Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Tiền Phương 26 tháng 12 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{\left|x^2-4x\right|+3}{x^2+\left|x-5\right|}\ge1\)

\(\Leftrightarrow\left|x^2-4x\right|+3\ge x^2+\left|x-5\right|\)

\(\Leftrightarrow\left|x^2-4x\right|+3-x^2-\left|x-5\right|\ge0\)   (1)

+ nếu x= 0. từ pt (1) => 3 \(\ge\)0 ( đúng )

+ nếu x < 4 và x \(\ne\)0.

từ pt (1) => 4x - x2  + 3 - x2 - ( 5 - x ) \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow-2x^2+5x-2\ge0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x+2\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(2x-1\right)\le0\)

\(\orbr{\begin{cases}\hept{\begin{cases}x-2\ge0\\2x-1\le0\end{cases}}\\\hept{\begin{cases}x-2\le0\\2x-1\ge0\end{cases}}\end{cases}}\)   TH 1: 

\(\hept{\begin{cases}x-2\ge0\\2x-1\le0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\ge2\\x\le\frac{1}{2}\end{cases}}\)( vô lý ) 

    TH 2:

\(\hept{\begin{cases}x-2\le0\\2x-1\ge0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\le2\\x\ge\frac{1}{2}\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{2}\le x\le2\)  ( thỏa mãn x< 4 )

+ nếu \(4\le x< 5\)

từ pt (1) => x2 - 4x + 3 - x- ( 5 - x ) \(\ge0\)

\(\Leftrightarrow-3x-2\ge0\)

\(\Leftrightarrow3x+2\le0\)

\(\Leftrightarrow x\le-\frac{2}{3}\)( không thỏa man \(4\le x< 5\))

+ nếu \(x\ge5\)

từ pt (1) => x2 - 4x + 3 - x2 - ( x -5 ) \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow-5x+8\ge0\)

\(\Leftrightarrow5x\le8\)
\(\Leftrightarrow x\le\frac{8}{5}\)  ( không thỏa mãn \(x\ge5\))

vậy: bpt có nghiệm là \(\frac{1}{2}\le x\le2\)

Đọc tiếp...
Trương Tiền Phương 26 tháng 12 2019 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

1) ta có: \(x^2\le\left|1-\frac{2}{x^2}\right|\)                            ( *)

+ nếu \(x^2\ge2\)

từ (*) \(\Rightarrow x^2\le1-\frac{2}{x^2}\)

\(\Leftrightarrow x^2-1+\frac{2}{x^2}\le0\)

\(\Rightarrow x^4-x^2+2\le0\)         (vì \(x^2\ge0\))

\(\Leftrightarrow\left(x^2-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{4}\le0\)  ( vô lý )

+ nếu \(x^2\le2\)

tứ (*) \(\Rightarrow x^2\le\frac{2}{x^2}-1\)

\(\Leftrightarrow x^2-\frac{2}{x^2}+1\le0\)

\(\Rightarrow x^4-2+x^2\le0\)        (vì \(x^2\ge0\))

\(\Leftrightarrow\left(x^2-1\right)\left(x^2+2\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow x^2-1\le0\)      ( vì \(x^2+2\)> 0 )

\(\Leftrightarrow x^2\le1\)

\(\Leftrightarrow-1\le x\le1\)

Vậy: \(-1\le x\le1\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 5 tháng 8 2015 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Tích (a - 1). (a2  - 4).(a- 71). (a- 10) < 0 

=> trong 2 số trên có 3 dương và 1 số âm hoặc 1 số dương và 3 số âm

Nhận xét: -1 > -4 > -10 > -71 nên a- 1 > a2  - 4 > a- 10 > a- 71. Do vậy

+) Trường hợp:   3 số dương và 2 số âm  => a- 1 > a2  - 4 > a- 10 >0 >  a- 71

=> a2 > 10 và a2 < 71 => 10 < a2 < 71. Mà a nguyên nên a = 16; 25; 36; 49;

=> a \(\in\) {4;-4;5;-5;6;-6;7;-7}

+) Trường hợp: 1 số dương và 3 số âm => a- 1 >0 >  a2  - 4 > a- 10 > a- 71

=> a> 1 và a< 4

=> 1 < a< 4 mà a nguyên nên a2 không có giá trị nào thỏa mãn

Vậy a \(\in\) {4;-4;5;-5;6;-6;7;-7}

Đọc tiếp...
Nyatmax 18 tháng 12 2019 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Ta co:

\(3=x^2+y^2+z^2\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\Rightarrow x+y+z\le3=x^2+y^2+z^2\)

Xet

\(\left(x^2+y+z\right)\left(1+y+z\right)\ge3\left(x+y+z\right)^2\Rightarrow x^2+y+z\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{1+y+z}\)

\(\Rightarrow VT\le\Sigma_{cyc}\frac{x\left(1+y+z\right)}{\left(x+y+z\right)^2}=\frac{x+y+z+2\left(xy+yz+zx\right)}{\left(x+y+z\right)^2}\le\frac{\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2}=1\)

Dau '=' xay ra khi \(x=y=z=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khả Vân 12 tháng 11 2019 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Số ki-lô-gam gạo của hàng thứ hai là:

577890+7847896=1342686(ki-lô-gam)

Số ki-lô-gam gạo của cả hai hàng là:

577890+1342686=1920576(ki-lô-gam)

ĐS:1920576 ki-lô-gam gạo

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Triều 12 tháng 11 2019 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Hàng thứ hai có số gạo là:  577890+7847896=8425786(kg)

Cả hai hàng có số gạo là : 8425786+577890=9003676(kg)

Đọc tiếp...
leewongeun 12 tháng 11 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Cả hai bao gạo có số Ki-lô-gam là:

      577890+(7847896+577890)=9003676

                      Đáp số:9003676 ki-lô-gam

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 11 tháng 7 2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = x7 + x5 + 1

=> A = x7 + (x5 + 1)

=> A = x5(x2 + 1)

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 11 tháng 7 2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^7+x^5+1=x.x.x.x.x.x.x+x.x.x.x.x+1\)

\(=x.x.x.x.x\left(x.x+1\right)\)

Kết quả như vậy phải không. Mình chưa học mới xem sơ thôi. Nếu sai bạn đừng trách.

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 1 tháng 10 2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : 4( b² + c² + d² + e²) ≥( b + c + d +e )² ( dễ lắm, bạn tự cm lấy nhé, ) 
=> ( b² + c² + d² + e²) ≥ ( b + c + d +e )²/4 (*) 
G/s bdt đề bài đúng, ta có: 
<=> a² + b²+ c² + d²+ e² - a(b + c + d +e) ≥ 0 
Lại có ( *) => ta có : a² + b²+ c² + d² + e² - a(b + c + d +e) ≥ a² + ( b + c + d +e )²/4 - a(b + c + d +e) 
<=> [ a - ( b + c+ d +e)/2]² => hiển nhiên đúng 
Vậy ta có dpcm. 
Với cách này ta cũng có thể chứng minh các bdt tương tự với 3 biến, 4 biến v.v.... 
Chúc bạn học giỏi, chào bạn!  

Đọc tiếp...
duy 16 tháng 10 2019 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

chúc ngủ ngon cảm ơn nha thanh nguyên

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜTɦαηɦツ๖ۣۜNɠυүêη✰ 16 tháng 10 2019 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

Ko đăng câu hỏi linh tinh lên diễn đán

Chúc bn hok tốt ~

Đọc tiếp...
duy 16 tháng 10 2019 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm
Trần Ánh Ngọc 11 tháng 11 2017 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

để 23a   thì a là 3'9                             

Đọc tiếp...
hjvnbv b 11 tháng 11 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

1 và 3 và 7 và 9

Đọc tiếp...
Hoang 11 tháng 11 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

3 hoặc 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh Hoài 17 tháng 1 2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

duphuongthao làm đúng rồi, tham khảo nha !

Đọc tiếp...
NTH 19 tháng 9 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

mik hỏi bạn mik bảo x<10

Đọc tiếp...
duphuongthao 14 tháng 8 2017 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+\sqrt{2x-1}}+\sqrt{x-\sqrt{2x-1}}=\sqrt{2}\)

\(\Leftrightarrow x+\sqrt{2x-1}+x-\sqrt{2x-1}+2\sqrt{\left(x+\sqrt{2x-1}\right)\cdot\left(x-\sqrt{2x-1}\right)}=2\)

\(\Leftrightarrow2x+2\sqrt{x^2-2x+1}=2\Leftrightarrow2\left(x+\sqrt{\left(x-1\right)^2}\right)=2\Leftrightarrow x+|^{ }_{ }x-1|=1\)

\(\Leftrightarrow|^{ }_{ }x-1|^{ }_{ }=1-x\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow x< 1\)

vậy x<1

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26 tháng 10 2016 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Đọc tiếp...
vũ nam anh 31 tháng 8 2019 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

dễ ẹc sao mày ngu thế

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 12 tháng 2 2019 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BĐT CÔ SI ,TA CÓ:

\(\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le\frac{3a+\left(a+2b\right)}{2}=2a+b\)\(\Leftrightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le a\left(2a+b\right)=2a^2+ab\left(1\right)\) 

(VÌ a,b khong âm). C/M TƯƠNG TỰ TA CÓ \(b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2b^2+ab\left(2\right)\) 

TA CÓ  :\(2ab\le a^2+b^2\le2\left(3\right)\).TỪ (1),(2),(3)  TA CÓ;

\(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2a^2+2b^2+ab+ab\le\)\(2\left(a^2+b^2\right)+2ab\le4+2=6\) 

DẤU ĐẲNG THỨC XẢY RA KHI a=b=1

Đọc tiếp...
Nguyễn Chính Hải 17 tháng 1 2017 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: A = x^2+4x

           =>A= x(×+4)

Để A có gtri dương=>x và ( x+4) cùng dấu

Xét x và x+4 có gtri dương

=>x lớn hơn  0     (1)

Xét x và x+4 có gtri âm

=>x bé hơn -4.       (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra

Để A có gtri dương thì x phải lớn hơn 0 và bé hơn -4

b)

Ta có: B = (x-3)(x+7)

=> B = (x+(-3)) (x+7)

=> B = x^2+(-3)x+7x+(-21)

=> B =x(x+5)+(-21)

Để B có gtri dương => x(x+5)>21

Xét x = 1 => B=1(1+5)=6< 21( ko t/mãn)

Tương tự vs 2 ta cũng thấy ko thỏa mãn

Xét x =3=>B=3(3+5)=24>21( t/mãn)

Vậy để B có gtri dương thì x> 3

Còn câu c) thì tịttttttttttt..........(°¤°)

Đọc tiếp...
vương quốc triệu Hôm kia lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

a.   Ta có A = x2+4x =x.(x+4)

Để A đạt giá trị dương

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>0\\x+4>0\end{cases}}\)  hoặc    \(\hept{\begin{cases}x< 0\\x+4< 0\end{cases}}\)

TH1

\(\hept{\begin{cases}x>0\\x+4>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>0\\x>-4\end{cases}\Rightarrow}x>0}\)

TH2

\(\hept{\begin{cases}x< 0\\x+4< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 0\\x< -4\end{cases}\Rightarrow}-4< x< 0}\)

      Vậy    \(x>0\)  hoặc \(-4< x< 0\)  thì A đạt giá trị dương

b.  B= (x-3).(x+7)

Để B đạt giá trị dương

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3>0\\x+7>0\end{cases}}\)   hoặc \(\hept{\begin{cases}x-3< 0\\x+7< 0\end{cases}}\)

TH1

\(\hept{\begin{cases}x-3>0\\x+7>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>3\\x>-7\end{cases}}}\Rightarrow x>3\)

TH2

\(\hept{\begin{cases}x-3< 0\\x+7< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 3\\x< -7\end{cases}\Rightarrow}x< -7}\)

 Vậy  \(x>3\) hoặc  \(x< -7\) thì B đạt giá trị dương

c.   \(C=\left(\frac{1}{2}-x\right).\left(\frac{1}{3}-x\right)\)  

Để C đạt giá trị dương

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{2}-x>0\\\frac{1}{3}-x>0\end{cases}}\)   hoặc   \(\hept{\begin{cases}\frac{1}{2}-x< 0\\\frac{1}{3}-x< 0\end{cases}}\) 

TH1

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{2}-x>0\\\frac{1}{3}-x>0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< \frac{1}{2}\\x< \frac{1}{3}\end{cases}\Rightarrow x< \frac{1}{3}}\)

TH2

\(\hept{\begin{cases}\frac{1}{2}-x< 0\\\frac{1}{3}-x< 0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x>\frac{1}{2}\\x>\frac{1}{3}\end{cases}\Rightarrow}x>\frac{1}{2}}\)

   Vậy   \(x< \frac{1}{3}\)  hoặc  \(x>\frac{1}{2}\)  thì C đạt giá trị dương

Đọc tiếp...
công tử họ Nguyễn 10 tháng 3 2019 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

do ducanh vs daoxuan dg ngáo vler

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 25 tháng 5 2019 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy=Schwarz ta có:

\(x^2+y^2+z^2\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\Rightarrow x+y+z\le\sqrt{3}\)

Ta lại có:\(\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\forall x,y,z\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)-2\left(xy+yz+zx\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)

\(\Rightarrow A\le\sqrt{3}+1\)

Dấu '=' xảy ra khi \(x=y=z=\frac{1}{\sqrt{3}}\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 29 tháng 5 2019 lúc 7:58
Báo cáo sai phạm

Em làm lại,cách này mà còn sai nữa thì em xin hàng ạ! Dù sao đi nữa cũng xin mọi người chịu khó góp ý giúp em để em càng ngày càng tiến bộ hơn nữa ạ! Thanks all !

*Tìm min

Đặt p = x + y + z; q = xy + yz + zx thì \(x^2+y^2+z^2=p^2-2q=1\Rightarrow q=\frac{p^2-1}{2}\)

Suy ra \(A=p+q=p+\frac{p^2-1}{2}=\frac{p^2+2p-1}{2}\)

\(=\frac{p^2+2p+1-2}{2}=\frac{\left(p+1\right)^2-2}{2}\ge-\frac{2}{2}=-1\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là -1.

Dấu "=" xảy ra khi (x;y;z) = (0;0;-1) (chỗ này em không biết giải rõ thế nào nữa :v)

*Tìm max

Ta có BĐT sau: \(xy+yz+zx\le\frac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\le x^2+y^2+z^2\)

Suy ra \(q\le\frac{p^2}{3}\le p^2-2q=1\) suy ra \(\hept{\begin{cases}q\le p^2-2q=1\\p^2\le3\left(p^2-2q\right)\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}q\le1\\p\le\sqrt{3\left(p^2-2q\right)}=\sqrt{3}\end{cases}}\)

Suy ra \(A=p+q\le\sqrt{3}+1\)

Đọc tiếp...
SKT_NTT 25 tháng 5 2019 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(x^2+y^2\ge2\sqrt{x^2y^2}=2xy\)\(y^2+z^2\ge2\sqrt{y^2z^2}=2yz\)\(x^2+z^2\ge2\sqrt{x^2z^2}=2xz\)

\(\Rightarrow2\left(x^2+y^2+z^2\right)\ge2\left(xy+yz+xz\right)\)\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)

hay \(xy+yz+xz\le1\)

Mặt khác : \(x^2+1\ge2x;y^2+1\ge2y;z^2+1\ge2z\)nên \(x^2+y^2+z^2+3\ge2\left(x+y+z\right)\)

hay \(2\left(x+y+z\right)\le4\)\(\Rightarrow x+y+z\le2\)

\(\Rightarrow A=x+y+z+xy+yz+xz\le2+1=3\)

hình như làm thế này sai thì phải

Đọc tiếp...
Taylor Swift 21 tháng 8 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20 tháng 4 2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 9 tháng 4 2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình 24 tháng 8 2019 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

nếu gia dình có them một thành viên thì bình quân thu nhập của mỗi người là:

                          2000000  x 4 :5=1600000(đồng)

  bình quân thu nhập của mỗi người bị giảm đi khi có thêm thành viên thứ 5 là;

                        2000000-1600000=400000(đồng )

                                    Đ/s:.........

 study well

 k nha

 k đúng để ủng hộ mk nhé

Đọc tiếp...
Girl lạnh lùng 2k6 24 tháng 8 2019 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

400000 đồng

 k nha

 k ủng hộ mk nha.chỉ cần lên 11 sp là đủ

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 27 tháng 8 2016 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

x0= 8 - ( \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\)) (1)

Ta có (  \(2\sqrt{2+\sqrt{3}}\)\(2\sqrt{6-3\sqrt{3}}\))2 = 32

Do đó x02 = 8 - \(\sqrt{32}\)(2)

PT <=> (x- 8)2 - 32 = 0 (3)

Thế (2) vào (3) thì đúng

Vậy x0 là nghiệm của PT

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: