Giúp tôi giải toán


_ In my heart there is an invisible sorrow_ Hôm qua lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

1 + 1

= 1 x 2

= 2

Tk nha

Chúc bn hok giỏi

may mắn thành côg

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung Hôm qua lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

1 + 1 = 2

Đáp số : 2

Nguyễn Việt Bắc 9_ 17 giờ trước (16:00)
Báo cáo sai phạm

bằng 2

không đăng các câu hỏi linh tinh nha bạn 

12345

Kurosaki Akatsu 17/07 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{x-2}+\frac{x+2}{x}>2\)

\(\frac{x^2}{x\left(x-2\right)}+\frac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{x\left(x-2\right)}>2\)

\(\frac{x^2+x^2-4}{x\left(x-2\right)}>2\)

\(2x^2-4>2.x\left(x-2\right)\)

\(x^2-2>x^2-2x\)

\(\Leftrightarrow2>2x\)

\(\Rightarrow x< 1\)

thuthuy123 17/07 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2}{x\left(x-2\right)}+\frac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{x\left(x-2\right)}>\frac{2x\left(x-2\right)}{x\left(x-2\right)}\)

=\(\frac{x^2+x^2-4}{x\left(x-2\right)}>\frac{2x^2+2x}{x\left(x-2\right)}\)

=>\(x^2+x^2-4>2x^2+2x\)

\(x^2+x^2-2x^2-2x>4\)

=-2x>4

=x<-2

thick cái nha 

Nguyễn Thị BÍch Hậu 19/06/2015 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

a) vì 5>0 rồi => \(\frac{x+2}{5}\ge0\Leftrightarrow x+2\ge0\Leftrightarrow x\ge-2\)

b) th1: x+2<0 và x-3>0 <=> x<-2 và x>3 => vô lí

th2: x+2>0 và x-3<0 <=> x>-2 và x<3 => -2<x<3

c) \(\Leftrightarrow\frac{x-1}{x-3}-1>0\Leftrightarrow\frac{x-1-x+3}{x-3}>0\Leftrightarrow\frac{2}{x-3}>0\) đến đây làm như câu a, nếu k làm đc liên hệ mình làm nốt

Đỗ Bá Lâm 01/05/2017 lúc 23:12
Báo cáo sai phạm

36 học sinh 

k nha

Huỳnh Diệu Bảo 01/05/2017 lúc 23:13
Báo cáo sai phạm

1 học sinh tương ứng với : 1-1/2-1/4-2/9 = 1/36 (lớp)
cả lớp có:   1 : 1/36 = 1*36 = 36 (học sinh) 
Đáp số: 36 học sinh

Nguyễn Bá Hoàng Minh 17/07 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

36 hoc sinh

Trần Thùy Dung CTV 25/04/2017 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{m-4}{6m+9}=\frac{1}{3}.\frac{m-4}{2m+3}>0\)

Để biểu thức trên dương  \(\Leftrightarrow\frac{m-4}{2m+3}>0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m-4>0;2m+3>0\\m-4< 0;2m+3< 0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m>4;m>-\frac{3}{2}\\m< 4;m< -\frac{3}{2}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m>4\\m< -\frac{3}{2}\end{cases}}\)

Lê Hương 25/04/2017 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Giúp tớ với!!! HELP ME!!!!!!!!!!!

Nguyễn Hoàng Phúc 14/01/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

JOEN JUNGBOOK đẹp trai hơn

Jeon Jung Kook 28/02/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

jeon jung kook dep trai nhat

Hân Bang Tan 18/01/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Đương nhiên là JungKook nhà Bang Tan đẹp hơn rồi.

Có ai là anti-fan TF Boys không ? .-.

Jason 13/07/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{2x\left(3x-5\right)}{x^2+1}< 0\)

ta thấy x2+1 luôn dương với mọi x 

nên 2x(3x-5) <0

TH1: \(\orbr{\begin{cases}2x< 0\\3x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< 0\\3x>5\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x< 0\\x>\frac{5}{3}\end{cases}\left(ktm\right)}}\)

TH2: \(\orbr{\begin{cases}2x>0\\3x-5< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\3x< 5\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x< \frac{5}{3}\end{cases}\left(tm\right)}}\)

vậy \(0< x< \frac{5}{3}\)

 THẤY ĐÚNG CHO MK 1 NẾU KO HIỂU THÌ ib NHA

Rau 13/07/2017 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

\(Xét-mẫu-của-biểu-thức:\left(đk:x\ge1\right).ta-có:x-\sqrt{2\left(x^2+5\right)}=\frac{-\left(x^2+10\right)}{x+\sqrt{2\left(x^2+5\right)}}< 0\\ .\)Vậy nó luôn <0 với đk x>=1
\(Xét-tử:đặt-nó-bằng-A=\left(x-2\right)^2-\left(\sqrt{x-1}-1\right)^2\left(2x-1\right)=2\sqrt{x-1}\left(2x-1\right)-\left(x-1\right)\left(x+4\right)\\ =\sqrt{x-1}\left(2\left(2x-1\right)-\sqrt{x-1\left(x+4\right)}\right)\ge0.\\ \)\(=>\left(2\left(2x-1\right)-\sqrt{\left(x-1\right)}\left(x+4\right)\right)\ge0< =>\frac{\left(5-x\right)\left(x-2\right)^2}{2\left(2x-1\right)+\left(x-1\right)\left(x+4\right)}\ge0< =>x\le5\) Vậy . \(1\le x\le5\)
 

Nguyễn Đặng Bảo Trâm 15/07 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Thank you ^^^

Hosimija Ichigo 12/07/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

10 + 10 = 20

k mk nha

Huyền thoại nhân vật assassin 12/07/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

10+10=20

Hosimija Ichigo 12/07/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

10 + 10 + 12 = 130

k mk nha

Tạ Thị Hoàng Dự 12/07/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Hot..sai nhưg mk vẫ kn

Huyền thoại nhân vật assassin 12/07/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

10+120=130

Nguyễn Việt Hoàng 11/07/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = x7 + x5 + 1

=> A = x7 + (x5 + 1)

=> A = x5(x2 + 1)

Phúc Trần Tấn 11/07/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^7+x^5+1=x.x.x.x.x.x.x+x.x.x.x.x+1\)

\(=x.x.x.x.x\left(x.x+1\right)\)

Kết quả như vậy phải không. Mình chưa học mới xem sơ thôi. Nếu sai bạn đừng trách.

Kim TaeHuynh 08/07/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

( x - 1 ) ( x2 + 2x + 3 ) < 0

= x3 + 2x2 + 3x - x2 - 2x - 3 < 0

= x+ x2 - x - 3 < 0

= x3 + x2 - x < 3

Mk chỉ lm đc đến đây thôi, thông cảm nha

thang Tran 21/06/2015 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Dể A âm => x^2 + 4 x < 0 => x(x+4) < 0 

(+) TH1 : x > 0 và x + 4 < 0 => x > 0 và x < - 4 => 0 <x  < -4 (vô lí) (Sở dĩ xét hai trường hợp vì âm . dương < 0 hoặc duwowang. amm > 0)

(+) TH2 ngược lại

ĐỂ A âm cũng giống vậy thôi

 

Huy hoàng indonaca 08/07/2017 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Dể A âm => x^2 + 4 x < 0 => x(x+4) < 0 

(+) TH1 : x > 0 và x + 4 < 0 => x > 0 và x < - 4 => 0 <x  < -4 (vô lí) (Sở dĩ xét hai trường hợp vì âm . dương < 0 hoặc duwowang. amm > 0)

(+) TH2 ngược lại

ĐỂ A âm cũng giống vậy thôi

Nguyễn Thanh Hương 07/07/2017 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

   100 + 100 + 100

= 100 x 3

= 300

Mai Thanh Xuân 07/07/2017 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

100 + 100 + 100

 = 100 x 3

= 300

Harry Potter05 07/07/2017 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

  100 + 100 + 100 = 300

     Đ/s: 300

Em là Sky yêu dấu 04/07/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

=6000 nha!

Trần Phương Nguyên 05/07/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

6000 nha

nguyen thi hue 05/07/2017 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

6000 nha bạn 

lê thị thu huyền 03/07/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x+1}{1-x}\le1\)   \(ĐKXĐ:x\ne1\)

\(\Rightarrow3x+1\le1-x\)

\(\Leftrightarrow4x\le0\)

\(\Leftrightarrow x\le0\)

vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x| x\(\le\)0}

lê thị thu huyền 03/07/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{x-2}\ge2\)

\(\Rightarrow x+1\ge2\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x+1\ge2x-4\)

\(\Leftrightarrow-x\ge-5\)

\(\Leftrightarrow x\le5\)

vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x| x\(\le\)5}

lê thị thu huyền 03/07/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

mình làm thiếu nhé.

đầu tiên là phải tìm điều kiện xác định là x khác 2

và rồi kết luận: x< hoặc=5 và x khác 2

vu 03/07/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x khác 2 

\(\Leftrightarrow x+1\ge2\text{x}-2\)

\(\Leftrightarrow x-3\le0\)

\(\Leftrightarrow x\le3\)

lê thị thu huyền 01/07/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm
  1. \(\left(x-3\right)\left(2x-7\right)=\left(2x-7\right)^3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(2x-7\right)-\left(2x-7\right)^3=0\) 

\(\Leftrightarrow\left(2x-7\right)\left(x-3-\left(2x-7\right)^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-7\right)\left(x-3-4x^2+28x-49\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-7\right)\left(-4x^2+29x-52\right)=0\)

=> x=x=7/2 hoặc x=.....

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: