Giúp tôi giải toán và làm văn


huynh van duong 17 tháng 3 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

em ơi em chưa nói x thuộc gì nữa bọn anh học tới x thuộc R lậy còn nêu như x thuộc Z thì: \(x\in\left\{x=ℤ\backslash-20< x< 21\right\}\)

Đọc tiếp...
💖*•.¸♡ ₷ℴá¡↭ℳųộ¡↭2ƙ7 ♡¸.•* 15 tháng 2 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

a) Có AD // BM (gt), DM // AB (gt) => DA = BM; DM = AB ( tính chất đoạn chắn) (1)

AE // CM (gt); AC // EM (gt) => AE = CM; AC = EM ( tính chất đoạn chắn) (2)

Từ (1) và (2) => AD + AE = BM + CM

=> DE = BC

Xét ΔABCΔABC và ΔMDEΔMDE có:

AB = DM (cmt)

BC = DE (cmt)

AC = EM (cmt)

Do đó, ΔABC=ΔΔABC=ΔMDE (c.c.c)

Đọc tiếp...
Hoàng Thiện Nhân 18 tháng 12 2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

xem trên mạng nhé 

Đọc tiếp...
Đặng Thị Yến Ngân 29 tháng 8 2015 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Kéo dài AO cắt yB tại K

Khi đó góc KOB=900

Tổng 3 góc trong tam giác = 1800

Vậy góc trong OKB = 180- góc KOB - góc OBy =  180- 900 - 250=650

Vậy góc ngoài của OKB là 1800 - 650= 1150

Vậy đường thẳng AO kéo dài cắt Ax và By tạo thành các cặp góc so le bằng nhau là 1150 và 650. Từ đó suy ra Ax // By

Đọc tiếp...
Mun Trẻ CTV 29 tháng 7 2019 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

A M N O y z 30 0 30 0 150 0

a, Kẻ tia Oy' là tia đối của tia Oy thì \(\widehat{y'OA}+\widehat{AOy}=180^0\) kề bù mà \(\widehat{AOy}=150^0\)nên \(\widehat{AOy'}=30^0\)

=> \(\widehat{AOy'}=\widehat{OAz}=30^0\), do đó :  \(Az//Oy'\)hay \(Az//Oy\)

b, Oy // Az' nên z'AO = xOy = 1500 , OM và ON lần lượt là tia phân giác của góc xOy và z'OA, do đó : AOM = OAN = 750 , suy ra OM//AN

Đọc tiếp...
Lê Tuyết Ngân 21 tháng 9 2017 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

a)Vì goc xOy+ goc OAz=150+30=180

=>hai góc trong cùng phía

=>zz'//Oy

Cho mình hỏi tí nhap câu hỏi sau đó làm gì nữa?Tại mình mới vào ấy mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 24 tháng 10 2014 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

Có nhiều cách

Cách 1:

Từ O kẻ đường thẳng vuông góc và cắt tia A, B tại M, N

Vậy góc AOM = 60 độ, BON = 180 - AOB - AOM = 180 - 90 - 60 = 30 độ

Suy ra OBN = 180 - BNO - BON = 180 - 90 - 30 = 60 độ

Cách 2:

Kéo dài BO cắt tia A tại G, từ G dựng GH vuông góc với tia B

Đến đây bạn tự giải nhé


 

Đọc tiếp...
cô gái họ Nguyễn 26 tháng 3 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

có đúng k z

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Thu Hương 22 tháng 8 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Có: aAc=BAC=143 độ ( 2gocs đối đỉnh)

Hơn nữa: BAC+ABD=143+37=180 độ

Nên a//b ( 2 góc trong cùng phía bù nhau)

Mà: d vuông góc b

nên: đường thẳng d vuonh góc a

Đọc tiếp...
nguyen dinh thuan 17 tháng 12 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

a)ta có:                                                                              b)ta có:

a//b                                                                                        A2 và A4 là 2 góc đối đỉnh nên:

c vuông góc a                                                                            A2=A4=60*

suy ra: c vuông góc b                                                         lại có:a//b nên:

                                                                                              A4+B1=180*(2 góc trong cùng phía)

                                                                                           B1=180-A4 =180*-60* =120*

                                                                                          Vậy.......................

Đọc tiếp...
nga quỳnh 22 tháng 7 2019 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

trả lời;

aAc=BAC=143 độ (vì 2góc đối đỉnh)

ta thấy:CAB+ABD=143+37=180 độ

=>a//b(vì 2 góc trong cùng phía bù nhau)

mà d vuông góc b

nên d vuông góc xc

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú 17 tháng 4 2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

A B C D M x N y

Giải:

Do AB // CD nên: \(\widehat{AMN}+\widehat{MNC}=180^o\) ( 2 góc trong cùng phía bù nhau )

\(\Rightarrow\widehat{AMx}+\widehat{xMN}+\widehat{MNC}=180^o\)

Do \(\widehat{AMx}=\widehat{CNy}\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{CNy}+\widehat{xMN}+\widehat{MNC}=180^o\)

\(\Rightarrow\left(\widehat{CNy}+\widehat{MNC}\right)+\widehat{xMN}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{MNy}+\widehat{xMN}=180^o\)

Mà 2 góc \(\widehat{MNy},\widehat{xMN}\) ở vị trí trong cùng phía

\(\Rightarrow\)Mx // Ny ( đpcm )

Vậy...

Đọc tiếp...
Cao thủ vô danh thích ca hát 18 tháng 4 2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

ê bạn Nguyễn Huy Tú ơi bạn có nick ở hh à

Đọc tiếp...
Thao Nhi 17 tháng 8 2015 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

a) ta co  goc xCt = goc xOy ( 2 goc dong vi va Ct// Oy)

            ma goc xOy=60 ( gt)

nen goc xCt=60

b) cmtt goc xCt= a

Đọc tiếp...
Trần Vũ Quỳnh Châu 4 tháng 9 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 đường thẳng đã cho là d1,d2,d3,d4,d5.Qua một điểm O bất kỳ,vẽ 5 đường thẳng cắt nhau Tại O

Trong 5 đường thẳng trên ko có  2 đường thẳng nào trùng nhau,cũng như song song,nên có 10 góc đỉnh O ko có đỉnh chung có tổng là 180 độ tồn tại một góc nhỏ hơn hoặc bằng : 360:10=36

Vì 5 đường thẳng trên cắt nhau tại O nên góc nhỏ hơn hoặc bằng 36 độ có 1 góc đối đỉnh

Vậy trong 5 đường thẳng đã cho,tồn tại 2 đường thẳng tạo với nhau một góc nhỏ hơ hoặc bằng 300(đpcm)

 

Đọc tiếp...
๖ۣ☆Không➻❥tên➻❥ILHT❖︵( toán học) 6 tháng 8 2019 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sửa chút

 từ (1) và (2) =>\(\widehat{tOh}=60^o\)

hok tốt

Đọc tiếp...
๖ۣ☆Không➻❥tên➻❥ILHT❖︵( toán học) 6 tháng 8 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

O x y z t h 110 50

a)

ta có\(\widehat{zOy}+\widehat{yOx}=\widehat{xOz}\)

thay\(\widehat{zOy}+50^o=110^o\)

\(\widehat{zOy}=110^o-50^o=60^o\)

có oh là tia đối của oz(1)

và ot là tia đối của oy(2)

\(\Rightarrow\widehat{tOh}=60^o\left(tc\right)\)

b)có \(\widehat{zOx}+\widehat{xOh}=\widehat{zOh}=180\left(kb\right)\)

thay\(110^o+\widehat{xOh}=180^o\)

\(\widehat{xOh}=180^o-110^o=70^o\)

Đọc tiếp...
Bexiu 22 tháng 8 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

bÀI LÀM

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
dinh quoc anh 25 tháng 10 2016 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Vì a//b 

=>2gocs có chứa tia phân giác bằng nhau ( 2 góc so le trong ) (1)

Vì tia này phân giác góc này 

=>goc nhỏ này = góc nhỏ kia = 1 nửa góc to (2)

Tia phân giác kia chứng minh tương tự (3)

Từ (1), (2) và (3) => hai góc nhỏ bằng nhau (VD : O^1 = B^1 )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong 

=> hai tia phân giác ấy song song với nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đức 3 tháng 10 2019 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

Vì { x // y                                                                                                                                                                                                                  { <xAy và <zBy là hai góc đồng vị                                                                                                                                                                     =><xAy = <zBy ( ve hình đi!!!!!!!)

Vì { x // y                                                                                                                                                                                                                  { <A1 và <B1 là 2 góc đồng vị 

=> <A1 = <B1

Mà { Ac là tpg của <xAy                                                                                                                                                                                        { Bd là tpg của <yBz

=> <A1 = <A2 = <B1 = <B2   (còn gì tự làm bc i am lazy)                                                           

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 16 tháng 12 2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11 tháng 11 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 9 tháng 3 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: