Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Diện tích miệng giếng là :

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

0,7 + 0,3 = 1 ( m )

Diện tích hình tròn là :

1 x 1 x 3,14 = 3,14 ( m2 )

Diện tích thành giếng là :

3,14 - 1,5386 = 1,6014 ( m2 )

Đáp số : 1,6014 m2

Đọc tiếp...

Bán kính hình tròn là:

0,7 + 0,3 = 1 m

Diện tích hình tròn lớn là:

1 x 1 x 3,14 = 3,14 m2

Diện tích hình tròn nhỏ là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,54 m2

Diện tích thành giếng là:

3,14 - 1,54 = 1 m2

Đọc tiếp...

ra 1,604 chuan ko can chinh

Đọc tiếp...

ủa vậy đâu là kết quả đúng mình rối quá rồi

Đọc tiếp...

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...

0,7 từ đâu đây bạn

Đọc tiếp...

1,6014 chưa đúng đâu

Đọc tiếp...

cho mình hỏi ngu tí 0,7 đâu ra dzậy???

Đọc tiếp...

0,7 là chúng ta phải có câu lí luận hoặc đổi chứ nhỉ bạn

Đọc tiếp...

0,7 đâu ra thế

Đọc tiếp...

1,6014 sai rồi

Đáp án phải là 1,7898.

        học tốt nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...

làm soa tìm ra 0.7?

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

mình có kết quả 1.7689 m2 nhưng ko chắc

Đọc tiếp...

 Bài giải:

Diện tích miệng giếng là:

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 ( m2 )

Bán kính hình tròn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích hình tròn là:

1x1x3,14=3,14(m2)

Diện tích thành giếng là

3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 m2

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: