Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 6 2017 lúc 15:21

10 + 10 = 20

87 x 25 + 18 = 2175 + 18 = 2193

16 tháng 6 2017 lúc 15:21

10+10=20.

87x25+18=2175+18=2193.

22 tháng 6 2018 lúc 20:57

1. Con cua ( càng cua )

2. 55 - 5 x 5 = 30

    5 x ( 5 : 5 + 5 ) = 30 

  Tk mh nha , mơn nhìu !!! Kb nè ~~

 ~ HOK TỐT ~

22 tháng 6 2018 lúc 20:52

1,con cua

2, 5x5+5=30

22 tháng 2 2017 lúc 16:15

=  vì nhan trước cộng trừ sau

22 tháng 2 2017 lúc 16:19

b nhé bạn ơi ồ

23 tháng 4 2017 lúc 15:14

câu trả lời thứ nhất là con mẹ mày , câu trả lời thứ hai là con cụ mày

23 tháng 4 2017 lúc 15:15

con mẹ mày , con cụ mày

14 tháng 8 2018 lúc 10:27

\(=18+10+50=78\)

14 tháng 8 2018 lúc 10:28

=510

hok tốt

:D

TL:

\(9\times10+190=90+190=280.\)

HT

@@@@@

12 tháng 1 2022 lúc 11:37

280 nhé bạn không bt có đúng không

17 tháng 9 lúc 22:09

Là 20 nha

17 tháng 9 lúc 22:09

50 - 30 = 20 

Vậy số đó là 20

24 tháng 5 2018 lúc 7:24

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

10 . 10 = 100

24 tháng 5 2018 lúc 7:08

Câu 1:

5

Câu 2:

5

Câu 3: 

1