Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 giờ trước (19:30)

2+2=4

Hỏi thế cũng hỏi

 

7 giờ trước (19:36)

2 + 2 = 4

Hôm kia lúc 20:02

1 + 1 =2.

7 tháng 3 2021 lúc 19:45

An có 6 quả cam

7 tháng 3 2021 lúc 19:45

6 quả. k cho mk nhé

4 tháng 12 lúc 23:08

Tay mơ nhaa

5 tháng 12 lúc 12:09

ghê zậy seook

4 tháng 12 lúc 18:12

Có tất cả số quả là:

   3 + 5  = 8 (quả)

ĐS:...

4 tháng 12 lúc 18:13

có tất cả số quả là?

3+5=8[quả]

đáp số: 8 quả

đúng nha

1 tháng 12 lúc 22:03

Chắc thế

1 tháng 12 lúc 22:03

Trả lời + tên(email) tiktok hoặc YouTube 🪧🪪🪪🪪

1 tháng 12 lúc 21:07

2 14

Hôm qua lúc 18:51

(01+1)+(9+5)

=2+14

=16

1 tháng 12 lúc 20:26

18 :v

1 tháng 12 lúc 20:28

sorry nha em minh ghi do