Giúp tôi giải toán và làm văn


Thiên Ân 25/12/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của mảnh vườn là:

25,5 x \(\frac{1}{3}\)= 8,5 ( m )

Diện tích của mảnh vườn đó là:

\(\frac{1}{2}\)x 25,5 x 8,5 = 108,375 ( m2 )

Vậy diện tích của mảnh vườn đó là 108,375 m2

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 25/12/2017 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

chiều cao mảnh vườn đó là :

    25,5 x 1/3 = 8,5 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là :

   25,5 x 8,5 : 2 = 108,375 ( m2 )

        Đáp số : 108,375 m2 

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
lãnh tụ tối cao 25/12/2017 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

chiều cao của tam giác đó là:

25.5*1/3=8.5(m)

diện tích mảnh vườn đó là:

(25.5*8.5)/2=108.375(m2)

đáp số :tự viết

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16/12/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11/11/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 09/03/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Thu Hương 22/08/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Có: aAc=BAC=143 độ ( 2gocs đối đỉnh)

Hơn nữa: BAC+ABD=143+37=180 độ

Nên a//b ( 2 góc trong cùng phía bù nhau)

Mà: d vuông góc b

nên: đường thẳng d vuonh góc a

Đọc tiếp...
nguyen dinh thuan 17/12/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

a)ta có:                                                                              b)ta có:

a//b                                                                                        A2 và A4 là 2 góc đối đỉnh nên:

c vuông góc a                                                                            A2=A4=60*

suy ra: c vuông góc b                                                         lại có:a//b nên:

                                                                                              A4+B1=180*(2 góc trong cùng phía)

                                                                                           B1=180-A4 =180*-60* =120*

                                                                                          Vậy.......................

Đọc tiếp...
Goku Son 10/12/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Xem hình vẽ cho biết a//b , c vuông góc với a

a đường thẳng c có vuông góc với đường thẳng b không ? vì sao ?

b Cho biết A2 = 60* . Tính A4 và B1

cabd21A 34B1

Đọc tiếp...
GV Quản lý 15/11/2017 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

A B C 110 o D 105 o E

\(\widehat{EAC}=180^o-\widehat{BAC}=180^o-110^o=70^o\)

Tam giác ABC cân ở A nên \(\widehat{ACB}=\frac{180^o-\widehat{A}}{2}=\frac{180^o-110^o}{2}=35^o\) (1)

CE // AD => \(\widehat{ECD}+\widehat{ADC}=180^o\) (\trong cùng phía)

 => \(\widehat{ECD}=180^o-\widehat{ADC}=180^o-105^o=75^o\)  (2)

Ta lại có: \(\widehat{ACE}=\widehat{ECD}-\widehat{ACB}=75^o-35^o=40^o\)

Trong tam giác ACE có \(\widehat{EAC}=70^o;\widehat{ACE}=40^o\)

 nên góc còn lại \(\widehat{AEC}=180^o-70^o-40^o=70^o\) 

Vậy tam giác ACE cân ở C và ta có:

   \(70^o=\widehat{A}=\widehat{E}>\widehat{C}=40^o\)

   CA = CE > AE

Đọc tiếp...
Thao Nhi 15/08/2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Ta có : góc xAB+ góc ABm= a+180-a=180 mà 2 góc nằm ở vị trí trong cùng phía ---) Ax//Bm

tu B ke Bt//Ax---> goc xAB= goc ABt=a ( 2 goc so le trong va Ax//Bt)

ta co : goc ABC=  goc ABt+goc tBC= a+ b---> goc tBc=a+b- goc tBC=a+b-a=b

===> góc tBC= góc BCy (=b) mà 2 góc nằm ở vị trí so le trong nên Bt//Cy

ta co : Ax//Bm ( cmt)

           Ax// Bt ( cach ve)

---> Bm trung Bt 

===> Bm// Cy

 

 

Đọc tiếp...
Đặng An 08/11/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm
Còn Ax//Bm
Đọc tiếp...
Hân Lâm 31/10/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

32 cm

các bạn nhớ cho mình thật bự nha

Đọc tiếp...
Phan Đỗ Thành Nhân 23/10/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

k là tíck nha

Đọc tiếp...
Phan Đỗ Thành Nhân 23/10/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Nhớ k câu trả lời trên của mình

Đọc tiếp...
Nhớ Mãi Mái Trường Xưa 30/10/2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

đề ko rõ nha bạn

Đọc tiếp...
Đinh Hoàng Bảo 08/10/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Bài này khó à nha

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 04/10/2017 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Đề bài không rõ ràng, không lô-gic.

Đọc tiếp...
Bexiu 17/10/2017 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Khó hiểu quá cô Chỉ cần kẻ C qua O cũng được . cần gì y và b, và M

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 17/10/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Bổ sung thêm giả thiết a // b.
Qua O vẽ đường thẳng xy song song với a và b.
a b O x y M N b'
Do a // xy nên \(\widehat{aMO}=\widehat{MOy}=38^o\) (hai góc so le trong).
Do xy // b nên \(\widehat{b'NO}+\widehat{yON}=180^o\)\(\Leftrightarrow\widehat{yON}=180^o-\widehat{b'NO}=180^o-132^o=48^o\).
\(\widehat{MON}=\widehat{MOy}+\widehat{yON}=38^o+48^o=86^o\).
vậy \(x=86^o\).

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú 17/04/2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

A B C D M x N y

Giải:

Do AB // CD nên: \(\widehat{AMN}+\widehat{MNC}=180^o\) ( 2 góc trong cùng phía bù nhau )

\(\Rightarrow\widehat{AMx}+\widehat{xMN}+\widehat{MNC}=180^o\)

Do \(\widehat{AMx}=\widehat{CNy}\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{CNy}+\widehat{xMN}+\widehat{MNC}=180^o\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{CNy}+\widehat{MNC}\right)+\widehat{xMN}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{MNy}+\widehat{xMN}=180^o\)

Mà 2 góc \(\widehat{MNy},\widehat{xMN}\) ở vị trí trong cùng phía

\(\Rightarrow\)Mx // Ny ( đpcm )

Vậy...

Đọc tiếp...
Cao thủ vô danh thích ca hát 18/04/2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

ê bạn Nguyễn Huy Tú ơi bạn có nick ở hh à

Đọc tiếp...
Jiki Katoji 03/09/2015 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

giải theo cách này nha bạn!

Phia trong góc ABC, vẽ tia By//Aa     (1)

Ta có hình vẽ:( bạn tự vẽ hình nha)

=> A+B1=180

=> 140+B1= 180

=>B1=180-140=40

mà B=70=>B1+B2=70

             =>40 + B2= 70

             =>B2=70-40=30

Lại có: C=150

=>C+B2=180=> By//Cb   (2)

Từ (1) và (2) => Aa//Cb

Đọc tiếp...
đỗ hà thanh minh 04/10/2017 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Qua B kẻ đường thẳng t//Aa

=>aAB+ABt=180 2 góc trong cùng phía

=>ABt=180-140=40

vì ABt=40

=>tBC=70-40=30

=>tBC+BCb=180 mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía

=>t//Cb

vì t//Cb và  t//Aa

=>Aa//Cb

Đọc tiếp...
Trần Vũ Quỳnh Châu 04/09/2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 đường thẳng đã cho là d1,d2,d3,d4,d5.Qua một điểm O bất kỳ,vẽ 5 đường thẳng cắt nhau Tại O

Trong 5 đường thẳng trên ko có  2 đường thẳng nào trùng nhau,cũng như song song,nên có 10 góc đỉnh O ko có đỉnh chung có tổng là 180 độ tồn tại một góc nhỏ hơn hoặc bằng : 360:10=36

Vì 5 đường thẳng trên cắt nhau tại O nên góc nhỏ hơn hoặc bằng 36 độ có 1 góc đối đỉnh

Vậy trong 5 đường thẳng đã cho,tồn tại 2 đường thẳng tạo với nhau một góc nhỏ hơ hoặc bằng 300(đpcm)

 

Đọc tiếp...
Đặng Thị Yến Ngân 29/08/2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Vì a//b và c//d do đó ABCD là hình bình hành

Vậy hình bình hành trên có góc nhỏ là 550 ( tính chất đồng vị)

và góc lớn hình bình hành = 1800-550= 125

Vậy C1= 550 và D2 = 125( Hai góc đối đỉnh)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Thanh Hà 09/08/2016 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Kẻ đường thẳng f đi qua E sao cho Ef//AB (1) 

Vì Ef//AB => góc fEA = góc A=40o ( 2 góc so le trong)

Vì góc fEC + góc fEA=60o

hay góc fEC+ 40o=60o

=>góc fEC=60o-40o=20o

Vì AB//CD

=>góc fEC= góc ECD=20o

Bạn ko cần phải lo vì bài này chính cô giáo mik đã chữa đó

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 09/08/2016 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Qua E vẽ đường thẳng HK // AB // CD

=> AEH = BAE = 40o

=> CEH = 60 - 40 = 20

=> DCE = CEH = 20o ( 2 góc so le trong = nhau )

Đọc tiếp...
hoang phuc 10/10/2016 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

20o

tk nhe

xin

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: