Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60

Tk mình, mình tk lại

Cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

Chúc bạn năm mới vui vẻ nha ma kết là tôi!

(   ^_^   )

Đọc tiếp...

12 + x = 72

x = 72 - 12

x = 60 

Đọc tiếp...

12+x=72

      x=72-12

      x=60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

       x = 60.

Đọc tiếp...

12 + x  = 72

        x  = 72 - 12

        x  = 60

k mik nha rồi mik k lại 

Đọc tiếp...

thì lấy 72-12 là đâ

Đọc tiếp...

12+X=72

X=72-12

X=60

Vậy X=60

Đọc tiếp...

12 + x = 72

       x = 72 - 12

        x = 60

   Vậy x = 60

Đọc tiếp...

x là 60 

Muốn tìm 1 số hạng chưa biết , ta lấy tổng trử đi số hạng kia          

Học thuộc quy tắc tìm x đó đi

Đọc tiếp...

12+x=72

     x=72-12

     x=60

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

(-72).(34 - 12) - 34 .(12 - 72)

= -72 . 34 + 72.12 - 34.12 + 34.72

= (-72.34 + 34.72) + (72 -34).12

= 0 + 38.12

= 456

Đọc tiếp...

(x-3).(\(x^2\)​+ 12) =0

Đọc tiếp...

(12 - x) x 9 = 72

12 - x = 72 : 9

12 - x = 8

x = 12 - 8

x = 4

Vậy x = 4

Linz

Đọc tiếp...

( 12 -x) *9 = 72 

12-x = 72 :9 

12-x = 8 

x= 12 -8 

x= 4

Đọc tiếp...

12-x=72:9

12-x=8

x=12-8

x=4

Đọc tiếp...

12. ( x - 3 ) : 3 = 72

12. ( x - 3 )      = 72 . 3 

12. ( x - 3 )      = 216

x - 3                = 216 : 12 

x - 3                = 18

x                     = 18 + 3

x                     = 21

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: