Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

1 con kiến đi được nửa hình tròn


Báo cáo sai phạm

con kiến đi được 1 hình tròn

(tk mk nha ; thank you very much)

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Nguyễn Văn Hưởng 11 tháng 1 2018 lúc 18:00
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ít nhất ta phải biết diện tích hình tròn đó hay chu vi , bán kính , đường kính thì mới tính được con kiến đó đi được bao nhiêu cm bạn nhé !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải Yến 11 tháng 1 2018 lúc 17:59
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mk chẳng hiểu gì hết ! Mk nghĩ có lẽ bạn chép thiếu đầu bài.

Bạn hãy kiểm tra lại !

Có gì thì mk giúp cho !

hihi

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: