Giúp tôi giải toán và làm văn


Tùng Thanh Phạm Hôm qua lúc 21:14
Báo cáo sai phạm
Bạn ns j mình ko hiểu
Đọc tiếp...
Kẻ phá hoại mọi thứ một cách dễ dàng Hôm qua lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 02/09/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giả sử \(\sqrt{3}\)là số hữu tỉ

\(\Rightarrow\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)               (a;b)=1

=>3=(a/b)2

=>3=a2/b2

=>a2=3b2 chia hết cho 3

=>a chia hết cho 3

=>a2 chia hết cho 9

=>b2 chia hết cho 3

=>b chia hết cho 3

=>(a;b)>1

=>trái giả thuyết

=>\(\sqrt{3}\in I\)

=>đpcm

giả sử \(\sqrt{7}\in Q\)

=>\(\sqrt{7}=\frac{m}{n}\)          (m;n)=1

=>7=(m/n)2

=>7=m2/n2

=>m2=7n2 chia hết cho 7

=>m chia hết cho 7

=>m2 chia hết cho 49

=>n2 chia hết cho 7

=>n chia hết cho 7

=>(m;n)>1

=>trái giả thuyết

\(\Rightarrow\sqrt{7}\in I\)

=>đpcm

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 02/09/2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

a) Giả \(\sqrt{3}\) sử là số hữu tỉ.

=>\(\sqrt{3}=\frac{a}{b}\)            (a,b)=1

=>\(\sqrt{3}^2=\frac{a}{b}^2\)

=>\(3=\frac{a^2}{b^2}\)

=>3.b2=a2

=>a2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố.

=>a chia hết cho 3

=>a=3k

=>a2=(3k)2=9.k2

=>3.b2=9.k2

=>b2=3.k2

=>b2 chia hết cho 3

mà 3 là số nguyên tố

=>b chia hết cho 3

=>a,b chia hết cho 3

=>ƯC(a,b)=3

=>Trái giả thiết.

=>\(\sqrt{3}\)không phải là số hữu tỉ

=>\(\sqrt{3}\)là số vô tỉ

=>ĐPCM

 

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 07/04/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{49}+\sqrt{25}+1\)

\(=7+5+1=13\)

Mà \(\sqrt{168}< \sqrt{169}=13\)

Vì \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>13>\sqrt{168}\)

Nên \(\sqrt{50}+\sqrt{26}+1>\sqrt{168}\)

Đọc tiếp...
trieu dang 06/07/2015 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

\(A=\sqrt{225}-\frac{1}{\sqrt{5}}-1=15-\frac{1}{\sqrt{5}}-1=14-\frac{1}{\sqrt{5}}\)

\(B=\sqrt{196}-\frac{1}{\sqrt{6}}=14-\frac{1}{\sqrt{6}}\)

vì \(\frac{1}{\sqrt{5}}>\frac{1}{\sqrt{6}}\)nên A<B

Đọc tiếp...
Bexiu 23/08/2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Die Devil 11/08/2017 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Vì cả a,b,c và \(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\) cũng viết dc dưới dạng phân số nhé

Đọc tiếp...
tôi là bánh trôi 12/11/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

câu hỏi của mình cũng giống bạn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Tiên 09/07/2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

với x=16/9 thì căn bậc 2 của x=4/3 hoặc -4/3 thay vào được 7 là số nguyên

tương tự 25/9= 5/3 hoặc -5/3 cũng được số nguyên

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 07/07/2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{8100=90}\)                             \(\sqrt{3136=56}\)

\(\sqrt{3364=58}\)                           \(\sqrt{722500=850}\)

\(\sqrt{900=30}\)

\(\sqrt{3969=63}\)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 30/10/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}\sqrt{25}}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}}-\frac{1}{\sqrt{25}}\)

\(=\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{25}}\)

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 30/10/2016 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
Vương Bình 09/01/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Sai đề bài rùi

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 20/07/2015 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{2005+2006}^2=2005+2006=4011\)

\(\left(\sqrt{2005}+\sqrt{2006}\right)^2=2005+2\sqrt{2005}.\sqrt{2006}+2006=4011+2\sqrt{2005}.\sqrt{2006}\)

Vì \(2\sqrt{2005}.\sqrt{2006}>0\) nên =>\(4011<4011+2\sqrt{2005}.\sqrt{2006}\)=>\(\sqrt{2005+2006}<\sqrt{2005}+\sqrt{2006}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phương 20/07/2015 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

ai biết thì giải giúp với 

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Tân 16/10/2016 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

bằng nhau

Đọc tiếp...
Phạm Thanh Hương 01/06/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow7-x=\)\(\left(x+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\)7-x=x2+2x+1

\(\Leftrightarrow\)x2+3x-6=0

\(\Leftrightarrow\)(\(x-\frac{-3+\sqrt{33}}{2}\))\(\times\)(\(x-\frac{-3-\sqrt{33}}{2}\))=0

\(\Leftrightarrow\)x=\(\frac{-3+\sqrt{33}}{2}\)hoặc  x=\(\frac{-3-\sqrt{33}}{2}\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 15/10/2016 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=5\Leftrightarrow5\left(\sqrt{x}-1\right)=\sqrt{x}+1\)

\(\Leftrightarrow5\sqrt{x}-5=\sqrt{x}+1\)\(\Leftrightarrow4\sqrt{x}=6\)\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow x=\frac{9}{4}\)

Vậy A=5 khi x=9/4

b)\(A=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\frac{\sqrt{x}-1+2}{\sqrt{x}-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}+\frac{2}{\sqrt{x-1}}=1+\frac{2}{\sqrt{x}-1}\) 

A nguyên <=> \(\frac{2}{\sqrt{x}-1}\) nguyên

<=>2 chia hết cho \(\sqrt{x}-1\)

<=>\(\sqrt{x}-1\inƯ\left(2\right)=\left\{-2;-1;1;2\right\}\)

<=>\(\sqrt{x}\in\left\{-1;0;2;3\right\}\)

Vì \(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}\in\left\{0;2;3\right\}\)

<=>\(x\in\left\{0;4;9\right\}\)

Vậy A nguyên khi \(x\in\left\{0;4;9\right\}\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 15/08/2015 lúc 13:35
Báo cáo sai phạm

\(a\text{) }pt\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=0\text{ hoặc }\sqrt{x}-1=0\)

\(\Leftrightarrow x=0\text{ hoặc }x=1\)

\(b\text{) }pt\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}=0\text{ hoặc }2\sqrt{x}=3\)

\(\Leftrightarrow x=0\text{ hoặc }x=\frac{9}{4}\)

Đọc tiếp...
Công chúa Sakura 04/02/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2}.\left|x+2\right|=x\)

\(\Rightarrow x.\left|x+2\right|=x\)

\(\Rightarrow\left|x+2\right|=1\)

\(\Rightarrow x+2=1\) hoặc \(x+2=-1\)

Với \(x+2=1\Rightarrow x=-1\)

Với \(x+2=-1\Rightarrow x=-3\)

Vậy \(x=-1\) hoặc \(x=-3\)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 05/02/2017 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x^2}.\left|x+2\right|=x\)

\(x\left|x+2\right|=x\)

\(\Rightarrow\left|x+2\right|=1\)

\(\Rightarrow x+2=1\Leftrightarrow x+2=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy x = - 1 và x = - 3

Đọc tiếp...
ngonhuminh 04/02/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Hiển nhiên x>=0 

\(x\left(!x+2!-1\right)=0\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\!x+2!=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-3\end{cases}\left(loai\right)}\) Kết luận x=0

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 09/10/2016 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

A =\(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}=1-\frac{2}{\sqrt{x}+2}\).Để\(A\in Z\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{x}+2}\in Z\)\(\sqrt{x}\ge0\Rightarrow\sqrt{x}+2\ge2\Rightarrow\sqrt{x}+2=2\Rightarrow\sqrt{x}=0\Rightarrow x=0\)

Bạn ko hiểu thì hỏi nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: