Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1/ - tại vì 6 con trâu đứng chồng lên nhau

2/đập con ma xanh,con ma đỏ sợ xanh mặt, đập phát nửa nó chết lun 

Đọc tiếp...

câu 1 : bởi vì 6 con đứng chồng lên ấy mà

câu 2 : đập con xanh trước, sau đó con đỏ nó sợ xanh mặt luôn, đập phát nữa nó chết chứ gì

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

cau1: đập con ma xanh trước con ma đỏ thấy thế sợ nên biết thành màu xanh nên đập 2 phát là 2 con mà chết

câu 2: thật ra ở  trên đồng chỉ có 3 con bò thôi vì ở dưới có 1 con bò giữa có 1 con bò trên cùng 1 nen ta lay 3x4=12

cau3: cua xanh ve truoc vi con do o trong noi va bi luoc chin roi. HAHAHA 

tick cho minh nha Nguyen Quang Vinh

Đọc tiếp...

câu 1:đập con ma xanh trước con ma đỏ tháy thế sợ biến thành màu xanh nên đập 1 phát là chết

câu 2: 

câu 3: cua xanh về trước vì cua đỏ ở trong nồi rùi

Đọc tiếp...

 CAU 1 /Đầu tiên đập 1 cái vào con ma xanh như đề bài cho là con ma xanh chết, thấy vậy con ma đỏ sợ hóa xanh luôn thế là chỉ cần đập 1 cái nữa là ok                                                                                                                                                                                            CAU 2/Vì 6 con nó đứng xếp hàng theo chiều: 2 chân trước con sau đè lên lưng con trước -> Nên chỉ có 12 chân thôi.                                   CAU 3 /  con cua xanh về đích trước vì con cua đỏ bị luộc chín mất rùi

Đọc tiếp...

Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ?

Trả lời : Vì Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân

Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên ?

Trả lời : Tôi sẽ chọn que diêm

 Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con ?

Trả lời : Cách làm là Đập con ma xanh trước. Con ma đỏ sợ quá mặt xanh luôn. Cho một phá chết luôn. Vây là 2 phát chết hai con

 

Đọc tiếp...

1. Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân.

2. Que diêm

3.Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày táimét (chuyển sang xanh).Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

Đọc tiếp...

bạn lấy trên mạng phải hk

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: