Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM

o l m . v n

Được cập nhật 14 tháng 1 lúc 9:02

13

\(3x+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\)

\(3x=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\)

\(3x=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{12}\)

Vậy \(x=\frac{1}{12}\)

\(-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}\left(2x-5\right)=\frac{3}{2}\)

\(\frac{1}{3}\text{​​}\text{​​}\left(2x-5\right)=-\frac{2}{3}-\frac{3}{2}\)

\(\frac{1}{3}\left(2x-5\right)=-\frac{4}{6}-\frac{9}{6}\)

\(\frac{1}{3}\left(2x-5\right)=-\frac{13}{6}\)

\(\left(2x-5\right)=-\frac{13}{6}:\frac{1}{3}\)

\(\left(2x-5\right)=-\frac{13}{6}.3=-\frac{13}{2}\)

\(2x=-\frac{13}{2}+5\)

\(2x=-\frac{13}{2}+\frac{10}{2}=-\frac{3}{2}\)

\(x=-\frac{3}{2}:2\)

\(x=-\frac{3}{2}.\frac{1}{2}=-\frac{3}{4}\)

Vậy \(x=-\frac{3}{4}\)

\(\left(3\frac{1}{2}+2x\right):\frac{3}{14}=\frac{7}{12}\)

\(\left(3\frac{1}{2}+2x\right)=\frac{7}{12}.\frac{3}{14}\)

\(\left(3\frac{1}{2}+2x\right)=\frac{1}{8}\)

\(2x=\frac{1}{8}-3\frac{1}{2}\)

\(2x=\frac{1}{8}-\frac{7}{2}\)

\(2x=\frac{1}{8}-\frac{28}{8}\)

\(2x=-\frac{27}{8}\)

\(x=-\frac{27}{8}:2\)

\(x=-\frac{27}{16}\)

Vậy \(x=-\frac{27}{16}\)

Đọc tiếp...
Là sao không hiểu
Đọc tiếp...

 PHẠM THỦY TIÊN  nhắn j mà nhìu vậy

Đọc tiếp...
Ko biết!😔😔
Đọc tiếp...
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Đọc tiếp...
{♤♧◇♡☆《■□■□》}ko biết 😪😪😪😪😪😪
Đọc tiếp...
3×%=_$#$=//=÷÷÷=€900_^%""'vbuiikhvccxttredrgghuiuy
Đọc tiếp...

hơi khó hiểu đấy nghe 

Đọc tiếp...

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đọc tiếp...

cái bạn ấy khoanh đỏ ý

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

hỏi ông google, trả lời ngay cho còn chính xác nữa

Đọc tiếp...

tra google ý. hoặc là vào loigiaihay.vn 

Đọc tiếp...

hả người ta mới học lớp 4 thôi mà, không biết bài lớp 8 đâu

Đọc tiếp...

 bing đâu

cốc cốc đâu 

fire Fox đâu

internet expolorer đâu 

Google Chrome.đâu? 

Mozilla Firefox.đâu? 

Microsoft Edge.đâu? 

Opera.đâu? 

Chromium.đâu? 

Vivaldi.đâu? 

Torch Browser.đâu?  

Maxthon Cloud Browser.đâu? 

Đọc tiếp...

Chiều cao ban đầu của hình hộp chữ nhật là :

                         \(2\)\(40\%\)= \(5\) (dm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật ban đầu là :

                         \(3\)x  \(4\)x  \(5\)\(60\)( dm3 )

HT

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: