Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Gọi d là ước chung của (11a + 2b) và (18a + 5b)

\(\Rightarrow\)(11a + 2b) chia hết cho d và (18a + 5b) chia hết cho d

\(\Rightarrow\)18(11a + 2b) và 11(18a + 5b) chia hết cho d 

\(\Rightarrow\)11(18a + 5b) - 18(11a + 2b) = 19b chia hết cho d

\(\Rightarrow\)19 chia hết cho d hoặc b chia hết cho d (1)

Tương tự ta cũng có: 5(11a + 2b) và 2(18a + 5b) chia hết cho d

\(\Rightarrow\)5(11a + 2b) - 2(18a + 5b) = 19a chia hết cho d

\(\Rightarrow\)19 chia hết cho d hoặc a chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) suy ra d là dược của 19 hoặc d là ước chung của a và b

\(\Rightarrow\)d = 19 hoặc d = 1

Vậy ước chung của (11a + 2b) và (18a + 5b) là 19 và 1

PS: Nếu đề bài bảo tìm ước chung lớn nhất thì đó là 19 nhé

Đọc tiếp...

Mọi người làm ẩu khúc cuối quá. Đề bảo 11a+2b và 18a+5b không nguyên tố cùng nhau thì chỉ có đáp án duy nhất là 19 thôi.

Đọc tiếp...

Cảm ơn các bạn nhé

Đọc tiếp...

Cùng thảo luận

có vẻ chỗ này hơi thiếu một tý

"...(1)Và (2) => 19 chia hết cho d hoặc d là ước chúng  a và b.."

do a, b nguyên tố cùng nhau => không thể nhận 19 là ước chung

=> d phải là ước của 19

=> d={1,19}

Đọc tiếp...

Gọi d là Ước chung lớn nhất của 11a + 2b và 18a + 5

=> 11a + 2b chia hết cho d

=> 18a + 5b chia hết cho d

=> 11( 18a + 5b ) - 18( 11a + 2b ) chia hết cho d

=> ( 198a + 55b ) - ( 198a + 36b ) chia hết cho d

=> 19b chia hết cho d ( 1 )

=> 5( 11a + 2b ) - 2( 18a + 5b ) chia hết cho d

=> ( 55a + 10b ) - ( 36a + 10b ) chia hết cho d

=> 19a chia hết cho d ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra 19 chia hết cho d

=> d thuộc Ư(19)

=> d thuộc { 1 ; 19 }

Mà d là Ước chung lớn nhất của 11a + 2b và 18a + 5b

=> d = 19.

Đọc tiếp...

ƯC(11a+2b) và (18a+5b) là 19 và 1

Đọc tiếp...

bạn nên tự suy nghĩ , chỉ cần nghĩ kĩ thôi , bài này rất dễ

Đọc tiếp...

Tham gia tranh luận cho vui nào?

p/s: Đề không bắt tìm USCLN mà chỉ là tìm ước thôi.

{1} Tất nhiên là ước rồi không bàn cãi.

{19} có thể là ước theo đúng cách @ Ali 

Thêm ĐK đề (11a+2b) và (18a+5b)  không nguyên tố cùng nhau do vậy chúng phải có ước khác {1}

=> 19 phải là ước

Cũng theo C/M @Ali 19 là lớn nhất lại là số Nt=> DS là {1,19} đúng như a @ Ali

Tạm thời cứ cho "chưa cái nào đúng nhất" =>Cùng thảo luận để đem đến cái đúng hơn.

Đọc tiếp...

d=1 kich đúng ik bạn

Đọc tiếp...

5 ngày trôi qua quay lại vẫn thấy nhiều người nghĩ đáp án là 1, nhỉ?

Xin nhắc lại cho mọi người, đáp án đúng là 19 và chỉ có 19 thôi.

Lí do: Kí hiệu \(\left(x;y\right)\) chỉ ước chung LỚN NHẤT của \(x,y\). Do đó ko thể có đáp án 1 được.

Nhiều người nghĩ rằng kí hiệu trên chỉ ước chung, nhưng thực tế là ƯCLN. Là ƯCLN.

OK, bài toán đến đây là chấm hết. Ko có bàn cãi gì nữa.

Đọc tiếp...

Trần Quốc Đạt cho b nói lại đấy. Ai nói với b là không nguyên tố cùng nhau thì không có ước chung là 1 thế. 

Ví dụ 2 và 6 không nguyên tố cùng nhau thì 1 vẫn là ước chung nhé.

Đọc tiếp...

19 nhé bn đúng chữ ko sai đâu

Đọc tiếp...

AI CỦNG LÀM RỐI QUÁ KO SAO KẾT QUẢ VẪN LÀ{1;19}

Đọc tiếp...

vì là số nguyên tố nên ta k có ước chung bằng 1

gọi c là ước chung của  (11a + 2b ) va (18a + 5b)

suy ra 18((11a+5b) và 11(18a+5b) chia hết cho c

suy ra 11(18a+5b)-18(11a+2b)=19b chia hết cho c

suy ra 19 chia hết cho c

tương tự ta cũng có : 5(11a+2b) và 2(18a+5b)chia hết cho c 

suy ra 5(11a+2b) - 2(18a+5b)= 19  , 19c chia hết cho c

suy ra 19 chia hết c hoặc a chia hết cho c (2)

tu 1 va 2 ta suy ra c = 19 va la uoc chung cua a va b

suy ra a,b= 19 , 1,-19,-1

Đọc tiếp...

vì là hai số nguyên tố cùng nhau nên ta k có ước chung bằng 1

gọi c là ước chung (11a+2b) và (18a+5b)

suy ra 18(11a+2b) và 11(18a+5b) chia hết cho c

suy ra 11(18a+5b) - 18(11a+2b) =19b ,19b chia hết cho c

suy ra 19 chia hết cho c

tương tự ta cũng có 5(11a+2b)va2(18a+5b) chia hết cho c

suy ra 5(11a+2b) - 2(18a+5b)=19a ,19a chia hết cho c

suy ra 19 chia hết cho c và a chia hết cho c(2)

từ 1 va 2 ta suy ra d= 19 va là ước chung của a và b 

u19 =19,1,-19,-1

ta suy ra a,b =19,1,-1,-19

Đọc tiếp...

cảm ơn các bạn lắm

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

 Gọi d là ƯCLN của 11a +2b và 18a +5b => 11a +2b chia hết cho d và 18a +5b chia hết cho d => 18.(11a + 2b) chia hết cho d và 11(18a + 5b) chia hết cho d => 11(18a + 5b) - 18.(11a + 2b) chia hết cho d => 19 b chie hết cho d => 19 chia hết cho d hoặc b chia hết cho d => d là ước của 19 hoặc d là ước của b tương tự ta cũng có 5.(11a + 2b) chia hết cho d và 2(18a + 5b) chia hết cho d => 5.(11a + 2b) - 2(18a + 5b) chia hết cho d => 19a chia hết cho d => 19 chia hết cho d hoặc a chia hết cho d => d là ước của 19 hoặc d là ước của a (2) Từ (1) và (2) suy ra d là ước của 19 hoặc d là ước chung của a và b => d = 19 hoặc d = 1 Vậy ƯCLN của 11a + 2b và 18a + 5b là 19 hoặc 1 chi tiêt thêm: ta có a.b = BCNN (a,b).ƯCLN(a,b) = 84.14 =1176 ƯCLN(a,b) = 14 nên a = 14c, b = 14d ( c và d nguyên tố cùng nhau) => 14c. 14d = 14 . 84 => c.d = 6 Vì a>b nên c>d , chọn hai số c, d nguyên tố cùng nhau có tích bằng 6 ta có c = 6, d = 1 hoặc c = 3, d = 2 *) với c = 6, d = 1 => a = 14.6 = 84, b = 14.1 = 14 *) với c = 3, d = 2 => a = 14 . 3 = 42, b = 14 .2 = 28

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: