Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Diện tích xung quanh là

  ( 1,2 x 1,2 ) x 4 = 5,76 ( dm2)

Diện tích toàn phần là

   ( 1,2 x 1,2 ) x 6 = 8,64 ( dm2)

     Đáp số : 

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh là 

 1,2 x 1,2 x 4 = 5,76 dm2

diện tích toàn phần là 

 1,2 x 1,2 x 6 = 8,64 dm2

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :

   1,2 x 4 = 4,8 ( dm2 )

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là :

     1,2 x 6 = 7,2 ( dm2 )

        Đáp số : 4,8 dm2 và 7,2 dm2 

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh của hình lập phương là: (1.2x1.2)x4=5.76

diện tích toàn phần của hình lập phươnh là: (1.2x1.2)x6=8.64

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh của hình lập phương là :

    1,2 x 1.2 x 4 = 5,76 ( dm2 )

diện tích toàn phần của hình lập phương là :

    1,2 x 1,2 x 6 = 8,64 ( dm2 ) nha bạn mk nha mk cầu xin bạn đó nha

Đọc tiếp...

Bạn tra trên web học 24.vn cũng có đó, oặc là học toán 247 vs thầy Đỗ Duy Hiếu, thầy giảng hiểu lắm.

Đọc tiếp...

\(^{^{8,64dm^2}}\)

Đọc tiếp...

dễ 

SXQ là:

(1,2 x 1,2 ) x 4 = 5,76 ( dm2)

STP là:

(1,2 x 1,2 ) x 6 = 8,64 ( dm2 )

                         Đáp số : SXQ : 5,76 dm2 ; STP 8,64 dm2

Đọc tiếp...

Diện tích toàn phần là

        (1,2*1,2)*4= 5,76

Diện tích toàn phần là 

           (1,2*1,2)*6= 8,64

                              

Đọc tiếp...

5,76 dm2 và 8,64 dm2

Đọc tiếp...

??? co ai bik bai nay ko 

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 11 cm                 b) 6,5 dm      c) 2/5 m

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích 1 mặt của hình lập phương là:

216 : 6 = 36

Ta có: 36 = 6 x 6

Vậy cạnh của hình lập phương là 6 dm

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

6 - 1,2 = 4,8 ( dm )

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

4,8 x \(\frac{3}{2}\)= 7,2 ( dm )

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

( 7,2 + 4,8 ) x 2 x 6 = 144 ( dm2 )

Đáp số: 144 dm2

Đọc tiếp...

Làm như bạn trên là đúng

Đọc tiếp...

Cảm ơn bạn đã giúp mình

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh hình lập phương là;

  4x4x4=64(dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là:

   4x4x6=96(dm2)

     Đ/S:Sxq;64dm2

            Stp:96cm2

k mk nha

Đọc tiếp...

diện tích xung quanh của hình lập phương là

[4x4]x4=64[dm2]

diện tích toàn phần của hình lập phương là

[4x4]x6=96[dm2]

đ/s:

ai thấy đúng thì k mình nha

cám ơn rất nhiều

Đọc tiếp...

Diện tích xung quanh hình lập phương là :

    4 x 4 x 4 = 64 ( dm2 )

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

   4 x 4 x 6 = 96 ( dm2 )

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: