Giải toán trên mạng

Bùi Thị Ánh 01/11/2014 lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:
6 x 18 = 108 ( tấn )
Số tấn so với thực tế dôi ra là:
108 - 101 = 7 ( tấn )
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
Số xe 5 tấn là:
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
5 x 7 = 35 ( tấn )
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
101 - 35 = 66 ( tấn )
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
Số xe 6 tấn là:
18 - 7 = 11 ( xe )
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
6 x 11 = 66 ( bánh )
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
78 - 66 = 12 ( bánh )
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
Vậy số xe 8 bánh là:
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
Số xe 6 bánh là:
11 - 6 = 5 ( xe )
Đáp số:
7 xe 4 bánh chở 5 tấn
5 xe 6 bánh chở 6 tấn
6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Chu Minh 01/11/2014 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

gọi x, y ,z lần lượt là số xe loại 4,6,8 bánh. ta có hệ phương trình:
x+y+z=18 ( có 18 xe)
4x+6y+8z=106( tổng số bánh xe)
5x+6y+6z=101( tổng số tấn xe có thể chở)
bấm máy tính ta có được 3 nghiệm: x=7 y=5 z=6 ( thỏa yêu cầu bài toán)

Nguyễn Quang Huy 01/11/2014 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

gọi x, y ,z lần lượt là số xe loại 4,6,8 bánh. ta có hệ phương trình:
x+y+z=18 ( có 18 xe)
4x+6y+8z=106( tổng số bánh xe)
5x+6y+6z=101( tổng số tấn xe có thể chở)
bấm máy tính ta có được 3 nghiệm: x=7 y=5 z=6

hay:Giả sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:
6 x 18 = 108 ( tấn )
Số tấn so với thực tế dổi ra là:
108 - 101 = 7 ( tấn )
Số tấn dổi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
Số xe 5 tấn là:
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
Số hàng đó 7 xe 5 tấn chở là:
5 x 7 = 35 ( tấn )
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
101 - 35 = 66 ( tấn )
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
Số xe 6 tấn là:
18 - 7 = 11 ( xe )
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
6 x 11 = 66 ( bánh )
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
78 - 66 = 12 ( bánh )
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
Vậy số xe 8 bánh là:
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
Số xe 6 bánh là:
11 - 6 = 5 ( xe )
Đáp số:
7 xe 4 bánh chở 5 tấn
5 xe 6 bánh chở 6 tấn
6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Nguyễn Mai Phương 02/11/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là:
6 x 18 = 108 ( tấn )
Số tấn so với thực tế dôi ra là:
108 - 101 = 7 ( tấn )
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn.
Số xe 5 tấn là:
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe )
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là:
5 x 7 = 35 ( tấn )
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là:
101 - 35 = 66 ( tấn )
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là:
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh )
Số xe 6 tấn là:
18 - 7 = 11 ( xe )
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là:
6 x 11 = 66 ( bánh )
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là:
78 - 66 = 12 ( bánh )
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh.
Vậy số xe 8 bánh là:
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe )
Số xe 6 bánh là:
11 - 6 = 5 ( xe )
Đáp số:
7 xe 4 bánh chở 5 tấn
5 xe 6 bánh chở 6 tấn
6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Lưu Cảnh Tiên 17/12/2016 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 18 ô tô dều là loại ô tô chở 6 tấn, lúc này tổng số tấn hàng chở được là:

                  6 x 18 = 108 ( tấn )

So với thực tế, số tấn hàng chở được tăng:

                  108 - 101 = 7 ( tấn )

Mỗi ô tô chở 6 tấn hơn mỗi ô tô chở 5 tấn là:

                 6 - 5  = 1 ( tấn )

Số  ô tô chở 4 bánh chở 5 tấn là:

                7 :  1 = 7 ( ô tô )

7 ô tô 5 tấn chở được:

               5 x 7 = 35 ( tấn )

Loại ô tô chở 6 tấn chở được:

               101 - 35  = 66 ( tấn )

7 ô tô 4 bánh có:

               7 x 4 = 28 ( bánh )

Tổng số bánh của loại ô tô 6 tấn là:

              106 - 28 =  78 ( bánh )

Tổng số ô tô lúc này là:

               18 - 7 = 11 ( ô tô )  

Giả sử 11 ô tô đều loại ô tô 6 bánh, lúc này tổng số bánh là:

               6 x 11 = 66 ( bánh )

So với thực tế, số bánh đã giảm:

               78 - 66 = 12 ( bánh )

Mỗi ô tô 6 bánh kém mỗi ô tô 8 bánh là:

               8 - 6 = 2 ( bánh )

Số ô tô 8 bánh càn thay thành ô tô 6 bánh là :

                12 : 2 = 6 ( ô tô )

Số ô tô loại 6 bánh chở 6 tấn là:                 

                 11 - 6 = 5 ( ô tô )

Số ô tô loại 8 bánh chở 6 tấn là:

                 11 - 5 = 6 ( ô tô )

                               Đáp số:      7 ô tô loại 4 bánh chở 5 tấn

                                                   5 ô tô loại 6 bánh chở 6 tấn

                                                   6 ô tô loại 8 bánh chở 6 tấn  

Trần Hà Quỳnh Như 13/04/2016 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Giải 
Gỉa sử cả 18 xe đều chở 6 tấn thì số tấn chở được là: 
6 x 18 = 108 ( tấn ) 
Số tấn so với thực tế dôi ra là: 
108 - 101 = 7 ( tấn ) 
Số tấn dôi ra này là do ta đã thay xe chở 5 tấn bằng xe chở 6 tấn. 
Số xe 5 tấn là: 
7 : ( 6 -5 ) = 7 ( xe ) 
Số hàng do 7 xe 5 tấn chở là: 
5 x 7 = 35 ( tấn ) 
Số hàng do các loại xe 6 tấn chở là: 
101 - 35 = 66 ( tấn ) 
Số bánh xe của hai loại xe chở 6 tấn là: 
106 - ( 4 x 7 ) = 78 ( bánh ) 
Số xe 6 tấn là: 
18 - 7 = 11 ( xe ) 
Gỉa sử 11 xe đều là loại 6 bánh thì số bánh xe là: 
6 x 11 = 66 ( bánh ) 
So với thực tế thì số bánh xe giảm đi là: 
78 - 66 = 12 ( bánh ) 
12 bánh xe giảm đi là do ta đã thay các xe 8 bánh bằng xe 6 bánh. 
Vậy số xe 8 bánh là: 
12 : ( 8-6 ) 6 ( xe ) 
Số xe 6 bánh là: 
11 - 6 = 5 ( xe ) 
Đáp số: 
7 xe 4 bánh chở 5 tấn 
5 xe 6 bánh chở 6 tấn 
6 xe 8 bánh chở 6 tấn

Nguyễn Tư Thành Nhân 08/11/2014 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Toán lớp 5 mà dùng từ hệ phương trình

Có thể bạn quan tâm

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: