Giúp tôi giải toán


huyền trang 16/02 lúc 19:48

do 72= 3\(^{^2}\).2\(^3\)

nếu ít nhất trong 2 số a , b có 1 số chia hết cho 2 

giả sử a chia hết cho 2 =>b=42-a cũng chia hết cho 2

=> cả a và b đều chia hết cho 2

vì vậy tương tự ta cũng có a,b chi hết cho 3

=>a và b chia hết cho 6

ta thấy 42=36+6=30+12=18+24(là tổng 2 số chia hết cho 6)

trong các số trên chỉ có số 18 và 24 thỏa mãn

=>a=18;b=24

Trần thị Loan 26/02/2015 lúc 07:41

không tính bước đầu tiên trùng nhau thì có 80 lần bước chân của hai người trùng nhau

Ta có cứ đi được 200 cm tức là người chị bước được 4 bước chân thì bước chân của hai em lại trùng nhau 1 lần

vậy có 80 lần bước chân trùng nhau của 2 chị em thì người chị đã bước được 80 x 4  = 320 bước chân

Nguyễn Minh Mai Phương 26/02/2015 lúc 08:13

bài này tớ làm rùi

là 320 bước chân 

Nguyễn Phương Linh 26/02/2015 lúc 22:04

chi di duoc 320 buoc chan con em di duoc 400 buoc. Cho ca hai cai luon do !!!

Đặng Phương Thảo 22/07/2015 lúc 07:04

 Theo bài ra ta có 
n = 8a +7=31b +28 
=> (n-7)/8 = a 
b= (n-28)/31 
a - 4b = (-n +679)/248 = (-n +183)/248 + 2 
vì a ,4b nguyên nên a-4b nguyên => (-n +183)/248 nguyên 
=> -n + 183 = 248d => n = 183 - 248d (vì n >0 => d<=0 và d nguyên ) 
=> n = 183 - 248d (với d là số nguyên <=0) 
vì n có 3 chữ số lớn nhất => n<=999 => d>= -3 => d = -3 
=> n = 927

Vân Anh 30/12/2015 lúc 10:27

tại sao lại dùng a-4b vậy ạ

Dat Phamvu 29/11/2014 lúc 22:21

Gọi số đó là A

Để A chia hết cho 2 và 5 => A sẽ có tận cùng là 0 ( 1 )

Mà các số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3. Nên chữ số hàng chục sẽ là 9. ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : A = 90

Vậy số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 ;3;4 và 9 là 90

 

 

nguyen trong duc 17/01/2016 lúc 08:37

90 thì phải

ai có nick bang bang ko chơi nữa vui lòng lin lẹc daivuongduca1a1 tên zing nhé

 

Nguyễn Lê Phương Uyên 12/03/2015 lúc 19:06

thi bủi sáng òi bi giờ bk cũng hk có đc zì. nhưng cảm ơn bạn nha

đào hồng thắm 17/02 lúc 13:24

a=898

bài này mk làm rồi, đúng 100% luôn !

vu thach anh 11/02/2017 lúc 20:51

nói nhăng cũng đc tk vc

NGUYỄN MAI HẢO 20/12/2016 lúc 11:50

rút gọn phân số 60/108=5/9

ta có 180 : ( 5 . 9 ) = 4

suy ra a/b = 4.5\9

vậy a/b = 20/36

Đỗ Quang Vinh 11/02/2017 lúc 12:18

20/36

tk nhé

chúc bạn học giỏi

Đào Minh Đăng 05/02/2017 lúc 21:31

20/36

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18/05/2015 lúc 14:29

\(\frac{a}{b}=\frac{132}{143}=\frac{12}{13}\) nên a = 12k và b = 13k với k \(\in\) N.   (1)

Ta có :

ƯCLN(12; 13) = 1 \(\Rightarrow\) ƯCLN(12k; 13k) = k

\(\Rightarrow\) BCNN(12k; 13k) = 12.13k  (2)

Theo đề bài thì BCNN(a; b) = 1092    (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 12.13k = 1092 \(\Leftrightarrow\) 156.k = 192 \(\Leftrightarrow\) k = 7

Khi đó a = 12.7 = 84 ; b = 13.7 = 91

            Vậy a = 84 và b = 91

 

Optimus Prime 18/05/2015 lúc 14:32

ta rút gọn\(\frac{132}{143}=\frac{12}{13}\)

=> \(\frac{a}{b}=\frac{12}{13}=\frac{12k}{13k}\)

theo bài ra ta có :

a.b = 1092 <=> \(12k.13k=1092<=>\left(12.13\right).k=1092\)

<=> 156k = 1092

<=> k = 1092 : 156

<=> k = 7

=> \(\frac{a}{b}=\frac{12.7}{13.7}=\frac{84}{91}\)

Vậy a = 84;b = 91

Nguyễn Ngọc Quý 26/07/2015 lúc 21:49

Gọi số cần tìm là a

a chia 2;3;4;5;6 dư 1;2;3;4;5

=> a = BCNN (2;3;4;5;6) - 1

2 = 2 ; 3= 3 ; 4 = 22 ; 5= 5 ; 6 = 2.3

BCNN(2;3;4;5;6) = 22 . 3 . 5 = 60

a = 60 - 1 = 59

Vậy số cần tìm bằng 59

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 21/07/2016 lúc 17:53

Gọi số đội viên là a. 

Ta có: a chia 2,3,4,5 đểu dư 1 => a - 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5 

=> a - 1 thuộc BC(2, 3, 4, 5)

Mà BCNN(2, 3, 4, 5) = 60 

=> a - 1 thuộc B(60) = {0;60;120;180;240:.....}

 Vì a - 1 thuộc khoảng 150 đến 200

=> a - 1 = 180

=> a = 181 

Mầu Thị Quỳnh Anh 07/11/2016 lúc 20:21
Gọi số đội viên của liên đội là a (100< hoặc = a < hoặc = 150) Ta có a+1 là bội chung của 2,3,4,5 và 99< hoặc = a-1 < hoặc =149.Ta tìm được a-1 bằng 120 nên a=121. Vậy số đội viên của liên đội :121 người
Natsu_Draneel 21/07/2016 lúc 17:53

Gọi số đội viên là a. 

Ta có: a chia 2,3,4,5 đểu dư 1 => a - 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5 

=> a - 1 thuộc BC(2, 3, 4, 5)

Mà BCNN(2, 3, 4, 5) = 60 

=> a - 1 thuộc B(60) = {0;60;120;180;240:.....}

 Vì a - 1 thuộc khoảng 150 đến 200

=> a - 1 = 180

=> a = 181 

trần như 26/06/2015 lúc 23:30

sửa lại:

Vì số đó chia cho 2; 3; 4; 5; 6 dư 1; 2; 3; 4;5 nên nếu lấy số đó cộng thêm 1 thì được số mới chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6 

Số chia hết cho đồng thời 2 và 3 thì chia hết cho 6; số chia hết cho 4 thì chia hết cho 2. Vậy chỉ cần số mới chia hết cho 3; 4; 5 là nó chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6. Số chia hết cho 3; 4; 5 là các số 60; 120; 180; . . .

Trong các số đó, số nhỏ nhất là 60. Vậy số chia hết cho 2; 3; 4; 5; 6 là 60

Suy ra số cần tìm là :

                60 - 1 = 59.

trần như 26/06/2015 lúc 23:29

Vì số đó chia cho 2; 3; 4; 5; 6 dư 1; 2; 3; 4;5 nên nếu lấy số đó cộng thêm 1 thì được số mới chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6 

Số chia hết cho đồng thời 2 và 3 thì chia hết cho 6; số chia hết cho 4 thì chia hết cho 2. Vậy chỉ cần số mới chia hết cho 3; 4; 5 là nó chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6. Số chia hết cho 3; 4; 5 là các số 60; 120; 180; . . .

Trong các số đó, số nhỏ nhất là 60. Vậy số chia hết cho 2; 3; 4; 5; 6 là 120.

Suy ra số cần tìm là :

                60 - 1 = 59.

Ngô Văn Hòa 11/02/2015 lúc 00:41

( Mẫu số chung nhỏ nhất chia hết cho 45 và 60 là 180

Vậy anh đi được 3 bước = 180cm

Em đi được 4 bước = 180cm

Thì 2 anh em lại trùng nhau 1 lần khoảng cách trùng nhau là 180cm

Vậy 51 bước chân trùng nhau thì có 50 khoảng cách

Quãng đường 2 anh em đã đi là 50 x 180 = 9000cm = 90m

 

Huỳnh Đình Thuật 26/02/2015 lúc 00:48

      Đáp án đúng của đề này là 90m.

Như vậy theo tôi đề này rõ ràng có vấn đề cần bàn thêm:

* Nếu tính luôn tại điểm xuất phát ban đầu là 1 lần trùng nhau    .Thì :

Bội số chung nhỏ nhất của 45 và 60 là 180 (anh đi 3 bước = 180cm;em đi 4 bước = 180cm).Vậy 51 lần bước chân trùng nhau .Thì sẽ có 50 khoảng cách.Do đó quảng đường 2 anh em đi là : 50 x 180cm =9000 cm ( 90 m)

* Nếu tính khi anh đi 3 bước và em đi 4 bước (180cm) là llần trùng thứ 1 .Thì: 51 lần bước chân trùng nhau .Thì sẽ có 51 khoảng cách.Do đó quảng đường 2 anh em đi là : 51 x 180cm = 9180 cm.(91,8m)

 

 

* Nếu

Không Biết 10/01/2017 lúc 20:01

90 nha

đinh thi thanh thao 29/11/2015 lúc 18:45

trong sách nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 ở bài 328 trang 85

Quỳnh Giang Bùi 28/12/2014 lúc 21:05

3.

    Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b

         a.b=BCNN(a;b).ƯCLN(a;b)

hay 2700=  900.ƯCLN(a;b)

=> ƯCLN(a;b)=3

 Vì ƯCLN(a;b)=3 nên a và b chia hết cho 3

Đặt a=3k ; b=3q          k,q\(\in\)N và ƯCLN(k;q)=1

           a.b=2700

 hay 3k.3q=2700

=> 3.3.k.q=2700

=>   9.k.q=2700

=>      k.q=300

    SO TO QUA BAN AK XEM LAI DE DI 

nguyễn tiến phát 14/02/2016 lúc 21:49

GOI Y:UCLN=2700:900=3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: