Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Nguyễn Diệu Linh 15 tháng 5 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

hạn mình cần là 16/5/2020

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 15 tháng 5 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

a, Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 3 là số 999

   Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 5 là số 995

   Số lớn nhất có 3 chũ số chia hết cho 7 là số 994

Mà số đó chia cho 3, cho 5, cho 7 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 4.

\(\Rightarrow999-1=995+3=994+4=998\)

Số cần tìm là 998

b,  Đó là số 598 . Mình chưa có lời giải 

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Bích 15 tháng 5 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

trừ thì sao 

Đọc tiếp...
nguyen thanh an 24 tháng 3 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

cách trình bày nè

bài 1 : BC[12, -30] = {....................}

bài 2 : UC[-60,45,-105]={......................}

xong rùi đó

Đọc tiếp...
legiabinh 24 tháng 3 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Đỗ Xuân Thái mik ko bt trình bày nên mới đăng lên để hỏi chứ cái đáp án thì mik bt rùi

Đọc tiếp...
Đỗ Xuân Thái 24 tháng 3 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

mình hổng rảnh

Đọc tiếp...
I am➻Minh 21 tháng 3 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Ư(-10)={1;-1;2;-2;5;-5;10;-10}

Ư(-13)={1;-1;13;-13}

Ư(-14)={1;-1;2;-2;7;-7;14;-14}

Ư(-17)={1;-1;17;-17}

B(-3)={0;-3;-6;-9;-12;-15;...}

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

thank you hai bajn

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

cảm ơn 2 banj nha

Đọc tiếp...
•๓๏йʑ• 19 tháng 3 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

trả lời:

   420 

hok tốt

# monz

Đọc tiếp...
❤❀꧁༺S̐A̐K̐U̐R̐A̐༻꧂✿★ღ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 18 tháng 3 lúc 23:28
Báo cáo sai phạm

bội chung nhỏ nhất của (2,3,4,5,7) là 420 

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
❤ ♡★๖ۣۜThương๖ۣۜ☆♡❤ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 19 tháng 3 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

BC ( 2,3,4,5,7)=3×2^2×5×7=420

#chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Xyz 26 tháng 11 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a (a nhỏ nhất ; \(a\inℕ^∗\))

Ta có : \(\hept{\begin{cases}a:5\text{ dư 2}\\a:8\text{ dư 5}\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a+3⋮5\\a+3⋮8\end{cases}\Rightarrow}a+3\in BC\left(5;8\right)}\)

mà a nhỏ nhất => a\(\in BCNN\left(5;8\right)\)

Lại có : (5;8) = 1

=> a + 3 = BCNN(5;8) = 5.8 = 40

=> a = 37

 Số cần tìm là 37

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 6 tháng 9 2019 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Mai còn số bánh là :

12 - 10 = 2 ( cái bánh )

Đ / : 2 cái bánh

#Std well

Đọc tiếp...
kachichan 5 tháng 9 2019 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

mai còn số cái bánh là:

       12-10=2 (cái bánh)

                Đáp số 2 cái bánh

Đọc tiếp...
đinh quang hiếu 5 tháng 9 2019 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

bài giải 

Mai còn số cái bánh là:

12-10=2( cái bánh)

Đ/S:....

Đọc tiếp...
hakiri soma * okazaki tomoya * 28 tháng 7 2019 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

35 . 4 +103 = 140 +103

                   = 243

46 . 2 - 32  = 92 -32

                  = 60

21 . 6 +125 = 126 + 125

                   = 251

27 . 6 - 75 = 162 -75 

                  = 87

hok tốt

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 28 tháng 7 2019 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

35 . 4 +103 = 140 +103

                   = 243

46 . 2 - 32  = 92 -32

                  = 60

21 . 6 +125 = 126 + 125

                   = 251

27 . 6 - 75 = 162 -75 

                  = 87

hok tốt

Đọc tiếp...
chu Ngọc 29 tháng 7 2019 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

                                                                                  Cảm ơn các bạn đã trả lời

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 6 tháng 3 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(n\in BC\left(3,4\right)\Rightarrow n⋮3,4\)

Vì \(n⋮4\) nên 2 chữ số tận cùng của n phải chia hết cho 4 (dấu hiệu chia hết cho 4) mà các chữ số của n chỉ có thể là 4 hoặc 6\(\Rightarrow\)2 chữ số tận cùng của n là 44 hoặc 64

TH1: 2 chữ số tận cùng của là 44

Vì \(n⋮3\Rightarrow\) tổng các chữ số của n phải chia hết cho 3

Vì các chữ số của n chỉ có thể là 4 hoặc 6\(\Rightarrow\)các số đó là 4644 và 6444 (do có cả số 4 và 6 và \(4+6+4+4,6+4+4+4⋮3\))

Mà đề yêu cầu là tìm số nhỏ nhất\(\Rightarrow\)số đó là 4644

TH2: 2 chữ số tận cùng của là 64

Vì \(n⋮3\Rightarrow\) tổng các chữ số của n phải chia hết cho 3

Vì các chữ số của n chỉ có thể là 4 hoặc 6\(\Rightarrow\)số đó là 4464 (do có cả số 4 và 6 và \(4+4+6+4⋮3\))

Mà \(4464\left(TH2\right)< 4644\left(TH1\right)\Rightarrow\)số đó là 4464 (do đề yêu cầu tìm số nhỏ nhất)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 25 tháng 6 2019 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Vì bội chung của 3 và 4 chia hết cho 3 và 4 => số đó chia hết cho 12

=> Ta tìm được : \(B\left(12\right)=\left\{12;24;36;48;60;72;84;96;108;...\right\}\)

Rùi tự xét típ nha ^^

Đọc tiếp...
Phồng tôm 10 tháng 3 2019 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Tham khảo tại đây :https://h.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=T%C3%ACm+2+s%E1%BB%91+a,b+bi%E1%BA%BFt+t%E1%BB%95ng+BCNN+v%C3%A0+UCLN+c%E1%BB%A7a+2+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3+=+15&id=90940

Đọc tiếp...
Kye 13 tháng 1 2019 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a ( a nhỏ nhất , a \(\in N\))

TBR ta có : ( a - 1 ) \(⋮3\)

                    ( a - 2 ) \(⋮4\)

                    ( a - 3 ) \(⋮5\)

                     ( a - 4 ) \(⋮6\)

                          a \(⋮11\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-1\right)⋮3\\3⋮3\end{cases}}\Rightarrow\left(a+1-3\right)⋮3\Rightarrow\left(a+2\right)⋮3\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-2\right)⋮4\\4⋮4\end{cases}}\Rightarrow\left(a+2-4\right)\Rightarrow\left(a+2\right)⋮4\)

* Xét : \(\hept{\begin{cases}\left(a-3\right)⋮5\\5⋮5\end{cases}}\Rightarrow\left(a+3-5\right)⋮5\Rightarrow\left(a+2\right)⋮5\)

* Xét \(\hept{\begin{cases}\left(a-4\right)⋮6\\6⋮6\end{cases}}\Rightarrow\left(a+4-6\right)⋮6\Rightarrow\left(a+2\right)⋮6\)

\(\Rightarrow\)\(a+2\in BC\left(3;4;5;6\right)\)

Có : 3 = 3 ;  4 = 2; 5 = 5 ; 6 = 2 . 3

\(\Rightarrow BCNN\left(3;4;5;6\right)=2^2.3.5=60\)

\(BC\left(3;4;5;6\right)=B\left(60\right)=\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)

\(\Rightarrow a+2\in\left\{0;60;120;180;240;...\right\}\)a là STN nên a + 2 > 0.

Ta có bảng sau :

a+260120180240300360420...
a58118178238 298358418....
\(a⋮11\) /  /  / /  /  / \(⋮\)

 Vậy stn nhỏ nhất thỏa mãn đề là 418

            

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 11 tháng 10 2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

Theo đề ta có : a chia hết cho 29 - 5

                       a chia hết cho 31 - 28

=> a chia hết cho 24

     a chia hết cho 3

Vì a chia hết cho 24 và 3 nên a thuộc BC ( 24 ; 3 )

24 = 23 . 3

3 = 3

BCNN ( 24 ; 3 ) = 23 . 3 = 24

Vậy a = 24

Số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là : 24

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 25 tháng 11 2016 lúc 6:40
Báo cáo sai phạm

24

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...
Vương Tuấn Khải 12 tháng 11 2017 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên đó là 24

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: