Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Học dốt :)) 16 tháng 6 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Bài làm

( x + 1 )( 2x - 3 ) = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\2x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}}\)

Vậy S = { -1; 3/2 }

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 16 tháng 6 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

( x + 1 )( 2x - 3 ) = 0

<=> x + 1 = 0 hoặc 2x - 3 = 0

<=> x = -1 hoặc x = 3/2

Đọc tiếp...
ミ๖ۣۜbé❤ηɠọ¢ッ⁰⁷ᴾ漫·舞彡 16 tháng 6 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(2x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1=0\\2x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\2x=3\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=\frac{3}{2}\end{cases}}}\)

vậy x=-1 hoặc x=3/2

Đọc tiếp...

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Câu hỏi 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chết ........... còn hơn sống nhục.

Câu hỏi 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Rộng lượng, thứ tha cho người có lỗi được gọi là ...........

Câu hỏi 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Chết đứng còn hơn sống ............

Câu hỏi 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Thong thả và được yên ổn, không phải khó nhọc, vất vả thì gọi là ...........

Câu hỏi 5:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất, tinh thần thì được gọi là ...........

Câu hỏi 6:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong các công việc chung thì được gọi là ...............

Câu hỏi 7:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Không giữ kín, mà để mọi người đều có thể biết thì được gọi là ...........

Câu hỏi 8:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mạnh bạo, gan góc, không sợ nguy hiểm thì được gọi là ..........

Câu hỏi 9:

Điền từ hô ứng thích hợp vào chỗ trống: Gió ......... to, con thuyền càng lướt nhanh trên mặt biển.

Câu hỏi 10:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Lối sống và nếp nghĩ đã hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì được gọi là ...........

Bài 2: Phép thuật mèo con.

Hãy ghép 2 ô trống chứa nội dung tương đồng hoặc bằng nhau thành đôi.

Dương

Khuyển

Gió

Mây

Tẩu

Điền

Địa

Lão

Đồng

Trạch

Bài 3: Em hãy đọc kỹ câu hỏi và ĐIỀN vào chỗ trống hoặc CHỌN 1 trong 4 đáp án cho sẵn.

Câu hỏi 1:

Từ “mực” trong các từ “mực nước biển”, “lọ mực”, “cá mực” “khăng khăng một mực”, có quan hệ với nhau như thế nào?

 • Đồng âm
 • Đồng nghĩa
 • Trái nghĩa
 • Nhiều nghĩa

Câu hỏi 2:

Trong các từ sau, từ nào phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu thơ
"Gió khô ô ...
Gió đẩy cánh buồm đi
Gió chẳng bao giờ mệt!"

 • Đồng ruộng
 • Cửa sổ
 • Cửa ngỏ
 • Muối trắng

Câu hỏi 3:

Trong các cặp từ sau, cặp nào là cặp từ đồng nghĩa?

 • béo - gầy
 • biếu - tặng
 • bút - thước
 • trước - sau

Câu hỏi 4:

Những câu thơ sau do tác giả nào viết ?
"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."

 • Nguyễn Thi
 • Nguyễn Đình Thi
 • Đoàn Thị Lam Luyến
 • Lâm Thị Mỹ Dạ

Câu hỏi 5:

Trong câu thơ “Sao đang vui vẻ ra buồn bã/ Vừa mới quen nhau đã lạ lùng.” có những từ trái nghĩa nào?

 • Vui – buồn
 • Mới – đã
 • Vui vẻ - buồn bã và quen – lạ lùng
 • Đang vui – đã lạ lùng

Câu hỏi 6:

Trong các từ sau, những từ nào là từ láy?

 • Bạn bè, bạn đường, bạn đọc
 • Hư hỏng, san sẻ, gắn bó
 • Thật thà, vui vẻ, chăm chỉ
 • Giúp đỡ, giúp sức

Câu hỏi 7:

Trong các từ sau, từ nào chỉ trạng thái yên ổn, tránh được rủi ro, thiệt hại?

 • an toàn
 • an ninh
 • an tâm
 • an bài

Câu hỏi 8:

Trong đoạn thơ sau, có những cặp từ trái nghĩa nào?
"Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa"

 • Bay, sa, thoảng
 • Trong- đục
 • Trong - đục, khoan - mau
 • Sa nửa vời – mau sầm sập

Câu hỏi 9:

Từ "ông" trong câu” Thời gian như lắng đọng khi ông mãi lặng yên đọc đi, đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc của con mình” thuộc loại từ gì?

 • đại từ
 • động từ
 • danh từ
 • tính từ

Câu hỏi 10:

Trong các câu sau, câu nào có từ “bà” là đại từ?

 • Bà Lan năm nay 70 tuổi.
 • Bà ơi, bà có khỏe không?
 • Tôi về quê thăm bà tôi.
 • Tiếng bà dịu dàng và trầm bổng.
Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Thái Sơn 13 tháng 6 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :

Vinh

Câu 2:

Khoan dung

Câu 3 :

quỳ

Câu 4:

bình yên

Câu 5:

cao thượng

câu 6:

năng nổ

Câu 7

công khai

Câu 8

dũng cảm

Câu 9

càng

Câu 10

truyền thống

Bài 3 :

Câu 1 : đồng âm

Câu 2: cửa sổ

Câu 3: biếu-tặng

Câu 4 :Nguyễn Đình Thi

Câu 5 : Vui vẻ - buồn bã và quen – lạ lùng

Câu 6:Thật thà, vui vẻ, chăm chỉ

Câu 7: an toàn

Câu 8: trong -đục  ; khoan - mau

Câu 9:đại từ

Câu 10:Bà ơi, bà có khỏe không?

Đọc tiếp...
Hà Minh Châu 7 tháng 6 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

                                            Trung bình mỗi bao nặng số kg là

                                                       (26+30+40):3=32(kg)

                                                                Đ/số:32 kg

Đọc tiếp...
nub 21 tháng 6 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{a^2+ab}\ge\frac{2}{\frac{1}{4}\left(3a+b\right)^2}\)

\(\Rightarrow\Sigma_{cyc}\frac{1}{a^2+ab}\ge\Sigma_{cyc}\frac{8}{\left(3a+b\right)^2}\ge8\frac{\left(\frac{1}{3a+b}+\frac{1}{3b+c}+\frac{1}{3c+a}\right)^2}{3}\ge\frac{8\frac{81}{16\left(a+b+c\right)^2}}{3}=\frac{27}{2\left(a+b+c\right)^2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Cảnh Kyf 5 tháng 6 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Có cách khác không thấy áp đặt ở cách 2 quá còn cách chuẩn hóa thì cảm giác không ổn

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 5 tháng 6 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

đề đúng: \(a,b,c>0\)

chuẩn hoá: \(a+b+c=3\)

\(\frac{1}{a^2+ab}+\frac{a}{2}+\frac{a+b}{4}\ge\frac{3}{2}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{a^2+ab}\ge\frac{3}{2}-\frac{3}{4}a-\frac{1}{4}b\)

tương tự \(\Rightarrow\)\(\Sigma\frac{1}{a^2+ab}\ge\frac{9}{2}-\left(a+b+c\right)=\frac{3}{2}=\frac{27}{2\left(a+b+c\right)^2}\)

dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)

chưa học chuẩn hoá thì dùng cách này: 

gia su: \(a+b+c=3k>0\)

\(\frac{1}{a^2+ab}+\frac{a}{2k^3}+\frac{a+b}{4k^3}\ge\frac{3}{2k^2}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{a^2+ab}\ge\frac{3}{2k^2}-\frac{3}{4k^3}a-\frac{1}{4k^3}b\)

\(\Rightarrow\)\(\Sigma\frac{1}{a^2+ab}\ge\frac{9}{2k^2}-\frac{a+b+c}{4k^3}=\frac{3}{2k^2}=\frac{27}{2\left(a+b+c\right)^2}\)

dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=k\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 18 tháng 5 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{1}{ab+2}+\frac{1}{bc+2}+\frac{1}{ca+2}\ge\frac{9}{ab+bc+ca+6}\ge\frac{9}{a^2+b^2+c^2+6}=1\)

Dấu "=" xảy ra <=> a = b = c = 1 

Vậy GTNN của P = 1 đạt tại x = y = z = 1

Đọc tiếp...
+*¨^¨*+ (_ *hoàng anh* _) +*¨^¨*+(๖ۣۜDarkness♫🌑) ~❄(тєαм❄ƒαιяу❄тαιℓ❄)︵²ᵏ⁹ 11 tháng 5 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,…. Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.

Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!” Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ.

Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Daddy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Daddy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.

Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Daddy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái.

*Ryeo*

Đọc tiếp...
meteor girl 20 tháng 5 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Mỗi một món quà tặng với em đều vô cùng ý nghĩa. Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, em đã được bố tặng cho chú gấu bông Doremon, là nhân vật hoạt hình mà em thích nhất và chú cũng rất đáng yêu.

Chú to bằng một nửa người của em. Chú Doremon ấy không có bộ lông xù mềm mại như những chú gấu bông khác mà là một lớp lông bằng vải cô-tông phẳng lì, nhưng bù lại bên trong, chú được nhồi rất nhiều bông mềm, khiến chú phồng to lên trông mũm mĩm, đáng yêu và ôm vào mềm mại, êm vô cùng. Chú gấu bông này giống hệt như trong phim vậy. Chú cũng có màu da xanh lam nhạt, khuôn mặt, hai tay, hai chân và phần bụng thì màu trắng. Cái đầu chú nhẵn nhụi, không có tai, khiến cho em nhớ về tiểu sử hài hước về đôi tai bị chuột cắn mất của chú. Đôi mắt chú to, tròn, đen láy được thiết kế đầy cầu kì nên trông giống như thật vậy, cùng với chiếc mũi tròn màu đỏ như quả sơ-ri, lấp lánh trên khuôn mặt tròn to. Cái miệng rộng, hai bên ria mép được khâu tinh xảo, chú nở nụ cười tươi toe toét để lộ cái lưỡi hồng xinh xắn bên trong. Thân chú thấp mà to, cái bụng tròn tròn, phình ra dễ thương, ở giữa có chiếc túi thần kì chứa biết bao những món bảo bối kì diệu. Trước cổ chú Doremon ấy có chiếc chuông vàng, mỗi khi ôm chú nựng nựng, chiếc chuông ấy lại rung lên phát ra tiếng kêu nhè nhẹ rất vui tai. Đôi tay tròn tròn không có ngón tay cùng hai chân to như hai cái bánh mì nhỏ, đằng sau là chiếc đuôi ngắn đỏ chót khiến chú càng thêm đáng yêu.

Em rất yêu quý chú Doremon ấy. Em thường ôm chú khi ngủ, khi học bài. Mỗi lần ôm chú, em đều nhớ về tuổi thơ với những tập phim ý nghĩa, vui vẻ, với hình ảnh một chú mèo máy thông minh, lém lỉnh, hay giúp đỡ bạn bè. Chú như trở thành một người bạn của em, giúp em bớt cô đơn. Mỗi khi em buồn, nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của chú, em lại cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Chú thật sự là một chú gấu bông tuyệt vời.

Em rất yêu quý chú gấu bông của em, vì còn là món quà bố tặng nên em càng trân trọng chú hơn. Em sẽ luôn giữ gìn và bảo vệ chú gấu đáng yêu ấy. Có lẽ chú sẽ luôn là người bạn em mang theo bất cứ nơi đâu sau này.

Đọc tiếp...
Trịnh An Na 13 tháng 5 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Bài tham khảo 4: Tả con búp bê

Trong nhà em, ai cũng có một sở thích riêng. Bố em thích thể thao, mẹ em yêu nấu ăn, bếp núc, anh trai em thích máy vi tính. Riêng em, em thích nhất là đồ chơi. Và món đồ chơi để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất là cô búp bê có tên là Mi.

Búp bê có gương mặt bầu bĩnh, tròn xoe. Cặp mắt xanh biếc, ánh lên sự dịu dàng, duyên dáng. Cái mũi cô cao, thanh thoát. Đôi môi cô đỏ thắm, lúc nào cũng mỉm cười. Hai bên má của cô được các cô chú công nhân tô điểm thêm màu hồng nhạt bên má. Tay và chân cô dài, cao rất hợp với thân hình mảnh mai của cô. Để tôn thêm vẻ đẹp của cô các bác công nhân tặng cho cô môt bộ váy màu đỏ tươi. Không chỉ có vậy, cô bạn này còn biết hát và đi nữa cơ!.

Mỗi lần em chạm vào ngực cô, tiếng hát du dương, trong trẻo cất lên. Lúc em đi học, tiếng hát ấy như những lời động viên em. Khi em buồn, tiếng hát như lời an ủi. Những lúc muốn chơi với cô, em nhấn nút công tắc đằng sau, cô bật dậy, đi đi lại lại.

Trên đời này, không ai có thể thiếu người bạn. Mi cũng giống như một người bạn của em. Thật vui khi có người bạn tốt như vậy.

Bài tham khảo 5: Tả con robot

Mùa hè vừa rồi, trong chuyến đi du lịch Trung Quốc, em được một bạn tặng cho em một con rô-bốt rất đẹp. Con rô-bốt có hình một chú rắn.

Tuy nhiên trông nó chẳng hề dữ dằn chút nào, ngắm nhìn còn thấy dễ thương nữa chứ, bởi vì nhà sản xuất đã làm theo mô hình một chú rô-bốt nên em rất thích. Chú rô-bốt của em có màu xanh lá cây đậm, đầu chú khom khom về trước hình con rắn hổ mang. Một bên tay chú xoắn lại hình mũi khoan, cái sừng của chú màu vàng và nhẵn bóng, có thể xoay đi, xoay lại, cái đuôi dài của chú càng làm chú trở nên dũng mãnh hơn.

Khi nào rảnh rỗi, em lại cùng bạn hàng xóm chơi chung với chú rô-bốt của em. Rô-bốt của em không dùng pin, muốn chú cử động em phải dùng tay xoay các khớp để chú tạo ra các hình khác nhau. Sau khi chơi, em để ngay ngắn chú rô-bốt này trên chiếc tủ đựng đồ lưu niệm của gia đình, trên chiếc tủ đó có những sản phẩm do chính tay em tạo ra.

Khi chơi với chú rô-bốt em lại nhớ đến người bạn Trung Quốc của em. Dù không hiểu được tiếng nói của nhau nhưng chúng em vẫn chơi những trò chơi rất vui. Đúng là tình bạn đã vượt qua cả rào cản ngôn ngữ, chúng em đã là những người bạn của nhau.

Em cảm giác chú rô-bốt này đã là người bạn tri kỷ luôn ở bên em. Em rất yêu chú rô-bốt của em.

Đọc tiếp...
Justina Phạm 8 tháng 5 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4x+3}{x^2+1}\le4\)

\(\Leftrightarrow\frac{4x+3}{x^2+1}\le\frac{4\left(x^2+1\right)}{x^2+1}\)

\(\Leftrightarrow4x+3\le4\left(x^2+1\right)\)

\(\Leftrightarrow4x+3\le4x^2+4\)

\(\Leftrightarrow4x-4x^2+3-4\le0\)

\(\Leftrightarrow-\left(2x-1\right)^2\le0\)(đpcm)

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Nghĩa 8 tháng 5 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow4x+3\le4x^2+4\Leftrightarrow4x^2-4x+1\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)^2\ge0\) (Luôn đúng ) 

=> Đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 24 tháng 5 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

4,5m bạn nhé 

Đọc tiếp...
Trần Học Giốt 15 tháng 5 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

câu này lớp 3 cũng làm được nói chi lớp 7 

mà đây là Toán chứ có phải là Tiếng Anh đâu

        LẠC ĐỀ BẠN Ê

Đọc tiếp...
Đào Nhật Quỳnh 1 tháng 5 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

\(\ne\)0; a>-2: \(x>\frac{2}{a\left(a+2\right)}\)

a<-2: \(x< \frac{2}{a\left(a+2\right)}\)

a=-2 bpt đúng với mọi x

Đọc tiếp...
Vũ Thanh Tùng 25 tháng 4 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

a) 2x-5 không âm <=>2x-5\(\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\ge\frac{5}{2}\)

b)\(-3x\le-7x+5\)

\(\Leftrightarrow4x\le5\Leftrightarrow x\le\frac{5}{4}\)

Đọc tiếp...
mimi chan 7 tháng 5 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Bạn An-na thân mến!

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này vì bạn chưa biết mình một người Việt Nam, nhưng mình lại biết bạn qua xem chương trình truyền hình về nước Nga. Chính vì thế mà mình muốn viết thư làm quen với bạn.

Mình tự giới thiệu nhé: Mình tên là Nguyễn Ngọc An Bình, học lớp 3A trường Tiểu học vạn Thắng 2 ở Vạn Ninh – Khánh Hòa, nước Việt Nam. Mình viết thư này để mong bạn cho mình biết về bạn: bạn năm học lớp mấy? Học giỏi môn nào? Thích chơi môn gì? Gia đình bạn ra sao?... Mình còn muốn biết thêm về đất nước, về cuộc sống của người dân Nga... Được như thế, mình và bạn trên thế giới sẽ được cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất này là của chúng mình ...

Chúc bạn luôn học giỏi và tràn đầy sức khỏe nhớ viết thư cho mình nhé!

                                                                                                                     

Người bạn Việt Nam.

Nguyễn Ngọc An Bình.

Đọc tiếp...
pham viet anh 4 tháng 5 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

???????????????

Đọc tiếp...
Đỗ Bích Ngọc 1 tháng 5 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

hello ! my name bich ngoc. what your name ? i'm nine year old .

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Trọng 8 tháng 4 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Ta có 

\((x-1)^2>=0 \) với mọi x

\(x^2-2x+1>=0\)

\(x^2-2x>=-1\)

Chia cả hai vế cho -1 ta đc

\(2x-x^2<=1\) với mọi x

đpcm

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ 8 tháng 4 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Xét hiệu : \(2x-x^2-1 = -(x^2 -2x+1) = -(x-1)^2\)

Ta thấy \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\Rightarrow-\left(x-1\right)^2\le0\)

\(=> ĐPCM\)

Đọc tiếp...
Trần Nguyên Châu 24 tháng 4 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

?????????????

Đọc tiếp...
Mai Thu Hiền 13 tháng 4 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)x<0 

kết hợp \(\Rightarrow\)-2

phần còn lại đây bn nhé !

Đọc tiếp...
Mai Thu Hiền 13 tháng 4 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm
 • Nếu 1<0 thì ta có : x2-2x+3(1-x) < 3 \(\Leftrightarrow\)x2-5x+3 < 3\(\Leftrightarrow\)x2-5x < 0 \(\Leftrightarrow\)x(x-5) < 0\(\Rightarrow\)x< 0  hoặc x< 5 
 •  
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: