Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

x + 100 + 100 + 200 = 200

x + 400                    =200

x                            = 200 - 400

x                            = - 200

Đọc tiếp...

X+100+100+200=200

X+(100+100+200)=200

X+400=200

X=200-400

X=-200

Đọc tiếp...

x + 100 + 100 + 200 = 200

x                             = 200 - 200 - 100 - 100

x                            = -200

Đọc tiếp...

x + 100 + 100 + 200 = 200

x                             = 200 - 200 - 100 - 100

x                             = - 200

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

mình nè kết bạn đi

Đọc tiếp...

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Đọc tiếp...

demasaophaihoilamgi?

Đọc tiếp...

x+100=200

x-100=200-300

Đọc tiếp...

Được cập nhật 17 tháng 1 2017 lúc 13:58

8

x+100=200

x=200-100

x=100

x-100=200-300

x-100=-100

x=0

k mk nha

Đọc tiếp...

x + 100 = 200

x = 200 - 100

x = 100

x - 100 = 200 - 300

x - 100 = - 100

x = -100 + 100

x = 0

Đọc tiếp...

x+100=200

x=200-100

x=100

x-100=200-300

x-100=-100

x=-100+100

x=0

Đọc tiếp...

x+200+200=200+200+100

Đọc tiếp...

Được cập nhật 21 tháng 1 2017 lúc 15:09

8

x+200+200=200+200+100

x+400=500

x=500-400

x=100

tk minh nha

Đọc tiếp...

nhầm:

x+200+200=200+200+100

x+400=500

x=100

vậy x=100

ai tk mk, mk tk lại.

Đọc tiếp...

x + 200 + 200 = 200 + 200 + 100

x + 400 = 500

x          = 500 - 400

x         = 100

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: