Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

con kiến đi được 1 hình tròn

(tk mk nha ; thank you very much)

Đọc tiếp...

1 con kiến đi được nửa hình tròn

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Mk chẳng hiểu gì hết ! Mk nghĩ có lẽ bạn chép thiếu đầu bài.

Bạn hãy kiểm tra lại !

Có gì thì mk giúp cho !

hihi

Đọc tiếp...

Ít nhất ta phải biết diện tích hình tròn đó hay chu vi , bán kính , đường kính thì mới tính được con kiến đó đi được bao nhiêu cm bạn nhé !

Đọc tiếp...

ít nhất bn cx phải cho biết chu vi hay đường, bán kính hình tròn j đó thì mik mới có thể giải dk chứ 

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: