Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2022 lúc 17:23

nhanh lên   

 

 

 

 

 

 

   

1 tháng 12 2022 lúc 18:03

Số bé nhất là 0,102 

16 tháng 9 2017 lúc 9:57

Gọi phân số cần tìm là x

1/6 = 2/12 = 3/18 = 4/24 = 5/30 = 6/36 = 7/42 

1/5 = 2/10 = 3/15 = 4/20 = 5/25 = 6/30 = 7/35

2/12 < x < 2/10

=> x = 2/11

3/18 < x < 3/15

=> x = 3/17 ; 3/16 

4/24 < x < 4/20

=> x = 4/23 ; 4/22 ; 4/21

5/30 < x < 5/25

=> x = 5^29 ; 5^28 ; 5^27 ; 5^26

Phần 2 :

Các phân số cho trên khi tính tổng sẽ được phân vào 2 loại :

1 : Cùng tử 

2 : Khác nhau hoàn toàn 

TH1 : Cùng tử 

Nếu chúng cùng tử thì chắc chắn thỏa mãn . Vì x1 + x2 sẽ có giá trị xấp xỉ bằng x1 . 2 hoặc x2 . 2 ( x1 và x2 là để phân biệt các số ) 

Khi chúng chia 2 thì kết quả thu được sẽ xấp xỉ x1 và x2 . ( VD : 3/17 và 3/16 )

TH2 : Khác nhau hoàn toàn . 

Trường hợp này ta sẽ có : ( x1/y + x2/z ) : 2 

Ta thấy x1/y + x2/z : 2 = x1 . z / y . z + x2 . y / z . y : 2 = x1 . z + x2 . y / y.z : 2 = x1 . z + x2 . y / y.z.2 

....

5 tháng 1 2016 lúc 16:07

Tổng số phần bằng nhau là:

5+1=6(phần)

hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4(phần)

tổng của hai số là
87,48:4x6=131,22

 

5 tháng 1 2016 lúc 16:05

Tổng số phần bằng nhau l;à:

5+1=6 ( phần)

HIệu số phần bằng nhau là:

5-1=4 ( phần)

Tổng của 2 số trên là:
87,48:4x6=131,22

26 tháng 1 2016 lúc 9:13

0.2 VÀ 1.1

CAC ABN NHO TICH CHO MINH NHE

1 tháng 4 2022 lúc 18:40

1C
2C
3. đề sai?

1 tháng 4 2022 lúc 18:41

sorry câu cuối là 6 và 9 phần 100 ạ

1 tháng 1 2017 lúc 20:17

Câu hỏi 8:

Đổi: 2,25 = \(\frac{9}{4}\)

Số lớn là:

2,25 : ( 9 - 4 ) x 9 = 4,05

=> Số bé là:

4,05 - 2,25 = 1,8 

đ/s : 1,8

Câu hỏi 9:

Số tiền vốn là:

7 520 000 : ( 100 - 6 ) x 100 = 8 000 000 (đồng)

=> Số tiền bị lỗ là:

8 000 000 - 7 520 000 = 480 000 (đồng)

đ/s: 480 000 đồng

1 tháng 1 2017 lúc 20:18

câu 8 :số bé là 1,8

câu 9 : số tiền bị lỗ là 450000 đồng

27 tháng 7 2017 lúc 9:30

Ta có:

+) 10/20 : 1/6% + 69%

= 10/20 x 6%/1 + 69%

\(\frac{10}{20}\text{x}\frac{6}{100}+\frac{69}{100}\)

=\(\frac{3}{100}+\frac{69}{100}\)

=\(\frac{72}{100}\)= 0,72

+) \(\frac{20}{2}:100\%\text{x}6:100\text{x}89\%\)

=\(\frac{20}{2}\text{x}6\text{x}89\%:\left(100\%\text{x}100\right)\)

=\(\frac{20}{2}\text{x}6\text{x}\frac{89}{100}:100\)

=\(\frac{20\text{x}6\text{x}89}{2\text{x}100\text{x}100}\)

=\(\frac{3\text{x}89}{5x100}\)

=\(\frac{267}{500}\)

=0.534

ủng hộ mik nhé

27 tháng 7 2017 lúc 9:39

\(\frac{10}{20}:\frac{1}{6}\%+69\%=300,69\)

\(\frac{20}{2}:100\%x6:100x89\%=0,534\)

8 tháng 9 2017 lúc 21:39

12/26

10 tháng 9 2017 lúc 11:28

Câu 1 là 3/4 , 11/12 , 19/18 , 7/6

Câu 2 là 9/7 , 30/25 , 16/14 , 54/81

Câu 3 là 1/6 , 2/6 , 3/6, 4/6 , 5/6

Câu 4 là 6/5 , 7/5 , 8/5 , 9/5

Câu 5 là ko có phân số nào hết

Câu 6 là 13/15

9 tháng 7 2017 lúc 16:20

Bài 2 :

   Nếu giữ nguyên số bé và gấp số lớn lên 3 lần thì tổng mới là 21.7

=>  Tổng mới trừ tổng cũ = 2 lần số lớn = 21.7 - 8.9 = 12.8

Vậy số lớn là :

          12.8 : 2 = 6.4

Số bé là :

         8.9 - 6.4 = 2.5

             Đ/s : SB : 2.5

                      SL : 6.4

Ủng hộ mik nha bạn ơiii !!! 

                              

9 tháng 7 2017 lúc 16:12

Bài 1

a) Ta có : \(1+1\frac{1}{2}+2+2\frac{1}{2}+...+10\)

       =   \(\left(1+2+...+10\right)+\left(1\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}+...+9\frac{1}{2}\right)\)

       =    \(\left(10+1\right)x10:2+\left(1+2+...+10\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2}\right)\)

       =     \(11x10:2+\left(9+1\right)x9:2+\frac{1}{2}x9\)

        =     \(110:2+10x9:2+\frac{9}{2}\)

       =       \(55+45+\frac{9}{2}\)

       =        100 + 4.5

      =  104.5

   

16 tháng 1 2016 lúc 15:18

tổng mới là 

2011 - 6 = 2005

tỉ số là 1 /4 

số bé là 2005 : ( 1 + 4 ) = 401

số lớn là 2005 : (1 + 4 ) *4 + 6 =1610 

16 tháng 1 2016 lúc 14:21

thường là tỉ,còn dư 6 là bạn lấy 2011 -6 là ra tổng mới,từ đó làm giống tổng tỉ