Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thùy Linh 20 tháng 4 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

-2A=2x2+6y2+4xy-20x-28y+36

=(x2+4xy+4y2)+(x2-20x+100)+2(y2-14y+49)-162

=(x+2y)2+(x-10)2+2(y-7)2-162\(\ge\)-162

=> A\(\le81\)

Dấu "=" xảy ra khi

Đọc tiếp...
Há Cảo Trắng 19 tháng 4 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

|1-x| + |2x-1| >5

<=> \(1-2x+x^2+4x^2-4x+1>25\)

<=> \(5x^2-6x+2-25>0\)

Tới đây là tự giải được rồi :3

Đọc tiếp...
Ông Nội Bây 18 tháng 4 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Biology 18 tháng 4 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Đúng.( Ý kiến riêng.Vẫn chấp nhận gạch đá.)

Đọc tiếp...
Simmyxyandere 18 tháng 4 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

bạn ko thích thì thôi thì đừng chửi họ

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

Đọc tiếp...
Jason 13 tháng 7 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Để \(\frac{2x\left(3x-5\right)}{x^2+1}< 0\)

ta thấy x2+1 luôn dương với mọi x 

nên 2x(3x-5) <0

TH1: \(\orbr{\begin{cases}2x< 0\\3x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< 0\\3x>5\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x< 0\\x>\frac{5}{3}\end{cases}\left(ktm\right)}}\)

TH2: \(\orbr{\begin{cases}2x>0\\3x-5< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\3x< 5\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x< \frac{5}{3}\end{cases}\left(tm\right)}}\)

vậy \(0< x< \frac{5}{3}\)

 THẤY ĐÚNG CHO MK 1 NẾU KO HIỂU THÌ ib NHA

Đọc tiếp...
Despacito 28 tháng 3 2018 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2x\left(3x-5\right)}{x^2+1}< 0\)

\(\Rightarrow2x\left(3x-5\right)< 0\)  ( vì \(x^2+1>0\))

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2x< 0\\3x-5>0\end{cases}}\)  hoặc \(\hept{\begin{cases}2x>0\\3x-5< 0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 0\\x>\frac{5}{3}\end{cases}}\)  hoặc \(\hept{\begin{cases}x>0\\x< \frac{5}{3}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow0< x< \frac{5}{3}\)

Đọc tiếp...
Đinh Ba 17 tháng 4 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Sau khi thảo luận, cả nhóm tôi nhất trí về những việc cần làm để bảo vệ môi trường như sau: hãy coi lớp học, nhà trường như chính ngôi nhà của mình; phải đôn đốc, nhắc nhở nhau làm nhiệm vụ trực nhật; có ý thức quét dọn phòng học, sân trường sạch sẽ, đổ rác đúng nơi quy định; đi đường không được vứt rác bừa bãi, bạ đâu vứt đó mà phải bỏ vào thùng rác công cộng; đến chơi ở công viên, vườn hoa không được ngắt lá bẻ cành, phải có ý thức bảo vệ cây xanh; không được xả nước bẩn xuống ao hồ, sông ngòi... Đó là những việc cần làm mà nhóm tôi đưa ra, tôi xin trình bày mấy ý ngắn gọn như vậy.

Đọc tiếp...
Phạn Hàn Vịt 30 tháng 4 2015 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

biến đổi nhá (x-2015+1)(x-2015-1)<0......\(y=\left(x-2015\right)^2-1\le0\)giải tiếp thôi

 

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 15 tháng 4 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

\(x^3-2x^2+3x-6< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x^2+3\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x-2< 0\) (Vì \(x^2+3>0\) \(\forall x\))

\(\Leftrightarrow x< 2\)

V...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Dương 12 tháng 8 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2}{x^2+2yz}+\frac{y^2}{y^2+2zx}+\frac{z^2}{z^2+2xy}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x^2+2yz+y^2+2zx+z^2+2xy}=\frac{\left(x+y+z\right)^2}{\left(x+y+z\right)^2}=1\)

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 8 tháng 4 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2-x}+1=\frac{1}{x+2}-\frac{6-x}{3x^2-12}\)ĐKXĐ : \(x\ne\pm2\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=\frac{3\left(x-2\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3\left(x^2-4\right)}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{3x-6+x-6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-3x-6+3x^2-12-3x+6-x+6}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{-7x-6+3x^2}{3\left(x-2\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-7x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x^2-9x+2x-6=0\)

\(\Leftrightarrow3x\left(x-3\right)+2\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=\frac{-2}{3}\end{cases}}\)( thỏa mãn )

Vậy....

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 4 tháng 4 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

a, mk ko chép lại đề đâu nhé

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{-a+b+c}{a}+\frac{a-b+c}{b}+\frac{a+b-c}{c}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(-1+\frac{b}{a}+\frac{c}{a}+\frac{a}{b}-1+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}-1\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(-3+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{b}{c}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)\)

Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số dương ta có

\(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge2\sqrt{\frac{a}{b}.\frac{b}{a}}=2\)

\(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\ge2\sqrt{\frac{b}{c}.\frac{c}{b}}=2\)

\(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\ge2\sqrt{\frac{a}{c}.\frac{c}{a}}=2\)

=>\(\frac{1}{2}\left(-3+\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)\)\(\ge\frac{1}{2}\left(-3+2+2+2\right)=\frac{3}{2}\)

=>dpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh Linh 9 tháng 4 2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:      -\(x^2\)+4x - 9
             <=>  - ( \(x^2\)- 4x + 4 ) - 5 
             <=> - ( x - 2 )\(^2\) - 5 
Vì - ( x - 2 )\(^2\)\(\le\)0 <=>  - ( x - 2 )\(^2\) - 5  \(\le\)-5 với mọi x
b) Ta có      x\(^2\)- 2x + 9
            <=> ( x\(^2\) - 2x +1 ) + 8
            <=> ( x - 1 ) \(^2\)+ 8
Vì  ( x - 1 ) \(^2\)\(\ge\) 0 <=> ( x - 1 ) \(^2\)+ 8 \(\ge\) 8 với mọi thực x

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 6 tháng 4 2017 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: chứng minh \(S\ge6\)

Ta có: 

\(S=\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}=\left(\frac{a}{b}-2+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}-2+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{a}{c}-2+\frac{c}{a}\right)+6\)

\(=\left(\sqrt{\frac{a}{b}}-\sqrt{\frac{b}{a}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{b}{c}}-\sqrt{\frac{c}{a}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{a}{c}}-\sqrt{\frac{c}{a}}\right)^2+6\ge6\)

\(\Rightarrow\)ĐPCM

Đọc tiếp...
Chester Jerry 7 tháng 4 2017 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

Đây nè k cho mình nha:

Ta có \(\frac{a+b}{c}>\frac{a+b}{a+b+c}\)

         \(\frac{b+c}{a}>\frac{b+c}{a+b+c}\)

         \(\frac{a+c}{b}>\frac{a+c}{a+b+c}\)

Suy ra \(S>\frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{a+c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

Vậy S > 2

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 7 tháng 4 2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Đề sai!! \(S\ge2\) có nghĩa \(\orbr{\begin{cases}S=2\\S>2\end{cases}}\)

Bạn Chester Jerry chỉ mới chứng minh được \(S>2\)

Vậy \(S=2\) khi nào?

Sửa đề: Chứng minh \(S\ge6\)

Giải:

\(S=\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}\)

\(=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{b}\right)\)

\(=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+\left(\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\right)\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c\)

Vậy \(S\ge6\) (Đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: