Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Hồ Thuỳ Dương 19/10/2016 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

3 điểm

Đọc tiếp...
Lữ Mỹ Quyên 10/10/2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

3 điểm

Đọc tiếp...
pham huy 27/12/2017 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

cho 3 diem a ,b,c ,d trong do chi co 3 diem a,b,c thang hang. ke cac duong thang di qua 2 trong so 4 diem a,b,c,d . so duong thang phan biet thu duc la bao nhieu . tra loi di xem co duoc khong 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/11/2014 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

Vì  3cm < 7cm nên AB < AC

b) Vì B nằm giữa hai điểm A và C

   Nên AB + BC = AC

   Hay  3   + BC = 7

       =>        BC = 7 – 3 = 4cm

c) Ta có: M là trung điểm của đoạn thẳng BC

   => MB=MC=BC:2=4:2=2cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Uyên 09/12/2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

a, Trên tia Ax có AB < AC ( vì 3cm < 7cm )

nên điểm A nằm giữa 2 điểm B và C

b, Khi đó ta có : BC +AB = AC

                \(\Rightarrow\)  BC = AC - AB

                   hay  BC = 7 - 3

               \(\Rightarrow\) BC = 4 (cm)

  

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14/03/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Lấy 1 đường thẳng nối với 101 - 1 = 100 đường thẳng còn lại ta được 100 giao điểm. Làm như vậy với tất cả 101 đường thẳng, ta được 100.101 giao điểm. Nhưng làm như vậy thì mỗi giao điểm được tính 2 lần. Số giao điểm tạo thành là:100.101:2=5050(giao điểm). Vậy 101 đường thẳng cắt nhau tạo thành 5050 giao điểm

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21/01/2017 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

5050 nha bn 

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Thảo 14/03/2015 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

vay dap an la 5050 ban nhe

 

Đọc tiếp...
pham huy 27/12/2017 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

cho 3 diem a ,b,c ,d trong do chi co 3 diem a,b,c thang hang. ke cac duong thang di qua 2 trong so 4 diem a,b,c,d . so duong thang phan biet thu duc la bao nhieu . tra loi di xem co duoc khong 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 26/09/2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

câu hỏi thật dã man. như 300 cây cầu ở thủ đô của Hà Lan.

có n(n + 1) : 2 = 300

n (n+ 1) = 600

có 24 x 25 = 600

Vậy có tất cả 24 con đường

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 03/12/2017 lúc 07:26
Báo cáo sai phạm

câu hỏi thật dã man. như 300 cây cầu ở thủ đô của Hà Lan.
có n(n + 1) : 2 = 300
n (n+ 1) = 600
có 24 x 25 = 600
Vậy có tất cả 24 con đường

Đọc tiếp...
Kiều Tuấn Anh Hot boy 30/09/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Có n(n-1) : 2 =300

n (n-1)=600

có 24 x 25 = 600

Vâyh có tất cả 25 con đường

Đọc tiếp...
Mafia 21/11/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

câu này khá khó mình ko biết làm có đúng ko nữa

để \(\left(d1\right)\perp\left(d2\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(k-3\right).\left(2k+1\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow2k^2+k-6k-3+1=0\)

\(\Leftrightarrow2k^2-5k-2=0\)

\(\Leftrightarrow k^2-\frac{5}{2}k-1=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(k^2-2.k.\frac{5}{4}+\frac{25}{16}-\frac{25}{16}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(k-\frac{5}{4}\right)^2-\frac{41}{16}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(k-\frac{5}{4}-\frac{\sqrt{41}}{4}\right)\left(k-\frac{5}{4}+\frac{\sqrt{41}}{4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}k-\frac{5}{4}-\frac{\sqrt{41}}{4}=0\\k-\frac{5}{4}+\frac{\sqrt{41}}{4}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}k=\frac{5+\sqrt{41}}{4}\\k=\frac{5-\sqrt{41}}{4}\end{cases}}\)  ( Thỏa mãn \(k\ne3;k\ne\frac{-1}{2}\))

              vậy  \(k=\frac{5-\sqrt{41}}{4}\)  ;   \(k=\frac{5+\sqrt{41}}{4}\)

Đọc tiếp...
pham huy 27/12/2017 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

cho 3 diem a ,b,c ,d trong do chi co 3 diem a,b,c thang hang. ke cac duong thang di qua 2 trong so 4 diem a,b,c,d . so duong thang phan biet thu duc la bao nhieu . tra loi di xem co duoc khong 

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 04/05/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

số đường thẳng qua 30 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng là :

30 . 29 : 2 = 435 ( đường thẳng )

số đường thẳng dư thừa là :

435 - 391 = 44 ( đường thẳng )

Ta có :

a . ( a - 1 ) : 2 - 1 = 44

a . ( a - 1 ) : 2 = 45

a . ( a - 1 ) = 90

Mà 90 = 9 . 10

\(\Rightarrow\)a = 10

vậy số điểm thẳng hàng là 10

Đọc tiếp...
Cong Hieu 21/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

<div class="q-block">

<p>số đường thẳng qua 30 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng là :</p><p>30 . 29 : 2 = 435 ( đường thẳng )</p><p>số đường thẳng dư thừa là :</p><p>435 - 391 = 44 ( đường thẳng )</p><p>Ta có :</p><p>a . ( a - 1 ) : 2 - 1 = 44</p><p>a . ( a - 1 ) : 2 = 45</p><p>a . ( a - 1 ) = 90</p><p>Mà 90 = 9 . 10</p><p><span class="math-q mathquill-rendered-math mathquill-editable" mathquill-block-id="1"><span class="textarea"><textarea></textarea></span><span mathquill-command-id="2">⇒</span></span>a = 10</p><p>vậy số điểm thẳng hàng là 10</p> </div>

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 20/06/2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

số đường thẳng qua 30 điểm mà không có 3 điểm nào thẳng hàng là :

30 . 29 : 2 = 435 ( đường thẳng )

số đường thẳng dư thừa là :

435 - 391 = 44 ( đường thẳng )

Ta có :

a . ( a - 1 ) : 2 - 1 = 44

a . ( a - 1 ) : 2 = 45

a . ( a - 1 ) = 90

Mà 90 = 9 . 10

a = 10

vậy số điểm thẳng hàng là 10

Đọc tiếp...
Võ Thái Hào 06/12/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Vì trên tia AB mà AM<AB(2cm<6cm)

Nên M nằm giữa A và B

AM+BM=AB

2cm+BM=6cm

BM=6cm-2cm

BM=4cm

b)BM=4cm 

Trung điểm là điểm nằm ở giữa cách đều nhau nên;MC=CB=1/2BM

MC=4*1/2=2cm

Vì MA và MC là 2 tia đối nhau

Nên M nằm giữa A và C (1)

MA=2cm;MC=2cm(2cm=2cm)

Nên MA=MC (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của AC

k đúng nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 22/11/2014 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

a) Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng và cách đều hai đầu đoạn thẳng ấy.

b)+Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm

 + Trên tia AB vẽ điểm I, sao cho

     AI = AB/2 = 2,5cm

Đọc tiếp...
Từ Nguyễn Đức Anh 20/10/2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

a) Trung điểm là điểm nằm giữa và cách đều 2 đầu đoạn thẳng

b) + Vẽ đoạn thẳng AB

    + Trên tia AB vẽ điểm I, sao cho

       AI=AB/2=2,5 cm

Đọc tiếp...
quanghuy 08/12/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

trung điểm đoạn thẳng là điểm nằm giữa 2 iem va cach deu

VD :

VẼ ĐOẠN THẲNG AB DÀI 5CM

ĐẶT ĐIỂM M CÁCH ĐỀU A VÀ B LÀ 2,5

Đọc tiếp...
trần nguyễn ngọc ánh 27/09/2014 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

nếu M nằm bất kì trong đoạn thẳng thì có thể M nằm giữa A và B . đúng không?

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 27/09/2014 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Bổ sung cho Ngọc Ánh:

M có thể trùng A và B

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

a b c d e Không có giao điểm . ( vì đường thẳng phân biệt không cắt nhau )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: