Giúp tôi giải toán và làm văn


ღ♫◊Leo 2k7۵★♡ 27 tháng 12 2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

 Gọi khoảng cách giữa hai cây là x ( m )

Theo đề bài, ta có : 60 chia hết cho x, 48 chia hết cho x và x lớn nhất

=> x = ƯCLN ( 60, 48 )

60 = 22 . 3 . 5

48 = 24 . 3

=> ƯCLN ( 60, 48 ) = 22 . 3 = 12

=> x = 12

Vậy : Khoảng cách giữa hai cây là 12 m

~Hok tốt~

~~~Leo~~~

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜMúp✰ 6 tháng 9 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Mai còn số bánh là :

12 - 10 = 2 ( cái bánh )

Đ / : 2 cái bánh

#Std well

Đọc tiếp...
kachichan 5 tháng 9 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

mai còn số cái bánh là:

       12-10=2 (cái bánh)

                Đáp số 2 cái bánh

Đọc tiếp...
đinh quang hiếu 5 tháng 9 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

bài giải 

Mai còn số cái bánh là:

12-10=2( cái bánh)

Đ/S:....

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là a

a chia cho 8 dư 5 => a + 3 chia hết cho 8 => a +  3 + 24 = a + 27    chia hết cho 8

a chia cho 11 dư 6 => a + 5 chia hết cho 11 => a + 5 + 22 = a + 27 chia hết cho 11

=> a + 27 chia hết cho 11 và 8

=> a+ 27 \(\in\)B (8;11) = B (88) = {0; 88; 176;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 3 chữ số nên a + 27 nhỏ nhất

chọn a + 27 = 176 => a = 176 - 27 = 149

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 2 tháng 7 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Đinh Tuấn Việt trả lời như 0 í

Đọc tiếp...
Phan Văn An 10 tháng 5 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

đó là 149

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 5 tháng 6 2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh của trường đó là x ( x \(\varepsilon\)N* )

Theo bài ra ta có :

  a : 17 ( dư 8 ) 

  a :25 ( dư 6 )

\(\Rightarrow\)a +9 \(⋮\)17 và 25

\(\Rightarrow\)a + 9 \(⋮\)BCNN (17 ; 25 )

BCNN ( 17 ; 25 ) = 425

Mà 400 < x < 500 \(\Rightarrow\)x = 425

Đọc tiếp...
♪¢нαин❣ 3 tháng 8 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

gọi số hs trường đó là x ( x thuộc N*)

theo đề bài ta có:

a : 17 (dư 8)

a : 25 (dư 6)

-> a + 9 chia hết 17 và 25

-> a+9 chia hết cho BCNN(17;25)

mà BCNN(17;25) = 425

ta thấy 400 < x < 500

=> 425 ( hs) (tmdb)

Đọc tiếp...
Girl 2k7 12 tháng 11 2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Bổ ích quá , thank you bạn Đoàn Thu Thủy nha 

Đọc tiếp...
hakiri soma * okazaki tomoya * 28 tháng 7 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

35 . 4 +103 = 140 +103

                   = 243

46 . 2 - 32  = 92 -32

                  = 60

21 . 6 +125 = 126 + 125

                   = 251

27 . 6 - 75 = 162 -75 

                  = 87

hok tốt

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 28 tháng 7 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

35 . 4 +103 = 140 +103

                   = 243

46 . 2 - 32  = 92 -32

                  = 60

21 . 6 +125 = 126 + 125

                   = 251

27 . 6 - 75 = 162 -75 

                  = 87

hok tốt

Đọc tiếp...
chu Ngọc 29 tháng 7 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

                                                                                  Cảm ơn các bạn đã trả lời

Đọc tiếp...
ffffffffg 30 tháng 4 2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

 Theo bài ra ta có:

a = 3k + 2 (k \(\in\)N)    => a + 52 = 3k + 54 chia hết cho 3

a = 5k1 + 3 (k1 \(\in\)N) => a + 52 = 5k1 + 55 chia hết cho 5

a = 7k2 + 4 (k2 \(\in\)N) => a + 52 = 7k2 + 56 chia hết cho 7

=> a + 52 \(\in\)BC(3,5,7)

Mà a nhỏ nhất nên a + 52 nhỏ nhất

=> a + 52 = BCNN(3,5,7) = 3.5.7 = 105

=> a = 105 - 52 = 53

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Vân 22 tháng 11 2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

a = 3k + 2 (k ∈ N) => a + 52 = 3k + 54 chia hết cho 3 chủ đề a = 5k1 + 3 (k1 ∈ N) => a + 52 = 5k1 + 55 chia hết cho 5 a = 7k2 + 4 (k2 ∈ N) => a + 52 = 7k2 + 56 chia hết cho 7 => a + 52 ∈ BC(3,5,7) Mà a nhỏ nhất nên a + 52 nhỏ nhất => a + 52 = BCNN(3,5,7) = 3.5.7 = 105 => a = 105 - 52 = 53

Đọc tiếp...
Zuka RazNaruto 19 tháng 12 2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Cân team

Đọc tiếp...
Tô Minh Sơn 5 tháng 11 2017 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều cao nhỏ nhất của 1 chồng sách là a(mm)

Nếu a chia hết cho 15,6,8 thì a thuộc BC(15,6,8)

Ta có:

15=3.5

6=2.3

8=2^3

BCNN(15,6,8)=2^3.3.5=120

vậy chiều cao nhỏ nhất là 120mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{132}{143}=\frac{12}{13}\) nên a = 12k và b = 13k với k \(\in\) N.   (1)

Ta có :

ƯCLN(12; 13) = 1 \(\Rightarrow\) ƯCLN(12k; 13k) = k

\(\Rightarrow\) BCNN(12k; 13k) = 12.13k  (2)

Theo đề bài thì BCNN(a; b) = 1092    (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 12.13k = 1092 \(\Leftrightarrow\) 156.k = 192 \(\Leftrightarrow\) k = 7

Khi đó a = 12.7 = 84 ; b = 13.7 = 91

            Vậy a = 84 và b = 91

 

Đọc tiếp...
Optimus Prime 18 tháng 5 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

ta rút gọn\(\frac{132}{143}=\frac{12}{13}\)

=> \(\frac{a}{b}=\frac{12}{13}=\frac{12k}{13k}\)

theo bài ra ta có :

a.b = 1092 <=> \(12k.13k=1092<=>\left(12.13\right).k=1092\)

<=> 156k = 1092

<=> k = 1092 : 156

<=> k = 7

=> \(\frac{a}{b}=\frac{12.7}{13.7}=\frac{84}{91}\)

Vậy a = 84;b = 91

Đọc tiếp...
Truong Thi Thu Huong 1 tháng 3 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

a=84 ,   b =   91 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 12 tháng 2 2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số tự nhiên cần tìm (99 < a < 1000)

Ta có a chia 25 dư 5 => a + 20 chia hết cho 25

         a chia 28 dư 8 => a + 20 chia hết cho 28

         a chia 35 dư 15 => a + 20 chia hết cho 35

=> a + 20 thuộc BC(25;28;35) = B(700) = {0;700;1400;...}

Mà 119 < (a + 20) < 1020

Nên a + 20 = 700

=> a = 680

Vậy số tự nhiên cần tìm là 680

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hạnh Linh 3 tháng 12 2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

tại sao bạn lại cộng 20

Đọc tiếp...
Minh Thư 1 tháng 7 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

Tại sao 119<(a+20)<1020???

Đọc tiếp...
~Trần Khả Tâm~ 28 tháng 6 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

Đặt số chia là p (p là số nguyên tố, \(11\le p< 100\)). Suy ra ba số hạng trong ngoặc sẽ là pmn, pm, pn, với (m,n)=1.

Mặt khác, do các số phải tìm là khác nhau nên \(mn\ge6.\)Từ đó, ta có:

\(p< \frac{100}{6}< 17\Rightarrow p=1;13\)

Ta có, thương của phép tính đã cho luôn là m + n + mn, do vậy xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Với p = 11, ta có:

\(6\le mn< 10\Rightarrow mn=6\Rightarrow m+n+mn=11\)

Không thỏa mãn do \(p\ne m+n+mn.\)

Trường hợp 2:Với p = 13, ta có:

\(6\le mn< 8\Rightarrow mn=6\Rightarrow m+n+mn=11\)

Vậy năm số phải tìm là 78,39,26,13,11.

Ta được dãy tính như sau (73 + 39 + 26):13 = 11

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 25 tháng 6 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Vì bội chung của 3 và 4 chia hết cho 3 và 4 => số đó chia hết cho 12

=> Ta tìm được : \(B\left(12\right)=\left\{12;24;36;48;60;72;84;96;108;...\right\}\)

Rùi tự xét típ nha ^^

Đọc tiếp...
L.i.ê.m s.ỉ g.ì t.ầ.m n.à.y 25 tháng 6 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 học sinh
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200 < x - 5 < 400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3

BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200 < x - 5 < 400
nên x - 5 = 360
x = 360 + 5 = 365
 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 20 tháng 11 2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

xếp thành hàng 12, 15, 18 hàng đều thừa 5 hs
=> x-5 thuộc BC (12; 15; 18) và 200<x-5<400
BCNN (12; 15; 18)
12= 2^2.3
15= 3.5
18= 2.3
2
BCNN (12; 15; 18) = 2^2.3^2.5 = 4.9.5 = 180
BC (12; 15; 18) = B(180) = {0;180;360;540;......}
mà 200<x-5<400
nên x-5=360
x= 360+5= 365
vậy số học sinh khối 6 đó là 365 h

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 6 2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Ta có: (a-3) chia hết cho 5 
(a-4) chia hết cho 7 
(a-5) chia hết cho 9 
=> 2a-6 chia hết cho 5 
2a-8 chia hết cho 7 
2a-10 chia hết cho 9 
=> 2a-1 chia hết cho 5;7;9 
Mà a là số tự nhiên nhỏ nhất nên 2a-1=BCNN(5;7;9)=315 
=> a=158

Vậy số cần tìm là 158

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 9 dư 5 , chia cho 7 dư 7 và chia cho 5 dư 3 là 158

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡 24 tháng 5 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

gọi sct là a

ta có

a-3 chia hết cho 5=>2a-6 chia hết 5=>2a-1 : hết cho 5

a-4 chia hết cho 7=>2a-8 chia hết 7=>2a-1 : hết cho 7

a-5 chia hết 9=>2a-10 chia hết 9=>2a-1 : hết cho 9

mà a nn=>2a-1 nn=>2a-1=bcnn(5,7,9)=315

=>a=158

Đọc tiếp...
Don't look at me [ ●SΔD◆ ] {⋆⋆} 20 tháng 5 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi: tìm a,b thuộc số tự nhiên biết: a-b=7 và BCNN (a;b)=140

Trả lời: Do a,b thuộc số tự nhiên biết: a-b=7 và BCNN (a;b)=140

Nên ta phân tích ra -> tìm đc.

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music [ RBL ] ❧( ▀̿_▀̿ )☙ 20 tháng 5 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

- Gọi ƯCLN (a;b) = c ⇒ a = cm ; b = cn . Sao cho ƯCLN (m;n) = 1

  ⇒ BCNN (a;b) = c.m.n = 140 . TH1

     Mà a - b = 7 ⇒ c.m - c.n

                       ⇒ c.(m - n) = 7 . TH2

- Từ TH1 và TH2 ta có : 

c.m.n = 140

 c.(m - n) = 7

⇒ c ∈ ƯC (7;140) = { 1;7 }

• Với c = 1 

⇒ m.n = 140 ;  m - n = 7

→ Loại.

• Với c = 7 

⇒ m.n = 20 ;  m - n = 1

 ⇒ m = 5 ; n = 4  ⇒ a = 35 ; b= 28

Vậy  (a;b) thỏa mãn :

 (35;28)

Đọc tiếp...
nguyen tien dung 4 tháng 2 2018 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: