Giúp tôi giải toán


Đinh Lưu Duy 10 giờ trước (10:30)

Gọi SCT là abcd ta có:

abcd  + a + b  + c + d = 1990 - abcd

1001a + 101b + 11c + 2d = 1990 - 1000a - 100b - 10c - d

1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d=1990

2001a + 201b + 21c + 3d = 1990

Vì abcd là số có 4 chữ số nên a sẽ có 1 chữ số và \(a\ne0\)

Nên 2001a >= 2001 

Vậy 1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d > 1990

Vậy không có số nào thỏa mãn đề bài

AI THẤY ĐÚNG ỦNG HỘ NHÉ!

SKT_NTT CTV 11 giờ trước (09:01)

dcba+dcb+dc+d=4321

(dx1000+cx100+bx10+a)+(dx100+cx10+b)+(dx10+c)+d=4321

dx1111+cx111+bx11+a=4321

Vì bên phải dấu bằng là 4321 nên d phải bé hơn 4

Mặt khác d phải lớn hơn 2 vì nếu d bằng 2 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:2222+999+99+9<4321

Vậy d bằng 3.Ta có:

3x1111+cx111+bx11+a=4321

             cx111+bx11+a=988(cùng trừ 3x1111)

Vì bên phải dấu bằng là 988 nên c phải bé hơn 9

Mặt khác c phải lớn hơn 7 vì nếu b bằng 7 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:777+99+9 bé hơn 988

Vậy c bằng 8.Ta có:

8x111+bx11+a=988

           bx11+a=100(cùng trừ 8x111)

Vì bên phải dấu bằng là 100 nên b phải bé hơn 10 vì b là chữ số

Mặt khác b phải lớn hơn 8 vì nếu b bằng 8 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:88+9<100

Vậy b bằng 9.Ta có:

9x11+a=100

         a=1(cùng trừ 9x11)

Vậy số phải tìm là 1983

Bùi Tiến Phi 11 giờ trước (09:18)

Số nào chia hết cho 101;1001;10001;.... hầu hết đều có công thức: a0aa00aa000a; ...

Áp dụng vào, ta có d=8; a=9; c=1

b chả có cái nào cho nó ghép nên cho nó = 0

Ta có abcd = 9018; N = 1980198:10001=198

Hết. :^)

Tiểu thư họ Thái xinh đẹp nữ tính Hôm qua lúc 19:13

xin lỗi,mình làm lầm,đáp số là 32 cm cơ

Edogawa Conan Hôm qua lúc 19:50

Chiều dài HCN đó là :

48 : ( 3 + 1 ) x 3 = 36 ( cm )

Chiều rộng HCN đó là :

48 - 36 = 12 ( cm )

Chu vi HCN là :

( 4 + 12 ) x 2 = 32 ( cm )

Đáp số : 32 cm

Tiểu thư họ Thái xinh đẹp nữ tính Hôm qua lúc 19:12

chiều dài là:

 48:(3+1)*3=36(cm)

chiều rộng là:

 48-36=12(cm)

Chu vi là:

(36+12)*2=96(cm)

Đáp số:96cm

K nha,kết bạn nha

Ad Dragon Boy 25/05 lúc 08:26

Ta lấy :

1972 : 99  = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đơn vị và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

Vậy số đó là : 1991

tth 25/05 lúc 13:41

Ta lấy

1972 : 99 = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đv và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

= > Số đó là 1991

tth 25/05 lúc 13:42

Có gì bạn vào đây và ấn vào thống kê hỏi đáp xem chơi ha!:

tth - Trang của tth - Học toán với OnlineMath           

Xem xong nhớ !

Wendy 24/05 lúc 10:42

Bn ơi kho quá mk ms tìm ra câu a thôi !

a ) 3001

b ) 123465

Đáp số :...

tth 24/05 lúc 09:13

3001 là câu a nha!

Chúc bạn học tốt

^.^

tth 24/05 lúc 09:11

Số đó là 3001

 Mình đăng bài giải rồi mà nó đang chờ duyệt

Hãy tk cho mình nhé

Nếu muốn xem bài giải thì hãy kéo xuống

Do Not Ask Why 24/05 lúc 09:16

a.Hàng nghìn có 5 cách chọn 

Hàng trăm có 4 cách chọn

Hàng chục có 3 cách chọn

Hàng đơn vị có 2 cách chọn

Vậy có tất cả: 

5 x 4 x 3 x 2 = 120 (số)

Số bé nhất là : 124

Số lớn nhất là: 421

Không__Còn__Nợ__Nhau 24/05 lúc 09:07

a. 120

b. lớn nhất: 421

bé nhất: 124

Edogawa Conan 24/05 lúc 10:55

Hàng trăm : 4 cách chọn !

Hàng nghìn : 5 cách chọn

Hsng chuc : 3 cách chọn

Hàng đơn vị 2 cách !

Vậy tức rằng ! có tất cả số là :

5 x 4 x 3 x 2 = 120 ( so )

Vậy là : ...

Lê Mạnh Châu 21/05/2017 lúc 12:00

Chiều dài hơn chiều rộng:

      8 + 8 = 16 (m)

Nửa chu vi là:

       108 : 2 = 54 (m)

Chiều dài là:

       ( 54 + 16 ) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng là:

         54 – 35 = 19 (m)

Diện tích là:

         35 x 19 = 665 (m2)

                       Đáp số: 665 m2

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 13:42

Chiều dài hơn chiều rộng :

8 x 2 = 16 (m)

Nửa chu vi khu vườn hình chữ nhật là: 

108 : 2 = 54 (m)

Ta có sơ đồ:

Chiều dài  : |----------------------------------------------|

Chiều rộng: |-----------------------------|(-----16m----)

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:

(54 + 16) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

35 - 16 = 19 (m)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật đó là:

35 x 19 = 665 (m2)

Đáp số: 665 m2

Ad Dragon Boy 21/05/2017 lúc 11:43

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là :

         8 + 8 = 16 ( m )

Nửa chu vi là :

     108 : 2 = 54 ( m )

Chiều dài là :

      ( 54 + 16 ) : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng là :

      ( 54 - 16 ) : 2 = 19 ( m )

Diện tích là : 

     35 x 19 = 665 ( m2 )

Đáp số :..

Mà chẳng liên quan tới cấu tạo số

lê thị thu huyền 18/05/2017 lúc 18:59

\(x-y=5\Rightarrow x=5+y\)

thay \(x=5+y\)ta được:

\(x\cdot y=\left(5+y\right)\cdot y=y^2+5y\)

\(\frac{x}{y}=\frac{5+y}{y}=\frac{5}{y}+1\)

chắc là sai đấy

Yukino megumi 18/05/2017 lúc 10:03

abdce×9=edcba

Suy ra a=1;e=9

1bcđ9×9=9dcb1

(10009+10bcđ) ×9=9001×10dcb

8+9bcđ=dcb

Suy ra b=1 hoac0

Suy ra b=0

Suy ra d=8

10c89×9=98c01

98001 bé hơn hoặc bằng 10c89×9=98c01<98901

10889 bé hơn hoặc bằng 10c89<=10989

10889×9=98001

10989×9=98901

Vay abcde=10989

Nguyễn Khánh Linh 17/05/2017 lúc 21:43

Tại sao lai là 262

Lê Quang Trường 17/05/2017 lúc 21:07

4ab = bab - 14 

ab = \(\frac{bab-14}{4}\)

=> bab = 262

=> ab=62 

Tiểu Ma Bạc Hà 14/05/2017 lúc 09:51

Gọi số có 2 chữ số cần tìm là ab( gạch trên đầu) ( ĐK : a >0 , và a,b là các số nguyên dương có 1 chữ số )

Theo bài ra : a0b(gạch trên đầu) = 7 . ab ( riêng ab gạch trên đầu)

+, a0b( gạch trên đầu ) = 100a+b 

+ , 7 . ab( ab có gạch trên đầu) = 7 . (10a + b ) = 70a+7b

=> 100a+b=70a + 7b

=> 30a = 6b

=> 5a=b

Vì a>0 , a,b có 1 chữ số => ta tìm được 1 cặp giá trị duy nhất thỏa mãn là a=1 , b=5 

Lê Hồng Anh 14/05/2017 lúc 09:47

Gọi số cần tìm là ab .

Ta có :

  a0b = ab x 7

  a x 100 + b = ( a x 10 + b ) x 7

  a x 100 + b = a x 70 + b x 7

  a x 30 = b x 6

Vậy a = 1 ; b = 5

Và số đó là : 15

Kaito Kid 1412 14/05/2017 lúc 09:45

                              Kí tên :

            Đạo tặc bóng ma 1412

Lê Ngọc Ánh 26/04/2017 lúc 17:31

khi bỏ chữ số 5 ở hàng đơn vị của 1 số thì số đó giảm đi 10 lần và 5 đơn vị.

số đó là:(1814-5):(10-1)x10+5=2015

            Đ/S:2015

Đỗ Diệu Linh 24/04/2017 lúc 21:23

ab + bc + ca = abc
\(\Rightarrow\) ( a * 10 + b ) + ( b * 10 + c ) + ( c * 10 + a ) = a * 100 +b*10 + c
\(\Rightarrow\) a * 11 + b * 11 +c * 11 =a * 100 +b*10 + c
cùng bớt a * 11 + b * 10 +c ở hai vế , ta có : 
b * 1 + c * 10 = a * 89
\(\Rightarrow\) a = 1
\(\Rightarrow\) b = 9
\(\Rightarrow\)c = 8

Beo hứng 02/05/2017 lúc 13:00

abc=198

Vũ Huy Khoa 24/04/2017 lúc 22:29

abc=198

Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/04/2017 lúc 20:57

1 thế kỉ              =100 năm

2 thế kỉ 9 năm    =209 năm

3 năm 9 tháng    =45 tháng

1 ngày 15 giờ     =39 giờ

1 năm                =12 tháng

1 tháng có 30 hoặc 31 ngày

tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày

mk kết bạn rồi nhé!!!!!!

^_^

nguyễn hải anh 24/04/2017 lúc 20:58

100 năm

2,09 thế kỉ

45 tháng

39 giờ

12 tháng

30 hoặc 31

28 hoặc 29

tk nha

Elizabeth Mitchell 24/04/2017 lúc 20:56

1 the ki = 100 nam 

2 the ki 9 nam = 2,09 the ki

3 nam 9 thang = 45 thang

1 ngay 15 gio = 39 gio

1 nam = 12 thang

1 thang co 30 hoc 31 ngay

thang 2 co 28 ngay hoc 29 ngay

k minh nha ca ban

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: