Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 8 2022 lúc 13:31

chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là

                63 : 3 = 21 (m)

chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là

                (63 + 21) x 2 = 168 (m)

diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là

                 63 x 21 = 1323 (m2)

                     đs....

                 

21 tháng 8 2022 lúc 13:33

Chiều rộng hình chữ nhật là 63:3=21m                                                     Chu vi hình chữ nhật là (63+21).2=168m                                                   Diện tích hình chữ nhật là 63.21=1323                                                    Vậy chu vi là 168m và diện tích là 1323

28 tháng 4 2017 lúc 8:15

Chiều dài mảnh vườn đó là :

          9 × 5 = 45 (m)

Chu vi mảnh vườn đó là :

          (45 + 9) × 2 = 108 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là :

           45 × 9 = 405 (m2)

                      Đáp số : Chu vi : 108m ;

                                   Diện tích : 405 m 2

Đáp án D

5 tháng 2 2022 lúc 21:43

cảm ơn cậu

 

28 tháng 3 2015 lúc 9:48

Chiều rộng hình chữ nhật:63*\(\frac{6}{9}\)=42(m)

Diện tích mảnh vườn:63*42=2646(m2)

                                 Đáp số:2646m2

28 tháng 3 2015 lúc 9:50

: Chiều rộng của mảng vườn là:

                  63 x 6/9 = 42 ( m )
                   Diện tích mảng vườn đó là: 
                  63 x 42 = 2646 ( m2 )
                   Đáp số: 2646 m2

16 tháng 4 2017 lúc 6:56

Nửa chu vi mảnh vườn đó là : 

            150 : 2 = 75 (m)

Tổng số phần bằng nhau là : 

            4 + 1 = 5 (phần)

Chiều dài mới là:

           75 : 5 x 4 = 60 (m)

Chiều dài ban đầu là :

           60 + 10 = 70 (m)

Chiều rộng ban đầu là:

          75 - 70 = 5(m)

             Đáp số : ...............................

16 tháng 4 2017 lúc 7:16

ai la fan cua kim jun see va lam chan khang ket ban voi tui duoc khong?

25 tháng 1 2017 lúc 20:30
 
 
 

theo bài diện tích 1 ô vuông trên là:

243:3=81(m2)

vì vậy 1 cạnh hình vuông là 9 m cũng là chiều rộng của mảnh vườn

chiều dài là:

9x3=27(m)

chu vi là : 

(27+9)x2=72(m)

72 m nhé bạn

25 tháng 1 2017 lúc 21:10

72 m nhé chuẩn ko cần chỉnh luôn

21 tháng 12 2015 lúc 12:40

chiều rộng là a  chiều dài là 3a

Shcn = 3a2 = 432

a2 = 144 --> a = 12

chu vi: (12 + 36 ).2 = 96 m

 

21 tháng 12 2015 lúc 12:55

ta chia hình chữ nhật thành số ô vuông bằng nhau là:

3*1=3(ô vuông)

diện tích 1 ô vuông là:

432 : 3 = 144 (m)

vì 144 = 12 * 12 nên cạnh hình vuông là 12m

chiều dài của mảnh vườn là:

12 * 3 = 36 (m)

chiều rộng mảnh vườn là:

36 : 3 = 12 (m)

chu vi mảnh vườn là :

(36+12) * 2 = 96(m)

Đ/s:...........

21 tháng 11 2016 lúc 18:44

Chieu dai manh vuon la : 

      90x2=180(m)

Chu vi manh vuon la :

     (90+180)x2=540(m)

Dien h manh vuon do la :

     180x90=16200(m vuong)

      Dap so : Chu vi :540 m

                   Dien h: 16200m vuong.

Chuc ban hoc gioi !!

21 tháng 11 2016 lúc 18:41

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 : 2 = 45 {m}

Chi vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

{ 90 + 45 } x 2 = 270 {m}

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

90 x 45 = 4050 {m2}

Đáp số: Chu vi: 270m

            Diện tích: 4050m2

6 tháng 4 2022 lúc 18:13

nữa chu vi là

200 :100 = 100 (m)

chiều rộng là

100 : ( 3+1) x 1 = 25 (m)

chiều dài là

100 - 25 = 75 (m)

diện tích là

75 x 25 = 1875 (m2)

6 tháng 4 2022 lúc 18:14

chiều dài là

200:2:(3+1).3=75(m)

chiều rộng là

200:2-75=25(m)

diện tích là

75.25=1875(m2)

21 tháng 4 2022 lúc 20:45

giusp mik