Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 5 lúc 2:09
Báo cáo sai phạm

Với x = 0 => \(x^2+2018\) = 0 + 2018 = 2018 

=> x = 0 không phải là nghiệm \(x^2+2018\)

Với x > 0 => \(x^2>0\Rightarrow x^2+2018>2018\)

=> x > 0 không là nghiệm của \(x^2+2018\)

Với x < 0 => \(x^2>0\Rightarrow x^2+2018>2018\)

=> x < 0 không là nghiệm của \(x^2+2018\)

Vậy  \(x^2+2018\) không có nghiệm 

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ 28 tháng 4 lúc 9:03
Báo cáo sai phạm

a, \(15x^4+7x^4+\left(-20x\right)x^2\)

\(=15x^4+7x^4-20x^3\)

\(=22x^4-20x^3\)

Thay x = -1 vào đa thức trên ta đc 

\(22.\left(-1\right)^4-20.\left(-1\right)^3=22.1-20.\left(-1\right)=22+20=42\)

b, \(23x^3y^3+17x^3y^3+\left(-50x^3\right)y^3\)

\(=-13x^3y^3\)

Ta thay x = 1 ; y = -1 vào đa thức trên ta đc 

\(-13.1^3.\left(-1\right)^3=-13.1.\left(-1\right)=13\)

Đọc tiếp...
28 tháng 4 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

Hô hô thiếu ý b) :|

Đọc tiếp...
28 tháng 4 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

a) 2x2yz + 4xy2z - 10x2yz + xy2z - 2xyz

= ( 2 - 10 )x2yz + ( 4 + 1 )xy2z - 2xyz

= -8x2yz + 5xy2z - 2xyz

b) 3x2y2z2 + x2y2z2 = ( 3 + 1 )x2y2z2 = 4x2y2z2

Bài 2.

a) 15x4 + 7x4 + ( -20x )x2 =  ( 15 + 7 )x4 - 20xx2 = 22x4 - 20x3

Thay x = -1 vào đa thức ta có :

22 . ( -1 )4 - 20 . ( -1 )3

= 22 . 1 - 20 . ( -1 )

= 22 - ( -20 )

= 22 + 20

= 42 

Vậy giá trị của đa thức = 42 khi x = -1

b) 23x3y3 + 17x3y3 + ( -50x3 )y3 = 23x3y3 + 17x3y3 - 50x3y3 = ( 23 + 17 - 50)x3y3 = -10x3y3

Thay x = 1 ; y = -1 vào đơn thức ta có :

-10 . 13 . ( -1 )3 

= -10 . 1 . ( -1 )

= 10

Đọc tiếp...
𝑳â𝒎 𝑵𝒉𝒊 26 tháng 4 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

\(Q_{\left(x\right)}=5x^2-2\left(x+1\right)+3x\left(x-2\right)+5\)

\(=5x^2-2x+2+3x^2-6x+6\)

\(=8x^2-8x+8\)

\(=8\left(x^2-x-1\right)\)

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜTɦủү❄๖ۣۜAɾĭαηηεツ 26 tháng 4 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

 chỗ \(5x^2-2x+2\)dòng thứ 2 bn quên đổi dấu nhé !

\(Q_{\left(x\right)}=5x^2-2\left(x+1\right)+3x\left(x-2\right)+5\)

\(=5x^2-2x-2+3x^2-6x+5\)

\(=8x^2-8x+3\)

\(=8\left(x^2+x-1\right)+13\)( chỗ này mk ko chắc đúng tại vì mk ko bt nữa  ) 

Đọc tiếp...
Gió Mùa Hạ💤 26 tháng 4 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Bài này đúng đề nhé chị Quản Lý

Ta có : \(x+y-2=0\)

\(\Rightarrow x+y=2\)

\(E=x^3+x^2y-2x^2-xy^2+2xy+2x+2y-2-x^2y\)

\(E=x^3+x^2y-2x^2-x^2y-xy^2+2xy+2x+2y-2\)

\(E=x^2\left(x+y-2\right)-xy\left(x+y\right)+2xy+2\left(x+y\right)-2\)

\(E=x^2.0-2xy+2xy+2.2-2\)

\(E=0+0+4-2\)

\(E=2\)

Vậy \(E=2\)

Đọc tiếp...
✎✰ ๖ۣۜLαɗσηηα ༣✰✍ 5 tháng 4 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

1. \(A=x^{15}+3x^{14}+5\)

\(A=x^{14}\left(x+3\right)+5\)

\(A=x^{14}+5\)

2. \(B=\left(x^{2007}+3x^{2006}+1\right)^{2007}\)

\(B=\left[x^{2006}\left(x+3\right)+1\right]^{2007}\)

\(B=\left[x^{2006}.\left(-3+3\right)+1\right]^{2007}\)

\(B=1^{2007}=1\)

3. \(C=21x^4+12x^3-3x^2+24x+15\)

\(C=3x\left(7x^2+4x^2-x+8+5\right)\)

\(C=3x\left(0+5\right)\)

\(C=15x\)

4. \(D=-16x^5-28x^4+16x^3-20x^2+32+2007\)

\(D=4x\left(-4x^4-7x^3+4x^2-5x+8\right)+2007\)

\(D=4x.0+2007\)

\(D=2007\)

Đọc tiếp...
Nikola Tesla 5 tháng 4 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

1. \(A=x^{15}+3x^{14}+5=x^{14}\left(x+3\right)+5\)

Thay \(x+3=0\)vào đa thức ta được:\(A=x^{14}.0+5=5\)

2. \(B=\left(x^{2007}+3x^{2006}+1\right)^{2007}=\left[x^{2006}\left(x+3\right)+1\right]^{2007}\)

Thay \(x=-3\)vào đa thức ta được: \(B=\left[x^{2006}\left(-3+3\right)+1\right]^{2017}=\left(x^{2006}.0+1\right)^{2017}=1^{2017}=1\)

3. \(C=21x^4+12x^3-3x^2+24x+15=3x\left(7x^3+4x^2-x+8\right)+15\)

Thay \(7x^3+4x^2-x+8=0\)vào đa thức ta được: \(C=3x.0+15=15\)

4. \(D=-16x^5-28x^4+16x^3-20x^2+32x+2007\)

\(=4x\left(-4x^4-7x^3+4x^2-5x+8\right)+2007\)

Thay \(-4x^4-7x^3+4x^2-5x+8=0\)vào đa thức ta được: \(D=4x.0+2007=2007\)

Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh 4 tháng 4 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

1) \(f\left(x\right)=ax^{2\:}+bx+6\)có bậc 1 => a=0

Khi đó \(f\left(x\right)=bx+6;f\left(1\right)=3\)

\(\Rightarrow b\cdot1+6=3\Rightarrow b=-3\)

2) \(g\left(x\right)=\left(a-1\right)\cdot x^2+2x+b\)

g(x) có bậc 1 => a-1=0 => a=1. Khi đó

\(g\left(x\right)=2x+b\)lại có g(2)=1

\(\Rightarrow2\cdot2+b=1\Rightarrow b=-3\)

3) \(h\left(x\right)=5x^3-7x^2+8x-b-ax^{3\: }=x^3\left(5-a\right)-7x^2+8x-b\)

h(x) có bậc 2 => 5-a=0 => a=5

Khi đó h(x)=-7x2+8x-b

h(-1)=3 => -7(-1)2+8.(-1)+b=3

<=> -7-8+b=3 => b=18

4) r(x)=(a-1)x3+5x3-4x2+bx-1=(a-1+5)x3-4x2+bx-1=(a+4)x3-4x2+bx-1

r(x) bậc 2 => a+4=0 => a=-4

r(2)=5 => (-4).22+b.2-1=5

<=> -16+2b-1=5

<=> 2b=22 => b=11

Đọc tiếp...
Đinh Xuân Thiện 22 tháng 3 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Đây là bài toán tổng hiệu,đã có tổng của cả P(x) và Q(x) nên\(P\left(x\right)=\frac{x^2+1+2x}{2}=\frac{\left(x^2+x\right)+\left(x+1\right)}{2}=\frac{\left(x+1\right)^2}{2}\)

\(Q\left(x\right)=P\left(x\right)-2x=\frac{\left(x+1\right)^2}{2}-2x=\frac{x^2+2x+1-4x}{2}=\frac{x^2-2x+1}{2}=\frac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

Nếu bn hỏi x^2-2x+1 sao lại =(x-1)^2 thì ph giống như (x+1)^2 nhé.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: