Giúp tôi giải toán


Liv and Maddie 23/06 lúc 22:52

a) Diện tích hình vuông ABCD là:

9.9 = 81 ( cm2)

b) Ta có hình vẽ :

A B E P D C

Diện tích hình ABE là:

9 . ( 9 : 3 ) : 2 = 13,5 ( cm2)

Diện tích hình AECD là:

81 - 13,5 = 67,5 ( cm2)

Đ/s:..........

Vũ thuỳ linh 23/06 lúc 23:05

cảm ơn nhé

vo nguyen khang 30/06/2015 lúc 09:07

a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5

=> (a - 5) chia hết cho 12; cho 15 và cho 18 

=> (a-5) chia hết cho 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ;  3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) chia hết cho 6 là đã chia hết cho 2 và 3

Vì (a-5) là số nhỏ nhất vậy (a-5) chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

 

Phù Thư Phong 08/11/2015 lúc 19:54

a cho 12; cho 15 và cho 18 đều dư 5

=> (a - 5) chia hết cho 12; cho 15 và cho 18 

=> (a-5) chia hết cho 3 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ;  3 ; 6 (Vì 12 = 3x 2x2 ; 15 = 3 x 5 ; 18 = 3x6)

Vì (a-5) chia hết cho 6 là đã chia hết cho 2 và 3

Vì (a-5) là số nhỏ nhất vậy (a-5) chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 6

Vậy (a-5) = 2x3x5x6= 180

A = 180 + 5 = 185

tick nha

Quách Thị Hải Yến 27/11/2015 lúc 12:54

185% thi rui ma hong bit

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 11:47

Mỗi bánh quay một còng chính là quãng đường bằng chu vi của bánh đó.

Do đó quãng đường ngắn nhất mà xe phải lăn chính là số nhỏ nhất chia hết cho cả chu vi hai bánh.

Gọi quãng đường đó là S.

Vậy S = BCNN(63; 186) = 3096 (cm)

Vậy bánh trước phải lăn 3096 : 63 = 62 (vòng)

và bánh sau phải lăn 3096 : 63 = 21 (vòng)

                                           Đáp số: bánh trước 62 vòng ; bánh sau 21 vòng.

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 11:49

Mỗi bánh quay một vòng chính là quãng đường bằng chu vi của bánh đó.

Do đó quãng đường ngắn nhất mà xe phải lăn chính là số nhỏ nhất chia hết cho cả chu vi hai bánh.

Gọi quãng đường đó là S ; P là chu vi.

Vậy S = BCNN(63; 186) = 3096 (cm)

Vậy Bánh trước phải lăn là:

          S : Pbánh trước = 3096 : 63 = 62 (vòng)

      Bánh sau phải lăn 3096là:

            S : Pbánh sau = 63 = 21 (vòng)

                              Đáp số: bánh trước 62 vòng ; bánh sau 21 vòng.

TNT TNT Học Giỏi 16/06/2017 lúc 09:33

dạng tổng quát của 4 là :

   4.a ( trong đó a là số nguyên )

     số đó là 4.a

Trần Thị Loan Quản lý 02/07/2015 lúc 10:42

gọi số đó là a

a chia cho 8 dư 5 => a + 3 chia hết cho 8 => a +  3 + 24 = a + 27    chia hết cho 8

a chia cho 11 dư 6 => a + 5 chia hết cho 11 => a + 5 + 22 = a + 27 chia hết cho 11

=> a + 27 chia hết cho 11 và 8

=> a+ 27 \(\in\)B (8;11) = B (88) = {0; 88; 176;...}

Vì a là số nhỏ nhất có 3 chữ số nên a + 27 nhỏ nhất

chọn a + 27 = 176 => a = 176 - 27 = 149

Phạm Ngọc Thạch 02/07/2015 lúc 10:36

Đinh Tuấn Việt trả lời như 0 í

Hồ Thu Giang 15/07/2015 lúc 20:11

Mỗi lần xếp hàng 4 hàng 5 hàng 6 đều vừa vặn

=> Tổng số người là BC(3; 4; 5)

Mà số người trong khoảng từ 100 -> 150

=> Đơn vị cứu hỏa có 120 người

Songoku Sky Fc11 10/06/2017 lúc 09:07

mỗi lần xếp hàng 4 5 6 vừa đủ

tổng số người chính là bội chung của các hàng 4 5 6

mà số người chỉ từ trong khoảng 100 đến 150 người

vậy có 120 người

Super Mylergiradar 03/01/2015 lúc 09:56

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

TNT TNT Học Giỏi 28/05/2017 lúc 17:47

kết quả là :

  24 ngày 

     đs...

KID_1412 16/11/2016 lúc 19:36

24 ngày

nguyễn phú trí 02/12/2014 lúc 19:22

gọi a la số sách cần tìm

ta có a:15,a:6,a:8 và a nhỏ nhất nên a thuộc BCNN
15=3.5
6=2.3
8=23
BCNN=3.5.23=120
VẬY a=120
vậy số sách cần tìm là 120

 

Hà Dương Trung Tín 22/12/2016 lúc 11:32

Gọi a là số sách cần tìm.

Theo đề bài ta có : a chia hết cho 15,6,8.

Suy ra a thuộc BCNN(15,6,8)

15= 3x5          6= 2x3           8= 2x2x2

BCNN(15,6,8)= 2x2x2x3x5= 120

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Toán là: 120 : 15 = 8 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Nhạc là: 120 : 6 = 20 cm

Chiều cao nhỏ nhất của chồng sách Văn là :  120 : 8 = 15 cm

Quang Huy Aquarius 19/05/2017 lúc 18:24

cần lòi giải thích.

Nghĩa khác là gì tự biết

Princess 19/05/2017 lúc 18:25

i don't know, bn ko lên đăng nx câu hỏi ko liên quan tới toán

Soyeon 20/05/2017 lúc 09:39

Đọc lại ssi bn đó là cglt ko phải clgt đâu

Asuna Yuuki 11/10/2016 lúc 19:33

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

Theo đề ta có : a chia hết cho 29 - 5

                       a chia hết cho 31 - 28

=> a chia hết cho 24

     a chia hết cho 3

Vì a chia hết cho 24 và 3 nên a thuộc BC ( 24 ; 3 )

24 = 23 . 3

3 = 3

BCNN ( 24 ; 3 ) = 23 . 3 = 24

Vậy a = 24

Số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là : 24

Đặng Hoàng Phúc 25/11/2016 lúc 06:40

24

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

bí mật 26/03/2017 lúc 18:36

goi so do la a thi a -2 chia het cho 3,4,5,6 va a-2 chia 7 du 1 

de a nho nhat => a-2 nho nhat => a-2 =120 => a=122

 nho k minh nha ban !

 chuc ban hoc gioi

Tony Tony Chopper 24/03/2017 lúc 23:08

gọi số đó là a thì a-2 chia hết cho 3,4,5,6 và a-2 chia 7 dư 1

để a nhỏ nhất => a-2 nhỏ nhất => a-2=120=>a=122

Tạ Giang Thùy Loan 24/03/2017 lúc 23:02

122 nha

Đinh Thùy Linh 13/06/2016 lúc 18:33

Phân số \(\frac{a}{b}\)khi chia cho 18/35 và 8/15 có kết quả lần lượt là: \(\frac{a}{b}\cdot\frac{35}{18}\)và \(\frac{a}{b}\cdot\frac{15}{8}\)

Do 35/18 và 15/8 là phân số tối giản nên:

Để các kết quả trên là các số tự nhiên thì: 

  • a chia hết cho 18 và 8 => a = BC(8;18)=B(72)
  • 35 và 15 chia hết cho b => b =UC(15;35)={1;5}
  • Để phân số a/b nhỏ nhất thì tử số a nhỏ nhất và bằng 72; mẫu số b lớn nhất và bằng 5.

Phân số đó là: 72/5 có tổng a+b = 77.

minh chuong 07/05/2017 lúc 18:31

ko ra thì ai nhanh tui

Mitsuhiko Asuna Sera 07/05/2017 lúc 18:30

Ko ra kq

tran huy phong 07/05/2017 lúc 18:30

tui nè hello doremon

ffffffffg 30/04/2015 lúc 16:24

 Theo bài ra ta có:

a = 3k + 2 (k \(\in\)N)    => a + 52 = 3k + 54 chia hết cho 3

a = 5k1 + 3 (k1 \(\in\)N) => a + 52 = 5k1 + 55 chia hết cho 5

a = 7k2 + 4 (k2 \(\in\)N) => a + 52 = 7k2 + 56 chia hết cho 7

=> a + 52 \(\in\)BC(3,5,7)

Mà a nhỏ nhất nên a + 52 nhỏ nhất

=> a + 52 = BCNN(3,5,7) = 3.5.7 = 105

=> a = 105 - 52 = 53

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: