Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

1+11=12

k minh nhe

chuc ban hoc gioi

Đọc tiếp...

1 + 11

= 12

ấn đúng cho mik nha

thanks you

Đọc tiếp...

1+11=12

k mk nha bn

nh nha nha nha nha nha nha  nha bạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

thanks you very muchsssssssssssssssss

k nha bạn

cảm ơn bn nhiều

k nha bn

k nha

kkkkkkk cho mk nha

Đọc tiếp...

1 + 11 -= 12                                                                                                                                                                                       k mình nha!                                                                                                                                                                                    cảm ơn            

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1+11+1+1+1+11+1+11+11+11+1+111+1+1+1+11+11+11+1+1+1+1+1+11+1+11+1+1+1+11+1++11++1+11+1+1+1+1+ = ?

Đọc tiếp...

1+11+1+1+1+11+1+11+11+11+1+111+1+1+1+11+11+11+1+1+1+1+1+11+1+11+1+1+1+11+1++11++1+11+1+1+1+1+ =269

k mk nhé đầy đủ nhất trong 3 người

Đọc tiếp...

1 + 1 + 1 + 1 + 11 + 1 + 11 + 1 + 11 + 11 + 11 + 1 + 1 + 11 + 1 + 11 + 11 + 1 +11 + 1 + 11 + 1

Theo đề bài tao có 12 số 1 + với 9 số 11 suy ra = 1 x 12 + 11 x 9 = 111. Vậy đáp án là 11.

Hôm nay là sinh nhật của mình bạn có thể k mình được chứ?

Đọc tiếp...

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

Đọc tiếp...

= 400

chúc hok tốt nha >_<

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: