Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Chí Cường 31/07/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

*Thay x=1=>f(1)+f(-1)=1+1=2

*Thay x=-1=>f(-1)-f(1)=-1+1=0

=>f(1)+f(-1)-(f(-1)-f(1))=2-0

=>2.f(1)=2

=>f(1)=1

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31/07/2015 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

f(1) + 1.f(-1) = 1+ 1 = 2 => f(1) + f(-1) = 2  (*)

f(-1) + (-1). f(1) = -1 + 1 = 0 => f(-1) - f(1) = 0 => f(-1) = f(1). Thay vào (*)

=> 2. f(1) = 2 => f(1) = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Bảo 16/01 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

lom me mi

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 07/01/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

\(5x^2y-3xy+\frac{1}{2}x^2y-xy+5xy-\frac{1}{3}x+\frac{1}{2}+\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}\)

\(=\left(5x^2y+\frac{1}{2}x^2y\right)+\left(-3xy-xy+5xy\right)+\left(-\frac{1}{2}x+\frac{2}{3}x\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\)

\(=\frac{11}{2}x^2y+xy+\frac{1}{6}x+\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 12/11/2016 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(P\left(0\right)=a_0=2^{10}\)

\(P\left(1\right)=a_0+a_1+a_2+...+a_{30}=\left(2+1+3\right)^{10}=6^{10}\)

Suy ra : \(S=a_1+a_2+...+a_{30}=P\left(1\right)-P\left(0\right)=6^{10}-2^{10}\)

Đọc tiếp...
liem 13/11/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

bài này dễ như ăn thịt chó

:)

Đọc tiếp...
liem 13/11/2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

tao lam bai nay nhieu roi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17/02/2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Huyền hỏi 2 bài liên tiếp à viết nhanh thế

Đọc tiếp...
Seu Vuon 17/02/2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Các dạng bài này đc giải rất nhiều sao bạn ko coi thế?

Đọc tiếp...
tma 13/08/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

a, ta có tổng <0 nên 1 trong 2 số phải có 1 số âm , số còn lại là duong  . Mà x-1<x+3 nên x-1 âm và x+3 dưong . Vậy x-1<0 nên x<1;x+3>0nen x>-3.vAY X<1 HOAC X>-3

Đọc tiếp...
NguyễnMinhHuy 14/08/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

bạn muốn mình làm cách bth hay lập bảng xét dấu các nhị thức

Đọc tiếp...
An nguyễn sơn 03/04/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 31/03/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/5b/5c/5d/5

Đọc tiếp...
Mr Lazy 19/06/2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

\(0=\left(x+y+z\right)^2=x^2+y^2+z^2+2\left(xy+yz+zx\right)=x^2+y^2+z^2+0\)

\(\Rightarrow x^2+y^2+z^2=0\)

\(\Rightarrow x=y=z=0\)

\(P=\left(-1\right)^{2003}+0^{2004}+1^{2005}=0\)

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 20/04/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

a/

 \(M+5x^2-2xy-6x^2-9xy+y^2=0\)

\(M-x^2-11xy+y^2=0\)

\(M-x^2+y^2-11xy=0\)

\(M=x^2-y^2+11xy\)

Vậy:..

Câu b tương tự

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 05/10/2016 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Thay x = 0 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   0.P( 0 + 2 ) = (4 - 9). P(0) suy ra 5. P(0) = 0 hay P(0) = 0. Vậy x = 0 là nghiệm của đa thức.
Thay x = 3 vào x . P(x + 2 ) = ( x2 - 9 )P(x) ta có:
   3.P(5) = (9 - 9 ).P(3) suy ra P(5 ) = 0 . Vậy x = 5 là nghiệm của đa thức P(x).
Tương tự với x = - 3 ta có:
-3. P(-1) = (9 - 9). P(-3) suy ra P(-1) = 0. Vậy x = -1 cũng là nghiệm của đa thức P(x).
Vậy đa thức P(x) có ít nhất 3 nghiệm là: 0; 5; -1.
b, Giả sử P(x) có nghiệm nguyên là a. Khi đó sẽ có đa thức g(x) để: P(x) = g(x) (x - a).
    P(1) = (1-a).g(1) là một số lẻ suy ra 1- a là số lẻ .Vậy a chẵn.
   P(0) = a  .g(0) là một số lẻ , suy ra a là số chẵn.
a không thể vừa là số lẻ, vừa là số chẵn. Ta có mâu thuẫn. 
Vậy ta có ĐPCM.
  

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc 29/07/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

ta có: A=7^15- (7+1)7^14+(7+1)7^13-...-(7+1)7^2+(7+1)7-5

A=7^15-7^15-7^14+7^14+7^13-...-7^3-7^2+7^2+7-5

A=7-5=2

Đọc tiếp...
Ben 10 10/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Čħàō ƃạñ ! Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau : 

Ta có : 
P = x^15 - 8x^14 + 8x^13 - 8x^12 +... - 8x² + 8x - 5 
= x^15 - 8x^13(x - 1) - 8x^11(x-1) +... - 8x(x - 1) - 5 
= x^15 - 8(x - 1)(x^13 + x^11 +... + x) - 5 (♠) 
Xét : A = x^13 + x^11 + x^9 + x^7+... + x³ + x 
⇔ x².A = x^15 + x^13 + x^11 + x^9 + x^7 +... + x³ 
⇔x².A - A = (x^15 + x^13 + x^11 + x^9 +... + x³) - (x^13 + x^11 + x^9 + x^7+... + x) = x^15 - x 
⇔ A = (x^15 - x)/(x² - 1) 
Thay vào (♠) ta được : 
P = x^15 - 8(x - 1)(x^15 - x)/(x² - 1) - 5 
= x^15 - 8(x^15 - x)/(x + 1) - 5 
Thay x = 7 vào biểu thức trên ta được : P = 7^15 - 8(7^15 - 7)/(7+1) - 5 = 2 
Vậy P = 2 

P/S : Mình đã thử bằng Máy tính cầm tay và kết quả = 2 là chính xác ! 
 Bài của bạn bị nhầm ở chỗ : (x+1)(x¹⁴ –x¹³ +x¹²–... + x² –x+1) = x¹⁵ + 1 chứ không phải = x¹⁵ – 1

Đọc tiếp...
Lê Thị Quỳnh 21/01/2015 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

Vì f(x) chia cho x2-5x+6 được thương là 1-x2 và còn dư nên f(x) có bậc 4 và đa thức dư bậc cao nhất là 1.

Gọi f(x)=(x-2)(x-3)(1-x2)+ax+b

Ta có f(2)=2 vaf(3)=7 thay vào tìm đc a và b suy ra đa thức  f(x) cần tìm.

Giải giùm nha!!

Đọc tiếp...
nguyễn Đăng khôi 16/08/2015 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

b1 phân tích x2-x-2

thành nhân tử

ra (x-2)(x+1)

b2 ta thấy 4x3+ax+b chia hết cho (x+1) và (x-2)

theo dịnh lý bơ-du

khi x=2 

thì 4x3+ax+b=32+2a+b

khi x=-1

thì 4x3+ax+b=-4-a+b

dùng máy tính giải hệ pt 

ra a=-12;b=-8

ra 6a-7b=-4

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: