Giải toán trên mạng

Trương Quang Đạt 24/06/2014 lúc 09:38

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

hoang anh trieu 01/10/2014 lúc 15:31

theo so do tong so phan bang nhau la:

12+1=13 [phan]

so tuoi ong co la

78 :13 *12 =72 [tuoi]

so tuoi chau la :

78-72= 6 [tuoi]

        dap so:ong: 72 tuoi

                  chau:6 tuoi

 

 

 

 

 

Nguyễn Hà Anh 09/11/2014 lúc 12:23

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

đô hoàng hai 05/11/2016 lúc 15:24

theo số đó tổng số phân là:

12+1=13(phân)

Số tuổi của ông là

78:13*12=72(tuổi)

Số tuổi của cháu là:

78-72=6(tuổi)

Đáp số:ông:72 tuổi

cháu:6 tuổi

Đào Xuân Dương 04/04/2016 lúc 21:16

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 12 = 13 (phần)

Ông có số tuổi là :

78 / 13 * 12 = 72 (tuổi)

Cháu có số tuổi là :

78 - 72 = 6 (tuổi)

ĐS: ông: 72 tuổi

    Cháu: 6 tuổi

Nguyễn Thị kim Oanh 13/07/2015 lúc 10:14

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm. Mà 1 năm = 12 tháng. Suy ra, tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Trần Xuân Hoàng 28/01/2015 lúc 20:39

tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 (phần)

Tuổi ông là : 78 : 13 * 12 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

vo tuan huy 25/01/2015 lúc 08:20

tuoi ong 72

tuoi chau 6

Nguyễn Anh Thư Hôm qua lúc 20:35

1 năm có 12 tháng nên tuổi cháu =1/12 tuổi ông

coi tuổi cháu là 1 phần, tuổi ông là 12 phần.

tổng số phần =nhau là:1+12=13

tuổi cháu là:78:13x1=6 tuổi

tuổi ông là: 78-6=72 tuổi

nguyen van an 02/03/2017 lúc 11:40

                tuổi ông là 78:13*12=72 <tuổi>

                 tuổi cháu là: 78-72 =6<tuổi>

Rồng Bống Đêm 11/02/2017 lúc 21:30

ông 72 tuoi

chau 6 tuoi

Nguyệt Xik Gái 19/01/2017 lúc 20:43

Bài này ông là 72 tuổi cháu là 6 tuổi đúng nhất

thu trang 11/01/2017 lúc 17:36

6 và 72

sat thu dau mung mu 30/12/2016 lúc 21:12

tự túc là hạnh phúc , ban a!

Bui Gia Khamh 19/12/2016 lúc 21:16

Tuổi ông là 72

Tuổi cháu là 6

nguyen hoang 14/12/2016 lúc 21:37

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

Nguyễn Quỳnh Trang 27/11/2016 lúc 21:07

ong 72

chau 6

dau yen nhi 16/11/2016 lúc 17:27

bai nay ma ko biet thi bo tay

Cong chua ngu trong rung 10/11/2016 lúc 21:27

ong72 tuoi

chau6 tuoi

phan anh nam dung 10/11/2016 lúc 17:15

chà dễ quá

Nguyễn Châu Nguyệt Anh 09/10/2016 lúc 21:30

Tổng số phần bằng nhau là

       1 + 13 = 14 ( phần )

Tuổi ông là 

     78 / 13 * 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là

     78 - 72 = 6 ( tuổi )

Đáp số Ông 72 tuổi

          Cháu 6 tuổi 

Saiyan Good 14/08/2016 lúc 09:40

ông = 72 tuổi

cháu = 6 tuổi

h cho mình nha

Nguyễn Thị Thu Hiền 23/06/2016 lúc 09:00

theo bài ra tuổi cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm . mà 1 năm có 12 tháng nên tuổi ông sẽ gấp 12 lần tuổi cháu.

tuổi của ông là :

78 : ( 12 + 1 ) x 12 = 72 ( tuổi )

tuổi của cháu là :

78 - 72 = 6 ( tuổi )

đáp số : tuổi cháu : 6 tuổi 

tuổi ông : 72 tuổi

fuck anh go 23/06/2016 lúc 08:57

eo biet

Trần Công Cường 14/05/2016 lúc 11:11

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

Nguyễn Thị Thanh Nhung 11/05/2016 lúc 04:58

Tuổi ông là 72 tuổi

Tuổi cháu là 6 tuổi

Trần Huyền Linh 09/05/2016 lúc 11:48

Tuổi của cháu bấy nhiêu tháng thì tuổi của ông bấy nhiêu năm

Tổng số phần bằng nhau là:1 +12 = 13 ( phần )

Tuổi ông là: 78 : 13 * 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu là:78 - 72 = 6 ( tuổi )

kinomoto sakura thủ lĩnh thẻ bài 29/04/2016 lúc 19:50

TUỔI ÔNG LÀ 72 

TUỔI CHÁU LÀ 6

Nguyễn Thị Thanh Nhung 22/04/2016 lúc 19:35

Tuổi ông là 72 

Tuổi cháu là 6

Nguyen Thi Ngoc Hoai 30/03/2016 lúc 20:40

1 năm = 12 tháng 

suy ra tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.   

tổng số phần bằng nhau là:12+1=13(phần)

tuổi cháu là:78/13x1=6(tuổi)

tuổi ông là:6x12=72 (tuổi)

                                                           Đ/S:ông 72 tuổi

                                                                  cháu 6 tuổi

Nguyễn Thục Khuê 23/03/2016 lúc 19:28

Ông : 72 tuổi.              Cháu : 6 tuổi

Kẻ Vô Danh 19/03/2016 lúc 21:53

đệt con mợ

cái này mấy trăm lik
 

Phan Dinh Quoc 12/03/2016 lúc 18:33

Tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi ông bấy nhiêu năm, mà 1 năm có 12 tháng.

=> tuổi của cháu bằng 1/12 tuổi ông. Ta có sơ đồ sau:

Tuổi ông:    [----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[----------[    Tổng số tuổi của hai ông

Tuổi cháu:  [----------[                                                                                                                             cháu là 78

Theo đề ta có: Tổng số phần bằng nhau là: 12 + 1 = 13 (phần)

Số tuổi của ông là : (78 : 13) x 12 = 72 (tuổi)

Số tuổi của cháu là : 78 - 72 = 6 (tuổi)

Đ/S: ông 72 tuổi

       cháu 6 tuổi.

girl peosonalita 04/03/2016 lúc 19:41

ông 72,cháu 6

Nguyễn Văn Trường 29/02/2016 lúc 18:17

Nếu tuổi của cháu bao nhiêu tháng thì tuổi của ông bấy nhiêu năm . Suy ra 1 năm = 12 tháng nên tuổi cháu là 1/12 tuổi .

Tổng số phần tuổi bằng nhau là : 12 + 1 = 13 ( phần )

Ông hiện nay có số tuổi là : 78 : 13 x 12 =72 ( tuổi )

Cháu hiện nay có số tuổi là : 78 - 72 = 6 ( tuổi )

                                                     Đáp số : tuổi ông : 72 tuổi

                                                                  Tuổi cháu : 6 tuổi

le dang quoc viet 09/02/2016 lúc 20:51

có lẽ ông ít tuổi hơn cháu nữa

nguyễn ý mỹ đuc 05/02/2016 lúc 15:41

tuoi cua chau bao nhieu thang thi tuoi ong bay nhieu nam. 1nam =12 thang nen tuoi chau = 1/2 tuoi ong.   tong so phan = nhau la; 1+12=13 tuoi ong la 78 chia 13 nhan 12 =72tuoi chau la 78-12= 6                                                                 

DUONG QUANG DONG 03/02/2016 lúc 07:04

ông 72 tuổi

cháu 6 tuổi

dothihong 28/01/2016 lúc 15:59

tong so phan bang nhau la 1+12=13

tuoi ong la 78/13*12=72[tuoi]

tuoi chau la 78-12 =6

 

trịnh thị ngọc châu 27/01/2016 lúc 23:11

tickkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Friendly 26/01/2016 lúc 06:59

Ông 72 tuổi ,cháu 6 tuổi 

vuong van hung 25/01/2016 lúc 19:09

 cfn.yjdt5icx7dy6x57e56fhedcudd757

THUONG YEU NHI 25/01/2016 lúc 10:25

123456789ongukhuerdcsyt

Đào Thị Ngọc Anh 17/01/2016 lúc 16:27

ong 72 tuoi

chau 6 tuoi tin minh di chac chan se dung thoi

lê thanh sơn 16/01/2016 lúc 16:31

ông:72 tuổi

cháu:6 tuổi

Thư Nguyễn 04/01/2016 lúc 09:25

Ông 72 tuổi

Cháu 6 tuổi

Có thể bạn quan tâm

Đang tải dữ liệu...
Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: