Giúp tôi giải toán và làm văn


Đg Trang 2k7 18/06/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

lập nick ik mak chơi,lm sao cho đc,mk ko chơi nên ko bt

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 18/06/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

cho kiểu gì

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 27/05/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Trung bình nhân là: Căn số bậc hai của tích của hai số. VD: + ở BĐT Cô-si: căn ab là trung bình nhân của a và b

                                                                                                + 6 là trung bình nhân của 4 và 9 vì 6 = \(\sqrt{4.9}\) 

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 19/05/2018 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

\(x^4>1\)

<=> \(x^4-1>0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)>0\)

Do x2 + 1 > 0 với mọi x nên 

\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)>0\)

<=>> \(\hept{\begin{cases}x-1>0\\x+1>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>1\\x>-1\end{cases}}\Rightarrow x>1\)           Hay             \(\hept{\begin{cases}x-1< 0\\x+1< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x< -1\end{cases}}\Rightarrow x< -1\)

Vậy ................ 

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 19/05/2018 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

x> 1

<=> x2 > 1

<=> \(|x|\)> 1

Áp dụng công thức: \(|A|>a\left(a>0\right)\Rightarrow\orbr{\begin{cases}A>a\\A< -a\end{cases}}\) (cái này đã học từ lớp dưới rồi nha bn)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x>1\\x< -1\end{cases}}\) 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^2>3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-5>3\)

\(\Leftrightarrow2x>8\)

\(\Leftrightarrow x>4\)

\(x^3+2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2+2\right)< 0\)

\(TH1:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2+2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2< -2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x\in rỗng\end{cases}}}\)

\(TH2:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2>-2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}X< 0\\X\in RỖNG\end{cases}}}\)

\(x^2-4x+5< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-5x-5< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(5x+5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-5\left(x+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1< 0\\x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< -1\\x>5\end{cases}\Leftrightarrow}rỗng}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1>0\\x-5< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>-1\\x< 5\end{cases}\Leftrightarrow-1< x< 5}\)

 k cho mk nhé 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11/04/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2< 9\)

\(\Leftrightarrow x^2< 3^2\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)

\(\left(x-2\right)^2< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2< 2^2\)

\(\Leftrightarrow x-2< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 1\)

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

Đọc tiếp...
nguyen thi khanh huyen 15/05/2018 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

ta có:

x4-8x2-9=0

x4+9x2-x2-9=0
x4-x2+9x2-9=0
x2(x2-1)+9(x2-10=0
(x2-1)(x2+9)=0

=>x2-1=0=>x=1

=>x2+9=0=>x=-3

Đọc tiếp...
Phan Thanh Hiển 15/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

\(X^4-8x^2-9=0\left(1\right)\)

Đặt:\(t=x^2\left(t\ge0\right)\)

\(Pt\left(1\right)\Leftrightarrow t^2-8t-9=0\)

Tự giải pt bậc 2 ta đc \(\orbr{\begin{cases}t_1=9\left(n\right)\\t_2=-1\left(l\right)\end{cases}}\)

Với:\(t_{1=9\Rightarrow x^2=9\Rightarrow x=\orbr{\begin{cases}3\\-3\end{cases}}}\)

Đọc tiếp...
Itraac Nguyễn 15/05/2018 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài là như này à x4- 8x2-9=0

Đọc tiếp...
kudo shinichi 14/05/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(x\times1,2+1,2\times3,8+x=12\)

\(x\times1,2+4,56+x=12\)

\(x\times\left(1,2+1\right)=12-4,56\)

\(x\times2,2=7,44\)

\(x=7,44:2,2=\frac{186}{55}\)

Đọc tiếp...
Fan UNI5 14/05/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

=Xx1,2+3,8 xX

=Xx5xX=12=12:5

X=1,4

Đọc tiếp...
Phong Luyến Vãn 10/06/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

đồ điên

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 10/06/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Ngáooooooo :)))))

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 10/06/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

?????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 12/05/2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

trả lời

80 m

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 12/05/2018 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

Cạnh bên hình bình hành bằng chiều cao hình bình hành là : 

25 x 3/5 = 15 ( m ) 

Chu vi hình hình hành là : 

25 + 15 + 25 + 15 = 80 ( m ) 

Đọc tiếp...
Cô Nàng Thiên Bình 14/05/2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy của hình bình hành là:

  25 : 5 x 3 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất hình bình hành là :

  ( 25 + 15 ) x 2 = 80 ( m )

                        Đáp số : 80 m

 Chúc bạn học tốt ! >_<

Đọc tiếp...
chikaino channel 10/05/2018 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{2}{3}-2\ge2x+\frac{x}{2}\)

\(\Leftrightarrow6x-2\ge15x\)

\(\Leftrightarrow x\le-\frac{2}{9}\)

Vậy \(x\le-\frac{2}{9}\)

Đọc tiếp...
Lương Đình Khánh 07/05/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(x^2+x+1\)

\(=x^2+2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1\) 

\(=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\)

Vì \(\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

CMTT \(x^2-x+1>0\)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 04/05/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

A a^2+2a nhỏ hơn a^2+2a+1 suy ra đpcm

B m^2+n^2+2-2(m+n)

=m^2-2m+1+n^2-2n+1=(m-1)^2+(n-1)^2 lớn hơn hoặc bg 0+0=0

Suy ra m^2+n^2+2-2(m-n) lớn hơn hoặc bg 0 

Suy ra m^2+n^2+2 lớn hơn hoặc bg 2(m-n)

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/05/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lít= 1dm3

@_@

Đọc tiếp...
HQL 03/03/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m trong bể có chứa một thể tích nước bằng 2\3 thể h của bể 1lit= 1dm3

Đọc tiếp...
Chino Kafuu 02/05/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

mỗi năm tuổi mẹ và tuổi con đều tăng thêm 1 tuổi nên sau 2 năm tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi.(vẽ sơ đồ ra,mk lười ko vẽ đâu)

tuổi con hn là:36:(4-1)*1=12

tuổi mẹ hiện nay:     12+36=48

                                                    Đ/S:

thế thôi,mình làm theo linh cảm,chưa chắc đã đúng đâu

Đọc tiếp...
CristianoRonaldo 02/05/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

bạn đọc lại đề bài đi ko có bài nào đề nào như thế này đâu

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: