Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣ☆Không➻❥tên➻❥ILHT❖︵( toán học) 6 tháng 8 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sửa chút

 từ (1) và (2) =>\(\widehat{tOh}=60^o\)

hok tốt

Đọc tiếp...
๖ۣ☆Không➻❥tên➻❥ILHT❖︵( toán học) 6 tháng 8 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

O x y z t h 110 50

a)

ta có\(\widehat{zOy}+\widehat{yOx}=\widehat{xOz}\)

thay\(\widehat{zOy}+50^o=110^o\)

\(\widehat{zOy}=110^o-50^o=60^o\)

có oh là tia đối của oz(1)

và ot là tia đối của oy(2)

\(\Rightarrow\widehat{tOh}=60^o\left(tc\right)\)

b)có \(\widehat{zOx}+\widehat{xOh}=\widehat{zOh}=180\left(kb\right)\)

thay\(110^o+\widehat{xOh}=180^o\)

\(\widehat{xOh}=180^o-110^o=70^o\)

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
dinh quoc anh 25 tháng 10 2016 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Vì a//b 

=>2gocs có chứa tia phân giác bằng nhau ( 2 góc so le trong ) (1)

Vì tia này phân giác góc này 

=>goc nhỏ này = góc nhỏ kia = 1 nửa góc to (2)

Tia phân giác kia chứng minh tương tự (3)

Từ (1), (2) và (3) => hai góc nhỏ bằng nhau (VD : O^1 = B^1 )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

=> hai tia phân giác ấy song song với nhau

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Le Quyen 16 tháng 7 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm
Thank You Very Much !
  
  
  
Đọc tiếp...
Mun Trẻ CTV 29 tháng 7 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

A M N O y z 30 0 30 0 150 0

a, Kẻ tia Oy' là tia đối của tia Oy thì \(\widehat{y'OA}+\widehat{AOy}=180^0\) kề bù mà \(\widehat{AOy}=150^0\)nên \(\widehat{AOy'}=30^0\)

=> \(\widehat{AOy'}=\widehat{OAz}=30^0\), do đó :  \(Az//Oy'\)hay \(Az//Oy\)

b, Oy // Az' nên z'AO = xOy = 1500 , OM và ON lần lượt là tia phân giác của góc xOy và z'OA, do đó : AOM = OAN = 750 , suy ra OM//AN

Đọc tiếp...
Lê Tuyết Ngân 21 tháng 9 2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

a)Vì goc xOy+ goc OAz=150+30=180

=>hai góc trong cùng phía

=>zz'//Oy

Cho mình hỏi tí nhap câu hỏi sau đó làm gì nữa?Tại mình mới vào ấy mà

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Thu Hương 22 tháng 8 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Có: aAc=BAC=143 độ ( 2gocs đối đỉnh)

Hơn nữa: BAC+ABD=143+37=180 độ

Nên a//b ( 2 góc trong cùng phía bù nhau)

Mà: d vuông góc b

nên: đường thẳng d vuonh góc a

Đọc tiếp...
nga quỳnh 22 tháng 7 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

trả lời;

aAc=BAC=143 độ (vì 2góc đối đỉnh)

ta thấy:CAB+ABD=143+37=180 độ

=>a//b(vì 2 góc trong cùng phía bù nhau)

mà d vuông góc b

nên d vuông góc xc

Đọc tiếp...
nguyen dinh thuan 17 tháng 12 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

a)ta có:                                                                              b)ta có:

a//b                                                                                        A2 và A4 là 2 góc đối đỉnh nên:

c vuông góc a                                                                            A2=A4=60*

suy ra: c vuông góc b                                                         lại có:a//b nên:

                                                                                              A4+B1=180*(2 góc trong cùng phía)

                                                                                           B1=180-A4 =180*-60* =120*

                                                                                          Vậy.......................

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16 tháng 12 2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11 tháng 11 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 9 tháng 3 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
Đặng Thị Yến Ngân 29 tháng 8 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Vì a//b và c//d do đó ABCD là hình bình hành

Vậy hình bình hành trên có góc nhỏ là 550 ( tính chất đồng vị)

và góc lớn hình bình hành = 1800-550= 125

Vậy C1= 550 và D2 = 125( Hai góc đối đỉnh)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 19 tháng 6 lúc 7:41
Báo cáo sai phạm

mình có link cho bn kham khảo 

Câu hỏi của Kamitarana - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath

vào phần thống kê của mình có chữ màu xanh trong câu trả lời này nhấn zô đó sẽ ra 

hc toots~:B~

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 19 tháng 6 lúc 7:37
Báo cáo sai phạm

Hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 có tung độ gốc khác nhau do vậy chúng song song với nhau khi và chỉ khi chúng có hệ số a bằng nhau.

Ta có: a – 1 = 3 – a ⇔ 2a = 4 ⇔ a = 2

Vậy với a = 2 thì hai đường thẳng y = (a – 1)x + 2 và y = (3 – a)x + 1 song song với nhau.

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 31 tháng 3 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Đề thi mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 31 tháng 3 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Giải : 

A B C D H x E G

a/ Vì \(DH\perp BC\)

        \(Cx\perp BC\)

\(\Rightarrow DH//Cx\)

b/ Xét , có :

\(\widehat{HDE}=\widehat{CED}\text{ (hai góc so le trong của CE//DH)}\)

\(HD=EC\text{ (gt)}\)

\(\widehat{DHC}=\widehat{ECH}\left(=90^0\right)\)

\(\Rightarrow\Delta DHG=\Delta ECG\left(g.c.g\right)\).

c/ Vì \(\Delta DHG=\Delta ECG\left(c.m.t\right)\Rightarrow DG=GC\text{ (hai cạnh tương ứng)}\)

\(\Rightarrow\text{G là trung điểm của đoạn thẳng DE}\).

Đọc tiếp...
alan walker 14 tháng 1 2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

a. tam giac ade va tam giac ace co

ad=ac

de=ce

ae chung

suy ra tam giac ade =tam giac ace(c.c.c)

b. tam giac ade = tam giac ace (chung minh tren)

suy ra goc cae =goc dae(2 goc tuong ung)

tam giac iac va tam giac iad co

ac=ad

goc cai = dai

ai chung

suy ra tam giac iac=iad(c.g.c}

suy ra di=ci

c  sai de bai hay sao ay

Đọc tiếp...
khoilaba 9 tháng 12 2018 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

 • LUYỆN TẬP
 • HỌC BÀI
 • HỎI ĐÁP
 • KIỂM TRA

MUA THẺ HỌC

 •  
 •  
 • 1
 • khoilaba 

Hãy xác thực tài khoản để bảo vệ tài khoản của bạn và nhận thưởng VIP từ OLM Xác thực ngay

Giúp tôi giải toán và làm văn

 Tìm kiếm 

 • Mới nhất
 • Chưa trả lời
 • Câu hỏi hay
 • Câu hỏi tôi quan tâm
 • Câu hỏi của bạn bè
 • Gửi câu hỏi

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Nguyễn Mai Chi

Trả lời

33

Đánh dấu

09/11/2016 lúc 05:16

Một miếng bìa hình bình hành có chu vi là 2m. Nếu bớt chiều dài đi 20cm thì ta có miếng bìa hình thoi có diện tích là 12dm2. Tính diện tích miếng bìa hình bình hành ban đầu ?

Được cập nhật 6 giây trước (21:50)

Toán lớp 5 Violympic

aikatsu 02/12/2016 lúc 11:30
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

1800 cm2 = 18 dm2

các bn đâu cần cãi nhau như vậy

 Đúng 23  Sai 0 Nguyễn Mai Chi đã chọn câu trả lời này.

Nguyễn Quang Phúc 17/11/2016 lúc 19:35
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

18dm2 mới  đúng

 Đúng 9  Sai 0

pham hong nhung 10/11/2016 lúc 19:23
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

1800

tao mac ke may

 Đúng 4  Sai 1

Hiền

Trả lời

0

Đánh dấu

25 giây trước (21:49)

 tim so tu nhien x biet 

 a , 0,23 < X > 1,34             B , 35 ,67N < X > 36,05 

Toán lớp 5

Nguyễn linh anh

Trả lời

0

Đánh dấu

2 phút trước (21:47)

Cho hinh thang ABCD(AB // CD).E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC.Gọi G là giao điểm của EF và AC.Biết rằng AB= 6cm; CD = 8cm.Tính các độ dài EG và EF

Toán lớp 8

trần diễm linh

Trả lời

2

Đánh dấu

12/12/2016 lúc 17:16

Viết đoạn văn ( 5 câu) ghi lại cảm nhận của em về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm, trong đó có sử dụng tính từ và cụm tính từ, Gạch chân tính từ và cụm tính từ.

Được cập nhật 3 phút trước (21:46)

Toán lớp 6

Đỗ Quang Vinh 12/12/2016 lúc 17:18
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

không đọc nội quy à?

 Đúng 3  Sai 10

trần thanh bình 02/01/2018 lúc 16:59
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

Trong truyện thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng em vô cùng ấn tượng nhân vật thái y lệnh phạm bân.ông là người vừa có tài lại có tâm.làm thái y lệnh trong cung,có bổng lộc vua ban ông đều bỏ ra mua thuốc tốt,tích trữ thóc gạo để cứu chữa cho những người nghèo.đặc biệt qua tình huống gây cấn người nông dân đến tìm ông chữa bệnh cho người nhà bị bệnh nguy kịch và vua trần anh vương lệnh cho ông vào chữa bệnh cho quý nhân bị sốt chứng tỏ thái y phạm bân là người không sợ quyền uy,không màng danh lợi,đặt tính mạng người bệnh lên tính mạng của mình thương yêu và hết lòng cứu chữa người bệnh.em thực sự kính trọng, khâm phục và tự hào về ngài phạm bân,em hứa sẽ học tập và rèn luyện tốt để trở thành một người có ích cho xã hội

Đọc tiếp...

 Đúng 2  Sai 1

Hoàng lê Huy

Trả lời

0

Đánh dấu

3 phút trước (21:46)

cho ƯCLN(a;b)=1 cmr ab;a+b là NTCN

AI BIẾT GIÚP MÌNH VỚI

Toán lớp 6

nguyen thi nhi

Trả lời

13

Đánh dấu

21/07/2015 lúc 16:30

một đội công nhân có 8 người làm trong 6 ngày đắp được 360m đường hỏi một đội công nhân có 12 người đắp xong 1080m đường trong bao nhiêu ngày ?

Được cập nhật 3 phút trước (21:46)

Toán lớp 5 Tỉ lệ thuận

Kiyllie 10/11/2016 lúc 17:33
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

8 người trong một ngày đắp được số m đường là: 

    360   : 6   =  60 (m).

12 người trong một ngày đắp được số m đường là: 

 12 x 60 : 8  = 90 (m ). 

Số ngày 12 người  đắp  trong  1080 m đường là: 

   1080 : 90  = 12 ( ngày) . 

Đọc tiếp...

 Đúng 9  Sai 0

nguyen phuong anh 02/01/2017 lúc 10:15
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

12 là đúng 1000000000000000000000000000000%

 Đúng 1  Sai 0

Lê Mai Tâm 01/12/2016 lúc 20:09
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

Một người làm 1 ngày được là :

       360 : 6 : 8 bằng 7,5   (m)

12 người làm một ngày được là :

     12 nhân 7,5 bằng 90   (m)

Thời gian 12 người  đắp 1080 m đường là :

    1080 : 90 bằng 12   (ngày)

                  Đáp số : 12 ngày

Đọc tiếp...

 Đúng 1  Sai 0

hai yen duong

Trả lời

0

Đánh dấu

4 phút trước (21:46)

5.2 l 3.5x - 6.2l =2

Toán lớp 7

vietnam

Trả lời

0

Đánh dấu

4 phút trước (21:45)

cho A= 963+2493+351+x với x thuộc số TN . tìm điều kiện của x để A chia hết cho 9 , A ko chia hết cho 9 

Toán lớp 6

THÀNH VŨ XUÂN

Trả lời

3

Đánh dấu

21/11/2018 lúc 18:37

Chứng minh n+3 và 3n+8 là hai số nguyên tố cùng nhau với mọi số tự nhiên n ?

Được cập nhật 4 phút trước (21:45)

Toán lớp 6 Tìm x

Nguyễn Thị Linh Chi  Quản lý 21/11/2018 lúc 19:49
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

Đặt (n+3, 3n+8)=d

=> n+3 chia hết cho d

    3n +8 chia hết cho d

=> 3(n+3)-(3n+8) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 

=> n+3 và 3n +8 là hai số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...

 Đúng 1  Sai 0

THÀNH VŨ XUÂN 23/11/2018 lúc 17:15
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

thank you very much!!!

 Đúng 0  Sai 0

Đinh Hữu Trường giang 22/11/2018 lúc 17:45
Thống kê hỏi đáp
 Báo cáo sai phạm

 • Tìm x biết x + 21609 : 3 = 17068. Trả lời: x =

 •  

   Đúng 0  Sai 0

  naruto

  Trả lời

  0

  Đánh dấu

  5 phút trước (21:44)

  1. Mẹ chia đều 2kg bột làm bánh vào 8 túi.Mỗi túi ? kg bột

  2.Người ta chia đều 14kg đậu đen vào 4 túi. Mỗi  túi ? kg đậu đen

  3. :1 xưởng may nhập về 2832 m vải.Người ta dùng số vải đó để may quần áo cho trẻ em.Biết rằng để may mỗi bộ quần áo phải dùng 1,2 m vải.Hỏi với số vải này .xưởng đó may được? bộ quần áo trẻ em/.

  4.Bác Hiệp vắt được  2 xô sữa bò ,Xô 1 chứa 15 l sữa ,Xô 2 chứa 12 l sữa .Số sữa đó được chia vào các chai như nhau,mỗi chai có 0,75lít Hỏi có tất cả bao nhiêu chai?

  5.Mỗi sợi dây đèn nhấp nhánh dùng để trang trí 4,5 m.Hỏi để trang trí 1 khuôn viên có chu vi 43,5m cần mua ít nhất ? dây đèn trang trí  như thế

  Đọc tiếp...

  Toán lớp 5

  Park Sora

  Trả lời

  0

  Đánh dấu

  6 phút trước (21:44)

  Cho tam giác ABC cân tại A có AM là đường trung tuyến. Gọi D là điểm đối xứng của A qua M . K là trung điểm MC. Gọi E là điểm đối xứng của D qua K.
  1)Chứng minh tứ giác ABCD là hình thoi
  2) chứng minh DMEC là hình bình hành
  3)chứng minh AECM là hình chữ nhật
  4) Chứng minh CI,ME,AK đồng qui

  Đọc tiếp...

  Toán lớp 8

  Phạm Ngọc Vy

  Trả lời

  1

  Đánh dấu

  01/08/2018 lúc 19:47

  tính bằng 2 cách

  a)2,448 :(0,6*1,7)

  b) 1,989:0,65:0,75

  1 CÁC BN GIÚP MIK NHA CẦN GẤP LẮM HỨA SẼ TIST MÀ

  CẢM ƠN RẤT RẤT NHIỀU

  Đọc tiếp...

  Được cập nhật 6 phút trước (21:43)

  Toán lớp 5

  Như Vũ Hàn 01/08/2018 lúc 19:59
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  a)2448 :(0,6*1,7)

  =2448:1,02

  =2400

  c2)2448:(0,6*0,7)

  =2448:0,6*2448:0,7

  =bang o tren

  B  c1   lam binh thuong.ket qua =4080

  c2    =1989:(0,65*0,75)

          =1989:0,5625

          =4080

  Đọc tiếp...

   Đúng 1  Sai 0

  DMM

  Trả lời

  5

  Đánh dấu

  6 phút trước (21:43)

  5099-5098+2-3=?

  Trời lạnh quá

  Ai ngang qua hú cái cho đỡ lạnh

  P/s:nhanh mình k cho

  Đọc tiếp...

  Toán lớp 4

  Đặng Hà 3 phút trước (21:46)
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  Băng 0 nha

   Đúng 2  Sai 0

  MiNt ➻❥ʂℋiN﹏❦ 4 phút trước (21:45)
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  0

  hú nek

  lạnh thiệt ha

   Đúng 2  Sai 0

  Nguyễn Thị Hoàng Anh 4 phút trước (21:45)
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  0 nhé!

   Đúng 2  Sai 0

  hoàng lan khánh

  Trả lời

  0

  Đánh dấu

  6 phút trước (21:43)

  Thực hiện phép tính

  A) -12 : ( 3/4 - 5/6)2

  b) 7/23. [ ( - 8/6) - 45/18]

  Toán lớp 6

  Vũ Kim Ngân

  Trả lời

  0

  Đánh dấu

  7 phút trước (21:43)

  3 vòi nước cùng chảy vào1 cái bể. Vòi 1 cứ 2 phút chảy đc 50 lít nước. Vòi 2 cứ 6 phút chảy đc 90 lít nước. Vòi 3 cứ 5 phút chảy đc 100 lít nước. Hỏi sau 1 giờ 3 vòi cùng chảy đc bao nhiêu lít nước

  Toán lớp 4

  Nguyễn Thị Hương Lê

  Trả lời

  0

  Đánh dấu

  7 phút trước (21:43)

  Tìm các số tự nhiên n sao cho: (n2 + 2n - 6) chia hết cho (n-4 )

  Toán lớp 6

  Cao Tuấn Minh

  Trả lời

  8

  Đánh dấu

  13/11/2016 lúc 09:42

  một tổ thợ mộc có 5 người làm trong 7 ngày đông được 140 cái ghế. Nếu tổ có 7 người trong 9 ngày thì đóng được bao nhiêu cái ghế

  Được cập nhật 7 phút trước (21:42)

  Toán lớp 5

  Nguyễn Hữu Triết 13/11/2016 lúc 09:48
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  1 ngày 5 người làm được số cái ghế là:

   140:7=20

  1 người làm trong 1 ngày được số cái ghế là:

   20:5=4

  7 người làm trong 1 ngày được số cái ghế là:

   4.7=28

  Trong 9 ngày 7 người làm được số cái ghes là:

   28.9=252

  Đọc tiếp...

   Đúng 7  Sai 0 Cao Tuấn Minh đã chọn câu trả lời này.

  Harry Potter 22/11/2016 lúc 15:10
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  1 ngày 5 người đó làm số ghế là : 140 : 7 = 20 ( cái )

  1 ngày 1 người đó làm số ghế là : 20 : 5 = 4 ( cái )

  1 ngày 7 người  đó làm số ghế là : 4 x 7 = 28 ( cái )

  9 ngày 7 người đó làm số ghế là : 28 x 9 = 252 ( cái )

  Đáp số : 252 cái ghế 

  : >

  Đọc tiếp...

   Đúng 6  Sai 1

  Đặng Hoàng Long 13/11/2016 lúc 09:46
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  giải:

  Một ngày công làm được là: 140 : (5x7) = 4 cái

  7 người làm trong 9 ngày làm được là: (7 x 9) x 4 = 252 cái

  ĐS 252 cái

   Đúng 2  Sai 0

  Chế Ngọc Thái

  Trả lời

  4

  Đánh dấu

  28/07/2016 lúc 08:56

  C/m các số sau là số chính phương

  M=111...1555...56    (có n chữ số 1, có n-1 chữ số 5)

  N=444...4888...89     (có n chữ số 4, có n-1 chữ số 8)

  B=C+D+!       trong đó Claf số chỉ gồm 2n chữ số 1,số D chỉ gồm n chữ số 4 (n thuộc N*)

  Đọc tiếp...

  Được cập nhật 8 phút trước (21:41)

  Toán lớp 6

  Đạt Trần Thọ Đat 28/07/2016 lúc 15:50
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  HÃy giải theo phương thức cấu tạo số phân tích rồi suy luận ra

   Đúng 2  Sai 0

  kudou shinichi 26/09/2017 lúc 20:20
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  ghê vậy

   Đúng 1  Sai 0

  Tào Tuấn Mạnh 29/08/2017 lúc 19:47
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  lozz hoàng tử bóng đêm

   Đúng 1  Sai 0

  Nguyễn Manh Tú

  Trả lời

  2

  Đánh dấu

  10/11/2016 lúc 15:18

  trong mot phep chia hai so tu nhien biet thuong la 4, so du la 7 va tong cua hai so la 177 tim hai so do 

  Được cập nhật 10 phút trước (21:40)

  Toán lớp 5

  hoang phuc 10/11/2016 lúc 15:42
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  34 và 143

  ban nhé

  tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  LOL

   Đúng 4  Sai 0

  Nguyen ngoc dat 10/11/2016 lúc 15:23
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  Tổng số phần bằng nhau :

   4 + 1 = 5 ( phần )

  Giá trị 1 phần cũng là số bé :

    ( 177 - 7 ) : 5 = 34

  Số lớn hơn trong 2 số :

    34 x 4 + 7 = 143

  đ/s : 34 và 143

  Đọc tiếp...

   Đúng 4  Sai 0

  Tô Thị Thùy Dương

  Trả lời

  4

  Đánh dấu

  21/04/2017 lúc 07:50

  Tính: √5+√17−√5−√17−√10−4√2+4√3+√5−√3−√5+2−√2 

  Được cập nhật 10 phút trước (21:39)

  Toán lớp 9

  alibaba nguyễn 21/04/2017 lúc 08:26
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  Ta có: 

  A=√5+√17−√5−√17

  ⇔A2=10−2√25−17=10−4√2

  ⇔A=√10−4√2

  Ta lại có:

  B=√3+√5−√3−√5

  ⇔B2=6−2√9−5=2

  ⇔B=√2

  Thế vô biểu thức ban đầu ta được

  √5+√17−√5−√17−√10−4√2+4√3+√5−√3−√5+2−√2 

  =√10−4√2−√10−4√2+4√2+2−√2 =42 =2

  Đọc tiếp...

   Đúng 22  Sai 0 Tô Thị Thùy Dương đã chọn câu trả lời này.

  Chàng trai dũng cảm 21/04/2017 lúc 18:22
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  kết bn quả bằng 2 nha bn

   Đúng 1  Sai 0

  ke ___ bac ___ tinh 21/04/2017 lúc 11:33
  Thống kê hỏi đáp
   Báo cáo sai phạm

  ta có :

  A=√5+√17−√5−√17

  ⇔A2=10−2√25−17=10−4√2

  ⇔A=√10−4√2

  ta lại có :

  B=√3+√5−√3−√5

  ⇔B2=6−2√9−5=2

  ⇔B=√2

  the vo bieu thuc ban dau ta duoc

  √5+√17−√5−√17−√10−4√2+4√3+√5−√3−√5+2=√2 

  =√10−4√2−√10−4√2+4√2+2−√2 =42 =2

  Đọc tiếp...

   Đúng 6  Sai 0

  Tải thêm câu hỏi

   Nội quy chuyên mục

   Giải thưởng hỏi đáp

  Danh sách chủ đề

  Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9

  Xếp hạng tuần

  W1 forever

  Điểm SP: 919. Điểm GP: 0.

  jihoon hyung

  Điểm SP: 723. Điểm GP: 1.

  Mr wise ( All subject )

  Điểm SP: 606. Điểm GP: 2.

  Nguyen Chau Tuan Kiet

  Điểm SP: 511. Điểm GP: 1.

  "kudo shinichi" 444 55544455333 99966688.đố giải mã!

  Điểm SP: 233. Điểm GP: 0.

  Duy Mai Khương

  Điểm SP: 193. Điểm GP: 0.

  kudo shinichi

  Điểm SP: 166. Điểm GP: 0.

  Soái Ca ( Ma Vương)

  Điểm SP: 115. Điểm GP: 0.

  ๖ۣۜST☆Nhíᴾᴿᴼシ

  Điểm SP: 109. Điểm GP: 0.

  Nguyễn Quỳnh Trang

  Điểm SP: 101. Điểm GP: 0.

  Bảng xếp hạng

  Có thể bạn quan tâm

  ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dânbộ đề thi thpt môn toánbộ đề thi thpt môn ngữ vănbộ đề thi thpt môn sinh họcbộ đề thi thpt môn vật lýbộ đề thi thpt môn hóa họcbộ đề thi thpt môn lịch sửbộ đề thi thpt môn địa lýbộ đề thi thpt môn tiếng anhbộ đề thi thpt môn giáo dục công dân

  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

  © 2013 - Trung tâm Khoa học Tính toán - ĐH Sư phạm Hà Nội && Công ty C.P. Khoa học và Công nghệ Giáo dục (email: a@olm.vn)

  • Mới nhất
  •  
  • Chưa trả lời
  •  
  • Câu hỏi hay
  •  
  • Câu hỏi tôi quan tâm
  •  
  • Câu hỏi của bạn bè
  •  
  • Gửi câu hỏi

  Trang đầu < 1 2 3 4 5 > Trang cuối

  Đọc tiếp...
  doan thi thuan 6 tháng 12 2018 lúc 22:59
  Báo cáo sai phạm

  TỰ    VẼ      HÌNH      NHA

   Xét ΔABK và ΔCDK ta có:

  KB = KC (gt) (1)

  ABK^ = CDK^ (2 góc đối đỉnh) (2)

  KD = KA (gt) (3)

  Từ (1),(2),(3)  ΔABC=ΔCDA(C-G-C) (4)

  Từ (4) ABC^ = DCB^ (2 góc tương ứng)

  và đây là cặp góc so le trong

  CD // AB (5)

  +)Ta có: AB AC

  CD // AB (5)

  ACCD

  Từ (4) AB=CD( 2 cạnh tương ứng) (6)

  Xét hai tam giác vuông ABH và CDH ta có:

  AB = CD (6)

  HA = HC (gt) (7)

  Vậy ΔABH=ΔCDH (cạnh góc vuông-cạnh góc vuông) (8)

  +) Xét hai am giác vuông ABC và CDA ta có:

  AB = CD (6)

  AC là cạnh góc vuông chung

  Vậy ΔABC=ΔCDA (cạnh góc vuông-cạnh góc vuông) (9)

  Từ (8)  BCA^ = DAC^ (2 góc tương ứng) (10)

  Từ (7) BHA^ = DHC^ (2 góc tương ứng) (11)

  Xét ΔAMH và ΔCNH ta có:

  BHA^ = DHC^ (11)

  HA = HC (gt) (7)

  BCA^ = DAC^ (10)

  Từ (11),(7),(10) ΔAMH=ΔCNH (G-C-G) (12)

  Từ (12) HM=HN (2 cạnh tương ứng)

  nên ΔHMN là tam giác cân

  có AK=CK

  SUY RA tam giác ACK cân ở K

  mà KH là trung tuyến

  suy ra KH là đường phân giác của góc AKC

  Đọc tiếp...
  Rùa Con Chậm Chạp 6 tháng 12 2018 lúc 22:27
  Báo cáo sai phạm

  BH cắt AD tại M 

  ^ ^ Sorry

  Đọc tiếp...
  đại tỷ moon 6 tháng 12 2018 lúc 22:25
  Báo cáo sai phạm

  H là trung điểm của AC và cắt AD tại M à ?

  Đọc tiếp...

  ...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

  ....

  Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

  Có thể bạn quan tâm


  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

  Công thức: