Giúp tôi giải toán và làm văn


loc 19 tháng 3 2015 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Vì lần lượt chia cho 11,13,17

nên 11.13.17=2431

Lớn nhất có 4 chữ số 2431.4=9724

Dư 7:9724+7=9731

Vậy số đó là:9731

Đọc tiếp...
Thiếu nữ cung kim ngưu 5 tháng 3 2017 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Hà Văn Hoàng Anh ơi, dù sai thì cũng đừng bảo Đinh Thị Thơm ngu, như vậy là xúc phạm bạn đấy.

Đọc tiếp...
Nguyen Karioxaki 6 tháng 3 2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Zay cuoi cung la k/q bang 973 hay 9731 day ha?!!

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 14 tháng 11 2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a.

Giả sử a chia cho 5 được b dư 3, ta có:

\(a=5b+3.\)

\(2a=10b+6=10b+5+1\)

\(2a-1=10b+5\) hay nói cách khác \(2a-1⋮5\left(1\right)\)

Giả sử a chia cho 7 được c dư 4, ta có:

\(a=7c+4\)

\(2a=14c+8=14c+7+1\)

2a - 1 = 14c + 7 hay nói cách khác 2a - 1 chia hết cho 7 (2)

Giả sử a chia cho 9 được d dư 5, ta có:

a = 9a + 5

2a = 18d + 10 = 18d + 9 + 1

2a - 1 = 18d + 9 hay 2a - 1 chia hết cho 9 (3)

Từ (1) và (2) và (3) ta có: 2a - 1 chia cho 5,7,9 vì yêu cầu tìm số tự nhiên MIN nên 2a - 1 là BCNN(5;7;9)

=> BCNN(5;7;9) = 5.7.9 = 315.

=> 2a - 1 = 315

=> 2a = 316

=> a = 158

Đọc tiếp...
ninja school 10 tháng 2 2019 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Bai 1: Tim x

a,-12+x=13                                                           c,3x+17=2

b,-7./x+3/=-49                                                       d, 2x-35=15+x

Bai 2: Tinh gia tri cua bieu thuc

a, x(x-1)          khi x=-2

b, /x-3/             khi x=-2

c, 7.(x-1)2         khi x=-1

Đọc tiếp...
ninja school 10 tháng 2 2019 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Bai 1: Tim x

a,-12+x=13                                                           c,3x+17=2

b,-7./x+3/=-49                                                       d, 2x-35=15+x

Bai 2: Tinh gia tri cua bieu thuc

a, x(x-1)          khi x=-2

b, /x-3/             khi x=-2

c, 7.(x-1)2         khi x=-1

Đọc tiếp...
nguyễn phú trí 2 tháng 12 2014 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

gọi a la số sách cần tìm

ta có a:15,a:6,a:8 và a nhỏ nhất nên a thuộc BCNN
15=3.5
6=2.3
8=23
BCNN=3.5.23=120
VẬY a=120
vậy số sách cần tìm là 120

 

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 27 tháng 11 2017 lúc 5:47
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sách cần tìm.

Theo đề bài ta có : a chia hết cho 15,6,8.

Suy ra a thuộc BCNN(15,6,8)

15= 3x5          6= 2x3           8= 2x2x2

BCNN(15,6,8)= 2x2x2x3x5= 120

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Toán là: 120 : 15 = 8 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Nhạc là:

120 : 6 = 20 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Văn là :  

120 : 8 = 15 cm

Đọc tiếp...
Hà Dương Trung Tín 22 tháng 12 2016 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số sách cần tìm.

Theo đề bài ta có : a chia hết cho 15,6,8.

Suy ra a thuộc BCNN(15,6,8)

15= 3x5          6= 2x3           8= 2x2x2

BCNN(15,6,8)= 2x2x2x3x5= 120

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Toán là: 120 : 15 = 8 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Nhạc là: 120 : 6 = 20 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Văn là :  120 : 8 = 15 cm

Đọc tiếp...
Đặng Phương Danh 18 tháng 11 2014 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện

Theo đề ta có:

a chia hết cho 8;a chia hết cho 10

=> a thuộc BCNN( 10,12)

BCNN(8,10)= 23.5=40

Vậy số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện là 40 ngày.

Đọc tiếp...
At the speed of light 23 tháng 10 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện

Theo đề ta có: a chia hết cho 8;a chia hết cho 10

=> a thuộc BCNN( 10,12)

BCNN(8,10)= 23 .5=40

Vậy số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện là 40 ngày. 

Đọc tiếp...
Long Nguyen 29 tháng 7 2016 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện Theo đề ta có: a chia hết cho 8;a chia hết cho 10 => a thuộc BCNN( 10,12) BCNN(8,10)= 2 3 .5=40 Vậy số ngày ít nhất để Lan và Minh cùng đến thư viện là 40 ngày

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Huyền 11 tháng 12 2016 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

ý a : a = 1;b = 18 

ý b : a=1;b=4

ý c : a = 12 ; b = 84

Đọc tiếp...
nina 12 tháng 12 2016 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

kết quả độ ra thì đơn giản nhưng cách trình bày mới quan trọng

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Tài 12 tháng 1 2015 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a

do a chia cho 11,13.17 đều dư 7 nên a trừ 7 chia hết cho 11,13,17. nên a trừ 7 là BC của 11,13.17

ta có: 11,13,17 là các SNT

NÊN BCNN LÀ: 11.13.17 = 2431

SUY RA: a trừ 7 thuộc BC của 11,13.17 hay thuộc B của 2431 lÀ: 0;2431;4862; 7293;9724;...

DO a trừ 7 là stn lớn nhất có 4 chữ số nên a trừ 7 la 9724 . suy ra a là 9724+7=9731

Đọc tiếp...
duy Do 13 tháng 12 2016 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

thank you pham tuan hai 

Đọc tiếp...
leminhduc 4 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 5 tháng 12 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Võ Phương Thúy 13 tháng 12 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi a là số sách trong tủ

suy ra a thuộc BC [8,12,15] và 400<a<500

   ta có 8=23

            12=22.3

            15=3.5

vậy BCNN[8,12,15] =23. 3.5 =120

BC(8,12,15)={0, 120, 240, 360,.480,600,..}

  vậy số quyến sách là 480 quyến sách

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 23 tháng 11 2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 27 tháng 6 2017 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h 
Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h 
Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay 
ỨCNN củ 480 &720 là 1440 
Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Phương 15 tháng 11 2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đều chỉ giờ chính xác.

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 16 tháng 11 2014 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số h/s của trường đó là a . Vì a chia cho 20 dư 13 nên a= 20k + 13 ta có : 

                                     a -13 chia hết cho 20

Viˋ a chia cho 25 dư 13 nên a= 25k + 13 ta có :

                                  a - 13 chia hết cho 25

Viˋa chia cho 30 dư 13 nên a= 30k + 13 ta có :

                                a - 13 chia hết cho 3

=> a-13 thuộc BC ( 20 , 25 , 30 ). Ta có :

            20= 22.5

            25 = 52

            30 = 2 . 3 . 5

=> BCNN (  20 , 25 , 30 ) = 22.3 . 52=300

Vì số h/s của trường đó ko đến 1000 h/s nên BC ( 20 , 25 , 30 ) = { 0 ; 300 ; 600 ;900 } Mà a chia 45 thừa 28 nên a= 45k + 28 ta có :

                        a - 28 chia hê´t cho 45

Nếu a - 13 = 0 => a = 13 ( loại )

 Nếu a - 13 = 300 => a = 313 thì 313 - 28 = 285 ko chia hết cho 45 ( loại )

Nếu a - 13 = 600 => a = 613 thì 613 - 28 = 585 chia hếtcho45 ( chọn )

Nếu a - 13 = 900=> a = 913 thì  913 - 28 = 885 ko chia hết cho 45 ( loại )

Vậysố h s của trường đó laˋ 613.

 

 

 

                               

Đọc tiếp...
kuzisaki haruhi 17 tháng 7 2017 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Bạn Hoàng Như Quỳnh nhầm sang đề số học sinh đó xếp 41 hàng thì vừa đủ( tức chia hết cho 41) rồi nhé!

Đọc tiếp...
Hà Thu Phương 7 tháng 7 2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Hình như bạn Hoàng Như Quỳnh nhầm đầu bài rồi

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 11 2016 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây phải trồng của hai nhóm là a

Vì nhóm l phải trồng 12 cây , nhóm ll phai trồng 10 cây nên a chia hết cho 12,10

suy ra a thuộc BC(12,10)

Vì số cây nằm trong khoảng 150 đến 200 cây nên 150<a<200

12=22.3              10=2.5

BCNN(12,10)=22.3.5=60

BCNN(12,10)=B(60)={0;60;120;180;240;...}

Vì 150<a<200 nên a=180

Vậy số cây mỗi nhóm phải trồng là 180 cây.

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 8 tháng 12 2019 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

đề bài là tính số học sinh mà mọi người toàn tìm số cây phải trồng.Mình cũng ko biết làm lun

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 9 dư 5 , chia cho 7 dư 7 và chia cho 5 dư 3 là 158

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 24 tháng 5 2019 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

gọi sct là a

ta có

a-3 chia hết cho 5=>2a-6 chia hết 5=>2a-1 : hết cho 5

a-4 chia hết cho 7=>2a-8 chia hết 7=>2a-1 : hết cho 7

a-5 chia hết 9=>2a-10 chia hết 9=>2a-1 : hết cho 9

mà a nn=>2a-1 nn=>2a-1=bcnn(5,7,9)=315

=>a=158

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 11 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a (a nhỏ nhất ; \(a\inℕ^∗\))

Ta có : \(\hept{\begin{cases}a:5\text{ dư 2}\\a:8\text{ dư 5}\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+3⋮5\\a+3⋮8\end{cases}\Rightarrow}a+3\in BC\left(5;8\right)}\)

mà a nhỏ nhất => a\(\in BCNN\left(5;8\right)\)

Lại có : (5;8) = 1

=> a + 3 = BCNN(5;8) = 5.8 = 40

=> a = 37

 Số cần tìm là 37

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a

a chia cho 8 dư 5 => a + 3 chia hết cho 8 => a +  3 + 24 = a + 27    chia hết cho 8

a chia cho 11 dư 6 => a + 5 chia hết cho 11 => a + 5 + 22 = a + 27 chia hết cho 11

=> a + 27 chia hết cho 11 và 8

=> a+ 27 \(\in\)B (8;11) = B (88) = {0; 88; 176;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 3 chữ số nên a + 27 nhỏ nhất

chọn a + 27 = 176 => a = 176 - 27 = 149

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 2 tháng 7 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt trả lời như 0 í

Đọc tiếp...
Phan Văn An 10 tháng 5 2019 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

đó là 149

Đọc tiếp...
Lê Thị Diệu Thúy 13 tháng 8 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh lớp 6 là a , ta có :

Phân tích 3 , 4 , 6 ra thừa số nguyên tố :

3 = 3

4 = 22

6 = 2.3

BCNN(3 , 4 , 6) = 22 . 3 = 12

Vì 30 < a < 45 nên số học sinh lớp 6a = 36 ( ví 36 chia hết cho 12 ) 

        Đáp số : 36 học sinh

Đọc tiếp...
Trần Khánh Ly 21 tháng 11 2019 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs lớp 6b là:x

Theo đề bài:3 chia hết cho x;4 chia hết cho x;6 chia hết cho x;30\(\le\)x\(\le\)45

\(\Rightarrow\)x\(\in\)BC(3;4;6)

Ta có: 3=3

4=2\(^2\)

6=2.3

\(\Rightarrow\)BCNN(3;4;6)=22.3=12

BC(3;4;6)=B(12)={0;12;24;36;48;...}

Mà 30\(\le\)x\(\le\)45

Vậy số hs lớp 6b là 36 em

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Sỹ 21 tháng 11 2019 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Coi số học sinh lớp 6b là x và x E BC(3,4,6)   [Kí hiệu E là kí hiệu thuộc nha]

3=3

4=2^2

6=2x3

BCNN(2,3,6)=3x2^2x3=36

BC(2,3,6)=B(36)={0;36;72;108;....}

Vì 30<=x<=45 nên x E 36

Vậy số học sinh lớp 6b là 36 bạn

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Hà Minh Đăng 20 tháng 11 2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

bài này đối với tui i zì như một trò đùa .quá dễ đối với người đội tuyển toán truong thcs lien bao

Đọc tiếp...
Bui Hong HUYEN dieu 16 tháng 11 2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Mong mọi người có thể làm nhanh cho. Mk vs ak.  Mk dag cần gấp.  Ai làm  xong đâu tiên mk k cho nha.  Cảm ơn  nha.  

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: