Giúp tôi giải toán


Lê Thị Bích Tuyền 03/12/2014 lúc 10:16
(abcd) = 1000a + 100b + 10c + d
(abc) = 100a + 10b + c
(ab) = 10a + b
=> (abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111a + 111b + 11c + d
Theo đề bài, ta có 1111a + 111b + 11c + d = 4321 (*) (a,b,c,d là stn nhỏ hơn 10 và a # 0)
+ Nếu a < 3 thì VT <= 2222 + (111 + 11 + 1).9 = 3329 < VP
+ Nếu a > 3 thì VT >= 4444 > VP
Vậy a = 3 => 3333 + 111b + 11c + d = 4321 => 111b + 11c + d = 988 (**)
+ Nếu b < 8 thì VT <= 777 + (11 + 1).9 = 885 < VP
+ Nếu b > 8 thì VT >= 999 > VP
Vậy b = 8 => 888 + 11c + d = 988 => 11c + d = 100
+ Nếu c < 9 thì VT <= 88 + 9 = 97 < VP
Vậy c = 9 => d = 1
Số cần tìm là 3891.
Thái Dương Lê Văn 20/01/2016 lúc 21:07

(abcd) = 1000a + 100b + 10c + d
(abc) = 100a + 10b + c
(ab) = 10a + b
=> (abcd) + (abc) + (ab) + (a) = 1111a + 111b + 11c + d
Theo đề bài, ta có 1111a + 111b + 11c + d = 4321 (*) (a,b,c,d là stn nhỏ hơn 10 và a # 0)
+ Nếu a < 3 thì VT <= 2222 + (111 + 11 + 1).9 = 3329 < VP
+ Nếu a > 3 thì VT >= 4444 > VP
Vậy a = 3 => 3333 + 111b + 11c + d = 4321 => 111b + 11c + d = 988 (**)
+ Nếu b < 8 thì VT <= 777 + (11 + 1).9 = 885 < VP
+ Nếu b > 8 thì VT >= 999 > VP
Vậy b = 8 => 888 + 11c + d = 988 => 11c + d = 100
+ Nếu c < 9 thì VT <= 88 + 9 = 97 < VP
Vậy c = 9 => d = 1
Số cần tìm là 3891.

tick nha !!!

aikatsu stars 09/02/2017 lúc 20:48

các bạn giải khó hiểu quá đấy

trần như 10/03/2015 lúc 16:22

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị một số thì số đó giảm 9 lần và số đơn vị đó

Hay lấy số cũ chia số mới được thương là 9, số dư chính là số bị xóa

1814 : 9 = 201 ( dư 5 ) 

Số ban đầu 2015

Nguyễn Lý Quang Vinh 15/11/2016 lúc 16:18

2015 hen:3

Nguyễn Diệu Thảo 08/09/2016 lúc 21:39

số ban đầu là 2015 bạn nhé

Đinh Tuấn Việt 25/06/2015 lúc 20:52

Gọi số cần tìm là ab (a,b là các chữ số ; a khác 0)

Ta có : ab = 8 . (a + b)

=> 10a + b = 8a + 8b

=> 10a - 8a = 8b - b

=> 2a = 7b

 Ta thấy 2a là số chẵn nên 7b là số chẵn => b là số chẵn. Mà b là chữ số nên b thuộc {0 ; 2 ;4 ;6 ;8}

- Với b = 0 thì 2a = 0 => loại vì a khác 0.

- Với b = 2 thì 2a = 14 => a = 7

- Với b \(\ge\) 4 thì 2a \(\ge\) 28 => a \(\ge\) 14 => loại vì a là chữ số.

 Vậy số cần tìm là 72

Trần Thị Loan Quản lý 25/06/2015 lúc 20:53

Gọi số đó là: ab (a khác 0; a; b là các chữ số )

theo bài cho ta có:

ab =  (a + b) x 8 

a x 10 + b = a x 8 + b x 8

a x 2 = b x 7 (Bớt cả 2 vế cho a x 8 và b )

Vì a x 2 chẵn nên b x 7 chẵn => b là chữ số chẵn => b = 0;2;4;6;hoặc 8

b = 0 => a =  0 (loại)

b = 2 => a = 7 (thỏa mãn). vậy số đó là: 72

b = 4 => a = 14 (loại)

b = 6 hoặc 8 thì a là số có 2 chữ số (loại)

Vậy số đó là 72

 

Tomori Nao 15/02 lúc 21:34

Gọi số cần tìm là a, b (a, b là các chữ số; a khác 0)

Ta có: ab = 8 . (a + b)

=> 10a + b = 8a + 8b

=> 10a - 8a = 8b - b 

=> 2a = 7b

Ta thấy 2a là số chẵn nên 7b là số chẵn => b là số chẵn. Mà b là chữ số nên b thuộc {0; 2; 4; 6; 8]

- Với b = 0 thì 2a = 0 => loại vì a khác 0

- Với b = 2 thì 2a = 14 => a = 7

- Với b \(\ge\)4 thì 2a \(\ge\)28 => a \(\ge\)14 => loại vì a là chữ số

Vậy số cần tìm là 72

Nguyen ngoc dat 27/11/2016 lúc 19:50

abc x 10 + 1 = 1000 + abc + 2489

abc x 10 + 1 = 3489 + abc

abc x 9 = 3489 - 1

abc x 9 = 3488

abc = 3488 : 9 

2 ) tương tự 

Vũ Việt Anh 20/01/2017 lúc 18:52

Câu 1 là 3488:9

Câu 2 là 231

Chúc các bạn học giỏi

Phạm Quang Ngọc 27/11/2016 lúc 19:46

2) 8abc-abc8-abc8=3627

=> 8000+abc-abcx10+8-abcx10+8=3627

=> 8000+8+8-3627=abcx10+abcx10-abc

=> 4389=19abc

=> abc = 231

Huỳnh Thu Hiền 03/01/2015 lúc 16:30

kệ người ta 

chứ liên quan gì tới bạn

Phạm Minh Việt 1 giờ trước (19:45)

Khi chuyển dấu phẩy sang bên trái hai hàng thì số đó giảm đi 100 lần 

  Vậy số đó là :

      260270,8 : 100 = 2602,708

 Tỉ số phần trăm của số mới và số đã cho là :

     2602,708 : 260270,8 = 0,01 = 1%

Đáp số : 1% 

Tk cho mình nhé

Lê Tuấn Nguyên 33 phút trước (20:39)

1% k đi

Angle Love 19/01/2017 lúc 20:24

gọi số đó là ab

số mới là 1ab0

theo đề ta có ab.50=1ab0

500a+50b=1000+100a+10b

400a+40b=1000

10a+b=25

ab=25

Trương Thanh Nhân 19/01/2017 lúc 20:11

Dễ

Gọi số cần tìm là ab. Theo đề, ta có:

1ab0 = ab x 50

1 000 + ab x 10 = ab x 50

1 000   = ab x (50-10)

1000    = ab x 40

ab       = 1000/40

ab       = 25

Vậy số cần tìm là 25

đúng 100%

nhớ kich nha

Dang Thuy Trang 26/11/2016 lúc 08:45

khong biet nua

minh cung vua gui bai nay len ma

huhu

Nguyễn Văn Đính 20/03/2015 lúc 14:08

bạn võ hải nam mới trả lời đúng.đáp số là 196

Đào Minh Tiến 15/02/2017 lúc 15:11

\(It\)\(is\)\(a\)\(question\)\(on\)\(violympic\)

\(Anwser\)\(is\)\(196\)

\(Good\)\(Luck\)

La La La 27/12/2016 lúc 19:43

196 mới đúng đó

Phan Chi Cong 04/04/2016 lúc 17:41

15 ( vì 15 x 7 = 105 )

Leonard Daniel Arnold 04/04/2016 lúc 09:42

Gọi số đó là ab .Ta có

ab x 7 = a0b

a x 70 + b x 7 = a x 100 + b

a x 30 = b x 6

Nếu a = 1 thì b = 5 ( Chọn )

Nếu a = 2 thì b = 10 ( Bỏ )

Vậy ab = 15

Lê Vũ Nguyên Hưng 04/04/2016 lúc 15:36

số đó là 15

Kiên NT Hạ 04/04/2016 lúc 08:00

6 chữ số

Dương Đức Hiệp 04/04/2016 lúc 05:56

Có 3 cách chọn hàng trăm

2 cách hàng chục

1 cách hang đơn vị

Có thể lập được :

                  3x2x1 = 6 ( số)

               

Mai Chí Dũng 04/04/2016 lúc 06:00

Lập được số số có 3 chữ số khác nhau là:

    3 x 2 x 1 = 6 (số)

      Đáp số: 6 số 

Nguyễn Nhật Việt Hà 03/04/2016 lúc 11:05

Gọi số cần tìm là abcd .Xóa chữ số hàng chục và hàng đơn vị ta được số ab.

   Theo đề bài ta có:

abcd - ab = 4455

100 * ab + cd - ab =4455

cd + 100 * ab - ab=4455

cd + 99 * ab =4455

cd = 99 * [45- ab]

 ta nhận xét tích của 99 với 1 số tự nhiên nhỏ hơn 100 .Cho nên 45 - ab phải bằng 0 hoặc 1

-Nếu 45 - ab =0 thì ab = 45 và cd bằng 0

-nếu 45 - ab =1 thì ab =44 và cd =99

số phải tìm là 4500 và 4599

làm ơn làm phước ai k cho mình đi

Triet Nguyen 02/04/2016 lúc 08:41

a = 1

b = 9

c = 8

 tích bạn nha

nguyen quoc dat 02/04/2016 lúc 08:36

ab + bc + ca = abc
 ( a x 10 + b ) + ( b x 10 + c ) + ( c x 10 + a ) = a x 100 +b x 10 + c
 a x 11 + b x 11 +c x 11 =a x 100 +b x 10 + c
cùng bớt a x 11 + b x 10 +c ở hai vế , ta có : 
b x 1 + c x 10 = a x 89
 a = 1
 b = 9
c = 8

NEYMAR IR 02/04/2016 lúc 08:35

a = 1 ; b = 9 ; c = 8 nha bạn chúc bạn học tốt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: