Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 10 2022 lúc 15:39

bài làm:

ta có các số có 3 chữ số mà mỗi số có đủ 3 chữ số 3,4,5 là

345,354,453,435,534,543.

⇒ Trung bình cộng của các số trên là

(345 + 354 + 453 + 435 + 543 + 534) : 6 = 444

đáp số : 444

9 tháng 10 2022 lúc 15:41

[3+4+5]:3=4

 

25 tháng 9 2017 lúc 15:05

từ 3 chữ số 3,4,5 ta lập được tất cả các số từ số đã cho là:

345,354,435.453,534,543

tổng các số đó là:345+354+435+453+534+543=2664

TBC của các số đó là: 2664:6=444

25 tháng 9 2017 lúc 20:01

dung roi ban

mik ko biết.nhưng làm ơn cho xin kT^T

15 tháng 1 lúc 21:26

Từ 4 chữ số 0,3,2,4 ta viết được các số mà mỗi số có đủ các chữ số đó là:

3204 3240 3420 3402 3042 3024

2043 2034 2340 2304 2430 2403

4023 4032 4320 4302 4230 4203

=>Tổng tất cả các chữ số trên là:3204 + 3240 + 3420 + 3402 + 3042 + 3024+2043 + 2034 + 2340 + 2304 + 2430 + 2403 + 4023 + 4032 + 4320 + 4302 + 4230 + 4203 = 57996

=>Trung bình cộng của tất cả các số trên là:57996 : 18 = 3222

Vậy trung bình cộng của tất cả các số trên là 3222. Chúc bạn học tốt 

 

2 tháng 7 2015 lúc 9:43

C1.Trung bình cộng các số là : 

( 3 + 4+ 5 ) : 3 = 4 

                  Đáp số : 4

C2.Vì trung bình cộng các số liên tiếp bằng số chính giữa nên TBC 3 số là 4

22 tháng 3 2017 lúc 19:31

bằng 4 nhé

2 tháng 5 2015 lúc 14:31

Lập được 6 số có đủ 3 số 1, 4, 7. 6 số đó là: 147; 174; 714; 741; 417; 471.

Trung bình cộng của 6 số đó là:

              (147+174+714+741+417+471):6=444

                               Đáp số: 444

25 tháng 11 2016 lúc 20:21

\(\frac{345+354+435+453+543+534}{6}=444\)

25 tháng 11 2016 lúc 20:22

đó là tổng hả hồ quốc việt

8 tháng 10 2021 lúc 11:20

a. 345, 354, 435, 453, 543, 534

b. ( 345 + 354 + 435 + 453 + 543 + 534 ) = 444

8 tháng 10 2021 lúc 11:23

a) 345, 354, 435, 453, 543, 534

b) ( 345 + 354 + 435 + 453 + 543 + 534 ) : 6 = 444

5 tháng 11 2017 lúc 14:08

Ví dụ : Tìm tập hợp các ước của 24

Ư(24) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 }

Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho

các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những

số nào ,khi đó các số ấy là ước của a