K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 12 2021

Answer:

Thể tích khối gỗ 

\(5\times5\times5=125dm^3\)

Cả khối gỗ đó cân nặng số kg

\(125\times1,8=225kg\)

27 tháng 5 2016

1,2 kg = 1200g

trong 100 g nc ngọt có

1200 : 1001 * 3 = 36g

phải cần lượng nc loc là

36 : 2,5 * ( 100 - 2,5 ) = 1404

cần phải đổ thêm là

1404 -1064 = 240

                 = 0,24 kg

Đ/S

27 tháng 5 2016

Số lượng đường trong 1,2 kg nước ngọt là: 1,2x3%=0,036kg

để tỷ lệ đường là 2,5% thì cần lượng nước là: 0,036:2,5%=1,44kg

Đổi:1,44kg=1440g       1,2kg=1200g

Cần thêm vào số gam nước lọc là :     1440-1200=240g

đáp số :240g

Nếu thấy đúng thì tyick cho mk nhé

8 tháng 4 2016

Số kg đường trong nước ngọt là:

    1,2 x 3% = 0,036 ( kg )

Để tỉ lệ trong nước ngọt là 2,5% thì số kg trong nước ngọt là:

    0,036 : 2,5% = 1,44 ( kg )

Phải đổ thêm số kg là:

    1,44 - 1,2 = 0,24 ( kg ) = 240 gam

        Đáp số: 240 gam

27 tháng 12 2021

Answer:

\(2,25kg=2250g\)

Số gam đường có trong nước ngọt

\(2250\times3\%=67,5g\)

Vì tỉ lệ đường không đổi nên 67,5g đường ứng với 2,5% trọng lượng nước

Trọng lượng nước lúc sau

\(67,5:2,5\times100=2700g\)

Số gam nước lọc cần đổ thêm để tỉ lệ đường trong nước là 2,5g

\(2700-2250=450g\)

28 tháng 2 2015

đổi 2kg =2000 g

Tỉ lệ đường  là 3% nên trong 2000g nước ngọt sẽ có 60g đường

khối lượng nước ngọt sau khi giảm tỉ lệ đường còn 2,5% là: 60:2,5 x100=2400 g

vậy lượn nước ngọt phải đổ thêm là: 2400-2000=400 g

20 tháng 3 2016

         Đổi : 1,2 kg = 1200 g

   Trong 100g nước ngọt có là :

          1200 : 100 x 3 = 36 ( g đường )

    Nếu nước ngọt co tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là :

          36 : 2,5 x ( 100 - 2,5 ) = 1404 ( g )

   Cần phải đổ thêm là :

          1404 - 1164 = 240 ( g nước )

   Đổi : 240 g = 0,24 kg

                         Đáp số : 0,24 kg

20 tháng 3 2016
0,24 gam nước lọc Duyệt đi
5 tháng 4 2015

 

1,2kg = 1200g

Trong 100g nước ngọt có là : 1200 : 100 x 3 = 36 (g đường)

Nếu nước ngọt có tỉ lệ là 2,5% thì phải cần lượng nước lọc là : 36 : 2,5 x (100 - 2,5) = 1404 ( g)

Cần phải đổ thêm là : 1404 - 1164 = 240 (g nước lọc)

đổi : 240 g = 0,24 kg.

đáp số: 0,24 kg nước lọc.

23 tháng 3 2018

1,2 kg = 1200 g

trong 100g nước ngọt có là :

1200 : 100 x 3 = 36 ( gam đường)

nếu nước ngọt có tỉ lệ là : 2,5% thì cần lượng nước là: 36 : 2,5 x ( 100 - 2,5) = 1404 (gam).

cần đổ thêm là: 1404 - 1164 = 240 ( g nước).

          240 g = 0,24 kg

đs: 0,24 kg nước lọc.

k mk nha

15 tháng 3 2018

DẠNG THUẦN HẠT - HẠT KHÔ - HẠT TƯƠI
1,2kg = 1200 g
Số kg đường trong 1200 g nước ngọt :

1200 : 100 x 3 = 36 g
Vì tỉ lệ đường là ko đổi nên 36g đường ứng với 2,5% trọng lượng nước đường lúc sau.
Trọng lượng nước lúc sau:

36 : 2,5 x 100 = 1440 g
Số gam nước lọc đổ thêm là : 1440 - 1200 = 240 g

21 tháng 2 2017

DẠNG THUẦN HẠT - HẠT KHÔ - HẠT TƯƠI 1,2kg = 1200 g Số kg đường trong 1200 g nước ngọt : 1200 : 100 x 3 = 36 g Vì tỉ lệ đường là ko đổi nên 36g đường ứng với 2,5% trọng lượng nước đường lúc sau. Trọng lượng nước lúc sau: 36 : 2,5 x 100 = 1440 g Số gam nước lọc đổ thêm là : 1440 - 1200 = 240 g