + c2 \(\ge\)ab + bc + ca (2)

Từ (1) và (2) 

\(\Rightarrow\)a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca

\(\Rightarrow\)a = b = c (trái giả thuyết)

\(\Rightarrow\)Giả sử là sai

Vậy tồn tại một trong các số 9ab , 9bc , 9ca nhỏ hơn ( a+b+c )2

Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui 06/01/2017 lúc 16:03

khó quá 

Nguyễn Hoàng Phương Linh 05/01/2017 lúc 22:29

Năm nay ông có số tuổi là:

     36x2=72<tuổi >

cháu có số tuổi là:   

     72:8=9<tuổi>

 ông hơn chãu số tuổi là:

     72-9=63<tuổi>

vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 ông chấu vẫn không thay đổi

        đáp số:63 tuổi

    

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: