Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

dien h hinh gi


Báo cáo sai phạm

muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2


Báo cáo sai phạm

dua chut thoi . tinh dien h hinh chu nhat ta co; chieu dai ​nhan chieu rong


Báo cáo sai phạm

a dien h hinh chu nhat


Báo cáo sai phạm

Muốn tính diện tih hình gì?

Tính diện tích hình vuông ta có: Cạnh x cạnh

Tính diện tích hình chữ nhật ta có: Chiều dài x chiều rộng

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Nguyễn Thị Minh Nhã 1 tháng 5 2017 lúc 8:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân cới chiều cao, rồi lấy kết quả chia cho 2.

b) Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy chiề cao nhân vớitrung bình cộng của tổng hai cạnh đáy.

c) Để tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao(cùng một đơn vị đo).

d) Nếu cạnh của một hình vuông gấp lên 3 lần thì diện tích của hình vuông đó gấp lên 9 lần.

e) Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó gấp lên 27 lần.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19 tháng 4 2016 lúc 12:30
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{axh}{2}\)

bằng lời : Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo )_ rồi chia cho hai

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Trà 19 tháng 4 2016 lúc 12:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

lấy đáy nhân chiều cao rồi chia 2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: