Giúp tôi giải toán và làm văn


Việt Hoàng _ TTH 1 tháng 10 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{1}{x^2+4x+9}\)

\(A=\frac{1}{x^2+4x+4+5}\)

\(A=\frac{1}{\left(x+2\right)^2+5}\le\frac{1}{5}\)

=> GTLN của \(A=\frac{1}{5}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x=-2\)

Vậy ..............

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ★๖ۣۜKɾĭσɗ★⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 10 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(2x-3-\left(4x-1\right)\left(x+3\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-x\left(4x-1\right)+3\left(4x-1\right)=6\)

\(\Rightarrow2x-3-4x^2+x+12x-3=6\)

\(\Rightarrow-4x^2+15x-6=6\)

\(\Rightarrow4x^2+15x=12\)

\(\Rightarrow x\left(-4x+12\right)=12\)

Đến đây bn tự lm tiếp nhé 

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Chắc mình tính sai . Ahihi

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Thảo 25 tháng 9 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

( 2x - 3 ) - ( 4x -1 ) ( x+3) =6

\(\Rightarrow\)2x -3 - ( \(4x^2\)+ 12x ) - ( x + 3 ) = 6

\(\Rightarrow\)2x -3 - \(4x^2\)-12x - x - 3  = 6

\(\Rightarrow\)( 2x - 12x -x ) + ( -3 - 3 ) - \(4x^2\)= 6

\(\Rightarrow\)-11 x  - \(4x^2\)= 12 

( Hình như bài này sai đề bạn ạ )

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 16 tháng 6 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

a) <=> \(ax^3+\left(b+ac\right)x^2+\left(bc+2a\right)x+2b=x^3-x^2+2\)

đồng nhất 2 vế ta có: a=1; b+ac= -1; bc+2a=0; 2b=2 => a=1; b=1; c=-2

b) <=> \(ay^3+\left(3a+b\right)y^2+\left(3b+c\right)y+3c=y^3+y^2-3y\) 

đồng nhất 2 vế ta có: a=1; 3a+b=1; 3b+c=-3; 3c=0 <=> a=1 => 3+b=1 <=> b=-2; c=0  mặt khác ta có: 3.(-2)+0 khác -3 => b =-2 không thỏa mãn => k xác định đc a,b,c trong trường hợp này

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

1)  x - 2224x3 + 2223x-2223x + 2223          tại x = 2002

thay x = 2002  vào biểu thức:

Ta có:  2002 - 2224 * (2002)3 + 2223 * (2002)- 2223 * 2002 + 2223 

= - 1 772 427 985 107

 

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 4 tháng 6 2015 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

\(P=x^3\left(z-y^2\right)+y^3\left(x-z^2\right)+z^3\left(y-x^2\right)+xyz\left(xyz-1\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+xy^3-y^3z^2+yz^3-x^2z^3+x^2y^2z^2-xyz\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy^3-xyz\right)-\left(y^3z^2-yz^3\right)+\left(x^2y^2z^2-x^2z^3\right)\)
\(P=\left(-x^3\left(y^2-z\right)\right)+\left(xy\left(y^2-z\right)\right)-\left(yz^2\left(y^2-z\right)\right)+\left(x^2z^2\left(y^2-z\right)\right)\)
\(P=\left(-x^3+xy-yz^2+x^2z^2\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2z^2-x^3\right)-\left(yz^2-xy\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(x^2\left(z^2-x\right)-y\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(\left(x^2-y\right)\left(z^2-x\right)\right)\left(y^2-z\right)\)
\(P=\left(a.c\right).b\)
\(P=a.b.c\)
Vậy giá trị của P không phụ thuộc vào biến x;y;z (điều cần chứng minh)

Đọc tiếp...
Châu_1234 3 tháng 6 2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Mình cũng đang bí câu này nè 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Trung 10 tháng 11 2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

P = x³(z - y²) + y³(x - z²) + z³(y - x²) + xyz(xyz - 1) = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (*) 
Từ các đẳng thức : 
a = x² - y (1); b = y² - z (2) ; c = z² - x (3) 
Lấy (1)x(2)x(3) có : 
abc = (x² - y)(y² - z)(z² - x) = x²y²z² - ay²z² + abz² - bz²x² + bcx² - cx²y² + cay² - xyz = x²y²z² - az²(y² - b) - bx²(z² - c) - cy²(x² - a) - xyz = - az³ - bx³ - cy³ + x²y²z² - xyz (**) 
Từ (*) và (**) => P = abc (đpcm) 
 

Đọc tiếp...
tth_new CTV 16 tháng 9 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Cách khác: 

Cần chứng minh: \(F\left(x\right)=P\left(1\right).P\left(3\right)=\left(a+b+c\right)\left(9a+3b+c\right)\le0\)

Thật vậy: \(F\left(x\right)\le\frac{\left[\left(a+b+c\right)+\left(9a+3b+c\right)\right]^2}{4}=\frac{\left(10a+4b+2c\right)^2}{4}\)

\(=\left(5a+2b+c\right)^2=0\)

Vậy ta có đpcm.

Đọc tiếp...
Best_Suarez (✰Ƙ❤Ť✰) CTV 7 tháng 11 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(P\left(1\right)=a+b+c\)

và \(P\left(3\right)=9a+3b+c\)

\(\Rightarrow P\left(1\right)+P\left(3\right)=10a+4b+2c=0\)

\(\Leftrightarrow5a+2b+c=0\)

Suy ra \(P\left(1\right)\)và \(P\left(3\right)\)là hai số đối nhau.

\(\Rightarrow P\left(1\right).P\left(3\right)\le0\)

(Dấu "="\(\Leftrightarrow a+b+c=9a+3b+c=0\))

Đọc tiếp...
tth_new CTV 16 tháng 9 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(P\left(1\right)=a+b+c;P\left(3\right)=9a+3b+c\) 

\(\Rightarrow F\left(x\right)=P\left(1\right).P\left(3\right)=\left(a+b+c\right)\left(9a+3b+c\right)\)

Ta sẽ chứng minh \(F\left(x\right)\le\left(5a+2b+c\right)^2=0\)(*)

Thật vậy, ta cần chứng minh: \(\left(5a+2b+c\right)^2-\left(a+b+c\right)\left(9a+3b+c\right)\ge0\) (1)

Có: \(VT=16a^2+8ab+b^2=\left(4a\right)^2+2.4a.b+b^2=\left(4a+b\right)^2\ge0\)

Do đó (1) đúng nên (*) đúng hay ta có đpcm.

P/s: Lâu rồi ko làm dang này nên ko chắc đâu nha.... vả lại khai triển bài này rối quá chả biết có làm sai gì ko, chưa check lại đâu

Đọc tiếp...
pham an binh 4 tháng 5 2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/ A=30x^2yz-4xy^2z-2008xyz^2=>A bậc 4
b/A=30x^2yz-4xy^2z-2008xyz^2
=>A=15.2x^2yz-2.2xy^2z-2.1004xyz^2
=>A=15x.(2xyz)-2y.(2xyz)-1004z(2xyz)
=>A=(15x-2y-1004z).(2xyz)
=>A=(1004z-1004z).(2xyz)
=>A=0.2xyz=0

Đọc tiếp...
trần thị trà my 9 tháng 4 2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

rut gon A=30x2yz-4xy2z-2008xyz2

vi deg(30x2yz)=4

deg(4xy2z)=4

deg(2008xyz2)=4

\(\Rightarrow\)DEG(A=4)

mk k biet lam pb ai biet giup voi

Đọc tiếp...

Anh để ý trên mục Toán lớp 8 có một câu hỏi được nhiều người đăng cùng lúc, nên anh xin trả lời câu hỏi đó.

Đề: Cho \(1\le a,b,c\le3\) và \(a+b+c=6\) . Tìm \(max\) của biểu thức \(f\left(a,b,c\right)=a^2+b^2+c^2\).

Trong đó kí hiệu \(f\left(x,y,z\right)\) là đa thức khi thay \(a=x,b=y,c=z\), tức là \(f\left(x,y,z\right)=x^2+y^2+z^2\).

-----

Nhận xét: Trong 3 số \(a,b,c\) phải có số lớn hơn bằng 2. Không mất tính tổng quát gọi số đó là \(a\).

Khi đó \(b+c-1\le5-a=3\)

Ta có \(f\left(a,b,c\right)=a^2+b^2+c^2\) và \(f\left(a,b+c-1,1\right)=a^2+\left(b+c-1\right)^2+1\).

Ta sẽ CM \(f\left(a,b,c\right)\le f\left(a,b+c-1,1\right)\).

Biến đổi tương đương ta được \(b^2+c^2\le b^2+c^2+2bc-2b-2c+2\Leftrightarrow\left(b-1\right)\left(c-1\right)\ge0\).

Điều này đúng. Vậy \(f\left(a,b,c\right)\le f\left(a,b+c-1,1\right)\).

Nhận thấy do \(a+b+c=6\) nên \(f\left(a,b+c-1,1\right)=f\left(a,5-a,1\right)=a^2+\left(5-a\right)^2+1=2\left(a^2-5a+13\right)\).

Ta sẽ tìm max của biểu thức này. Giá trị max đó là \(14\), xảy ra khi \(a=2\)

Vậy \(f\left(a,b,c\right)\le14\). Đẳng thức xảy ra tại \(a=2,b=3,c=1\).

------

Ý tưởng tương tự trên sẽ giúp các em làm được bài toán sau:

Cho \(0\le a,b,c\le2\) thoả \(a+b+c=3\). Tìm min của biểu thức \(ab+bc+ca\).

Đọc tiếp...

Được cập nhật 4 tháng 9 lúc 8:26

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Trần Quốc Đạt 2 tháng 1 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

À có ai không hiểu gì thì hỏi nha! Còn ai muốn click "đúng" cho anh thì cho anh cảm ơn!

Đọc tiếp...
tth_new CTV 5 tháng 9 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

Cách khác cho bài đầu: 

Ta có: \(a+b=6-c\le5\)

\(a^2+b^2+c^2=a.a+b.b+c.c\)

\(=\left(a-b\right)a+\left(b-c\right)\left(a+b\right)+c\left(a+b+c\right)\)

\(\le\left(a-b\right).3+5\left(b-c\right)+6c\)

\(=3a+2b+c=\left(a+b+c\right)+a+\left(a+b\right)\)

\(\le6+3+5=14\)

Đẳng thức xảy ra khi \(\left(a;b;c\right)=\left(3;2;1\right)\) và các hoán vị của nó.

Cách này dường như ez hơn ấy nhỉ? Mà đúng không ta:3

Đọc tiếp...
tth_new CTV 5 tháng 9 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

À hình như quên, bài ban nãy cần giả sử \(3\ge a\ge b\ge c\ge1\) và em không chắc đâu nha!:v

Đọc tiếp...
Nguyen duc thanh 11 tháng 6 2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

Đa thức thương có dạng: \(q\left(X\right)=x^2+cx+d\)

Ta có: \(x^4+ax^2+b=\left(x^2-3x+2\right)\left(x^2+cx+d\right)\)

      \(=x^4+\left(c-3\right)x^3+\left(d+2-3c\right)x^2+\left(2c-3d\right)x+2d\)

Đồng nhất ta được các hệ số tương ứng bằng nhau:

\(\hept{\begin{cases}c-3=0\\d+2-3c=a\end{cases}}\)

\(\hept{\begin{cases}2c-3d=0\\2d=b\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow a=-5,b=4,c=3,d=2\)

Khi đó: \(q\left(x\right)=x^2+3x+2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hiền Lương 14 tháng 10 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

phân tích đa thức  x2 - 3x +2 thành nhân tử đi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhã Ly 25 tháng 8 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

\(x_1,x_2\)là các nghiệm của P(x) = ax + b nên ta có:

\(P\left(x_1\right)=ax_1+b=0\left(1\right)\)

\(P\left(x_2\right)=ax_2+b=0\left(2\right)\)

\(P\left(x_1\right)-P\left(x_2\right)=a\left(x_1-x_2\right)=0\left(3\right)\)

Vì \(x_1\ne x_2\)nên \(x_1-x_2\ne0,\)từ (3) suy ra a = 0.

Thay a = 0 vào (1): \(0.x_1+b\Rightarrow b=0.\)Vậy a = b = 0. Đa thức không.

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 28 tháng 5 2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=\left[\left(x+y\right)^2\right]^3+\left[\left(x-y\right)^2\right]^3\) chia hết cho \(\left(x+y\right)^2+\left(x-y\right)^2\) tức là chia hết cho \(2.\left(x^2+y^2\right)\) do đó chia hết cho \(x^2+y^2\)

Đọc tiếp...
nguyentuantai 28 tháng 5 2015 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

15 phút nữa đưa ra lời giải rồi đợi mọi người bấm à

Đọc tiếp...
Ngô Hồng Thuận 28 tháng 5 2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x+y\right)^2=x^2+2xy+y^2.\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6=\left(x+y\right)^2.\left(x+y\right)^2.\left(x+y\right)^2\) .

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6=x^6+8x^3y^3+y^6\) .

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^6=x^6-8x^3y^3+y^6\).

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=\left(x^6+x^6\right)+\left(8x^3y^3-8x^3y^3\right)+\left(x^6+x^6\right)\).

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right)^6+\left(x-y\right)^6=2.x^6+2.y^6=2\left(x^6+y^6\right)=2.\left(\left(x^2+y^2\right).\left(x^2+y^2\right):2\right).\)

 

 

Đọc tiếp...
An nguyễn sơn 3 tháng 4 2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Ta có:

P(0)=d =>d chia hết cho 5

P(1)=a+b+c+d =>a+b+c chia hết cho 5 (1)

P(-1)=-a+b-c+d chia hết cho 5 (2)

Cộng (1) với (2) ta có: 2b+2d chia hết cho 5

Mà d chia hết cho 5 =>2d chia hết cho 5

=>2b chia hết cho 5 =>b chia hết cho 5 

P(2)=8a+4b+2c+d chia hết cho 5

=>8a+2c chia hết cho 5 ( vì 4b+d chia hết cho 5)

=>6a+2a+2c chia hết cho 5

=>6a+2(a+c) chia hết cho 5

Mà a+c chia hết cho 5 (vì a+b+c chia hết cho 5, b chia hết cho 5)

=>6a chia hết cho 5

=>a chia hết cho 5

=>c chia hết cho 5

Vậy a,b,c chia hết cho 5

 

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 31 tháng 3 2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

a/5b/5c/5d/5

Đọc tiếp...
Mr Lazy 10 tháng 7 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

\(3x^3+ax^2+bx+9=\left(x^2-9\right)\left(3x+a\right)+\left(b+27\right)x+9\left(a+1\right)\)

Phép chia trên là chia hết khi và chỉ khi \(b+27=0\text{ và }a+1=0\Leftrightarrow b=-27\text{ và }a=-1\)

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 14 tháng 12 2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

Ta có x2-9=(x-3)(x+3) mà 3x3 +ax2+bx+9 chia hết cho x2-9

--> f(3)=0

f(-3)=0

--> f(3)=81+9a+3b+9=0     (1)

và f(-3)= -81+9a-3b+9=0    (2)

Lấy (1) trừ (2)--> 162+6b=0 ---> b= -27

Thay b=-27 vào (1)---> a= -1

Vậy a= -1; b= -27

Bài này mình giải theo định lí bêzu. Có gì không hiểu cứ hỏi mình, mình giải thích cho.

Đọc tiếp...
phuctran 2 tháng 11 2016 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

xác định a b c sao cho 

A=A=x^3+A=x^3+ax^2+bx+2÷ (x+1) dư 5 và ÷(x+2) dư 8

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan ( Toán Học ) 12 tháng 8 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

\(a,A=5x^2a-10xya+5y^2a\)

\(=5a\left(x^2-2xy+y^2\right)\)

\(=5a\left(x-y\right)^2\)

Thay x = 124; y=24;a=2 ta có 

\(5.2\left(124-24\right)^2=10.100^2=100000\)

\(b,B=2x^2+2y^2-x^2z+z-y^2z-2\)

\(=2\left(x^2+y^2-1\right)-z\left(x^2+y^2-1\right)\)

\(=\left(x^2+y^2-1\right)\left(2-z\right)\)

Thay x = 1 ; y = 1; z= -1 ta có 

\(\left(1^2+1^2-1\right)\left(2-\left(-1\right)\right)=\left(1+1-1\right)\left(2+1\right)=1.3=3\)

\(c,C=x^2-y^2+2y-1\)

\(=x^2-\left(y^2-2y+1\right)=x^2-\left(y-1\right)^2=\left(x-y+1\right)\left(x+y-1\right)\)

Thay x = 75; y = 26 ta có 

\(\left(75-26+1\right)\left(75+26-1\right)=50.100=5000\)

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 10 tháng 8 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

a) 3(2x - 7) + 4(1 - x) = 0

6x - 21 + 4 - 4x = 0

2x - 17 = 0

2x = 0 + 17

2x = 17

x = 17/2

b) 5(x - 2) - 2(x + 3) = 0

5x - 10 - 2x - 6 = 0

3x - 16 = 0

3x = 0 + 16

3x = 16 

x = 16/3

Đọc tiếp...
Marakai 11 tháng 8 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

c) \(2x\left(x-3\right)-2\left(5+x^2\right)\)

\(=2x^2-6x-10-2x^2=-6x-10\)

Đa thức có nghiệm \(\Leftrightarrow-6x-10=0\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{5}{3}\)

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 2 tháng 5 2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

\(K\left(x\right)=x^2-7x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x^2-3x-4x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)=0\)

             \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-4\right)=0\)

Đến đây đơn giản rồi nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 1 tháng 8 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Cách 2: hơi dài nhưng là cách khác !

\(k\left(x\right)=x^2-7x+12\)

           \(=\left(x-3,5\right)^2-0,25\)

           \(=\left(x-3\right)\left(x-4\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: