Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Muốn tính diện tih hình gì?

Tính diện tích hình vuông ta có: Cạnh x cạnh

Tính diện tích hình chữ nhật ta có: Chiều dài x chiều rộng

Đọc tiếp...

a dien h hinh chu nhat

Đọc tiếp...

dua chut thoi . tinh dien h hinh chu nhat ta co; chieu dai ​nhan chieu rong

Đọc tiếp...

muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân cới chiều cao, rồi lấy kết quả chia cho 2.

b) Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy chiề cao nhân vớitrung bình cộng của tổng hai cạnh đáy.

c) Để tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao(cùng một đơn vị đo).

d) Nếu cạnh của một hình vuông gấp lên 3 lần thì diện tích của hình vuông đó gấp lên 9 lần.

e) Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó gấp lên 27 lần.

Đọc tiếp...

Muon tinh dien h hinh tam giac ta phai lay canh day nhan chieu cao chia 2

Đọc tiếp...

ta lấy độ dài đáy x với chiều cao chia 2

Đọc tiếp...

Ta lấy chiều cao nhân cho đáy rồi chia 2 nha bạn.Đúng 100%

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: