Giúp tôi giải toán và làm văn


Manys Things 07/12/2016 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

301 cs 5 

bạn thi violympic đúng ko ? mình thi rồi đúng 100% lun

Đọc tiếp...
Sukidayo 10/12/2016 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

301 chữ số 5 đó bn!

Đọc tiếp...
huy 07/12/2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

uk thank nhé

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 29/11/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Bạn biết giải rồi mà

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 28/11/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Bài toán này là một biến thể của phương trình và bất phương trình kiểu :

\(\frac{ax}{\sqrt{a^2x^2-1}}+ab\ge b\)

Thật vậy, ta có điều kiện của bài toán là :  x≤−1 ∨ x≥1. x≤−1 ∨ x≥1.
Với x≤−1.x≤−1. Ta có bất phương trình vô nghiệm vì vế phải luôn dương và vế trái luôn âm.
Với x=1x=1 bất phương trình luôn đúng.
Với x>1x>1 ta biến đổi bất phương trình về bất phương trình 

\(35\sqrt{x^2-1}< 12xy\left(1+\sqrt{x^2-1}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}+x>\frac{35}{12}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}\right)^2+2.\left(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}\right)-\left(\frac{35}{12}\right)^2>0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}>\frac{25}{12}\)do \(\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}>0\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 04/10/2017 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

\(VT=\frac{c+ab}{a+b}+\frac{a+bc}{b+c}+\frac{b+ac}{a+c}\)

\(=\frac{c\left(a+b+c\right)+ab}{a+b}+\frac{a\left(a+b+c\right)+bc}{b+c}+\frac{b\left(a+b+c\right)+ac}{a+c}\)

\(=\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}+\frac{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}{a+c}\)

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(\frac{\left(c+a\right)\left(b+c\right)}{a+b}+\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{b+c}\ge2\left(a+c\right)\)

Tương tự cho 2 BĐT còn lại rồi cộng theo vế

\(2VT\ge4\left(a+b+c\right)=4=2VP\Rightarrow VT\ge VP\)

Xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
nguyen hoang bao ngoc 24/11/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

cờ , nhưng trước tiên hãy k cho tớ đã

Đọc tiếp...
Trần Thiều Cương 24/11/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

có mình nè kệt bạn nhé

Đọc tiếp...
vuongphuongnhi 24/11/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm
Tên mk là thiên hương yêu dấu 21/11/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

là từ " tứ " bỏ dấu là từ "tư" đều có nghĩa là chỉ số lượng 4 

Đọc tiếp...
Cong Hieu 21/11/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

CHữ tứ bỏ dấu đi thành chữ tư vẫn là số 4 nha 

k mình nha

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 21/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

là từ ' tứ ' đúng ko

Đọc tiếp...
Trần Ánh Ngọc 11/11/2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

để 23a   thì a là 3'9                             

Đọc tiếp...
hjvnbv b 11/11/2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

1 và 3 và 7 và 9

Đọc tiếp...
Hoang 11/11/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

3 hoặc 9

Đọc tiếp...
Minh Bui Tuan Minh 06/08/2016 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Ta có : 5A = 5 + 5^2 +...+ 5^51

=> 5A - A = 4A = 5^51 - 1

=> A = \(\frac{5^{51}-1}{4}\)

Đọc tiếp...
Trung Trần Chí 06/08/2016 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Sao tự dưng có 1 vậy bạn

Đọc tiếp...
tran duy anh 06/08/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

sao ban lam được vậy

Đọc tiếp...
Hot Girl 02/11/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm


Thực từ bao gồm: 

1. Danh từ: Là từ dùng để chỉ vật, việc, hiện tượng. 

2. Động từ: Là từ dùng để chỉ hành động của vật, việc, hiện tượng. 

3. Tính từ: Là từ dùng để chỉ tính chất của vật, việc, hiện tượng. 

4. Số từ: Là từ dùng để chỉ số lượng của vật, việc, hiện tượng. 

5. Trạng từ: Là từ dùng để chỉ trạng thái của vật, việc, hiện tượng. 

6. Đại từ: Là từ dùng để thay thế cho vật, việc, hiện tượng. 

Hư từ bao gồm: ( Dễ quên và nhầm lẫn nên Mr.Thai cho thêm ví dụ nhé! ) 

7. Quan hệ từ: Là từ dùng để nối các từ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ hoặc các câu ấy với nhau. DV: nhưng, mà, của, nên, như, với, ... Bố mẹ rất lo lắng cho con. (Quan hệ từ: "Cho") 

8. Phụ từ: Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. VD: đã, không còn, cũng sắp,.. trong câu: đã vui thì không còn nhớ nhiệp vụ nghĩa là cũng sắp tới lúc mất việc! 

9. Trợ từ: Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. DV: ( chú ý khó phân biệt ) 
- Chính nó đã nói với tôi điều đó .( Trợ từ: "Chính") 
- Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm tắt đèn. ( Tính từ: "Chính") 
- Nó đưa cho tôi những 10 000 đồng .(Trợ từ: "Những") 
- Nó đưa cho tôi những đồng tiền cuối cùng.(Số từ: "Những") 
- Em có quyền tự hào về tôi và cả em nữa.(Trợ từ: "Cả") 
- Ao sâu nước cả khôn chài cá. ( Tính từ: "Cả" ) 

10. Thán từ: Là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. VD: 
Ôi trời! Mấy cái từ loại này thật làm tôi đau đầu quá bà con à! (Thán từ: "Ôi trời")

                  tk nhoa bạn học tốt ! :)

Đọc tiếp...
Nhớ Mãi Mái Trường Xưa 02/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

có 10 loại từ

1. Danh từ: Là từ dùng để chỉ vật, việc, hiện tượng. 

2. Động từ: Là từ dùng để chỉ hành động của vật, việc, hiện tượng. 

3. Tính từ: Là từ dùng để chỉ tính chất của vật, việc, hiện tượng. 

4. Số từ: Là từ dùng để chỉ số lượng của vật, việc, hiện tượng. 

5. Trạng từ: Là từ dùng để chỉ trạng thái của vật, việc, hiện tượng. 

6. Đại từ: Là từ dùng để thay thế cho vật, việc, hiện tượng. 

Hư từ bao gồm: ( Dễ quên và nhầm lẫn nên Mr.Thai cho thêm ví dụ nhé! ) 

7. Quan hệ từ: Là từ dùng để nối các từ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa các từ hoặc các câu ấy với nhau. DV: nhưng, mà, của, nên, như, với, ... Bố mẹ rất lo lắng cho con. (Quan hệ từ: "Cho") 

8. Phụ từ: Là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. VD: đã, không còn, cũng sắp,.. trong câu: đã vui thì không còn nhớ nhiệp vụ nghĩa là cũng sắp tới lúc mất việc! 

9. Trợ từ: Là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. DV: ( chú ý khó phân biệt ) 
- Chính nó đã nói với tôi điều đó .( Trợ từ: "Chính") 
- Chị Dậu là nhân vật chính của tác phẩm tắt đèn. ( Tính từ: "Chính") 
- Nó đưa cho tôi những 10 000 đồng .(Trợ từ: "Những") 
- Nó đưa cho tôi những đồng tiền cuối cùng.(Số từ: "Những") 
- Em có quyền tự hào về tôi và cả em nữa.(Trợ từ: "Cả") 
- Ao sâu nước cả khôn chài cá. ( Tính từ: "Cả" ) 

10. Thán từ: Là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. VD: 
Ôi trời! Mấy cái từ loại này thật làm tôi đau đầu quá bà con à! (Thán từ: "Ôi trời")

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 02/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trọng Minh Vũ            

có 5 loại từ

+ Danh từ 
+ Động từ 
+ Tính từ 
+ Trạng từ 
+ Hư từ 

Đọc tiếp...
Cao Chi Hieu 02/11/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

chúc mừng bạn mk vừa báo cáo xong !

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 02/11/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Giải bất phương trình :
325x(2x2+9)4x+3x 

=> = ..........

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 27/10/2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của lớp học là :

d, 24 dm

Vậy chọn d, 24 dm

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 27/10/2017 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Chiều dài bảng của lớp học là :

d, 24dm

Vậy ta chọn đáp án d

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 29/10/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Chiều dài bảng của lớp học khoảng 24 dm

Ta chọn đáp án D

Mấy độ dài kia có quá ngắn và quá dài

Đọc tiếp...
Newton 19/10/2017 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

TA CÓ : a,bc . a+b+c = 10

=> a+b+c = 10 : a,bc 

=> a+b+c = 10 -2 (Do a,bc = a+b+c )

=> a+b+c = 8 = a,bc

Mà a,bc . a+b+c = 10

=> a =1 , b=2 , c= 5

Thử thay vào nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 18/09/2016 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+1}\ge\left(1-\frac{1}{y+1}\right)+\left(1-\frac{1}{z+1}\right)=\frac{y}{y+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{yz}}{\sqrt{\left(y+1\right).\left(z+1\right)}}\)

Tương tự : \(\frac{1}{y+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{z}{z+1}\ge\frac{2\sqrt{xz}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(z+1\right)}}\)

\(\frac{1}{z+1}\ge\frac{x}{x+1}+\frac{y}{y+1}\ge\frac{2\sqrt{xy}}{\sqrt{\left(x+1\right)\left(y+1\right)}}\)

Nhân các vế lại với nhau : \(\frac{1}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\ge\frac{8xyz}{\left(x+1\right)\left(y+1\right)\left(z+1\right)}\Rightarrow xyz\le\frac{1}{8}\)

Vậy Max F = 1/8 <=> x = y = z = 1/2

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 15/10/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

a) \(a^3+b^3+c^3=3abc\Rightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\right)=0\)

Mà \(a+b+c\ne0\) nên \(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}\left[\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\right]=0\Rightarrow a=b=c\) thay vào N ta được :

\(N=\frac{3.a^{2016}}{\left(3a\right)^{2016}}=\frac{3}{3^{2016}}=\frac{1}{3^{2015}}\)

b) Do \(n^2+4n+2013\) là số CP nên \(n^2+4n+2013=a^2\) (a thuộc Z)

\(\Leftrightarrow\left(n^2+4n+4\right)-a^2=-2009\)

\(\Leftrightarrow\left(n+2\right)^2-a^2=-2009\Leftrightarrow\left(n-a+2\right)\left(n+a+2\right)=-2009\)

Đến đây xét ước -2009 ra là đc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: