Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Khang 18 giờ trước (8:12)
Báo cáo sai phạm

Lâu rồi mới chơi dạng này, ko biết có đúng ko nx!

a) Thay x = 5/2 ; y = -5 ta được \(-5=k.\frac{5}{2}\Rightarrow k=\left(-5\right):\frac{5}{2}=-2\)

Vậy ta có hàm số \(y=-2x\)

b) Với x = 1 suy ra y = -2. Ta có toạ độ D(1;-2)

O x 1 2 3 -1 -2 -3 -4 y 1 2 3 -1 -2 D y=-2x

c) Quên mất cách làm rồi, mà cho hỏi CT O là cái gì vại? Để biết đường còn suy nghĩ với lục lọi sách giáo khoa tìm hướng giải, you viết tắt quá ai hiểu nổi @@

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 19 tháng 6 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

mình có link cho bn kham khảo 

Câu hỏi của Kamitarana - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

vào phần thống kê của mình có chữ màu xanh trong câu trả lời này nhấn zô đó sẽ ra 

hc toots~:B~

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 19 tháng 6 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: a – 1 = 3 – a ⇔ 2a = 4 ⇔ a = 2

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 song song với nhau.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 18 tháng 5 2015 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) : \(\frac{1}{4}.x^2=mx+1\)  (1)

<=> x2 = 4mx + 4 <=> x2 - 4mx - 4 = 0

\(\Delta\)' = (-2m)2 + 4 = 4m2 + 4 \(\ge\) 4 > 0 với mọi m

=> (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt 

Vậy (P) luôn cắt (d) tại 2 điểm  phân biệt

b) Gọi 2 nghiệm đó là x1; x2

Theo hệ thức Vi ét có: 

 x1 +  x2 = 4m

 x1 x2 = - 4 < 0

=>  x1; x trái dấu . 

A; B là 2 giao điểm => A (x1; mx1 + 1); B(x2; mx2 + 1) . Giả sử x1 < 0 < x2

+)  A; B nằm về hai phía của trục tung do  x1; x trái dấu . 

Gọi H; K lần lượt là hình chiếu của A; B xuống Ox => H(x1; 0); K(x2; 0)

Khi đó S OAB = S AHKB - SAHO - SBKO

S AHKB = (AH + BK). HK : 2 = (mx1 + 1 +mx2 + 1 ) .(- x1 + x2) : 2 = \(\frac{\left(m\left(x_1+x_2\right)+2\right)\left(x_2-x_1\right)}{2}=\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)}{2}\)

SAHO = AH.HO : 2 = (mx+ 1). (-x1) : 2  = \(\frac{-mx^2_1-x_1}{2}\)

SBKO = BK.KO : 2 = (mx2 + 1). x2 : 2 = \(\frac{mx^2_2+x_2}{2}\)

Vậy SOAB \(\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)}{2}\)\(\frac{-mx^2_1-x_1}{2}\) - \(\frac{mx^2_2+x_2}{2}\)

\(\frac{m\left(x_2^2-x_1^2\right)+2.\left(x_2-x_1\right)+m\left(x_1^2-x_2^2\right)+x_1-x_2}{2}=\frac{x_2-x_1}{2}\)

ta có: \(\left(x_2-x_1\right)^2=x_2^2-2x_2x_1+x_1^2=\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1.x_2\)

= (4m)2 - 4.(-4) = 16m2 + 16

=> x2 - x1 = \(\sqrt{16m^2+16}=4.\sqrt{m^2+1}\)

Vậy SOAB = \(4.\sqrt{m^2+1}\)

Đọc tiếp...
nguyển thị thảo 19 tháng 5 2015 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

 CÁI ĐỀ NÀY 
AI GIÚP TÔI ĐƯỢC KHÔNG CHIỀU MAI TỚ PHẢI NỘP ÙI PLEASE~~~~~!!

BÀI 3:Xác định tham số m để hàm số y=(m^2 - 4)x-5 nghịch biến
Xác định tham số m để hàm số y=(m^2 - 1)x+2 đồng biến với mọi x>0
BÀI 6 Cho đường thẳng (d) y=-x+2 và parabol P y=1/2.x^2 
a)tìm giá trị m để điểm M(m;m-1) nằm trên (d).Với m vừa tìm được chứng tỏ điểm M không thuộc P
b) vẽ P và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ và tìm tọa độ giao điểm của
chúng 
BÀI 4:
TRONG mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol P: y=-x^2
a) vẽ đồ thị P
b) gọi A và B là hai điểm thuộc P có hoành độ lần lượt là 1 , -2 .Lập phuơng trình đường thẳng AB 
c) tìm phương trình đường thẳng (d) song song với đường thẳng AB và tiếp xúc với P

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 4 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

đường thẳng y = ax+ b song song với đường thằng y = -x+ 5

=> a = -1 ; b khác 5

=> đường thẳng có dạng y = -x + b

gọi A là giao của đg thẳng y = -x + b và parabol
=> xA = 1 => yA = xA2 = 1 

A(1; 1) thuộc đg thẳng y = -x + b => yA = - xA + b =>b = 2 (thoả mãn)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 21 tháng 11 2017 lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

f(0)=3 suy ra c=3 thay vào biểu thức ta có:

f(1)=a+b+3=0

f(-1)=a-b+3=1

suy ra 

a+b = -3

a-b= -2

suy ra 

a= -5/2


 

Đọc tiếp...
mi ni on s 21 tháng 11 2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

f(0)=3 suy ra c=3 thay vào biểu thức ta có:

f(1)=a+b+3=0

f(-1)=a-b+3=1

suy ra 

a+b = -3

a-b= -2

suy ra 

a= -5/2

b=-1/2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29 tháng 5 2015 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

a) Trục Ox là đường thẳng y = 0

Để d // Ox <=> m - 1 = 0 và n \(\ne\) 0

<=> m = 1 và n \(\ne\) 0

b) d có hệ số góc = 3 => m - 1 = 3 <=> m = 4

=> d có dạng y = 3x + n

A (1; -1) \(\in\) d => yA = 3 xA + n <=> - 1 = 3.1 + n  <=> n = -4

Vậy d có dạng y = 3x - 4

Đọc tiếp...
Dương Lam Hàng CTV 23 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(A\left(1;3\right)\)

Thay x = 1; y = 3 vào ta được: \(1^2-5.1+1\ne3\)

Vậy điểm \(A\left(1;3\right)\) không thuộc độ thị hàm số y = f(x) = x2 - 5x + 1

\(B\left(-1;7\right)\)

Thay x = -1; y = 7 vào ta được: \(\left(-1\right)^2-5.\left(-1\right)+1=7\) (thỏa)

Vậy điểm \(A\left(-1;7\right)\) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = x2 - 5x + 1

Đọc tiếp...
๖ACE✪Bá❤Vươиɢ❤נυdαι❦ 23 tháng 3 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

A(1;3);B(-1;7)

Đọc tiếp...
Dương Lam Hàng CTV 23 tháng 3 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

a) \(f\left(\frac{-1}{2}\right)\) 

Thay x = -1/2 vào ta được: \(y=f\left(\frac{-1}{2}\right)=\left(\frac{-1}{2}\right)^2-5.\left(\frac{-1}{2}\right)+1=\frac{15}{4}\)

\(f\left(3\right)\)

Thay x = 3 vào ta được: \(y=f\left(3\right)=3^2-5.3+1=-5\)

b) Để f(x) = 1

Suy ra: \(x^2-5x+1=1\)

\(\Leftrightarrow x^2-5x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=5\end{cases}}\)

Vậy khi x = 0 hoặc x = 5 thì f(x) = 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 12 tháng 12 2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

ta có:y=a.x

        4=a.2

       a=2

1 2 3 4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 a y=2x

Đọc tiếp...
Nhok Lok Chok 10 tháng 12 2017 lúc 8:05
Báo cáo sai phạm

y = ax

Điểm M( 2; 4) \(\Rightarrow\)x= 2; y= 4

Thay x= 2; y= 4 vào hàm số y= ax, ta được:

4= a.2

a= 4 : 2

a= 2

Chúc bạn học tốt ^^!.

Đọc tiếp...
lan 20 tháng 11 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

    Vì M(2;4) thuộc đồ thị y=ax 

nên thay x=2;y=4 vào y=ax

  4=a.2 

a=2​​​​​​

Đọc tiếp...
Incursion_03 14 tháng 12 2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Gọi pt đường thẳng đi qua 2 điểm A và B là (d)y = ax + b ( a khác 0 )

Vì \(A\left(-1;-2\right)\in\left(d\right)\)\(\Rightarrow-2=-a+b\left(1\right)\)

Vì \(B\left(3;-10\right)\in\left(d\right)\Rightarrow-10=3a+b\left(2\right)\)

Lấy (1) trừ (2) theo từng vế được

\(-2-\left(-10\right)=-a+b-3a-b\)

\(\Leftrightarrow8=-4a\)

\(\Leftrightarrow a=-2\)

Thay vào (1) : \(-2=-\left(-2\right)+b\)

                   \(\Leftrightarrow2+b=-2\)

                   \(\Leftrightarrow b=-4\)

\(\Rightarrow\left(d\right)y=-2x-4\)

Vậy ......................

Đọc tiếp...
Incursion_03 6 tháng 2 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Đường thẳng OA có dạng y = ax

Vì \(A\in OA\Rightarrow2=a\)

\(\Rightarrow OA:y=2x\)

Để O;A;M thẳng hàng thì \(M\in OA\)

\(\Leftrightarrow m^2=2m\)

\(\Leftrightarrow m^2-2m=0\)

\(\Leftrightarrow m\left(m-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=0\\m=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: