Giải toán trên mạng

Trương Quang Đạt 24/06/2014 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

hoang anh trieu 01/10/2014 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

theo so do tong so phan bang nhau la:

12+1=13 [phan]

so tuoi ong co la

78 :13 *12 =72 [tuoi]

so tuoi chau la :

78-72= 6 [tuoi]

        dap so:ong: 72 tuoi

                  chau:6 tuoi

 

 

 

 

 

Nguyễn Hà Anh 09/11/2014 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

đô hoàng hai 05/11/2016 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

theo số đó tổng số phân là:

12+1=13(phân)

Số tuổi của ông là

78:13*12=72(tuổi)

Số tuổi của cháu là:

78-72=6(tuổi)

Đáp số:ông:72 tuổi

cháu:6 tuổi

Đào Xuân Dương 04/04/2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 12 = 13 (phần)

Ông có số tuổi là :

78 / 13 * 12 = 72 (tuổi)

Cháu có số tuổi là :

78 - 72 = 6 (tuổi)

ĐS: ông: 72 tuổi

    Cháu: 6 tuổi

Nguyễn Thị kim Oanh 13/07/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Trần Xuân Hoàng 28/01/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

vo tuan huy 25/01/2015 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

tuoi ong 72

tuoi chau 6

nguyễn xuân dũng 12/01/2018 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

cháu 6 tuổi

ông 72 tuổi 

Nguyen Van Quyen Thai 29/12/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

Ngô Thùy Giang 18/12/2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

tuổi ông72tuổi cháu6

Đào Anh Tiến 21/10/2017 lúc 04:59
Báo cáo sai phạm

ong:72

chau6

supermanboy 07/10/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

chung may sai

sát thủ giết người 14/09/2017 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

ông 72   tuổi cháu  6 tuổi

Duc Vuong 02/09/2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

ông 72

cháu 6

Trần Bảo Ngọc Hòa 01/09/2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

tuổi ông: 72

tuổi cháu : 6

Nguyen 31/07/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Ta có 1 năm = 12 tháng \(\Rightarrow\) tuổi cháu = \(\frac{1}{12}\)tuổi ông 

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 =13 phần 

Tuổi ông : \(78\div13\times12=72\)

Tuổi cháu : \(78\div13=6\)

e942 15/07/2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

tuổi ông : 72

tuổi cháu :6

dũng 12/05/2017 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

oong 72

chaus 6

chi dan 12/05/2017 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

 ông bằng 72 tuổi

cháu bằng 6 tuổi

Nguyễn Anh Thư 24/04/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1 năm có 12 tháng nên tuổi cháu =1/12 tuổi ông

coi tuổi cháu là 1 phần, tuổi ông là 12 phần.

tổng số phần =nhau là:1+12=13

tuổi cháu là:78:13x1=6 tuổi

tuổi ông là: 78-6=72 tuổi

nguyen van an 02/03/2017 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

                tuổi ông là 78:13*12=72 <tuổi>

                 tuổi cháu là: 78-72 =6<tuổi>

Rồng Bống Đêm 11/02/2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

ông 72 tuoi

chau 6 tuoi

Nguyệt Xik Gái 19/01/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài này ông là 72 tuổi cháu là 6 tuổi đúng nhất

thu trang 11/01/2017 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

6 và 72

sat thu dau mung mu 30/12/2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

tự túc là hạnh phúc , ban a!

Bui Gia Khamh 19/12/2016 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông là 72

Tuổi cháu là 6

nguyen hoang 14/12/2016 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

Nguyễn Quỳnh Trang 27/11/2016 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

ong 72

chau 6

dau yen nhi 16/11/2016 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

bai nay ma ko biet thi bo tay

Cong chua ngu trong rung 10/11/2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

ong72 tuoi

chau6 tuoi

phan anh nam dung 10/11/2016 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

chà dễ quá

Nguyễn Châu Nguyệt Anh 09/10/2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là

       1 + 13 = 14 ( phần )

Tuổi ông là 

     78 / 13 * 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là

     78 - 72 = 6 ( tuổi )

Đáp số Ông 72 tuổi

          Cháu 6 tuổi 

Saiyan Good 14/08/2016 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

ông = 72 tuổi

cháu = 6 tuổi

h cho mình nha

Nguyễn Thị Thu Hiền 23/06/2016 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

theo bài ra tuổi cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm . mà 1 năm có 12 tháng nên tuổi ông sẽ gấp 12 lần tuổi cháu.

tuổi của ông là :

78 : ( 12 + 1 ) x 12 = 72 ( tuổi )

tuổi của cháu là :

78 - 72 = 6 ( tuổi )

đáp số : tuổi cháu : 6 tuổi 

tuổi ông : 72 tuổi

fuck anh go 23/06/2016 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

eo biet

Trần Công Cường 14/05/2016 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

Nguyễn Thị Thanh Nhung 11/05/2016 lúc 04:58
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông là 72 tuổi

Tuổi cháu là 6 tuổi

Trần Huyền Linh 09/05/2016 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bấy nhiêu tháng thì tuổi của ông bấy nhiêu năm

Tổng số phần bằng nhau là:1 +12 = 13 ( phần )

Tuổi ông là: 78 : 13 * 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là:78 - 72 = 6 ( tuổi )

kinomoto sakura thủ lĩnh thẻ bài 29/04/2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

TUỔI ÔNG LÀ 72 

TUỔI CHÁU LÀ 6

Nguyễn Thị Thanh Nhung 22/04/2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông là 72 

Tuổi cháu là 6

Nguyen Thi Ngoc Hoai 30/03/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

1 năm = 12 tháng 

suy ra tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.   

tổng số phần bằng nhau là:12+1=13(phần)

tuổi cháu là:78/13x1=6(tuổi)

tuổi ông là:6x12=72 (tuổi)

                                                           Đ/S:ông 72 tuổi

                                                                  cháu 6 tuổi

Nguyễn Thục Khuê 23/03/2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Ông : 72 tuổi.              Cháu : 6 tuổi

Kẻ Vô Danh 19/03/2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

đệt con mợ

cái này mấy trăm lik
 

Phan Dinh Quoc 12/03/2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm, mà 1 năm có 12 tháng.

=> tuổi của cháu bằng 1/12 tuổi ông. Ta có sơ đồ sau:

Tuổi ông:    [----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[    Tổng số tuổi của hai ông

Tuổi cháu:  [----------[                                                                                                                             cháu là 78

Theo đề ta có: Tổng số phần bằng nhau là: 12 + 1 = 13 (phần)

Số tuổi của ông là : (78 : 13) x 12 = 72 (tuổi)

Số tuổi của cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đ/S: ông 72 tuổi

       cháu 6 tuổi.

girl peosonalita 04/03/2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

ông 72,cháu 6

Nguyễn Văn Trường 29/02/2016 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Nếu tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi của ông bấy nhiêu năm . Suy ra 1 năm = 12 tháng nên tuổi cháu là 1/12 tuổi .

Tổng số phần tuổi bằng nhau là : 12 + 1 = 13 ( phần )

Ông hiện nay có số tuổi là : 78 : 13 x 12 =72 ( tuổi )

Cháu hiện nay có số tuổi là : 78 - 72 = 6 ( tuổi )

                                                     Đáp số : tuổi ông : 72 tuổi

                                                                  Tuổi cháu : 6 tuổi

le dang quoc viet 09/02/2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

có lẽ ông ít tuổi hơn cháu nữa

nguyễn ý mỹ đuc 05/02/2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

tuoi cua chau bao nhieu thang thi tuoi ong bay nhieu nam. 1nam =12 thang nen tuoi chau = 1/2 tuoi ong.   tong so phan = nhau la; 1+12=13 tuoi ong la 78 chia 13 nhan 12 =72tuoi chau la 78-12= 6                                                                 

DUONG QUANG DONG 03/02/2016 lúc 07:04
Báo cáo sai phạm

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

dothihong 28/01/2016 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

tong so phan bang nhau la 1+12=13

tuoi ong la 78/13*12=72[tuoi]

tuoi chau la 78-12 =6

 

trịnh thị ngọc châu 27/01/2016 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

tickkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Friendly 26/01/2016 lúc 06:59
Báo cáo sai phạm

Ông 72 tuổi ,cháu 6 tuổi 

vuong van hung 25/01/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

 cfn.yjdt5icx7dy6x57e56fhedcudd757

THUONG YEU NHI 25/01/2016 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

123456789ongukhuerdcsyt

Đào Thị Ngọc Anh 17/01/2016 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

ong 72 tuoi

chau 6 tuoi tin minh di chac chan se dung thoi

lê thanh sơn 16/01/2016 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

ông:72 tuổi

cháu:6 tuổi

Thư Nguyễn 04/01/2016 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

Ông 72 tuổi

Cháu 6 tuổi

Có thể bạn quan tâm

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: