Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Thảo 16/02/2018 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

123 x 478 = 58794

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Lê Thị Thùy Nhi 19/03 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm
123×478=58794
Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/02/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

123 x 478 = 58794

HAPPY NEW YEAR

Đọc tiếp...
tranyennhi 14/04/2017 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

gia su co them 9  hoc sinh nua thi  chia moi to 10 em  cung thua 1 em giong nhu chia moi to 9 em 

Vay cach chia sau hon cach chia truoc 4 em 

moi to 10 hoc sinh hon moi to  hoc sinh la 

10-9 = 1 ( hoc sinh) 

lop 6a co so to la 

4:1 =4 ( to) 

so hoc sinh cua lop 6a la 

4x10-3 = 37 ( hoc sinh ) 

dap so : 37 hoc sinh 

minh nhanh  nhat do !!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
duy lợi trần 09/02/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

có 37 học sinh đó

Đọc tiếp...
con cho ngu ngoc 28/04/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

có 37 học sinh

Đọc tiếp...
Linh 05/02/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Bài 4 bạn làm tương tự nha, khai thác ra hết là làm đc

Đọc tiếp...
Linh 05/02/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

3, Gọi ƯCLN(a,b) = d => a=a'.d                              hay a= 5.a'
                                         b=b'.d                                     b=5.b'

                                        (a',b')=1 ( a'>b')                        (a',b') =1 9a'>b')

Mà a.b = ƯCLn(a,b) . BCNN(a,b)

     a'.5.b'.5= 5.105

     a'.5.b'.5= 5.21.5

    => a'.b'.25= 525

=> a'.b' = 525:25

=> a'.b'=21

Ta có bảng :

d55
a'721
b'31
a35105
b15

5

Vậy ta có các cặp (a,b) : (35;150 và (105;5)

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 11/10/2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

Theo đề ta có : a chia hết cho 29 - 5

                       a chia hết cho 31 - 28

=> a chia hết cho 24

     a chia hết cho 3

Vì a chia hết cho 24 và 3 nên a thuộc BC ( 24 ; 3 )

24 = 23 . 3

3 = 3

BCNN ( 24 ; 3 ) = 23 . 3 = 24

Vậy a = 24

Số tự nhiên nhỏ nhất cần tìm là : 24

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 25/11/2016 lúc 06:40
Báo cáo sai phạm

24

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...
Vương Tuấn Khải 12/11/2017 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên đó là 24

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 31/12/2017 lúc 08:04
Báo cáo sai phạm

a chia 120 du 58 => a-58 chia het cho 120 => a-58+120.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 120              (1)

a chia 135 du 88 => a-88 chia het cho 135 => a-88+135.2 chia het cho 120 => a+182 chia het cho 135              (2)

Tu (1) va (2) => a+182 chia het cho 120 va 135

=> a+182 thuoc BC(120;135)

Vi a nho nhat nen a+182 cung phai nho nhat

=> a+182 thuoc BCNN(120;135)

120=23.3.5                                                     135=33.5

=> BCNN(120;158)=23.33.5=1080

=> a+182=1080  => a=898

Vay a=898

 
Đọc tiếp...
phạm kiều trinh 04/04/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a = 898 nha bạn (^-^)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Uyên 12/03/2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

thi bủi sáng òi bi giờ bk cũng hk có đc zì. nhưng cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 02/07/2015 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Gọi phân số phải tìm là \(\frac{a}{b}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{9}{20}\Rightarrow a=9k\) và \(b=20k\)

BCNN(a ; b) = 360. Mà (9 ; 20) = 1 \(\Rightarrow\) k = 360 : (20 . 9) = 2

Khi đó a = 9 . 2 = 18 và b = 20 . 2 = 40

          Phân số phải tìm là \(\frac{18}{40}\)

Đọc tiếp...
thách giám vào 21/02/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

sướng thế đinh tuấn việt được online math  lựa chọn

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25/07/2015 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Phân số đó có dạng \(\frac{9k}{20k}\)

Ta có BCNN(9k; 20k) = 360

Mà BCNN(9; 20) = 180

Do đó k = 360 : 180 = 2

=> 9k = 9 . 2 = 18 và 20k = 20 . 2 = 40

Phân số phải tìm là \(\frac{18}{40}\)

Đọc tiếp...
phùng khánh huyền 25/07/2015 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

có đúng ko vậy Đinh Tuấn Việt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đàm Bảo Ngọc 11/03/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

18/40 nha bạn hiiiiiiiiiiii

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 14/06/2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là thế này

Số tuổi của Hoàng là: 2010/133=15,...(tức =15 tuổi)

Năm sinh của Hoàng là:2010-15=1995

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/06/2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của Hoàng là a; năm sinh của Hoàng là b

Ta có: a+ b = 2010 và BCNN (a;b) = 133.UCLN (a;b)

Đặt k = UCLN (a;b) 

=> a = ka' ; b = kb'  (a';b' nguyên tố cùng nhau; a' < b' do a< b)

=> a+ b = k.(a'+b')  va BCNN (a;b) = 133.k

Ta lại có: a.b = BCNN(a;b). UCLN (a;b) 

=> k2.a'.b' = 133k2 => a'b' = 133 = 1.133

=> a' = 1; b' = 133

Mà a+ b = k(a' + b') = 2010 => 2010 = k.(1+133) => k = 15

=> b = 133.15 = 1995

Vậy Hoàng sinh năm 1995

Đọc tiếp...
Ác Mộng 14/06/2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

năm hoang sinh là năm 1995

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 09/08/2015 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số cần tìm và a,b,c, thứ tự là các số của nó (x thuộc N*) 
+ Nếu x chia hết cho 18 suy ra x chia hết cho 2 nên x chẵn 
Ta có a,b,c, tỉ lệ với 1:2:3 thì nhân theo hệ quả ta được các số 123 ; 246 ; 369 
mà x chia hết cho 9 suy ra x chia hết cho 3 
Thỏa mãn các điều kiện trên ta được các số 396 và 936 
Do x chia hết cho 18 suy ra x = 936 
Vậy số cần tìm là 936.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đức 21/02/2016 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

396 có đúng không?

Đọc tiếp...
NGUYỄN MAI HẢO 20/12/2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

rút gọn phân số 60/108=5/9

ta có 180 : ( 5 . 9 ) = 4

suy ra a/b = 4.5\9

vậy a/b = 20/36

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Vinh 11/02/2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

20/36

tk nhé

chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đào Minh Đăng 05/02/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm
Lê Anh Tú 04/04/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ﴾ a ; b ﴿ = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N ﴾1﴿

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N ﴾2﴿

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N ﴾3﴿

từ ﴾1﴿ => 2 : hết cho b ﴾ 2a : hết cho 3b mà ﴾2;3﴿ = 1 => 2a : hết cho b mà ﴾a;b﴿=1 => 2 : hết cho

b﴿ ﴾2﴿ => 4 : hết cho b ﴾ 4a : hét cho 5b mà ﴾ 4;5﴿=1 => 4a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 4 : hết cho

b ﴿ ﴾3﴿ => 6 : hết cho b ﴾ 6a : hết cho 7b mà ﴾ 6;7﴿=1 => 6a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 6 : hết cho

b﴿ từ ﴾1﴿ => a : hết cho 3 ﴾ 2a : hết cho 3 và ﴾ 2 ;3﴿= 1﴿

﴾2﴿ => a : hết cho 5 ﴾ 4a : hết cho 5 và ﴾ 4;5﴿ = 1﴿

﴾3﴿ => a : hết cho 7 ﴾ 6a : hết cho 7 và ﴾ 6;7﴿=1﴿

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN﴾ 3 ; 5 ;7﴿ = 105 , b thuộc ƯCLN﴾ 2 ; 4 ;6 ﴿= 12

=> a/b = 105/12 

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 14/08/2015 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)

từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

(2) => 4 : hết cho b ( 4a : hét cho 5b mà ( 4;5)=1 => 4a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 4 : hết cho b )

(3) => 6 : hết cho b ( 6a : hết cho 7b mà ( 6;7)=1 => 6a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 6 : hết cho b)

từ (1) => a : hết cho 3 ( 2a : hết cho 3 và ( 2 ;3)= 1)

(2) => a : hết cho 5 ( 4a : hết cho 5 và ( 4;5) = 1)

(3) => a : hết cho 7 ( 6a : hêts cho 7 và ( 6;7)=1)

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN( 3 ; 5 ;7) = 105 , b thuộc ƯCLN( 2 ; 4 ;6 )= 12

=> a/b = 105/12

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 24/01/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1
ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)
a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)
a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)
từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

Đọc tiếp...
Công chúa sinh đôi 20/11/2016 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Chiéc thứ nhất chạy nhanh sau : 30 ngày x2=60'= 1h Để nhanh lên đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua : 24x30=720 ngày-tương tự như thế :Chiéc thứ hai chạy chậm sau : 20 ngày x 3=60'= 1h Để chậm lại đúng 1 ngày cần 24 h đồng hồ phải chạy qua :24x20=480 ngay ỨCNN củ 480 &720 là 1440 Trả lời : sau 1440 ngày cả hai đồng hồ đếu chỉ giờ chính xác đúng nha tk nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 24/05/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN(a,b) = 10, suy ra : a = 10x ;  b = 10y 

(với x < y và ƯCLN(x,y) = 1 )                                                        

Ta có : a.b = 10x . 10y = 100xy                    (1)

Mặt khác: a.b = ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

  a.b = 10 . 900 = 9000                      (2)                                         

Từ (1) và (2), suy ra: xy = 90

Ta có các trường hợp sau:

 x    

 1    

 2    

 3    

 5    

   9  

 y

 90

  45

 30

 18

 10

 Từ đó suy ra a và b có các trường hợp sau:

a      

 10    

 20 

  30  

 50    

 90  

 y

  900

 450  

 300

 180

 100

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là BCNN(a ; B) = 90 thôi ! Vì nếu thế kia thì:

ƯCLN(a ; b) = 10   => a = 10m ; b = 10n   (m,n \(\in\) N*)

Mà a . b = ƯCLN(a ; b) . BCNN(a ; b) nên a . b = 10 . 900 = 9000

hay 10m . 10n = 9000   <=> 100mn = 9000  => mn = 9000 : 100 = 90

Sẽ ra rất nhiều kết quả của a và b.

Đọc tiếp...
Pham Van Tung 26/11/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: ƯCLN(a,b)=10 => a=10n ; b=10m (m<n) 

         => (m,n)=1

Lại có: axb=ƯCLN(a,b)xBCNN(a,b)

                =10x900=9000

Vì axb=9000(theo trên) nên:

 =>10n x 10m=9000

     100 x mxn=9000

     mxn        =9000:100

     mxn        =90

Mà (n,m)=1 nên ta có bảng:

  m    n     a     b 

 1     90    10    900

2      45    20    4500

5      18    50    1800 

9      10    90    100

   Vậy a,b=\(\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\left(90;100\right),\left(10;900\right),\left(20;4500\right),\left(50;1800\right)\)

Đọc tiếp...
cô bé bướng bỉnh 01/01/2017 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

1050  nha bạn

chúc bạn học tốt!!!!!

Đọc tiếp...
Bach duong de thuong 09/12/2017 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

mấy bọn này chỉ toàn biết copy của ng ta

giờ thử giải ra cho bố xem nào

đố mấy bác

Đọc tiếp...
nguyenthanhcong 09/12/2017 lúc 07:29
Báo cáo sai phạm

dap so 1050

Đọc tiếp...
Hoàng Như Quỳnh 23/06/2016 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số h/s của trường là a ( 0< a < 1200) a thuộc N

ta có a- 15 chia hết cho 20;25;30

=. a = 15 thuộc BCNN( 20;25;30) = 22.3.5= 300

=> BC( 20;25;30) = BC(300) = {0;300;600;900;1200;...}

= a thuộc { 15;;315;615;915;1215;...}

mà a<1000; a chia hết cho 41 nên a = 615

Đọc tiếp...
Ngọc Anh Đặng 03/01/2015 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

do 72=\(2^3.3^2\)

nên ít nhất trong 2 số a, b có một số chia hết cho 2

giả sử a chia hết cho 2 => b=42-a cũng chia hết cho 2

=> a và b đều chia hết cho 2.

tương tự ta cũng có a và b chia hết cho 3

=> a và b đều chia hết cho 6.

dễ thấy 42=36+6=30+12=18+24 (tổng 2 số chia hết cho 6)

trong 3 tổng trên chỉ có cặp 18 và 24 là thỏa mãn.

=> a=18 và b=24

Đọc tiếp...
hung 04/01/2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

do 72=2^3.3^2$2^3.3^2$

nên ít nhất trong 2 số a, b có một số chia hết cho 2

giả sử a chia hết cho 2 => b=42-a cũng chia hết cho 2

=> a và b đều chia hết cho 2.

tương tự ta cũng có a và b chia hết cho 3

=> a và b đều chia hết cho 6.

dễ thấy 42=36+6=30+12=18+24 (tổng 2 số chia hết cho 6)

trong 3 tổng trên chỉ có cặp 18 và 24 là thỏa mãn.

=> a=18 và b=24

Đọc tiếp...
hoang quynh anh 14/01/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

72=2 mu 3.3mu 2

suy ra a hoac b chia het cho 2

VD a chia hết cho 2 thì b - a cũng chia hết cho hai

vậy a và b cũng chia hết cho 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: