Giúp tôi giải toán và làm văn


Anh Huỳnh 43 phút trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

a) x+3+19 chia hết cho x+3

==> 19 chia hết cho x+3

x+3€{1;—1;19;—19}

Rồi tìm ra các trường hợp nha

Xl mình nhầm

Đọc tiếp...
Anh Huỳnh 45 phút trước (11:44)
Báo cáo sai phạm

a) (x+22) chia hết cho (x+3)

==> x+3+18 chia hết cho (x+3)

Vì x+3 chia hết cho x+3

Nên 18 chia hết cho x+3

==> x+3 € Ư(18)

==x€{1;—1;2;—2;3;—3;6;—6;9;—9}

TH1: x+3=1

.......

TH2: x+3=—1

.....

TH3: x+3=2

......

TH4:

TH5:

TH6:

TH7:

TH8:

TH9:

TH10:

Vậy x€{...}

Bạn tự tính hết các trường hợp nhé, nếu chưa học số âm thì ko cần viết vào đâu

b)(x—5) € Ư(17)

==> (x—5)€{1;—1;17;—17}

TH1: x—5=1

....

TH2: x—5=—1

...

TH3: x—5=17

...

TH4: x—5=—17

... 

Vậy x€{...}

Đọc tiếp...
Hello 1 giờ trước (10:40)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Nhốt 21 con bò trong 3 chuồng, mỗi chuồng 7 con. Làm một cái chuồng lớn bao quanh 3 chuồng đó lại.

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 1 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

Đáp án: Nhốt 21 con bò trong 3 chuồng, mỗi chuồng 7 con. Làm một cái chuồng lớn bao quanh 3 cái chuồng đó lại.

học tốt

kb nha

Đọc tiếp...
Gokazaru 1 giờ trước (10:41)
Báo cáo sai phạm

                                                 Đố vui : 

    Làm sao để chia 21 con bò vào 4 cái chuồng sao cho số bò ở mỗi chuồng là số lẻ ?

                                                 Trả lời :

      Nhốt 21 con bò trong 3 chuồng , mỗi chuồng 7 con. Làm một cái chuồng lớn bao quanh 3 cái chuồng đó lại.

                                         Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 22 giờ trước (14:09)
Báo cáo sai phạm

đó là con người,nói rõ hơn là cuộc đời con người.

lúc bé tương ứng với lúc sáng phải bò 4 chân

lúc trưởng thành ứng với trưa đã có thể  đi đứng bằng 2 chân

lúc về già ứng với xế chiều phải chống thêm cái gậy là 3 chân

thấy đúng cho1 k !

Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 20 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

Đó là con người nha bạn.

Đọc tiếp...
levanphat 20 giờ trước (15:38)
Báo cáo sai phạm

đó là chúng ta

Đọc tiếp...
believe in friendship Hôm qua lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

1 em mặc váy +2 em mặc váy =3 em mặc váy

Đọc tiếp...
trân thi huong Hôm qua lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

bằng 3 chị mi

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 15 giờ trước (20:32)
Báo cáo sai phạm

                    3 em mặc váy

       Chúc bạn học tốt

           Nhớ KB với mình nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Yến Phương Hôm qua lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1+1 =20 => số 1 = 10 ( 10+10=2 )           ( ta tính theo chiều dọc )

            3+2=51 => số 3 = \(10\times3=30\)

                 Vậy số 2 = \(51-30=21\)

            9+5=144 => số 9 = \(10\times9=90\)

                   Vậy số 5 = \(144-90=54\)

 Thử lại : Khoảng cách của 21 và 10 là : \(21-10=11\)

              Khoảng cách của 5 và 2 là 3

              khoảng cách của 54 và 21 là : \(\left(54-21\right):3=11\)( chọn )

Số 1 là 10 và số 9 là 90 => 90+10=100

        Vậy 1+9=100

=> 

Đọc tiếp...
Hắc Bá Hiếu Hôm qua lúc 22:19
Báo cáo sai phạm
Hắc Bá Hiếu Hôm qua lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

1+9=55=19=91=28=82=37=73=46=64

nếu đúng thì tk mk nha!

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 17/07 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

1. What do you call a fish that only cares about himself?

It's ''selfish''.

2. What is the word that everybody always says wrong?

It's the word ''WRONG''.

3. What has a neck but no head?

It's a bottle.

Đọc tiếp...
LÊ THANH TÂN 20 giờ trước (16:26)
Báo cáo sai phạm

1 selfish

2 wrong

3 bottle.

Tk cho mình nha ae!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyên Phạm Hoàng Lê 17/07 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

1.selfish.

2.wrong.

3.bottle

Đọc tiếp...
Tuan 16/07 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

4:3=8:4=2

Đọc tiếp...
Minh Chương Hôm qua lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Trả lời 

4:3= 8:4 = 2

hok tốt !

Đọc tiếp...
nene 16/07 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

4 : 3 = 2 

(tứ : tam = tám : tư = 8 : 4 = 2)

Đọc tiếp...
believe in friendship 15/07 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

1+1=2

~~ học tốt ~~

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 15/07 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

trả lời :

1 + 1 = 2

$_$

Đọc tiếp...
Phạm Minh Quân Hôm qua lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

1+1=2

hok tot

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 15/07 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

1 bàn xếp 4 trẻ thì 1 trẻ chưa có chỗ ngồi.
1 bàn xếp 5 trẻ thì thừa 2 bàn, thức là thiếu:
5 x 2 = 10 (trẻ) thì ngồi đủ số bàn.

Vẽ sơ đồ:
|——————–|—|

|————————|—-———-|

Nếu tất cả các bàn đều 5 trẻ ngồi thì số bạn sẽ nhiều hơn khi tất cả các bàn đều ngồi 4 trẻ là:

1 + 10 = 11 (trẻ)
1 bàn ngồi 5 trẻ nhiều hơn 1 bàn ngồi 4 trẻ là:
5 – 4 = 1 (trẻ)

Vậy, số bàn là:
11 : 1 = 11 (bàn).
Số trẻ là:
4 x 11 + 1 = 45 (trẻ).

Đọc tiếp...
Thành Phố Vui Vẻ 17/07 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

có tất cả là 45 trẻ

Đọc tiếp...
nguyen thi thu hong 17/07 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

đáp án là 23 trẻ

Đọc tiếp...
zeno sama 15/07 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Có câu trả lời đấy 

đã bảo mà 

50+50 =100

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Thành 15/07 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

        

                                                                    

                                                                  100 nha k mình mình k lại

                                                                        Ok

Đọc tiếp...
Phạm Minh Quân 17/07 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

50+50=100

Đọc tiếp...
cool queen 15/07 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

1+1=2

kb vs mk nha

Đọc tiếp...
bui thanh thao Hôm qua lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

tra loi

1+1=2

hok tt

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi 15/07 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

1+1=2

thấy đúng

k nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Ngọc 14/07 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

quả dưa hấu 

* Câu này có trong trương trình '' Nhanh như chớp '' nè!!!

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 14/07 lúc 09:37
Báo cáo sai phạm

trả lời 

quả dưa hấu

~~~~

Đọc tiếp...
believe in friendship 14/07 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

trả lời:

quả dưa hấu

Đọc tiếp...
Ngoa Long Truong Dinh 14/07 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

10 quả nhé

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 14/07 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

mk có 10 quả táo , mk xin bn 5 quả . Hỏi mk có bao nhiêu quả táo ? 

Trả lời : còn 10 quả

bạn xin mk nhưng mk ko có nên ko cho

hok tốt .

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 14/07 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Bạn có số quả là :

       10 + 5 = 15 ( quả )

Quan trọng là người ta có cho bạn ko.....

       

Đọc tiếp...
Tiến lên Việt Nam 2 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

Mình vẫn còn 10 quả táo ! Vì quan trong mình có cho người ta hay không đã !!

Đọc tiếp...
trang nguyễn 14/07 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

Bn còn 5 quả táo

Đọc tiếp...
rias gremory 14/07 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

Số quả của bạn còn lại là :

10 - 5 = 5 ( quả)

Đáp số : bạn còn 5 quả.

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 14/07 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Quy đồng mẫu số 5/2

5/2 = 5 x 3 / 2 x 3 = 15/6

#

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 14/07 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

 Ta rút gọn 15/6 = 5/2 

15/6 rút gọn cho 3 thì được 5/2 

và ngược lại 5/2 nhân 3 = 15/6 


 

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Linh 13/07 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

uy đồng phân số 5/2

Đọc tiếp...
wendy marvel 13/07/2018 lúc 08:09
Báo cáo sai phạm

1] nắng ba năm chưa hề bỏ bạn là cái gì- là bóng

2] hãy chứng minh 4 chia 3 bằng 2-4chia ba 3 là tứ chia tam tứ chia tam là tám chia tư bằng 2

3] làm sao để cái cân tự cân chính nó Lật ngược nó lại

4] hãy chứng minh con gái bằng con dê Con gái là thần tiên, thần tiên là tiền thân, tiền thân là trước khỉ, mà trước khỉ là dê.

5]hai người đào trong 2 giờ thì được một cái họ hỏi 1 người đào trong 1 giờ được mấy cái hố Một cái hố (nhưng nhỏ hơn cái hố có 2 người đào)

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 13/07/2018 lúc 08:08
Báo cáo sai phạm

1) cai bong

2 ) 4 : 3 la tu : tam, tu : tam la tam : tu, 8 : 4 = 2

3 ) lat nguoc cai can lai

4 ) dieu duong nhien

5 ) mot cai ho ( nho hon )

Đọc tiếp...
Thành Phố Vui Vẻ 17/07 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

3.úp ngược cái cân

4.Con gái là dê mẹ 

5.1 cái hố nhỏ hơn như thế

Đọc tiếp...
khanh cuong 12/07/2018 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

 8 + 12 = 20 

20 + 24 = 44 

44 + 48 = 92 ( ta thấy 12 x 2 = 24 x 2 = 48)

vậy số tiếp theo là : 188 

Đọc tiếp...
TBQT 12/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Giải:

Áp dụng quy luật \(\left(x+2\right)\times2\)ta được:

\(\left(8+2\right)\times2=10\times2=20\)

\(\left(20+2\right)\times2=22\times2=44\)

\(\left(44+2\right)\times2=46\times2=92\)

\(\left(92+2\right)\times2=94\times2=188\)

Số đó là 188

Đọc tiếp...
Thành Phố Vui Vẻ 17/07 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

số tiếp là 152

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: