Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

CTV
Báo cáo sai phạm

sao lại \(\widehat{ACB}=\frac{1}{3}.\widehat{ACB}\)???


Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ nên sửa đề lại 1 chút :

D là 1 điểm trên AC sao cho\(\widehat{ABD}=\frac{1}{3}\widehat{ABC}\).E là 1 điểm trên AB sao cho\(\widehat{ACE}=\frac{1}{3}\widehat{ACB}\)

Sau đây là hình vẽ :

A B C E D H G K F I


Báo cáo sai phạm

Trần Khánh Ly thôi đi

bạn đừng xen v`

ng` ta có b` toán khó

ko giúp th` thôi c` nói

kb NỮA . Đúng l` ngu v ~


Báo cáo sai phạm

1phan 3


Báo cáo sai phạm

1 phần 3 ??????????????


Báo cáo sai phạm

1/3 nha!

nhớ k  cho mình nha!

thank you


Báo cáo sai phạm

khó quá bạn ơi


Báo cáo sai phạm

bạn học lớp nào 


Báo cáo sai phạm

ABC=1 phần 3 ABC


Báo cáo sai phạm

hoi co chu nhiem


Báo cáo sai phạm

khó quá đi??????????????????


Báo cáo sai phạm

1/3 bạn thân ạ


Báo cáo sai phạm

toan may zay


Báo cáo sai phạm

abc = 1/3 acb


Báo cáo sai phạm

1/3 đúng 100% sai mik chịu cho


Báo cáo sai phạm

1/3 dúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%


Báo cáo sai phạm

khó wá 


Báo cáo sai phạm

khó quá đi,bài lớp mấy z


Báo cáo sai phạm

ko biết


Báo cáo sai phạm

sao khó vậy


Báo cáo sai phạm

là abc=1/3 abc rốt thế


Báo cáo sai phạm

pupu,...có ai kb với mik k bùn wa


Báo cáo sai phạm

Khó hiểu ?????!!!!!!!!!>>>>.<<<<.com.vn


Báo cáo sai phạm

Gọi D là trung điểm trên AC sao cho góc ABD= 1/3 góc ABC . ( nghi vấn chỗ đó chắc chắn là sai đề)


Báo cáo sai phạm

231211231212112

513

1

12

313321132


Báo cáo sai phạm

abc = 1/3 acb

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: