Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\Rightarrow A=\frac{\left(2011^{2011}-3\right)+3}{2011^{2011}-3}=1+\frac{3}{2011^{2011}-3}\)

\(\Rightarrow B=\frac{2011^{2011}-1+3}{2011^{2011}-1}=1+\frac{3}{2011^{2011}-1}\)

Vì 20112011 - 3 < 20112011 - 1 =>\(\frac{3}{2011^{2011}-3}>\frac{3}{2011^{2011}-1}\)

\(\Rightarrow1+\frac{3}{2011^{2011}-3}>1+\frac{3}{2011^{2011}-1}\) hay A > B

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a > 1 , b<1 

suy ra a>b

Đọc tiếp...

sai rùi , phân tích 

Đọc tiếp...

Tk mình đi mọi người mình bị âm nè!

Ai tk mình mình tk lại cho!

Đọc tiếp...

Ai giải cho mình bài này mình sẽ k cho người đó

Nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2017 ),một trường tổ chức cho học sinh trồng cây xanh.Mỗi ngày trong tuần,do bận việc học nên cả trường trồng được 15 cây.Còn những cuối tuần,trường đó đã trồng được 33 cây mỗi ngày.Biết sau một thời gian tổng kết thì thấy trung bình mỗi ngày trường trồng được 21 cây và tổng số cây trồng được là 63 cây.

Hỏi trong các ngày đó có bao nhiêu ngày cuối tuần

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: