Giúp tôi giải toán


Doan Huy Duong 2 giờ trước (09:15)
Báo cáo sai phạm

Ta có số học sinh lớp đó là x thì x+1 chia hết cho
2,3,4,5,6 
Vậy Ta tìm bội của 2,3,4,5,6 là:60;120;180;240
X có thể là 60;120;180;240(chú ý bội này phải dưới 300 hs)
Và x+1=60
=) x=59(0 chia hết cho 7 loại)
x+1=120
=) x=119(chia hết cho 7 được)

x+1=180
=) x=179(0 chia hết cho 7 loại)
x+1=240
=) x=239(0 chia hết cho 7 loại)
Vậy số học sinh của lớp này là:119 hoc sinh
Đáp số:119 học sinh

Nguyễn Lâm Ngọc 2 giờ trước (09:13)
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs cần tìm là x ( 0<x<300)

Theo đề bài ta có: x + 1 \(⋮2;3;4;5;6\)

Lại có 0 < x < 300 => (x+1) = 60; 120; 180; 240

Với x+1=60 thì x=59(loại vì không chia hết cho 7)

Với x+1= 120 thì x=119(Thỏa mãn)

Với x+1=180 thì x=179(loại vì không chia hết cho 7)

Với x+1=240 thì x=239(loại vì không chia hết cho 7)

Vậy số học sinh cần tìm là 199.

((( Mình chỉ giải sơ sơ thôi... Bạn tự thêm thắt sao cho bài chặt chẽ hơn)))

#Chúc cậu học tốt.. Tớ lượn

DORAEMON Hôm qua lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

vậy 10^6-5^7 là bội của 59

DORAEMON Hôm qua lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

1000000-78125=15625=5^6

letienthuc 20/07/2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là a(a>o)

theo giả thiết :   a:435 dư 15 .suy ra a-15 chia hết cho 435   

                         a:211dư 15   .suy ra a-15 chia hết cho 211

KHI ĐÓ  a- 15 thuộc bội chung của 435 và 211  'suy ra a-15 =......CÒN LẠI TỪ LÀM

bí mật 26/03/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

goi so do la a thi a -2 chia het cho 3,4,5,6 va a-2 chia 7 du 1 

de a nho nhat => a-2 nho nhat => a-2 =120 => a=122

 nho k minh nha ban !

 chuc ban hoc gioi

Tony Tony Chopper 24/03/2017 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a thì a-2 chia hết cho 3,4,5,6 và a-2 chia 7 dư 1

để a nhỏ nhất => a-2 nhỏ nhất => a-2=120=>a=122

Tạ Giang Thùy Loan 24/03/2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

122 nha

ngo nguyen thanh cong 10/11/2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(UCLN\left(a,b\right)=\frac{a\cdot b}{BCNN\left(a,b\right)}\)

\(->15=\frac{a.b}{300}\)

\(=>a.b=15\cdot300\)

thay b = 15+b.Ta được:

( 15 + a ) . a=4500

Ta thấy: 75 . 60 = 4500

Vậy: \(a=75;b=60\)

        

Ho Bao Ngoc 14/12/2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

MÌNH CẢM ƠN BẠN NHÉ

Nguyễn Thị Mai Anh 12/11/2016 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

75 và 60

Tran Minh Duc 13/12/2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số thời gian ngắn nhất                                                                                                                                                      Ta thấy a chia hết cho 20 a chia hết cho 30 a chia hết cho 40                                                                                                           Vậy a thuộc BCNN(20,30,40)                                                                                                                                                              Ta có : 20=2^2.5      ; 30=2.3.5           ; 40=2^3.5                                                                                                                             BCNN(20,30,40)=2^3.3.5=120                                                                                                                                                  Vậy a=120 phút                                                                                                                                                                              Khi đó xe 1 chở được : 120:20=6 (chuyến)                                                                                                                                       Xe 2 chở được: 120:30=4 (chuyến)                                                                                                                                                Xe thứ 3 chở được: 120:40=3 (chuyến)

dam quang tuan anh 08/12/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

 Nếu 1 chuyến của bạn là cả đi cả về thì ta giải như sau: 
Gọi t là thời gian ngắn nhất để 3 xe có thể khởi hành cùng lúc lần thứ 2. ta có: thì t là bội chung nhỏ nhất của (20,30,40) 
ta có: 
20=2x10 
30=3x10 
40=4x10 
Nên BCNN(20,30,40)= 4 x 3x10= 120 
Vậy t=120 phút.

Nguyễn Thị Huyền Trâm 26/06/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

xe thứ nhất chở 6 chuyến

xe thứ hai chở 4

xe thứ ba chở 3

Lê Anh Tú 03/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Giải:

a) Ta có 60 = 23 . 3 . 5; 280 = 22 . 5 .7. BCNN (60, 280) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.

b) Ta có 84 = 22 . 3 . 7; 108 = 22 . 33.

 BCNN (84, 108) = 22 . 33 . 7 = 756.

c) ĐS: BCNN (13, 15) = 195

Vậy................

Edogawa Conan 03/07/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 60 = \(2^2.3.5\)

            280 = \(2^3.5.7\)

BCNN (60;280) = \(2^3.3.5.7=840\)

Vậy BCNN của 60 và 280 là 840

b) Ta có: 84 = \(2^2.3.7\)

            108 = \(2^2.3^3\)

BCNN (84;108) = \(2^2.3^3.7=756\)

Vậy BCNN của 84 và 108 là 756

c) Ta có: 15 = 3 . 5

Và 13 là số nguyên tố nên BCNN (13;15) = 3.5.13 = 195

Vậy BCNN của 13 và 15 là 195

nguyen thi lan huong 03/07/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 60 = 22.3.5

            280 = 23.5.7

BCNN (60;280) = 23.3.5.7=840

Vậy BCNN của 60 và 280 là 840

b) Ta có: 84 = 22.3.7

            108 = 22.33

BCNN (84;108) = 22.33.7=756

Vậy BCNN của 84 và 108 là 756

c) Ta có: 15 = 3 . 5

Và 13 là số nguyên tố nên BCNN (13;15) = 3.5.13 = 195

Vậy BCNN của 13 và 15 là 195

Trần Hà Quỳnh Như 01/04/2016 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A. Khi đó A + 1 là số chia hết cho 3; 5 và 7.

Vậy số nhỏ nhất chia hết cho 3; 5; 7 là: 3 x 5 x 7 = 105

Số cần tìm là: 105 - 1 = 104

ĐS: 104

Phạm Đình Thiên Hải 28/02/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

cho hỏi bcnn là gì vậy

Nguen Thang Hoang 11/07/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

104 là đúng đấy k mik nha

Lê Minh Vũ 11/07/2017 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

giả thiết:nếu quân đội có thêm 8 người thì số người quân đội sẽ xếp hàng 3,2,7 không dư người nào.

BC(3,2,7)=(42;84;126;...;2226;2268;2310;2352;2394;...)

Ta có bảng sau:

Giả thiết                 22262268231023522394
chính xác22182260230223442386

Vậy số người trong quân đội có thể là:2218;2260;2302;2344;2386

Lê Quang Thế 13/01/2015 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Số nhỏ nhất chia hết cho 3,4,5 là: 60

Số nhỏ nhất chia cho 3,4,5  dư 1   là: 61

+ 61 không chia hết cho 7, để tìm số chia hết cho 7 và 61 ta có : 7 x 61 = 427

Nguyễn Thị Lan Hương 02/07/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là : 

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Nguyễn Thị Lan Hương 02/07/2017 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là :

5 + 28 = 33 ( học sinh )

Có số phòng là :

33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng )

Có số học sinh là :

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Nguyễn Thị Lan Hương 02/07/2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Số học sinh xếp mỗi phòng 28 bạn hơn số học sinh xếp mỗi phòng 25 bạn là : 

5 + 28 = 33 ( học sinh ) 

Có số phòng là :

 33 : ( 28 - 25 ) = 11 ( phòng ) 

Có số học sinh là : 

11 x 25 + 5 = 280 ( học sinh )

Phạm Nguyễn Bảo Châu 09/01/2015 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Gọi sau ít nhất số ngày là x ( x thuộc N*). Ta có:

x: hết cho 8;10 và x nhỏ nhất.=>x thuộc BCNN (8;10)

8= 23

10=2.5

=>BCNN( 8;10)= 2^3.5= 40

Vậy sau ít nhất 40 ngày 2 bạn lại cùng đến thư viện.

Trần Thảo Vân 06/11/2016 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

giải tiếp :

10 = 2.5

BCNN (8,10) = 2​3 ​. 5 = 40

mà a là số ngày ít nhất nên a = 40

Vậy sau ít nhất 40 ngày cả hai bạn cùng đến thư viện

Trần Thảo Vân 06/11/2016 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số ngày cả hai bạn đến thư viện lần 2 là a (a thuộc N ; đơn vị là ngày)​​

Vì sau a ngày cả hai bạn cùng đến thư viện nên :

a chia hết cho 8

a chia hết cho 10

==> a thuộc BC (8 , 10)

8 = 2​3

45454545 Võ Thạch Đức Tín 18/12/2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án  (lời giải ở bậc tiểu học)

Ban đầu cô giáo xếp 4 bạn một bàn, còn thừa ra 2 bạn cô cho đứng bên ngoài. Sau đó cô gọi 8 bạn ở hai bàn cuối đứng dậy cùng hai bạn đang đứng ngoài. Như vậy sẽ có 10 bạn đang đứng và chưa có chỗ ngồi. Cô xếp thêm 1 bạn đang đứng vào mỗi bàn đã có 4 bạn thì vừa đủ theo dữ kiện bài toán. Vậy Số bàn ngồi đủ 5 bạn sẽ là 10 bàn nên số học sinh lớp 4A là 10 x 5 = 50 bạn và số bàn là 10 + 2 = 12 bàn.

Đáp số: 50 bạn.

Đáp án (lời giải ở bậc THCS)

Gọi số bàn trong lớp học là b

Số học sinh của lớp khí xếp 4 bạn một bàn và thừa 2 bạn là: 4.b + 2

Số học sinh của lớp khí xếp 5 bạn một bàn và thừa 2 bàn là: 5(b-2)

Vậy ta có: 4.b + 2 = 5(b-2)

Từ đó suy ra: b = 12

Suy ra số học sinh là: 4.12 + 2 = 50 (bạn)

Đáp số: 50 bạn

nguyền minh dyu 06/03/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

50bannang,12banhuyen

Cong chua xinh dep 06/03/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

minh ko hieu

CÔNG CHÚA THẤT LẠC 13/11/2016 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

- theo bài ra , ta có :

a : 3 dư 2 ; a : 5 dư 4 ; a : 7 dư 6 và a là số tự nhiên nhỏ nhất .

=> a + 1 : 3 ; a + 1 : 5 ; a + 1 : 7 và a là số tự nhiên nhỏ nhất .

=> a + 1 \(\in BCNN\left(3;5;7\right)\)

CÔNG CHÚA THẤT LẠC 13/11/2016 lúc 07:57
Báo cáo sai phạm

TA CÓ : 3 = 3

5=5

7=7

=> BCNN (3;5;7) = 3.5.7 =105

MÀ a + 1 \(\in BCNN\left(3;5;7\right)\)

\(\Rightarrow a=104\)

Hoàng Anh Tuấn 23/07/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

gọi số sách là a

ta có: a chia hết cho 10 , 12,15

=> a thuộc bội chung của 10, 12, 15 ( 100 < a <150)

ta có BCNN của 10,12,15 = 60 

=> a= 120

Hoàng Anh Tuấn 23/07/2015 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

nhấn đúng cho mình nhé bạn

dũng nam sơn 29/06/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

120 nha bn

k mk nha các bn

>_< học tốt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: