Giúp tôi giải toán và làm văn


♥✪BCS★Gió❀ ♥ 8 tháng 2 lúc 7:51
Báo cáo sai phạm


Gọi quãng đường AB là x ( km, x > 0 ).
Thời gian đến B theo dự định là : x/ 48 ( h )
Sau 1h đi với vận tốc 48km/h người đó đã đi đc quãng đường là : 48 ( km )
=> Quãng đường còn lại là : x - 48 ( km )
Thời gian đi quãng đường còn lại theo dự định : x / 48 - 1 ( h )
Vận tốc mới là : 48 + 6 = 54 ( km/h )
Thời gian người đó đi quãng đường còn lại là : (x - 48) / 54 ( h )
Đổi : 10 phút = 1/6 h
Ta có phương trình :
x/48 - 1 = (x - 48) / 54 + 1/6
Giải phương trình này ra rồi kết luận

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11 tháng 4 2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-5\right)^2>3^2\)

\(\Leftrightarrow2x-5>3\)

\(\Leftrightarrow2x>8\)

\(\Leftrightarrow x>4\)

\(x^3+2x< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x^2+2\right)< 0\)

\(TH1:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2+2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>0\\x^2< -2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x>0\\x\in rỗng\end{cases}}}\)

\(TH2:\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2+2>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}X< 0\\X^2>-2\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}X< 0\\X\in RỖNG\end{cases}}}\)

\(x^2-4x+5< 0\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-5x-5< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+x\right)-\left(5x+5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)-5\left(x+1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x-5\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1< 0\\x-5>0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x< -1\\x>5\end{cases}\Leftrightarrow}rỗng}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+1>0\\x-5< 0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x>-1\\x< 5\end{cases}\Leftrightarrow-1< x< 5}\)

 k cho mk nhé 

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 11 tháng 4 2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

\(x^2< 9\)

\(\Leftrightarrow x^2< 3^2\)

\(\Leftrightarrow x< 3\)

\(\left(x-2\right)^2< 4\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2< 2^2\)

\(\Leftrightarrow x-2< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 1\)

\(\left(2x-5\right)^2>9\)

Đọc tiếp...
Nguyen Tran Tuan Hung 1 tháng 10 2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Ta có : 4( b² + c² + d² + e²) ≥( b + c + d +e )² ( dễ lắm, bạn tự cm lấy nhé, ) 
=> ( b² + c² + d² + e²) ≥ ( b + c + d +e )²/4 (*) 
G/s bdt đề bài đúng, ta có: 
<=> a² + b²+ c² + d²+ e² - a(b + c + d +e) ≥ 0 
Lại có ( *) => ta có : a² + b²+ c² + d² + e² - a(b + c + d +e) ≥ a² + ( b + c + d +e )²/4 - a(b + c + d +e) 
<=> [ a - ( b + c+ d +e)/2]² => hiển nhiên đúng 
Vậy ta có dpcm. 
Với cách này ta cũng có thể chứng minh các bdt tương tự với 3 biến, 4 biến v.v.... 
Chúc bạn học giỏi, chào bạn!  

Đọc tiếp...
Công Chúa Bảo Bình 24 tháng 1 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Ko đăng câu hỏi

linh tinh lên diễn đàn

nha bạn.

~ Hok tốt nhé ~

Đọc tiếp...
☘️ Crush ❤ ♐️ 24 tháng 1 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Anh 24 tháng 1 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Giờ mới biết à

Mà đừng đăng câu hỏi linh tinh 

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26 tháng 10 2016 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 12 tháng 2 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BĐT CÔ SI ,TA CÓ:

\(\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le\frac{3a+\left(a+2b\right)}{2}=2a+b\)\(\Leftrightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le a\left(2a+b\right)=2a^2+ab\left(1\right)\) 

(VÌ a,b khong âm). C/M TƯƠNG TỰ TA CÓ \(b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2b^2+ab\left(2\right)\) 

TA CÓ  :\(2ab\le a^2+b^2\le2\left(3\right)\).TỪ (1),(2),(3)  TA CÓ;

\(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2a^2+2b^2+ab+ab\le\)\(2\left(a^2+b^2\right)+2ab\le4+2=6\) 

DẤU ĐẲNG THỨC XẢY RA KHI a=b=1

Đọc tiếp...
TÔN ANH BẢO 24 tháng 1 lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

KO BIẾT

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 22 tháng 1 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Pạn ơi , nếu muốn đánh linh tinh thì đề nghị ra chỗ khác nhé !

Cn nếu máy bn bị lỗi thì gọi thợ sửa ! Chứ mik quá chán khi gặp những câu hỏi ntn òy :(((

P/s : Ko nhận gạch đá !

Đọc tiếp...
๖ۣۜℜѺƔคŁ♛™ 22 tháng 1 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trịnh Thanh Hiền 22 tháng 1 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

ko đọc được chữ gì bạn ơi?

đánh vần mãi vẫn ko ra

Đọc tiếp...
Izanami Aiko 13 tháng 1 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

la 420 nha.love you

Đọc tiếp...
nguyen viet minh 13 tháng 1 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

ta có dạy tỉ số này số đằng trc sẽ cộng thêm một số chẵn ở đằng sau

vd:3+5=8,8+7=15,15+9=....

mink giải thick đến đây thui bạn tự làm nha!!!

chúc bạn học tốt!!!

Đọc tiếp...
Jinkai 13 tháng 1 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

=403 hay sao ik bạn 

-HỌC TỐT-

0

0

Đọc tiếp...