Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Văn An 16/07 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

ta có: \(2\sqrt{10}+\sqrt{30}-2\sqrt{2}-\sqrt{6}=2.\sqrt{2}.\sqrt{5}+\sqrt{2}.\sqrt{5}.\sqrt{3}-2.\sqrt{2}-\sqrt{2}.\sqrt{3}\)

=>\(\sqrt{2}.\sqrt{5}.\left(2+\sqrt{3}\right)-\sqrt{2}\left(2+\sqrt{3}\right)=\left(2+\sqrt{3}\right).\sqrt{2}.\left(\sqrt{5}-1\right)\)

lại có \(2.\sqrt{10}-2\sqrt{2}=2.\sqrt{2}.\left(\sqrt{5}-1\right)\)

thay vào H ta có : H= \(\frac{2+\sqrt{3}}{2}:\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{1+\sqrt{2}}{4}\)

Đọc tiếp...
Tớ Đông Đặc ATSM 15/07 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

a, chỉ có Min thôi cậu min =5

Vì √(2x-1) >= 0 khi vaf chỉ khi x= 1/2

b, vì √(x2-1) >= 0

<=> 4-√(x2-1) < = 4

Vậy Max B = 4 khi và chỉ khi x=1

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 15/07 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2-2x+3}=\sqrt{\left(x^2-2x+1\right)+2}=\sqrt{\left(x-1\right)^2+2}\ge\sqrt{2},\forall x\inℝ\\ \)

Dấu "=" xảy ra <=> x=1

Vậy Min(B)=\(\sqrt{2}\Leftrightarrow x=1\)

\(C=10+\sqrt{x^2+6x+10}=10+\sqrt{\left(x^2+6x+9\right)+1}=10+\sqrt{\left(x+3\right)^2+1}\)

\(\ge10+\sqrt{1}=11\)

Dấu "=" xảy ra <=> x=-3

Vậy \(Min\left(C\right)=11\Leftrightarrow x=-3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Bảo 14/07 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3-\sqrt{2}}}+\frac{2}{\sqrt{3}-1}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh An 14/07 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi, sao đó áp dụng HĐT A2 - B2 ở mẫu

Nhân vào như vậy là để bỏ căn ở mẫu

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Bảo 14/07 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Mình thử nha xem có đúng ko bạn xem đúng hay sai nha góp ý dùm mình

\(A=\frac{1}{2+\sqrt{5}}=\frac{1.\left(2-\sqrt{5}\right)}{\left(2+\sqrt{5}\right)\left(2-\sqrt{5}\right)}\)

Đọc tiếp...
Izanami 14/07 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bn; iza chưa hok đến; khi nào iza hok đến thì iza chỉ cho

Đọc tiếp...
Jungkoook BTS 14/07 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

con j vậy bn?

Đọc tiếp...
Không có 14/07 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là con dấu

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 14/07 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

\(P=\left(1-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}+\frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\\ \)\(=\left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\frac{\left(\sqrt{x}+3\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}-\frac{\left(\sqrt{x}+2\right).\left(\sqrt{x}-2\right)}{\left(\sqrt{x}-3\right).\left(\sqrt{x-2}\right)}+\frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}\right)\)

\(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\left(\frac{x-9}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}-\frac{x-4}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}+\frac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}\right)\)

\(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\frac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-2\right).\left(\sqrt{x}-3\right)}=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\frac{1}{\sqrt{x}-2}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}\)

b. 

\(P=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)-3}{\sqrt{x}+1}=1-\frac{3}{\sqrt{x}+1}\)

Vì \(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+1\ge1\Rightarrow\frac{3}{\sqrt{x}+1}\le3\Rightarrow1-\frac{3}{\sqrt{x}+1}\ge1-3=-2\Rightarrow P\ge-2\)

Dấu "=" xảy ra <=> x=0

vậy Min (P) = -2 <=> x=0

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 14/07 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

b) \(P=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\frac{\left(\sqrt{x}+1\right)-3}{\sqrt{x}+1}=1-\frac{3}{\sqrt{x}+1}\)

Vì \(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+1\ge1\Leftrightarrow\frac{3}{\sqrt{x}+1}\le3\)

\(\Rightarrow1-\frac{3}{\sqrt{x}+1}\ge1-3\Leftrightarrow P\ge-2\)

Vậy Pmin = -2 khi và chỉ khi x = 0

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 14/07 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Rút gọn: \(P=\left(1-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}+\frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

        \(=\left(\frac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right):\left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3}+\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

          \(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\left(\frac{\left(\sqrt{x}+3\right)\left(\sqrt{x}-3\right)-\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)+\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right)\)

           \(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\left(\frac{x-9-x+4+\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\right)=\frac{1}{\sqrt{x}+1}:\frac{\sqrt{x}-3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

            \(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}.\left(\sqrt{x}-2\right)=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}\)

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 12/07/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

\(B=\sqrt{4+\sqrt{7}-\sqrt{4-\sqrt{7}}}\)

\(B^2=4+\sqrt{7}+4-\sqrt{7}-2\sqrt{\left(4+\sqrt{7}\right)\left(4-\sqrt{7}\right)}\)

\(B^2=8-2\sqrt{16-7}\)

\(B^2=2\)

\(\Rightarrow B=\sqrt{2}\)

\(B^2=8-6\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 12/07/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

           \(B=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}\)

\(\Rightarrow\)\(\sqrt{2}B=\sqrt{8+2\sqrt{7}}-\sqrt{8-2\sqrt{7}}\)

                      \(=\sqrt{\left(\sqrt{7}+1\right)^2}-\sqrt{\left(\sqrt{7}-1\right)^2}\)

                      \(=\left|\sqrt{7}+1\right|-\left|\sqrt{7}-1\right|\)

                       \(=\sqrt{7}+1-\sqrt{7}+1=2\)

\(\Rightarrow\)\(B=\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 12/07/2018 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

\(B=\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}\)

Vì hai vế dương nên bình phương hai vế, ta được:

\(B^2=\left(\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}\right)^2\)

       \(=4+\sqrt{7}+4-\sqrt{7}-2\sqrt{\left(4+\sqrt{7}\right)\left(4-\sqrt{7}\right)}\)

        \(=8-2\sqrt{16-7}=8-2\sqrt{9}=8-2.3=8-6=2\)

\(\Rightarrow B=\sqrt{2}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Lê Thùy Linh 12/07/2018 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

giúp gì z bn.

Đọc tiếp...
bui thanh thao 12/07/2018 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nhung 12/07/2018 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm
=0,5+11,2-0,76 =10,94 Theo phân số là 547/50
Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 09/07/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Nếu đề bài là giải phương trình thì :

\(\sqrt{x+3}=\sqrt{x-3}\)

Đk : \(x\ge3\)

Bình phương hai vế :

\(\Rightarrow x+3=x-3\)

\(x+3-x+3=0\)

\(0x=-6\)

\(\Rightarrow\)phương trình vô nghiệm

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: