Bất phương trình - Hỏi đáp và thảo luận về Bất phương trình - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Cong chua disney 12/08 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

v : 9 = 7

v=  7 x 9

v = 63

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 10/08/2018 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

v:9=7

v=7x9

v=63

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 10/08/2018 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

v = 9 x 7 = 63 

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 07/08/2018 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

a ngày qua,trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông,những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái

                                         TN                                                                      CN                             VN

b dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa,chưa nàng

                     TN                                     VN                                                  CN

Đọc tiếp...
Xin chào các bạn 07/08/2018 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

a . Ngày qua , trong sương thu ẩm ướt và ,ưa rây bụi mùa đông .

                                           Trạng ngữ

     Những chùm hoa                                       khép miệng đã bắt đầu kết trái 

          Chủ ngữ                                                            Vị ngữ 

b . Dưới đáy rừng , tựa như đột ngột                  những chùm thảo quả                          đỏ chon chót , như chứa lửa , chứa nắng .

            Trạng ngữ                                                          Chủ ngữ                                                      Vị ngữ

Đọc tiếp...
Trâm Anh 07/08/2018 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

Mắc mớ gì mà phải trả lời

Đọc tiếp...
Cinderella 06/08/2018 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Số gà trống : 2 phần

Số gà mái : 3 phần                          Tổng là 50

   Số gà mái là : 50 : ( 2 + 3 ) x 3 = 30 ( con )

   Số gà trống là : 50 - 30 = 20 ( con )

                       ĐS : Gà mái : 30 con

                               Gà trống : 20 con

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 06/08/2018 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

gà trống 20

gà mái 30

Đọc tiếp...
Ngô Bùi Mai Hoa 06/08/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số gà trống là:

50 : 5 x 2 = 20 (con)

Số gà mái là:

50 - 20 = 30 (con)

Đáp số: gà trống: 20 con, gà mái: 30 con.

k cho mình nhé.................kết bạn luôn ha.

Đọc tiếp...
miyano shiho 15/07/2018 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

lm tiếp như sau:

              \(2x^2-5x\ge3\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x-3\ge0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-\frac{5}{2}x-\frac{3}{2}\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+\frac{1}{2}x-3x-\frac{3}{2}\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-3\right)\ge0\)

Ta có bảng xét dấu

x              -1/2                                                 3
x+1/2-               0                  +                               //        +
x-3-               //                  -                               0          +
(x+1/2)(x-3)+              0                   -                              0          +
2(x+1/2)(x-3)+              0                   -                                0         +

Do đó: \(2\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-3\right)\ge0\)

\(\Leftrightarrow x\le\frac{1}{2};x\ge3\)

Đọc tiếp...
miyano shiho 15/07/2018 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

        \(x-5\ge\frac{3-x^2}{x}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(x-5\right)}{x}\ge\frac{3-x^2}{x}\)

\(\Leftrightarrow x^2-5x\ge3-x^2\)

\(\Leftrightarrow2x^2-5x\ge3\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 16/07/2018 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

ĐK: \(x\ne0\)

Với x > 0, ta có: \(x^2-5x\ge3-x^2\Leftrightarrow2x^2-5x-3\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)\left(x-3\right)\ge0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x\le-\frac{1}{2}\\x\ge3\end{cases}}\)

Do x > 0 nên \(x\ge3.\)

Với x < 0 ta có: \(x^2-5x\le3-x^2\Leftrightarrow2x^2-5x-3\le0\Leftrightarrow-\frac{1}{2}\le x\le3\)

Do x < 0 nên \(-\frac{1}{2}\le x< 0\)

Tóm lại ta có tập nghiệm của bất phương trình là: \(-\frac{1}{2}\le x< 0\) hoặc \(x\ge3.\)

Đọc tiếp...
Nicole 27/06/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó lần lượt là a, b, c.

TBC của 3 số là 75 => Tổng = 75*3=225 => a+b+c=225 (1)

Thêm 0 vào bên phải b (b0) => b gấp lên 10 lần

Mà theo đề bài b0=a => a gấp 10 lần b => a=10b *1

Nếu gấp 4 lần b thì được c => c=4b *2

Thay *1 và *2 vào (1), ta có:

a+b+c=225 => 10b+b+4b=225

b(10+1+4)=225

15b=225

=>b=15

*1 => a=15*10=150

*2 => c=15*4=60

Thử lại: 150+15+60=225 (đúng)

Vậy 3 số lần lượt là 150, 15 và 60.

:)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 27/06/2018 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Tổng ba sô đó là :

75 x 3 = 225

Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai sẽ thì số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai.

Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba thì số ba gấp 4 lần số thứ hai.

Ta có sơ đồ :

Số I   : /--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Số II  : /--/

Số III : /--/--/--/--/

Tổng số phần bằng nhau là :

10 + 1 + 4 = 15 ( phần )

Số thứ hai là :

225 : 15 = 15

Số thứ nhất là :

15 x 10 = 150

Số thứ ba là :

225 - 150 - 15 = 60

Đáp số : ( bạn tự ghi nha )

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 26/06/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

trả lời :

số thứ nhất : 3

số thứ hai   : 20

số thứ ba   : 4

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 26/06/2018 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a, b , c

Theo đề bài ta có:

  a x b x c = 240

  60 x c = 240

=> c = 240 : 60

    c  = 4

  a x b x c = 240

 a x 80      = 240

=> a = 240 : 80

    a  = 3

b x c = 80

=> b = 80 : 4

   b   = 20

Vậy 3 số cần tìm là 3, 20, 4

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Mạnh 26/06/2018 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm là a, b, c

Theo đề bài ta có:

\(\hept{\begin{cases}a\times b\times c=240\\a\times b=60\\b\times c=80\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c=\frac{a\times b\times c}{a\times b}=\frac{240}{60}=4\\a=\frac{a\times b\times c}{b\times c}=\frac{240}{80}=3\end{cases}}\)

Thay \(a=3\)vào biểu thức \(a\times b=60\), ta được

\(3\times b=60\)

\(b=\frac{60}{3}=20\)

Vậy, 3 số cần tìm là: 3, 20, 4

Đọc tiếp...
wWw_Dương Thanh Tùng_wWw 26/06/2018 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

-_-

liệu bn có hãmn 

=))

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 26/06/2018 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Miyano Shiho 26/06/2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đg Trang 2k7 18/06/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

lập nick ik mak chơi,lm sao cho đc,mk ko chơi nên ko bt

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 18/06/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

cho kiểu gì

Đọc tiếp...
Phong Luyến Vãn 10/06/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

đồ điên

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 10/06/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Ngáooooooo :)))))

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 10/06/2018 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

?????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 27/05/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Trung bình nhân là: Căn số bậc hai của tích của hai số. VD: + ở BĐT Cô-si: căn ab là trung bình nhân của a và b

                                                                                                + 6 là trung bình nhân của 4 và 9 vì 6 = \(\sqrt{4.9}\) 

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 19/05/2018 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

\(x^4>1\)

<=> \(x^4-1>0\)

<=> \(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+1\right)>0\)

Do x2 + 1 > 0 với mọi x nên 

\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)>0\)

<=>> \(\hept{\begin{cases}x-1>0\\x+1>0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>1\\x>-1\end{cases}}\Rightarrow x>1\)           Hay             \(\hept{\begin{cases}x-1< 0\\x+1< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 1\\x< -1\end{cases}}\Rightarrow x< -1\)

Vậy ................ 

Đọc tiếp...
Giản Nguyên 19/05/2018 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

x> 1

<=> x2 > 1

<=> \(|x|\)> 1

Áp dụng công thức: \(|A|>a\left(a>0\right)\Rightarrow\orbr{\begin{cases}A>a\\A< -a\end{cases}}\) (cái này đã học từ lớp dưới rồi nha bn)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x>1\\x< -1\end{cases}}\) 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: