Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Cho tam giác ABC, D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD/AB=CE/CA. M là trung điểm DE. CMR M nằm trên đường trung bình của tam giác ABC

o l m . v n

vì AD=DB , AE=EC (gt) suy ra ED là ĐTB của tam giác ABC

MK : M là trung điểm của DE

Suy ra M nằm trên đg trung bình của tam giác ABC

Đọc tiếp...

Sao biết D,E là TĐ bạn ơi

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

đăng kí kênh YT mik đã

Ender Dragon Boy Vcl

Đọc tiếp...

Ủa bạn? Bây giờ mình giả sử giao của BC và DE là K đi thì khi đó 

\(\Delta EAD=\Delta BAC\left(c.g.c\right)\)

\(-AD=AC\)

\(-AE=AB\)

\(-\widehat{EAD}=\widehat{BAC}=90^0\)

\(\Rightarrow\widehat{EDA}=\widehat{BCA}\)

Vì E,D,K thẳng hàng nên \(\widehat{EDA}=\widehat{BDK}\)

Ta có \(\widehat{BDK}+\widehat{DBK}=\widehat{EDA}+\widehat{DEA}=90^0\)

Vậy \(ED\perp BC\)nên \(ED//AH\)vì AH cũng vuông góc BC nên sao AH cắt ED được ?

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: