Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Ta có hình sau:

Độ dài đáy của hình tam giác được vẽ thêm là:

36 x 2 : 8 = 9 ( m )

Độ dài đáy bé của hình thang vuông là:

20 - 9 = 11 ( m )

Diện tích hình thang lúc đầu là:

( 20 + 11 ) x 8 : 2 = 124 ( m2 )

Đáp số: 124 m2 

Đọc tiếp...

Mình làm đúng đó

Đảm bảo 100%

Bài này mình làm rồi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáy bé mảnh đất hình thang là :

    33 : 3 x 2 = 22 ( m )

Đáy của hình tam giác sau khi mở rộng là 

     33 - 22 = 11 ( m )

Chieuf cao hình tam giác sau khi mở rộng là 

     57,2 x 2 : 11=10,4 ( m )

Diện tích hình thang bạn đầu là :

     ( 33 + 22 ) * 10,4 : 2 = 286 ( m2 )

                 Đáp số 286 m2

Đọc tiếp...

Chắc Bored là dân tộc nên viết đọc không ra rồi !!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: