Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

sao lại \(\widehat{ACB}=\frac{1}{3}.\widehat{ACB}\)???

Đọc tiếp...

Mình nghĩ nên sửa đề lại 1 chút :

D là 1 điểm trên AC sao cho\(\widehat{ABD}=\frac{1}{3}\widehat{ABC}\).E là 1 điểm trên AB sao cho\(\widehat{ACE}=\frac{1}{3}\widehat{ACB}\)

Sau đây là hình vẽ :

A B C E D H G K F I

Đọc tiếp...

Trần Khánh Ly thôi đi

bạn đừng xen v`

ng` ta có b` toán khó

ko giúp th` thôi c` nói

kb NỮA . Đúng l` ngu v ~

Đọc tiếp...

1 phần 3 ??????????????

Đọc tiếp...

1/3 nha!

nhớ k  cho mình nha!

thank you

Đọc tiếp...

ABC=1 phần 3 ABC

Đọc tiếp...

bạn học lớp nào 

Đọc tiếp...

khó quá bạn ơi

Đọc tiếp...

231211231212112

513

1

12

313321132

Đọc tiếp...

Gọi D là trung điểm trên AC sao cho góc ABD= 1/3 góc ABC . ( nghi vấn chỗ đó chắc chắn là sai đề)

Đọc tiếp...

Khó hiểu ?????!!!!!!!!!>>>>.<<<<.com.vn

Đọc tiếp...

pupu,...có ai kb với mik k bùn wa

Đọc tiếp...

là abc=1/3 abc rốt thế

Đọc tiếp...

khó quá đi,bài lớp mấy z

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: