Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

570MS

Mode Mode Mode 1 sang 2

5= -3= 9=

vô nghiệm

Đọc tiếp...

plus thì vào mode 5-3

5=-3=9

vô nghiệm

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

\(\Leftrightarrow x^2+\dfrac{5}{3}x-3=0\Leftrightarrow x^2+\dfrac{5}{3}x+\dfrac{25}{36}-\dfrac{133}{36}=0\Leftrightarrow\left(x-\dfrac{5}{6}\right)^2=\dfrac{133}{36}\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{\sqrt{133}+5}{6}\\x=\dfrac{-\sqrt{133}+5}{6}\end{matrix}\right.\)

Đọc tiếp...

Nghiệm ra xấu, em xem lại đề như nào nha!

Đọc tiếp...

ĐKXĐ: \(x\ge\dfrac{1}{5}\)

\(\Leftrightarrow2x^2+x-3+2x-\sqrt{5x-1}+\sqrt[3]{x-9}+2\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2x+3\right)+\dfrac{4x^2-5x+1}{2x+\sqrt{5x-1}}+\dfrac{x-1}{\sqrt[3]{\left(x-9\right)^2}-2\sqrt[3]{x-9}+4}\le0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(2x+3+\dfrac{4x-1}{2x+\sqrt{5x-1}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{\left(x-9\right)^2}-2\sqrt[3]{x-9}+4}\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow x-1\le0\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{5}\le x\le1\)

Đọc tiếp...
Tự giải . ko làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn cái đó
Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: