Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

Năm nay em mới lên lớp 6 nhưng em đoán đáp án bài này là :số đầu tiên ở nhóm thứ 100 là số 1

ủng hộ em nha!

Đọc tiếp...

chính là số 1

vì quy tắc dãy số là các số tăng dần trong 1 nhóm 

 Đ/s : 1

Đọc tiếp...

số đầu tiên ở nhóm thứ 100 là số 1 và số cuối là số 100

Đọc tiếp...

em giỏi thiệt, chị đúng cho em

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Số cuối của nhóm thứ 99 là:

(99+1).99:2=4950.

Số đầu tiên của nhóm thứ 100 là:

4950+1=4951

Đs:4951.

 

Đọc tiếp...

à, bạn ơi, mình ko hiểu phép tính đầu tiên cho lắm, 99+1???????, sao lại có phép đó được hay vậy

Đọc tiếp...

mk chỉ nghĩ đó là số 99 thôi,còn bài mk tự chế.

Đọc tiếp...

Số cuối cùng của nhóm thứ 99 là: \(\frac{\left(99+1\right).99}{2}=4950\)

Số đầu tiên của nhóm thứ 100 là 4951.

Đọc tiếp...

Số đầu tiên của nhóm 100 là: 1 + 2 + 3 + 4 +................+ 100 = 4949.

Vì 100 là nhóm chẵn chia hết cho 2 nên ta + 2 = 4951.                          ĐS: 4951

AI THÍCH MÌNH THÌ KICK NHÉ !

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: