Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thiều Công Thành 02/09/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giả sử \(\sqrt{3}\)là số hữu tỉ

\(\Rightarrow\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)               (a;b)=1

=>3=(a/b)2

=>3=a2/b2

=>a2=3b2 chia hết cho 3

=>a chia hết cho 3

=>a2 chia hết cho 9

=>b2 chia hết cho 3

=>b chia hết cho 3

=>(a;b)>1

=>trái giả thuyết

=>\(\sqrt{3}\in I\)

=>đpcm

giả sử \(\sqrt{7}\in Q\)

=>\(\sqrt{7}=\frac{m}{n}\)          (m;n)=1

=>7=(m/n)2

=>7=m2/n2

=>m2=7n2 chia hết cho 7

=>m chia hết cho 7

=>m2 chia hết cho 49

=>n2 chia hết cho 7

=>n chia hết cho 7

=>(m;n)>1

=>trái giả thuyết

\(\Rightarrow\sqrt{7}\in I\)

=>đpcm

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 02/09/2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a) Giả \(\sqrt{3}\) sử là số hữu tỉ.

=>\(\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)            (a,b)=1

=>\(\sqrt{3}^2=\frac{a}{b}^2\)

=>\(3=\frac{a^2}{b^2}\)

=>3.b2=a2

=>a2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố.

=>a chia hết cho 3

=>a=3k

=>a2=(3k)2=9.k2

=>3.b2=9.k2

=>b2=3.k2

=>b2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố

=>b chia hết cho 3

=>a,b chia hết cho 3

=>ƯC(a,b)=3

=>Trái giả thiết.

=>\(\sqrt{3}\)không phải là số hữu tỉ

=>\(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

=>ĐPCM

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV Hôm qua lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức trên là \(A\)

Ta có \(A^2=8+2\sqrt{\left(4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)\left(4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}\right)}\)

\(=8+2\sqrt{16-\left(10+2\sqrt{5}\right)}=8+2\sqrt{6-2\sqrt{5}}\)

\(=8+2\sqrt{5-2\sqrt{5}+1}=8+2\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}\)

\(=8+2\left(\sqrt{5}-1\right)=6+2\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{6+2\sqrt{5}}=\sqrt{\left(\sqrt{5}+1\right)^2}=\sqrt{5}+1\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 17/06/2015 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{1}{\sqrt{1}}>\frac{1}{\sqrt{2}}>...>\frac{1}{\sqrt{100}}\)

=>\(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>100.\frac{1}{\sqrt{100}}=100\cdot\frac{1}{10}=10\)

Vậy \(\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{.1}{\sqrt{100}}>10\)

Đọc tiếp...
trần như 17/06/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

mọi người giải giùm đi!

Đọc tiếp...
Hà Bích Ngọc 05/02/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

ngu xi dốt nát mà bn

Đọc tiếp...
thang Tran 14/08/2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đề lạ!!!!!!!!!!!! tại sao x = ... = 2  ( mình làm theo đề mình nha )

ĐKXĐ : ( giúp mình )

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+\frac{1}{4}+2.\sqrt{x+\frac{1}{4}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}=2\)

\(\sqrt{\left(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

=>  \(l\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}l=2\)  ( \(l...l\) là trị tuyệt đối ) 

=>  \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}=2\) ( vì \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}+\frac{1}{2}\ge0\) với mọi x ) 

=> \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}\)

 => x = 2

Đọc tiếp...
Tuyển Trần Thị 21/07/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{A}{\sqrt{2}}=\frac{2+\sqrt{3}}{2+\sqrt{4+2\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

 =\(\frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}\) =\(\frac{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3+\sqrt{3}\right)\left(3-\sqrt{3}\right)}\) =\(\frac{6}{6}=1\)

\(\Rightarrow A=\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Diệu Bảo 01/05/2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

(x-√(x^2+2010).(x+√(x^2+2010)).(y+√(y^2+... = 2010.(x-√(x^2+2010) 
<=> -2010.(y+√(y^2+2010) = 2010.(x-√(x^2+2010) 
<=> - (y+√(y^2+2010) = (x-√(x^2+2010) 
<=> (x-√(x^2+2010) = - (y+√(y^2+2010) 
+++ (x+√(x^2+2010)) (y+√(y^2+2010))(y-√(y^2+2010)) = 2010.(y-√(y^2+2010)) 
<=> -2010.(x+√(x^2+2010) = 2010.(y-√(y^2+2010)) 
<=> - (x+√(x^2+2010) = (y-√(y^2+2010) (**) 
...Lấy (*) - (**) vế theo vế,ta có: 
2x = -2y 
<=> x + y = 0 

Đọc tiếp...
Gaming NHD 04/05/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Cám ơn mn :D

Đọc tiếp...
Min 26/04/2017 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

bằng 2010 hay \(\sqrt{2010}\) vậy bạn

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 24/11/2016 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Ta có

\(x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)^2}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)}}\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)}{1}=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\)

Ta lại có

\(x+1=\frac{\sqrt{2}-1}{2}+1=\frac{\sqrt{2}-1+2}{2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2}\)

\(\Rightarrow x\left(x+1\right)=\frac{\sqrt{2}-1}{2}.\frac{\sqrt{2}+1}{2}=\frac{1}{4}\)

Ta lại có

\(4x^4+4x^3-5x^2+5x-2=4x^3\left(x+1\right)-5x^2+5x-2\)

\(=x^2-5x^2+5x-2=-4x^2\left(x+1\right)+9x-2\)

\(=-1+9x-2=-3+\frac{\sqrt{2}-1}{2}=\frac{\sqrt{2}-7}{2}\)

Đọc tiếp...
Lyzimi 25/11/2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ờ sai đề thật , mk cũng làm đc rùi nhưng vẫn cảm ơn nha 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 24/11/2016 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Giải tới đây thì mình nghĩ là bạn sai đề rồi. Bạn xem lại đề nhé

Đọc tiếp...
lucy heartfilia 20/11/2016 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

khó quá vợt xa sức học của mk

Đọc tiếp...
PHAM THI THUY DUNG 07/10/2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

khó quá

Đọc tiếp...
Trần Thị Huyền Linh 12/05/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

mk có thể giải nó trong vòng 3 năm nữa

Đọc tiếp...
trung doan huu 30/06/2017 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2011}< 2011\)

\(\Rightarrow2010\sqrt{2011}< 2010.2011< 2011^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{2010\sqrt{2011}}< 2011\)

\(\Rightarrow\sqrt{2009\sqrt{2010\sqrt{2011}}}< \sqrt{2009.2011}< \sqrt{2010^2}=2010\)

.....................

\(\Rightarrow\sqrt{2\sqrt{3\sqrt{4......\sqrt{2011}}}}< 3\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 01/08/2017 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

b/ \(B=\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}+\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

\(\Leftrightarrow B^2=8+2\sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}.\sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}}\)

\(=8+2\sqrt{6-2\sqrt{5}}\)

\(=8+2\sqrt{\left(\sqrt{5}-1\right)^2}\)

\(=6+2\sqrt{5}=\left(\sqrt{5}+1\right)^2\)

\(\Rightarrow B=\sqrt{5}+1\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 01/08/2017 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

a/ \(\sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{48}-10\sqrt{7+4\sqrt{3}}}\)

\(=\sqrt{5\sqrt{3}+20\sqrt{3}-10\sqrt{\left(2+\sqrt{3}\right)^2}}\)

\(=\sqrt{5\sqrt{3}+20\sqrt{3}-20-10\sqrt{3}}\)

\(=\sqrt{15\sqrt{3}-20}\)

Đọc tiếp...
Despacito 09/05/2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

a) \(\sqrt{x^2+4x+5}=1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x^2+4x+5}=\sqrt{1}\)

\(\Rightarrow x^2+4x+5=1\)

\(\Rightarrow x^2+4x+4=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x+2=0\)

\(\Rightarrow x=-2\)

b) \(\sqrt{x^2+4x+4}=2x-1\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x^2+4x+4}\right)^2=\left(2x-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+4x+4=\left(2x-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)^2=\left(2x-1\right)^2\)

\(\Rightarrow x+2=2x-1\)

\(\Rightarrow-x=-3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Trần Phạm Tuấn Kiệt 10/05/2018 lúc 00:01
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2+4x+5}=1\Leftrightarrow x^2+4x+5=1\Leftrightarrow x^2+4x+4=0\Leftrightarrow x=-2\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 07/07/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Áp dụng Côsi: 

\(2.\frac{4}{3}.\sqrt{2a+bc}\le\left(\frac{4}{3}\right)^2+2a+bc\)

Tương tự: \(2.\frac{4}{3}\sqrt{2b+ca}\le\frac{16}{9}+2b+ca;2.\frac{4}{3}\sqrt{2c+ab}\le\frac{16}{9}+2c+ab\)

\(\Rightarrow\frac{8}{3}Q\le\frac{16}{3}+2\left(a+b+c\right)+bc+ca+ab=\frac{28}{3}+ab+bc+ca\)

Ta có: \(3\left(ab+bc+ca\right)=2\left(ab+bc+ca\right)+ab+bc+ca\)

\(\le2\left(ab+bc+ca\right)+a^2+b^2+c^2=\left(a+b+c\right)^2=4\)

\(\Rightarrow ab+bc+ca\le\frac{4}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{8}{3}Q\le\frac{28}{3}+\frac{4}{3}=\frac{32}{3}\Rightarrow Q\le4\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: