Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1.Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông và chu vi bằng 24 cm,cạnh góc vuông AB bằng 3/4 cạnh góc vuông AC; cạnh Bc bằng 10 cm. Tìm diện tích tam giác ABC2.Một tam giác có diện tích 559 cm vuông, cạnh đáy bằng 43 cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8 cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu?3.Cho tam giác ABC có cạnh BC bằng 32 cm, biết rằng nếu kéo dài cạnh BC thêm 4 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 52 cm vuông. Tính diện...
Đọc tiếp

1.Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông và chu vi bằng 24 cm,cạnh góc vuông AB bằng 3/4 cạnh góc vuông AC; cạnh Bc bằng 10 cm. Tìm diện tích tam giác ABC

2.Một tam giác có diện tích 559 cm vuông, cạnh đáy bằng 43 cm.Hỏi nếu tăng cạnh đáy lên 8 cm thì diện tích tăng thêm bao nhiêu?

3.Cho tam giác ABC có cạnh BC bằng 32 cm, biết rằng nếu kéo dài cạnh BC thêm 4 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 52 cm vuông. Tính diện tích tam giác ABC

4.Một miếng đất hình tam giác có diện tích là 288 cm vuông, đáy của tam giác băng 32 m. Hỏi muốn diện tích tăng thêm 72 m vuông thì phải tâng cạnh đáy thêm bao nhiêu m?

5.Một hình thang có tổng độ dài 2 đáy bằng 42 cm, chiều cao bằng 1/2 đáy bé, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn.Tim diện tích hình thang đó.

6.Một miếng đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn.Tìm diện tích hình thang đó

7.Một hình thang có diện tích 1053 cm vuông, biết rằng nếu tăng đáy bé thêm 4 cm thì được hình thang mới có diện tích bằng 1107 cm vuông. Tìm đọ dài đáy bé, đáy lớn của hình thang biết rằng hiệu 2 đáy bằng 14 cm

8.Một miếng đất hình thang vuông có đáy lớn hơn đáy bé 6 m và được chia thành 2 phần , 1 phần là hình chữ nhật có chiều dài là đáy bé hình thang và có chu vi 98 m, 1 phần là tam giác vuông có diện tích 51 m vuông. Tìm diện tích miếng đất hình thang

bạn nào giải được bài nào thì mình cũng cảm ơn nhé

mình cũng đang cần gấp lắm nên các bạn nhanh tay nhé

like cho người commend đầu tiên

6
2 tháng 2 2019 lúc 16:12

dễ quá tự làm đi nhớ tích vì bn bảo là ai comen đầu tiên sẽ tích 

hì hì >_<

2 tháng 2 2019 lúc 18:24

Bạn bị mình dis đó cà thái chanh vì bạn ham tích

14 tháng 10 2016 lúc 16:02

1.678;2.368.3;654

Bài 1 : Cho tam giác ABC . Gọi D , E lần lượt là các điểm thuộc cạnh AC và AB sao cho DA = DC và EA =EB . Nối BD và CE cắt nhau tại K  Biết CE = 21 cm .  tính độ dài đoạn CK và KE .Bài 2 : Cho hình vuông ABCD có cạnh 6 cm . Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD . a) Tính diện hình vuông ABCDb) Tính diện tích hình AECPc) M là điểm chính giữa cạnh PC , N là điểm chính giữa cạnh DC . MD và NP cắt nhau...
Đọc tiếp

Bài 1 : Cho tam giác ABC . Gọi D , E lần lượt là các điểm thuộc cạnh AC và AB sao cho DA = DC và EA =EB . Nối BD và CE cắt nhau tại K  Biết CE = 21 cm .  tính độ dài đoạn CK và KE .

Bài 2 : Cho hình vuông ABCD có cạnh 6 cm . Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD . 

a) Tính diện hình vuông ABCD

b) Tính diện tích hình AECP

c) M là điểm chính giữa cạnh PC , N là điểm chính giữa cạnh DC . MD và NP cắt nhau tại I . So sánh diện tích tam giác IPM với diện tích tam giác IDN

Bài 3 : Cho hình thang ABCD có đáy AB bằng 2/3 đáy CD . Trên cạnh BC lấy một điểm E sao cho đoạn BE bằng 2/5 đoạn CE . Biết diện tích tam giác AED là 32 cm2 . Tính diện tích hình thang ABCD .

Bài 4 : Cho tam giác vuông ABC có góc vuông tại A . Cạnh AB dài 3 cm ,  cạnh AC dài 4 cm , cạnh BC dài 5 cm . Trên cạnh AB lấy điểm  M sao cho AM bằng 2 cm , trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng 1 cm , trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE bằng 2,5 cm . Tính diện tích tam giác MNE

 

14
15 tháng 5 2016 lúc 16:51

bài 1: ta có;CE là trung tuyến của tam giác ABC =>KE=1/3 CE=1/3 x21=7(cm)

CK=2/3 CE=2/3x21=14(cm0

15 tháng 5 2016 lúc 16:41

5 người đầu tiên mình sẽ được mình tích

2 tháng 3 2015 lúc 15:39

thanks taats cả nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11 tháng 3 2016 lúc 11:27

Ta lấy 100 nhân 9 chia 20 bằng 45