Giúp tôi giải toán và làm văn


~Trần Khả Tâm~ 28 tháng 6 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

Đặt số chia là p (p là số nguyên tố, \(11\le p< 100\)). Suy ra ba số hạng trong ngoặc sẽ là pmn, pm, pn, với (m,n)=1.

Mặt khác, do các số phải tìm là khác nhau nên \(mn\ge6.\)Từ đó, ta có:

\(p< \frac{100}{6}< 17\Rightarrow p=1;13\)

Ta có, thương của phép tính đã cho luôn là m + n + mn, do vậy xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Với p = 11, ta có:

\(6\le mn< 10\Rightarrow mn=6\Rightarrow m+n+mn=11\)

Không thỏa mãn do \(p\ne m+n+mn.\)

Trường hợp 2:Với p = 13, ta có:

\(6\le mn< 8\Rightarrow mn=6\Rightarrow m+n+mn=11\)

Vậy năm số phải tìm là 78,39,26,13,11.

Ta được dãy tính như sau (73 + 39 + 26):13 = 11

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 25 tháng 6 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Vì bội chung của 3 và 4 chia hết cho 3 và 4 => số đó chia hết cho 12

=> Ta tìm được : \(B\left(12\right)=\left\{12;24;36;48;60;72;84;96;108;...\right\}\)

Rùi tự xét típ nha ^^

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 25 tháng 6 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 học sinh
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200 < x - 5 < 400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3

BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200 < x - 5 < 400
nên x - 5 = 360
x = 360 + 5 = 365
 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20 tháng 11 2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 hs
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200<x-5<400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3
2
BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200<x-5<400
nên x-5=360
x= 360+5= 365
vậy số học sinh khối 6 đó là 365 h

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 9 dư 5 , chia cho 7 dư 7 và chia cho 5 dư 3 là 158

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 24 tháng 5 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

gọi sct là a

ta có

a-3 chia hết cho 5=>2a-6 chia hết 5=>2a-1 : hết cho 5

a-4 chia hết cho 7=>2a-8 chia hết 7=>2a-1 : hết cho 7

a-5 chia hết 9=>2a-10 chia hết 9=>2a-1 : hết cho 9

mà a nn=>2a-1 nn=>2a-1=bcnn(5,7,9)=315

=>a=158

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆} 20 tháng 5 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi: tìm a,b thuộc số tự nhiên biết: a-b=7 và BCNN (a;b)=140

Trả lời: Do a,b thuộc số tự nhiên biết: a-b=7 và BCNN (a;b)=140

Nên ta phân tích ra -> tìm đc.

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 20 tháng 5 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

- Gọi ƯCLN (a;b) = c ⇒ a = cm ; b = cn . Sao cho ƯCLN (m;n) = 1

  ⇒ BCNN (a;b) = c.m.n = 140 . TH1

     Mà a - b = 7 ⇒ c.m - c.n

                       ⇒ c.(m - n) = 7 . TH2

- Từ TH1 và TH2 ta có : 

c.m.n = 140

 c.(m - n) = 7

⇒ c ∈ ƯC (7;140) = { 1;7 }

• Với c = 1 

⇒ m.n = 140 ;  m - n = 7

→ Loại.

• Với c = 7 

⇒ m.n = 20 ;  m - n = 1

 ⇒ m = 5 ; n = 4  ⇒ a = 35 ; b= 28

Vậy  (a;b) thỏa mãn :

 (35;28)

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 4 tháng 2 2018 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a

a chia cho 8 dư 5 => a + 3 chia hết cho 8 => a +  3 + 24 = a + 27    chia hết cho 8

a chia cho 11 dư 6 => a + 5 chia hết cho 11 => a + 5 + 22 = a + 27 chia hết cho 11

=> a + 27 chia hết cho 11 và 8

=> a+ 27 \(\in\)B (8;11) = B (88) = {0; 88; 176;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 3 chữ số nên a + 27 nhỏ nhất

chọn a + 27 = 176 => a = 176 - 27 = 149

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 2 tháng 7 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt trả lời như 0 í

Đọc tiếp...
Phan Văn An 10 tháng 5 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

đó là 149

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10 tháng 12 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21 tháng 2 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
badaois 17 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

dấu / là dấu gì

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 5 tháng 6 2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của trường đó là x ( x \(\varepsilon\)N* )

Theo bài ra ta có :

  a : 17 ( dư 8 ) 

  a :25 ( dư 6 )

\(\Rightarrow\)a +9 \(⋮\)17 và 25

\(\Rightarrow\)a + 9 \(⋮\)BCNN (17 ; 25 )

BCNN ( 17 ; 25 ) = 425

Mà 400 < x < 500 \(\Rightarrow\)x = 425

Đọc tiếp...
Girl 2k7 12 tháng 11 2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Bổ ích quá , thank you bạn Đoàn Thu Thủy nha 

Đọc tiếp...
tòe 23 tháng 7 2018 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

a+9 đâu ra vậy

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 12 2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Boy Pro 23 tháng 12 2018 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Đức 2k7 23 tháng 12 2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Không...

Đăng linh tinh nhé

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 4 tháng 4 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ﴾ a ; b ﴿ = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N ﴾1﴿

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N ﴾2﴿

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N ﴾3﴿

từ ﴾1﴿ => 2 : hết cho b ﴾ 2a : hết cho 3b mà ﴾2;3﴿ = 1 => 2a : hết cho b mà ﴾a;b﴿=1 => 2 : hết cho

b﴿ ﴾2﴿ => 4 : hết cho b ﴾ 4a : hét cho 5b mà ﴾ 4;5﴿=1 => 4a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 4 : hết cho

b ﴿ ﴾3﴿ => 6 : hết cho b ﴾ 6a : hết cho 7b mà ﴾ 6;7﴿=1 => 6a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 6 : hết cho

b﴿ từ ﴾1﴿ => a : hết cho 3 ﴾ 2a : hết cho 3 và ﴾ 2 ;3﴿= 1﴿

﴾2﴿ => a : hết cho 5 ﴾ 4a : hết cho 5 và ﴾ 4;5﴿ = 1﴿

﴾3﴿ => a : hết cho 7 ﴾ 6a : hết cho 7 và ﴾ 6;7﴿=1﴿

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN﴾ 3 ; 5 ;7﴿ = 105 , b thuộc ƯCLN﴾ 2 ; 4 ;6 ﴿= 12

=> a/b = 105/12 

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 14 tháng 8 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)

từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

(2) => 4 : hết cho b ( 4a : hét cho 5b mà ( 4;5)=1 => 4a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 4 : hết cho b )

(3) => 6 : hết cho b ( 6a : hết cho 7b mà ( 6;7)=1 => 6a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 6 : hết cho b)

từ (1) => a : hết cho 3 ( 2a : hết cho 3 và ( 2 ;3)= 1)

(2) => a : hết cho 5 ( 4a : hết cho 5 và ( 4;5) = 1)

(3) => a : hết cho 7 ( 6a : hêts cho 7 và ( 6;7)=1)

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN( 3 ; 5 ;7) = 105 , b thuộc ƯCLN( 2 ; 4 ;6 )= 12

=> a/b = 105/12

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 24 tháng 1 2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1
ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)
a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)
a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)
từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18 tháng 11 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

  a chia cho 4, 5, 6 dư 1 nên (a - 1) chia hết cho 4, 5, 6 

=> (a - 1) là bội chung của (4,5,6) 

=> a - 1 = 60n => a = 60n+1 với 1 ≤ n < (400-1)/60 = 6,65 

mặt khác a chia hết cho 7 => a = 7m 

Vậy 7m = 60n + 1 

có 1 chia 7 dư 1 
=> 60n chia 7 dư 6 
mà 60 chia 7 dư 4 
=> n chia 7 dư 5 
mà n chỉ lấy từ 1 đến 6 => n = 5 

a = 60.5 + 1 = 301

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
OoO Kún Chảnh OoO 10 tháng 10 2016 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

Chia cho 29 dư 5 =>  a = 29p + 5 ( p ∈ N )

Tương tự:  A = 31q + 28 ( q ∈ N )

=>  29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng là số lẻ ==>p – q >=1

 a nhỏ nhất => q nhỏ nhất (A = 31q + 28)

                                    =>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

                                    => p – q nhỏ nhất

Do đó p – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

                        => q = 3

Vậy số cần tìm là: a = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121

Đọc tiếp...
Trần Văn Đức 7 tháng 10 2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Nếu chia hết cho 29 thì chia 31 du 28-5=23

hiệu của 31và 29 là

31-29=2

thương của phép tính chia cho 31 là:

(29-230:2=123

số cần tìm là:

31.13=377

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 30 tháng 11 2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

VÌ BCNN(a;b). UCLN(a;b) =a.b nen a.b =300.15 =4500

có a=6.c,b=6.d và UCLN(c;d)=1

suy ra 6.c.6.d =4500

           36.c.d =4500

           c.d =125

mà UCLN(c;d) =1 nen c=1;d=125

                                a=6;b=750 và ngược lại a=750;b=6

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Hà Thùy Dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: BCNN(a,b)*ƯCLN(a,b)=a*b

=>a*b=300*15=4500

Giả sử a<b. Vì ƯCLN(a,b)=15

=>a=15*m                   b=15*n

Và ƯCLN(m,n)=1

=>15*m*15*n=4500

225*m*n=4500

m*n=20

Ta có:

mnab
12012240
454860

Vậy a=1 hoặc 4; b=240 hoặc 60

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 25 tháng 7 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

 ƯCLN(a,b)=15=>a=15k;b=15q                  (k;q)=1

=>  BCNN(a,b)=300=15k.q

=>q.k=20

ta có:a+15=b

=>15k+15=15q

=>15(k+1)=15q

=>k+1=q

qk=20

=>(k+1)k=20

=>k2+k=20

=>k2+5k-4k-20=0

=>k(k+5)-4(k+5)=0

=>(k-4)(k+5)=0

=>k=4 hoặc k=-5

vì k>0=>k=4

=>a=60;b=75

vậy (a;b)=(60;75)

 

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18 tháng 2 2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\)

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 14 tháng 6 2015 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

ác mộng ko biết làm toán à mà nói từ là sao

Đọc tiếp...
cheobeo an 15 tháng 6 2015 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

a/Gọi  (a;b) là d

=> a = md  và   b = nd  với (m;n) = 1

từ ab = (a;b) [a;b]

=>  [a;b] = ab : (a;b) = mnd2 : d = mnd

Theo đề: mnd + (a;b) = 55 <=> d( mn +1 )= 55

=>  mn + 1 là Ư(55)

mn + 1  2

ta có bảng

d

mn + 1

mn

m

n

A

b

11

5

4

1

4

11

44

5

11

10

1

10

5

50

 

 

 

2

5

10

25

1

55

54

1

54

1

54

 

 

 

2

27

2

27

 

 

 

vậy số a;b cần tìm là:(11; 44); (5 ; 50) ; (10 ; 25) ; (1; 54) ; (2; 27)

cái này mới đúng tớ ghi nhầm vài chỗ

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 13 tháng 1 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Sách nâng cao phát triển toán 6 bài 331 trang 155 .Thứ tự của nài ấy giống như bài của bn đừng lo

Đọc tiếp...
Hoa lưu ly 1 tháng 3 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Đặt a/b=c/d (c/d là phân số tối giản ; c và d thuộc N*)

Ta có: BCNN(a;b)=300 =>a.d=300 (1)

          UCLN(a;b)=15=>b:d=15(2)

Thay b=a+15 vào (2) ta được:

(a+15):d=15 <=> a+15=15d <=>a=15d-15 

Thay a=15d-15 vào (1) ta được:

(15d-15)d=300 <=>15d2-15d-300=0<=>d2-d-20=0 <=> d=5(nhận) hoặc d=-4(loại)

=>a=15d-15=15.5-15=60

=>b=a+15=60+15=75

vậy,a=60 và b=75

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18 tháng 2 2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\) 

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
Lê Thạch 13 tháng 4 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

 2 số tự nhiên a và b biết BCNN(a;b)=300 ; ƯCLN(a;b)=15 =>a.b=300.15=4500

Ta có a= 15.m         và                  b=15.n         ( với (m;n)=1)  (m<n)

=>15.m.15.n=4500

=> m.n=4500:(15.15 )=20        Ta có:(m;n)=1  ;  m<n  ;  m.n=20

Th1:   m=4;n=5 => a=60   ;     b=75       (chọn vì 60+15=75)

TH2:   m=1;`n=20 =>  a=15  ;   b=300     (loại vì 20+15 ko=300)

   Vậy a=60 và b=75 thì  

2 số tự nhiên a và b có BCNN(a;b)=300 ; ƯCLN(a;b)=15 và a+15=b

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: