Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Một cạnh của hình vuông là:

204 : 4 = 51 (dm)

Diện tích hình vuông đó là:

51 x 51 = 2601 (dm2)

Đáp số 2601 dm2

Đọc tiếp...

                                                                          Giải

                                                      Cạnh của hình vuông là :

                                                                 204 : 4 = 51 ( dm )

                                                      Diện tích hình vuông là :

                                                                 51 x 51 = 2601 ( dm2 )

                                                                             Đáp số : 2601 dm2

Đọc tiếp...

     Bài giải :

Cạnh hình vuông đó là :

  204 : 4 = 51 ( dm )

Diện tích hình vuông đó là :

51 x 51 = 2601 ( dm2 )

          Đáp số : 2601 dm2

Đọc tiếp...

cạnh của hình vuông là:

204 : 4=51(dm)

diện tích hình vuông là:

51x 51=2601(dm2)

               Đáp số : 2601dm2

kết bạn với mình nha

Đọc tiếp...

Cạnh của hình vuông là

204 : 4 = 51 ( dm)

Diện tích của hình vuông là

51 x 51 = 2601 ( dm2 )

Đáp số : 2601 dm2

Đọc tiếp...

2601

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

Bài giải

Cạnh hình vuông là :

    204 : 4 = 51 ( dm )

Diện tích hình vuông là :

     51 x 51 = 2601 ( dm2 )

          Đáp số : 2601 dm2

mik nhah nhất đó

Đọc tiếp...

cạnh hình vuông là : 

204 : 4 = 51(dm)

diện tích hình vuông là :

51 x 51 = 2601 (dm2)

đ/s : 2601dm2

Đọc tiếp...

canh hình vuông là : 

   204 :4 = 51 ( dm )

diện tích hình vuông là :

51 x 51 = 2601 ( dm2 )

           Đáp số : 2601 dm2

Đọc tiếp...

diện tích là 2601 dm2

Đọc tiếp...

cạnh của hình vuông là 204 : 4 = 51 dm

dien h hình vuông là 51 . 51 = 2601 dm

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

cạch hình vuông đó sẽ là:

204;4=519(dm)

vậy diện tích là;

51x51=2601(dm2)

đáp số;2601 dm2

Đọc tiếp...

Cạnh hình vuông là:

 204 : 4 = 51 (  dm )

Diện tích hình vuông là: 

 51 x 51 = 2601 ( dm2 )

Đáp số:  2601  dm2 

bạn tk ủng hộ mk nha! 

Đọc tiếp...

canh hv 204 : 4 = 51 :

 S hinh vuong 51 x 51 = 2601 dm vuong nhe kick minh di

Đọc tiếp...

Cạnh hình vuông là: \(\sqrt{36}=6\) dm

Chu vi hình vuông hay cũng chính là chu vi hình vuông : 6 x 4 = 24 ( dm )

Nửa chu vi là: 24 : 2 = 12 dm

Chiều dài hình chữ nhật là : ( 12 + 2 ) : 2 = 7 dm

Chiều rộng hình chữ nhật là : 12 - 7 = 5 dm

Diện tích hình chữ nhật là : 7 x 5 = 35 dm2

Đáp số : 35 dm2 

Đọc tiếp...

Vì : 36 = 6 x 6 nên cạnh của hình vuông là 6dm

Chu vi hình vuông là :

   6 x 4 = 24 ( dm )

Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông => Chu vi hình vuông là 24cm 

Chiều dài hình chữ nhật là : 

  ( 24 + 2 ) : 2 = 13 ( dm )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

   24 - 13 = 11 ( dm )

Diện tích hình chữ nhật là :

  13 x 11 = 143 ( dm2 )  

                 Đáp số : 143 dm2

Đọc tiếp...

Đáp số là : 143 dm2

Đọc tiếp...

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: