Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

bài 11 

x = -21

y = 84

z = 12

t = -119

u = 91

Đọc tiếp...

mình cũng không chắc lắm, tại lâu chưa học lại phân số , có gì sai sót mong bnaj thông cảm nhé

Đọc tiếp...

mình cũng không chắc lắm, tại lâu chưa học lại phân số , có gì sai sót mong bnaj thông cảm nhé

Đọc tiếp...

bài 12 

a) -11

b)-5

bài 13

a) 0

b) -2

Đọc tiếp...
Bài 11 ×=-21 Y=84 Z=12 T=-119 U=91 Bài 12 A)=11 B)=5 Bài 13 A)=0 B)=-2
Đọc tiếp...

mình học lớp 3 thôi !

mình ko biết phân số . 

bạn thông cảm nhé 

Đọc tiếp...
Alô a bình gô có phải k ạ
Đọc tiếp...
Phong 1912: tôi không biết
Đọc tiếp...

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55

Đọc tiếp...

biết chết liền

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

A : 65 ( dư 22 ) 

\(\Rightarrow\)A : 13 = 5 (dư 12)

Hok Tốt !!!

Đọc tiếp...

Vì A chia 65 dư 22 

=> A =\(65x+22\)

khi đó \(\frac{A}{13}=\frac{65x+22}{13}=5x+\frac{22}{13}\)

=> khi đó A:13 dư 9

Đọc tiếp...

\(2000:1750=\frac{2000}{1750}=\frac{2000:250}{1750:250}=\frac{8}{7}\)

  ( phân này lớn hơn bạn có thể viết dưới dạng hỗn số đấy = \(1\frac{1}{7}\))

Đọc tiếp...

\(\frac{2000}{1750}=\frac{200}{175}=\frac{40}{35}=\frac{8}{7}\)

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: