Giúp tôi giải toán


tth 15/08 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Giải 

_ Vì 5 là số nguyên tố

Nên ta có thể suy ra BCNN - UCLN = số nguyên tố

Vì đề bài cho \(a\ge b\Rightarrow b=5\)

_Số hai là nguyên tố nhỏ nhất

\(\Rightarrow b=5.2=10\)

Đs:

Carol Rido 16/08 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ ai mak k cho Minion thì chắc người đó ko suy nghĩ

ho anh fubng 15/08 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

bcnn-ucln chắc chắn sẽ ra số chia hết cho số bé hơn(số b) 5 là số nguyên tố => b=5

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 09/08/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên nhỏ nhất đó là a . Ta có :

a = 3k + 2 ( k \(\in\)N ) \(\Rightarrow\)a + 52 = 3k + 54 chia hết cho 3

a = 5k1 + 3 ( k1 \(\in\)N ) \(\Rightarrow\)a + 52 = 5k1 + 55 chia hết cho 5

a = 7k2 + 4 ( 7k2 \(\in\)N ) \(\Rightarrow\)a + 52 = 7k2 + 56 chia hết cho 7

\(\Rightarrow\)a + 52 \(\in\)BC ( 3 , 5 , 7 ) . Mà a nhỏ nhất nên a + 52 nhỏ nhất .

\(\Rightarrow\)a + 52 = BCNN ( 3 , 5 , 7 ) = 3 . 5 . 7 = 105

\(\Rightarrow\)a = 105 - 52 = 53

Vậy số đó là 53

Hưng Nguyễn 08/08/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

bạn thử làm xem

Hưng Nguyễn 08/08/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

nhưng không có số nào thỏa mãn đâu

Đặng Quang Diễn 08/08/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

quá dễ

Phạm Trà Giang 03/08/2017 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Ta có: 1000 : 1 = 1000

            9000 : 9 = 1000

Vậy thương lớn nhất là 1000.

Super Cold Boy 03/08/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

Vì tổng các chữ số càng nhỏ thì thương càng lớn(nếu nhưu chữ số hàng nghìn của chúng lớn)

=>Có các số sau thỏa mãn:1000;2000;3000;...;9000

Vậy thương cần tìm là 1000

Songoku Sky Fc11 03/08/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm
 

là 1000 

vì : 1000 : 1 = 1000

      9000 : 9 = 1000

               Đ/s : 1000


 
Doan Huy Duong 27/07/2017 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

Ta có số học sinh lớp đó là x thì x+1 chia hết cho
2,3,4,5,6 
Vậy Ta tìm bội của 2,3,4,5,6 là:60;120;180;240
X có thể là 60;120;180;240(chú ý bội này phải dưới 300 hs)
Và x+1=60
=) x=59(0 chia hết cho 7 loại)
x+1=120
=) x=119(chia hết cho 7 được)

x+1=180
=) x=179(0 chia hết cho 7 loại)
x+1=240
=) x=239(0 chia hết cho 7 loại)
Vậy số học sinh của lớp này là:119 hoc sinh
Đáp số:119 học sinh

Nguyễn Lâm Ngọc 27/07/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs cần tìm là x ( 0<x<300)

Theo đề bài ta có: x + 1 \(⋮2;3;4;5;6\)

Lại có 0 < x < 300 => (x+1) = 60; 120; 180; 240

Với x+1=60 thì x=59(loại vì không chia hết cho 7)

Với x+1= 120 thì x=119(Thỏa mãn)

Với x+1=180 thì x=179(loại vì không chia hết cho 7)

Với x+1=240 thì x=239(loại vì không chia hết cho 7)

Vậy số học sinh cần tìm là 199.

((( Mình chỉ giải sơ sơ thôi... Bạn tự thêm thắt sao cho bài chặt chẽ hơn)))

#Chúc cậu học tốt.. Tớ lượn

DORAEMON 25/07/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

vậy 10^6-5^7 là bội của 59

DORAEMON 25/07/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

1000000-78125=15625=5^6

letienthuc 20/07/2017 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là a(a>o)

theo giả thiết :   a:435 dư 15 .suy ra a-15 chia hết cho 435   

                         a:211dư 15   .suy ra a-15 chia hết cho 211

KHI ĐÓ  a- 15 thuộc bội chung của 435 và 211  'suy ra a-15 =......CÒN LẠI TỪ LÀM

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 14/08 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a . Ta có :

a chia 3 dư 2 ; a chia 4 dư 2 ; a chia 5 dư 2 ; a chia 6 dư 2 nên :

a - 2 \(⋮\) 3 , 4 , 5 , 6 ; a - 2 chia 7 dư 1 

a - 2 \(\in\) BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

BCNN { 3 ; 4 ; 5 ; 6 = 3 . 22 . 5 = 60

BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6; } = B ( 60 ) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; ...... } . Mà a nhỏ nhất nên a - 2 = 120 

\(\Rightarrow\)a = 120

nhất sông núi 14/08 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a . Ta có :

a chia 3 dư 2 ; a chia 4 dư 2 ; a chia 5 dư 2 ; a chia 6 dư 2 nên :

a - 2 $⋮$⋮ 3 , 4 , 5 , 6 ; a - 2 chia 7 dư 1 

a - 2 $\in$∈ BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

BCNN { 3 ; 4 ; 5 ; 6 = 3 . 22 . 5 = 60

BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6; } = B ( 60 ) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; ...... } . Mà a nhỏ nhất nên a - 2 = 120 

$\Rightarrow$⇒a = 120

Vào lúc: 2017-08-13 20:39:37 Xem câu hỏi

Gọi vận tốc của ca nô đó là a km/h ( a > 0 )

Vận tốc ca nô khi đi xuôi dòng là :

a + 3 ( km/h )

Vận tốc ca nô khi đi ngược dòng là :

a - 3 ( km/h )

Đoạn sông tính theo vận tốc ngược dòng là :

3,5 . ( a - 3 ) km

Đoạn sông tính theo vận tốc xuôi dòng là :

3,5 . ( a + 3 ) km

$\Rightarrow$⇒2,5 . ( a + 3 ) = 3,5 . ( a - 3 )

$\Rightarrow$⇒2,5 . a + 7,5 = 3,5 . a - 10,5

$\Rightarrow$⇒3,5 . a - 2,5 . a = 10,5 + 7,5

$\Rightarrow$⇒a = 18

Vậy chiều dài đoạn sông là 18 km.

Vào lúc: 2017-08-13 20:19:13 Xem câu hỏi

a) Số h/s lớp 6A là :

( 27 . 100 ) : 60 = 45 ( học sinh )

b) Gọi x , y lần lượt là số h/s giỏi và khá của lớp 6A ( x , y $\in$∈Z )

Theo đề bài ra ta có :

x + y = ( 80 . 45 ) : 100 = 36 .

Mặt khác thì x = ( 5/7 ) . y thế vào ta được ( 5/7 ) . y + y = 36

( 12/7 ) . y = 36

Ta có : y = 36 : ( 12/7 ) = 21 thỏa mãn điều kiện đề bài

Vậy số h/s khá là 21 ( học sinh )

Suy ra số h/s giỏi là :

5/7 . 21 = 15 ( học sinh )

Vào lúc: 2017-08-12 18:30:53 Xem câu hỏi

Theo đề bài ra ta có :

x - y = 8 ; y - z = 10 ; x + z = 12

$\Rightarrow$⇒x là số lớn nhất ; y là số đứng giữa ; z là số bé nhất .

Ta thấy : x - y = 8 ; x - z = 10 ; x + z = 12

Suy ra : x là : ( 12 + 8 + 10 ) : 2 = 15

Suy ra x = 15

Ta thay x - y = 8 nên ta có :

15 - y = 8

y = 15 - 8

y = 7

$\Rightarrow$⇒Số y = 7

Vào lúc: 2017-08-11 15:21:17 Xem câu hỏi

Tỉ số giữa số công nhân tổ 1 và tổ 2 là :

3/4 : 2/3 = 

Số công nhân của tổ 1 là :

20 ( 9 - 8 ) x 9 = 180 ( người )

Số công nhân của tổ 2 là :

180 - 20 = 160 ( người )

ĐS : ...

Vào lúc: 2017-08-11 14:39:20 Xem câu hỏi

( x + 1 ) + ( x + 4 ) + ( x + 7 ) + ... + ( x + 61 ) = 861

=> ( x + x + x + ... + x ) +  ( 1 + 4 + 7 + ... + 61 ) = 861

21x + 651 = 861

21x           = 861 - 651

21x           = 210

    x           = 10

Vào lúc: 2017-08-11 14:28:35 Xem câu hỏi

Đào Công Lý 03/08/2017 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

gọi a là số tự nhiên

a : 3 dư 2

a : 4 dư 2

a : 5 dư 2

a : 6 dư 2

nên a - 2   \(⋮\)3 ; 4 ; 5 ; 6  ; a - 2 : 7 dư 1

a - 2   \(\in\)BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

BCNN { 3 ; 4 ; 5 ; 6 } = 3 . 2. 5 = 60

BC { 3 ; 4 ; 5 ; 6 } = B { 60 } = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; ... }

mà a nhỏ nhất nên a -2 = 120

vậy a = 122

bí mật 26/03/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

goi so do la a thi a -2 chia het cho 3,4,5,6 va a-2 chia 7 du 1 

de a nho nhat => a-2 nho nhat => a-2 =120 => a=122

 nho k minh nha ban !

 chuc ban hoc gioi

Tony Tony Chopper 24/03/2017 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a thì a-2 chia hết cho 3,4,5,6 và a-2 chia 7 dư 1

để a nhỏ nhất => a-2 nhỏ nhất => a-2=120=>a=122

Tạ Giang Thùy Loan 24/03/2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

122 nha

ngo nguyen thanh cong 10/11/2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(UCLN\left(a,b\right)=\frac{a\cdot b}{BCNN\left(a,b\right)}\)

\(->15=\frac{a.b}{300}\)

\(=>a.b=15\cdot300\)

thay b = 15+b.Ta được:

( 15 + a ) . a=4500

Ta thấy: 75 . 60 = 4500

Vậy: \(a=75;b=60\)

        

Ho Bao Ngoc 14/12/2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

MÌNH CẢM ƠN BẠN NHÉ

Nguyễn Thị Mai Anh 12/11/2016 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

75 và 60

Tran Minh Duc 13/12/2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số thời gian ngắn nhất                                                                                                                                                      Ta thấy a chia hết cho 20 a chia hết cho 30 a chia hết cho 40                                                                                                           Vậy a thuộc BCNN(20,30,40)                                                                                                                                                              Ta có : 20=2^2.5      ; 30=2.3.5           ; 40=2^3.5                                                                                                                             BCNN(20,30,40)=2^3.3.5=120                                                                                                                                                  Vậy a=120 phút                                                                                                                                                                              Khi đó xe 1 chở được : 120:20=6 (chuyến)                                                                                                                                       Xe 2 chở được: 120:30=4 (chuyến)                                                                                                                                                Xe thứ 3 chở được: 120:40=3 (chuyến)

dam quang tuan anh 08/12/2016 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

 Nếu 1 chuyến của bạn là cả đi cả về thì ta giải như sau: 
Gọi t là thời gian ngắn nhất để 3 xe có thể khởi hành cùng lúc lần thứ 2. ta có: thì t là bội chung nhỏ nhất của (20,30,40) 
ta có: 
20=2x10 
30=3x10 
40=4x10 
Nên BCNN(20,30,40)= 4 x 3x10= 120 
Vậy t=120 phút.

Trần Thị Lâm Oanh 08/08/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Gọi khoảng thời gian ngắn nhất để3 xe cùng khởi hành lần thứ  là a ( a thuộc N* )

Khi đó a chia hết cho 20, a chia hết cho 30, a chia hết cho 40

Và a là số nhỏ nhất. Suy ra a thuộc BCNN( 20, 30, 40 )

20=2^2 . 5 

30=2.3.5

40=2^3.5

BCNN(20,30,40)=2^3.3.5=120

Khoảng thời gian ngắn nhất để 3 xe cùng khởi hành lần thứ 2 là 120'

Khi đó xe thứ nhất chở đk số chuyến là: 120:20=6 ( chuyến )

          xe thứ hai                               là: 120:30=4 ( chuyến )

          xe thứ ba                                là: 120:40=3 ( chuyến )

Lê Anh Tú 03/07/2017 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Giải:

a) Ta có 60 = 23 . 3 . 5; 280 = 22 . 5 .7. BCNN (60, 280) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.

b) Ta có 84 = 22 . 3 . 7; 108 = 22 . 33.

 BCNN (84, 108) = 22 . 33 . 7 = 756.

c) ĐS: BCNN (13, 15) = 195

Vậy................

Edogawa Conan 03/07/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 60 = \(2^2.3.5\)

            280 = \(2^3.5.7\)

BCNN (60;280) = \(2^3.3.5.7=840\)

Vậy BCNN của 60 và 280 là 840

b) Ta có: 84 = \(2^2.3.7\)

            108 = \(2^2.3^3\)

BCNN (84;108) = \(2^2.3^3.7=756\)

Vậy BCNN của 84 và 108 là 756

c) Ta có: 15 = 3 . 5

Và 13 là số nguyên tố nên BCNN (13;15) = 3.5.13 = 195

Vậy BCNN của 13 và 15 là 195

nguyen thi lan huong 03/07/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: 60 = 22.3.5

            280 = 23.5.7

BCNN (60;280) = 23.3.5.7=840

Vậy BCNN của 60 và 280 là 840

b) Ta có: 84 = 22.3.7

            108 = 22.33

BCNN (84;108) = 22.33.7=756

Vậy BCNN của 84 và 108 là 756

c) Ta có: 15 = 3 . 5

Và 13 là số nguyên tố nên BCNN (13;15) = 3.5.13 = 195

Vậy BCNN của 13 và 15 là 195

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: