Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

bài này không có kết quả nha

Đọc tiếp...

=45+0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

=45-1-2-3-4-5-6-7-8-9

=-55

Tk nha.Chúc bn năm mới vui vẻ!Happy new year

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 0

= (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 10 + 5 + 0

=    10    +    10    +    10    +    10    + 10 + 5 + 0

=    10 x 5 + 5 +0 = 55

Quá dễ, mình định ghi 1 câu thôi nhưng họ ko cho, lại phải ghi dài dòng.

 

Đọc tiếp...

55                                    

Đọc tiếp...

Ta thấy :

1 x 2 = 2

2 x 3 = 6

3 x 4 = 12

4 x 5 = 20

5 x 6 = 30

6 x 7 = 42

...

Khoảng cách giữa các tích là một dãy số 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; ...

Áp dụng công thức tính số số hạng ra kết quả 330

Đọc tiếp...

330 nhé 

tk mình nha  Nguyễn Thanh Huyền

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: