Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Bài này cần làm theo theo phương pháp sau : 

Chiều rộng là 2 phần bằng nhau. Chiều dài 3 phần bằng nhau . Vậy hình chữ nhật chia thành 6 ô vuông nhỏ (2 x 3 = 6).

Mỗi ô vuông nhỏ có diện tích là:   486 :  6  = 81 cm2

Cạnh mỗi ô vuông là 9 cm ứng độ dài 1 phần 

Vậy chiều dài là  9 x 3 = 27  cm

Chiều rộng là:  9 x  2  = 18 m 

  Đáp số : chiều dài   27 cm

 chiều rộng :  18 m 

Đọc tiếp...

MỌI NGƯỜI HỒI ĐÁP LẠI NHA

Đọc tiếp...

Ta chia hình chữ nhật thành 6 hình vuông bằng nhau ( 2 x 3 = 6 ).

                             

Diện tích hình vuông nhỏ là:

                    486 : 6 = 81 ( cm2)

Vì 81 = 9 x 9 nên cạnh của hình vuông nhỏ là 9cm. 

Chiều rộng hình chữ nhật là:

                  9 x 2 = 18 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là:

                 9 x 3 = 27 ( cm )

                    Đáp số: Chiều rộng: 18cm;

                                 Chiều dài: 27cm.

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho a là số đo chiều dài      b là số đo chiều rộng      S là diện tíchTheo đề bài ta có: S = a*b = 486 cm2 Thế b = 2/3 a vào ta được : S = a* (2/3)a = a * a * 2/3 =486                                          a *a = 486*3/2 = 729 = 27 * 27                                          a = 27(cm) độ dài chiều rộng: 27*2/3 = 18 (cm)ĐS : chiều dài : 27 cm        chiều rộng: 18cm                                          

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: